Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXII. Seminář energetiků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXII. Seminář energetiků"— Transkript prezentace:

1 XXII. Seminář energetiků
Proces aktualizace Státní energetické koncepce v souvislosti s využitím domácích nerostných surovin XXII. Seminář energetiků Hotel Jelenovská Leden 2012 Hezký den dámy a pánové… 3

2 Základní východiska energetické politiky
Maximální bezpečnost dodávek a spolehlivost zdrojů Podpora udržitelné energetiky a materiálového hospodářství Doporučení EU směrem k využívání domácích zdrojů Energetika vyžaduje zásadní změny už v nejbližších letech Rozhodnutí, která v nejbližších měsících přijmeme, nastartují v české energetice změny, které ji budou formovat po mnoho desetiletí následujících. Aktualizace státní energetické koncepce, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu do konce roku předloží vládě, má proto jeden zásadní cíl – zajistit naší ekonomice dlouhodobě bezpečné a spolehlivé dodávky energie. Právě téma dnešního semináře – role domácích nerostných surovin v našem energetickém mixu – je tou základní otázkou, na kterou koncepce odpoví. 3

3 Složení primárních zdrojů dnes
Česká republika se dnes spoléhá především na pevná paliva, neboli na hnědé a na černé uhlí. Z mnoha důvodů je nejkomplikovanější otázkou naší budoucí energetiky fungování teplárenství a jeho závislost na hnědém uhlí. A také fakt, že jak hnědé, tak černé uhlí nám brzy dojde. Klíčovou otázkou budoucnosti tedy je – čím uhlí nahradit. 3

4 Platná státní energetická koncepce
Na tuto otázku odpověděla Státní energetická koncepce přijatá vládou už v roce Připomenu, že tento strategický dokument je dnes stále v platnosti. Namísto uhlí akcentuje hlavně jadernou energetiku. Počítá s poměrně vyváženým složením primárních energetických zdrojů, kde se opatrně zmenšuje podíl kapalných paliv a vedle jaderné energetiky mírně stoupá význam plynu a také obnovitelných zdrojů. 3

5 Aktualizace Státní energetické koncepce
Zásadní změna přístupu Výběr scénáře budoucnosti podle: dopadu na HDP vlivu na konkurenceschopnost energetické bezpečnosti, a respektive dalších aspektů Vládě návrh aktualizace Státní energetické koncepce byl předložen na konci roku 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje aktualizaci energetické koncepce, protože po sedmi letech vývoje přišla řada změn, kterým je potřeba koncepci přizpůsobit. Z vyhodnocení té platné plyne, že absolutní růst spotřeby primárních zdrojů v minulé dekádě byl mírně rychlejší, než původně energetická koncepce predikovala. Spolu s tím se reálný vývoj částečně odchýlil od indikativních cílů zejména v oblasti kapalných a plynných paliv. Tou hlavní změnou je ale zřejmě celková proměna pohledu na Státní energetickou koncepci, především na její vyhodnocování. Scénáře budoucího vývoje totiž posuzujeme podle jejich vlivu na hrubý domácí produkt a na konkurenceschopnost České republiky. Přeloženo do češtiny – scénáře sestavujeme s ohledem na to jakou cenu jsou domácnosti a firmy schopné za energie platit, a také s ohledem na to, nakolik chceme být závislí na dovozu energetických surovin. 3

6 Výroba elektřiny Všechny zatím rozpracované scénáře počítají s dalším využitím domácích surovin. Právě takový přístup ostatně doporučuje Evropská unie jako celek a drží se ho i její jednotlivé členské státy. Ukazuje to například pohled na složení zdrojů výroby elektrické energie v některých evropských zemích. Nizozemí je schopné za přijatelných nákladů získávat zemní plyn, proto právě ten pokrývá přes polovinu jeho spotřeby. Naše sousední Rakousko se zase může díky svým přírodním podmínkám spolehnout na vodní elektrárny. Možná extrémním příkladem je Polsko, které produkuje prakticky všechnu svou elektřinu z uhlí. Vyváženější energetický mix má Německo s jeho kombinací uhlí, jádra a do určité míry plynu. Důvody jsou nasnadě – využívání domácích surovin zaručuje bezpečnost dodávek a nezatěžuje obchodní bilanci státu. Významný podíl domácích palivoenergetických surovin na českém mixu je jednou z našich komparativních výhod. 3

7 Severská výzva konkurenceschopnosti
Finsko: příklon k jádru Švédsko: 50 / 50 jádro, voda Dánsko: mix domácích zdrojů Norsko: 100 % voda Odhadovaný vývoj cen elektřiny, základní zatížení v severských zemích a zbytku EU [€ / MWh] Ceny elektřiny 2010 Na úvod jsem zmínil, že chceme jednotlivé scénáře Státní energetické koncepce posuzovat především podle jejich předpokládaného dopadu na konkurenceschopnost a na HDP České republiky. Není náhodou, že elektřinu za nejpřívětivější cenu mohou v rámci Evropské unie svým firmám a svým občanům nabídnout severské země, které patří k těm nejvíce konkurenceschopným přinejmenším na starém kontinentě, pokud ne na světě. Právě cena elektřiny do značné míry ovlivňuje výkonnost celé ekonomiky té které země. Pohled na energetický mix severských států ukazuje, že se spoléhají zejména na domácí zdroje a na jádro. Severské země 3

8 Výhledy využití domácích nerostných surovin
Hnědé uhlí: těžba dle platné legislativy Domácí suroviny Hnědé uhlí Černé uhlí Uran Mil. tun Hnědé uhlí: těžba dle platné SEK Domácí nerostné zdroje v našem prostředí znamená hlavně hnědé a černé uhlí, a do určité míry i uran. U hnědého uhlí musíme ještě posuzovat kvalitu a použitelnost tohoto uhlí z hlediska jednotlivých technologií používaných pro výrobu elektřiny a tepla. Aktualizovaná státní energetická koncepce musí odpovědět na to, jak se k těmto surovinám do budoucna postavit. 3

9 Vyhodnotili jsme dva scénáře A2 a G5
Scénáře budoucnosti Vyhodnotili jsme dva scénáře A2 a G5 Scénáře předpokládaného vývoje energetiky: podrobná strategie do roku 2040 strategická vize do roku 2060 Scénáře počítají s různorodým vývojem budoucnosti, nespoléhají na lineární vývoj Státní energetická koncepce rozpracovává několik scénářů, které se snaží predikovat budoucí vývoj až do roku 2040 respektive 2060. Co se týče domácích zdrojů uhlí, jeho disponibilní zásoby se už v každém případě povážlivě tenčí. Ačkoli těžitelné zásoby jsou stále významné, a mohou hrát z hlediska budoucí energetické bezpečnosti významnou roli, musíme nabídnout potřebná variantní řešení. Podobně v otázce těžby uranu je třeba považovat jeho domácí produkci za velmi důležitý příspěvek k naší surovinové a energetické bezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, že do nejbližších let můžeme předpokládat ostrý nárůst poptávky po této strategické surovině zejména z rychle se rozvíjejících asijských zemí – a to bez ohledu na vliv letošních událostí ve Fukušimě. Z těchto důvodů proto považuji za důležité to, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce pracujeme v jednotlivých scénářích s rozpětím základních ukazatelů tak, aby byly schopné pokrýt události a vývoj, který můžeme v dalších letech považovat za pravděpodobný. Dámy a pánové, stojíme před zásadními změnami české energetiky. Za rozhodnutí, která dnes uděláme nás budou hodnotit příští generace. Proto je jakákoli opatření potřeba přijmout opravdu se vší zodpovědností a až po zvážení všech pro a proti. A proto vítám i dnešní seminář, na kterém můžeme velmi podstatnou část z aktualizace Státní energetické koncepce podrobně rozebrat. 3

10 Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „A2“ s využitím části zásob HU i za územními ekologickými limity po roce 2035 Státní energetická koncepce rozpracovává několik scénářů, které se snaží predikovat budoucí vývoj až do roku 2040 respektive 2060. Co se týče domácích zdrojů uhlí, jeho disponibilní zásoby se už v každém případě povážlivě tenčí. Ačkoli těžitelné zásoby jsou stále významné, a mohou hrát z hlediska budoucí energetické bezpečnosti významnou roli, musíme nabídnout potřebná variantní řešení. Podobně v otázce těžby uranu je třeba považovat jeho domácí produkci za velmi důležitý příspěvek k naší surovinové a energetické bezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, že do nejbližších let můžeme předpokládat ostrý nárůst poptávky po této strategické surovině zejména z rychle se rozvíjejících asijských zemí – a to bez ohledu na vliv letošních událostí ve Fukušimě. Z těchto důvodů proto považuji za důležité to, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce pracujeme v jednotlivých scénářích s rozpětím základních ukazatelů tak, aby byly schopné pokrýt události a vývoj, který můžeme v dalších letech považovat za pravděpodobný. Dámy a pánové, stojíme před zásadními změnami české energetiky. Za rozhodnutí, která dnes uděláme nás budou hodnotit příští generace. Proto je jakákoli opatření potřeba přijmout opravdu se vší zodpovědností a až po zvážení všech pro a proti. A proto vítám i dnešní seminář, na kterém můžeme velmi podstatnou část z aktualizace Státní energetické koncepce podrobně rozebrat. 3

11 Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „A2“ s využitím části zásob HU i za územními ekologickými limity po roce 2035 Státní energetická koncepce rozpracovává několik scénářů, které se snaží predikovat budoucí vývoj až do roku 2040 respektive 2060. Co se týče domácích zdrojů uhlí, jeho disponibilní zásoby se už v každém případě povážlivě tenčí. Ačkoli těžitelné zásoby jsou stále významné, a mohou hrát z hlediska budoucí energetické bezpečnosti významnou roli, musíme nabídnout potřebná variantní řešení. Podobně v otázce těžby uranu je třeba považovat jeho domácí produkci za velmi důležitý příspěvek k naší surovinové a energetické bezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, že do nejbližších let můžeme předpokládat ostrý nárůst poptávky po této strategické surovině zejména z rychle se rozvíjejících asijských zemí – a to bez ohledu na vliv letošních událostí ve Fukušimě. Z těchto důvodů proto považuji za důležité to, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce pracujeme v jednotlivých scénářích s rozpětím základních ukazatelů tak, aby byly schopné pokrýt události a vývoj, který můžeme v dalších letech považovat za pravděpodobný. Dámy a pánové, stojíme před zásadními změnami české energetiky. Za rozhodnutí, která dnes uděláme nás budou hodnotit příští generace. Proto je jakákoli opatření potřeba přijmout opravdu se vší zodpovědností a až po zvážení všech pro a proti. A proto vítám i dnešní seminář, na kterém můžeme velmi podstatnou část z aktualizace Státní energetické koncepce podrobně rozebrat. 3

12 Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „A2“ s využitím části zásob HU i za územními ekologickými limity po roce 2035 Státní energetická koncepce rozpracovává několik scénářů, které se snaží predikovat budoucí vývoj až do roku 2040 respektive 2060. Co se týče domácích zdrojů uhlí, jeho disponibilní zásoby se už v každém případě povážlivě tenčí. Ačkoli těžitelné zásoby jsou stále významné, a mohou hrát z hlediska budoucí energetické bezpečnosti významnou roli, musíme nabídnout potřebná variantní řešení. Podobně v otázce těžby uranu je třeba považovat jeho domácí produkci za velmi důležitý příspěvek k naší surovinové a energetické bezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, že do nejbližších let můžeme předpokládat ostrý nárůst poptávky po této strategické surovině zejména z rychle se rozvíjejících asijských zemí – a to bez ohledu na vliv letošních událostí ve Fukušimě. Z těchto důvodů proto považuji za důležité to, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce pracujeme v jednotlivých scénářích s rozpětím základních ukazatelů tak, aby byly schopné pokrýt události a vývoj, který můžeme v dalších letech považovat za pravděpodobný. Dámy a pánové, stojíme před zásadními změnami české energetiky. Za rozhodnutí, která dnes uděláme nás budou hodnotit příští generace. Proto je jakákoli opatření potřeba přijmout opravdu se vší zodpovědností a až po zvážení všech pro a proti. A proto vítám i dnešní seminář, na kterém můžeme velmi podstatnou část z aktualizace Státní energetické koncepce podrobně rozebrat. 3

13 Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „G5“ – „klimatický MŽP“ bez využití zásob HU za územními ekologickými limity Státní energetická koncepce rozpracovává několik scénářů, které se snaží predikovat budoucí vývoj až do roku 2040 respektive 2060. Co se týče domácích zdrojů uhlí, jeho disponibilní zásoby se už v každém případě povážlivě tenčí. Ačkoli těžitelné zásoby jsou stále významné, a mohou hrát z hlediska budoucí energetické bezpečnosti významnou roli, musíme nabídnout potřebná variantní řešení. Podobně v otázce těžby uranu je třeba považovat jeho domácí produkci za velmi důležitý příspěvek k naší surovinové a energetické bezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, že do nejbližších let můžeme předpokládat ostrý nárůst poptávky po této strategické surovině zejména z rychle se rozvíjejících asijských zemí – a to bez ohledu na vliv letošních událostí ve Fukušimě. Z těchto důvodů proto považuji za důležité to, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce pracujeme v jednotlivých scénářích s rozpětím základních ukazatelů tak, aby byly schopné pokrýt události a vývoj, který můžeme v dalších letech považovat za pravděpodobný. Dámy a pánové, stojíme před zásadními změnami české energetiky. Za rozhodnutí, která dnes uděláme nás budou hodnotit příští generace. Proto je jakákoli opatření potřeba přijmout opravdu se vší zodpovědností a až po zvážení všech pro a proti. A proto vítám i dnešní seminář, na kterém můžeme velmi podstatnou část z aktualizace Státní energetické koncepce podrobně rozebrat. 3

14 Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „G5“ – „klimatický MŽP“ bez využití zásob HU za územními ekologickými limity Státní energetická koncepce rozpracovává několik scénářů, které se snaží predikovat budoucí vývoj až do roku 2040 respektive 2060. Co se týče domácích zdrojů uhlí, jeho disponibilní zásoby se už v každém případě povážlivě tenčí. Ačkoli těžitelné zásoby jsou stále významné, a mohou hrát z hlediska budoucí energetické bezpečnosti významnou roli, musíme nabídnout potřebná variantní řešení. Podobně v otázce těžby uranu je třeba považovat jeho domácí produkci za velmi důležitý příspěvek k naší surovinové a energetické bezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, že do nejbližších let můžeme předpokládat ostrý nárůst poptávky po této strategické surovině zejména z rychle se rozvíjejících asijských zemí – a to bez ohledu na vliv letošních událostí ve Fukušimě. Z těchto důvodů proto považuji za důležité to, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce pracujeme v jednotlivých scénářích s rozpětím základních ukazatelů tak, aby byly schopné pokrýt události a vývoj, který můžeme v dalších letech považovat za pravděpodobný. Dámy a pánové, stojíme před zásadními změnami české energetiky. Za rozhodnutí, která dnes uděláme nás budou hodnotit příští generace. Proto je jakákoli opatření potřeba přijmout opravdu se vší zodpovědností a až po zvážení všech pro a proti. A proto vítám i dnešní seminář, na kterém můžeme velmi podstatnou část z aktualizace Státní energetické koncepce podrobně rozebrat. 3

15 Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „G5“ – „klimatický MŽP“ bez využití zásob HU za územními ekologickými limity Státní energetická koncepce rozpracovává několik scénářů, které se snaží predikovat budoucí vývoj až do roku 2040 respektive 2060. Co se týče domácích zdrojů uhlí, jeho disponibilní zásoby se už v každém případě povážlivě tenčí. Ačkoli těžitelné zásoby jsou stále významné, a mohou hrát z hlediska budoucí energetické bezpečnosti významnou roli, musíme nabídnout potřebná variantní řešení. Podobně v otázce těžby uranu je třeba považovat jeho domácí produkci za velmi důležitý příspěvek k naší surovinové a energetické bezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, že do nejbližších let můžeme předpokládat ostrý nárůst poptávky po této strategické surovině zejména z rychle se rozvíjejících asijských zemí – a to bez ohledu na vliv letošních událostí ve Fukušimě. Z těchto důvodů proto považuji za důležité to, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce pracujeme v jednotlivých scénářích s rozpětím základních ukazatelů tak, aby byly schopné pokrýt události a vývoj, který můžeme v dalších letech považovat za pravděpodobný. Dámy a pánové, stojíme před zásadními změnami české energetiky. Za rozhodnutí, která dnes uděláme nás budou hodnotit příští generace. Proto je jakákoli opatření potřeba přijmout opravdu se vší zodpovědností a až po zvážení všech pro a proti. A proto vítám i dnešní seminář, na kterém můžeme velmi podstatnou část z aktualizace Státní energetické koncepce podrobně rozebrat. 3

16 Proč je nutno aktualizovat SEK?
Výchozí předpoklady SEK z roku 2004 byly potvrzené v posledním vyhodnocení z ledna 2011 Musíme naplňovat závazky ČR v rámci EU a mezinárodních organizací v oblasti energetiky a klimatu Je nutno zapracovat nové skutečnosti z oblastí změny klimatu, energetické bezpečnosti, řešení krizových stavů a dalších oblastí jako vzdělávání v energetice, smart grids apod. Výchozí předpoklady SEK z roku 2004 byly potvrzeny v posledním vyhodnocení SEK z ledna 2011, kdy vyhodnocení vláda vzala na vědomí Je potřeba naplňovat závazky ČR v rámci EU a mezinárodních organizací v oblasti energetiky a klimatu Je nutno zapracovat nové skutečnosti z oblastí změny klimatu, energetické bezpečnosti, řešení krizových stavů a dalších oblastí týkajících se vzdělávání v energetice, smart grids apod. 3

17 Aktualizace Státní energetické koncepce
Prodloužení vize do roku 2060 Zásadní změna přístupu Výběr scénáře budoucnosti podle: dopadu na HDP vlivu na konkurenceschopnost energetické bezpečnosti a dalších aspektů 3

18 Dopad OZE na fungování trhu s elektřinou v ČR
Rychlý nárůst podílu OZE na celkové výrobě elektřiny v posledních letech Dosavadní model odvětví elektroenergetiky vychází z následujících pravidel pro jeho jednotlivé segmenty: Přenos a distribuce – přirozený monopol Obchod a výroba – trh s elektřinou, pravidla fungování trhu K urychlenému rozvoji OZE dochází díky výraznému zvýšení podpory výroby elektřiny z těchto zdrojů 3

19 Dopad OZE na fungování trhu s elektřinou v ČR
Podpora OZE jako „regulační opatření“ začíná významně ovlivňovat soutěž - dochází k narušení podmínek konkurence ve výrobě a tím k celkové distorzi trhu Trh postupně přestává být funkční Je potřebná koncepční změna stávajícího modelu Česká republika je si tohoto vývoje vědoma a je připravena se podílet na potřebných změnách 3

20 Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR
Rada byla ustavena vládou v březnu 2011 jako stálý poradní orgán vlády pro otázky surovinové a energetické politiky státu Rada má 29 členů Předsedou Rady je ministr průmyslu a obchodu, místopředsedou je ministr životního prostředí Činnost Rady zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu. V březnu 2011 vláda ustanovila Radu vlády pro energetickou a surovinovou strategii jako poradní orgán pro oblast energetiky Předsedou Rady je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, 1. místopředsedou Rady je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, a to z titulu svých funkcí. Rada má 29 členů, kterými jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, sociálních partnerů, obou komor Parlamentu ČR a akademické obce. Hlavním cílem Rady je poskytnout vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních a strategických dokumentů významných pro hospodářství státu zejména s ohledem na zajištění energetické a surovinové základny. Rada navrhuje opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu, která bude prevencí před hrozbou vzniku kritické situace v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Pracovní orgány Rady tvoří v současné době 6 pracovních skupin. 1. Pracovní skupina pro energetickou politiku ČR 2. Pracovní skupina pro energetické zdroje 3. Pracovní skupina pro energetickou infrastrukturu 4. Pracovní skupina pro surovinovou politiku ČR 5. Pracovní skupina pro druhotné suroviny 6. Pracovní skupina pro vědu, výzkum a inovace v oblasti energetiky Činnost Rady (včetně činnosti pracovních skupin) zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu. 3

21 Současný stav přípravy aktualizace SEK
září návrh aktualizace SEK předložen do Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii zapracovány připomínky členů Rady, na kterých se shodly jednotlivé odborné pracovní skupiny říjen 2011 – upravený návrh projednala Rada listopad 2011 – meziresortní připomínkové řízení prosinec 2011 – předložení Vládě k projednání Na zasedání Rady vlády počátkem září 2011 předložilo MPO první návrh aktualizace SEK ve formě „Revize A“ „Revize A“ návrhu aktualizace Státní energetické koncepce byla první pracovní verzí, která byla projednána, ale nebyla Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii (dále Rada vlády) schválena. Dále byly do materiálu zapracovávány připomínky, na kterých se shodly jednotlivé odborné pracovní skupiny Rady vlády. O takto doplněném návrhu aktualizace Státní energetické koncepce „Revize C“ jednala Rada vlády v listopadu 2011 a tento materiál poslala na vládu ČR. Nový pan ministr požádal o odložení projednání na ½ roku 2012 z důvodu úpravy ASEK. 3

22 Co je smyslem aktualizace SEK?
Potřeba vytvořit aktuální strategický dokument, který predikuje možný dlouhodobý vývoj v oblasti energetiky a tím poskytuje podnikatelským subjektům, ale také široké veřejnosti prostor zdokonalit své rozhodovací procesy Hlavním smyslem je zejména zajištění energetické soběstačnosti a konkurenceschopnosti České republiky ve světě 3

23 Děkuji Vám za pozornost
Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "XXII. Seminář energetiků"

Podobné prezentace


Reklamy Google