Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2.ročníku T é ma Evropská integrace Označen í DUMU VY_32_INOVACE_620 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 9. června 2014 Anotace Výukový materiál podává přehled vývoje myšlenky o jednotné Evropě od antiky po současnost. Jeho součástí jsou i úkoly k samostatné práci studentů

2 Duchovní základy společné Evropy Počátek ve starověku Počátek ve starověku Judaismus Judaismus Antika (civilizace Starověkého Řecka a Říma) Antika (civilizace Starověkého Řecka a Říma) Křesťanství. Křesťanství. Na obrázcích Davidova hvězda, Plzeňská synagoga, Parthenon a kříž jako symbol křesťanství cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus, 9. 6. 2014 cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanství, 9. 6. 2014 cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Antika, 9. 6.2014

3 Původ jména Evropa Nejpravděpodobnější asyrský původ Nejpravděpodobnější asyrský původ Ereb (irib) = „večerní země“, tedy západ v protikladu k Asii (asu = „jitřní země“) Ereb (irib) = „večerní země“, tedy západ v protikladu k Asii (asu = „jitřní země“) Evropa jako název území poprvé u řeckého básníka Hésioda (8. st. p. n. l.) Evropa jako název území poprvé u řeckého básníka Hésioda (8. st. p. n. l.) Na obrázku fiktivní Hésiodova busta v Louvru http://cs.wikipedia.org/wiki/Hesiodos, 9.6. 2014

4 Pro zajímavost V antické tradici byla rovněž rozšířena oblíbená báje o sličné Európé, dceři fénického krále Agérona, do které se zamiloval samotný Zeus. Při jedné z dívčiných procházek po pobřeží se vládce olympských bohů v podobě býka vloudil do její přízně a unesl ji na Krétu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus, 9. 6. 2014

5 Úkol 1. V čem vidíte hlavní odkaz antických států pro pozdější vývoj Evropy? 2. Charakterizujte judaismus a křesťanství.

6 Evropanství v raném středověku Myšlenka jednotné křesťanské Evropy Myšlenka jednotné křesťanské Evropy Karel Veliký r. 800 papežem korunován na císaře Karel Veliký r. 800 papežem korunován na císaře Závazek ochrany církve šířící křesťanství. Závazek ochrany církve šířící křesťanství. V Německu 10. století obdobně tzv. Otoni V Německu 10. století obdobně tzv. Otoni V roce 962 byl v Římě Ota I. korunován císařem V roce 962 byl v Římě Ota I. korunován císařem Vznik Svaté říše římské. Vznik Svaté říše římské. Rafaelův obraz korunovace Karla Velikého v Římě. Rafaelův obraz korunovace Karla Velikého v Římě. Mapa Svaté říše římské za Oty I. Mapa Svaté říše římské za Oty I. http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Velik%C3%BD, 9.6. 2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_I._Velik%C3%BD, 9. 6. 2014

7 Turecké nebezpečí V roce 1453 vpád Turků na Balkánský poloostrov V roce 1453 vpád Turků na Balkánský poloostrov Výzvy k jednotě evropských křesťanských národů Výzvy k jednotě evropských křesťanských národů Papež Pius II. Papež Pius II. Jiří z Poděbrad (český král 1458 – 1471) - návrh Svazku evropských panovníků Jiří z Poděbrad (český král 1458 – 1471) - návrh Svazku evropských panovníků http://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_II., 9. 6. 2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%A D_z_Pod%C4%9Bbrad, 9. 6. 2014

8 Evropa 18. – 19. století  Myšlenky osvícenců i k jednotné Evropě.  Například Evropa je vlastně jeden stát, který se skládá z mnoha provincií (Charles Louis de Secondat Montesquieu)  Na začátku 19. století Napoleonova diktatura  Francouzský císař chtěl sjednotit kontinent společnými zákony a institucemi po vzoru Římské říše. http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bona parte, 9. 6. 2014

9 Myšlenka jednotné střední Evropy  Na konci 19.století - Mitteleuropa  Projekt Friedricha Naumanna  Základem spolupráce obou velkých německých států – Německého císařství a Rakouska-Uherska  Ostatní země z vlastní vůle na základě smluvního uspořádání. http://nassmer.blogspot.cz/2010/04/idea- mitteleuropy.html, 9. 6. 2014 http://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa, 9. 6. 2014

10 Evropa mezi dvěma světovými válkami Francouzský diplomat a premiér Aristide Briand s představou unie Spojených států evropských Francouzský diplomat a premiér Aristide Briand s představou unie Spojených států evropských Cíl mír a bezpečnost v Evropě Cíl mír a bezpečnost v Evropě Naopak nástup Hitlera k moci v Německu a II. světová válka. Naopak nástup Hitlera k moci v Německu a II. světová válka. http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristide_Briand, 9. 6. 2014

11 Evropská integrace po II. světové válce Evropa se po druhé světové válce rozdělila na komunistický Východ a na převážně demokratický Západ

12 Východní Evropa Země tzv. sovětského bloku pod hegemonií Sovětského svazu Země tzv. sovětského bloku pod hegemonií Sovětského svazu Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) se sídlem v Moskvě Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) se sídlem v Moskvě Varšavská smlouva - vojenskopolitický pakt Varšavská smlouva - vojenskopolitický pakt Na obrázcích vlajka RVHP, znak Varšavské smlouvy a mapa členských států VS a NATO z r. 1973 http://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A1_smlouva, 9. 6. 2014

13 Důvody integračních snah v západní Evropě Společně obnovit hospodářskou prosperitu Společně obnovit hospodářskou prosperitu Spolupracovat při obraně demokracie Spolupracovat při obraně demokracie Touha po usmíření. Touha po usmíření.

14 Počátky integrace V roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) V roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Dohodu o společném využívání hospodářských zdrojů Dohodu o společném využívání hospodářských zdrojů Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo. Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo. http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C 4%8Denstv%C3%AD_uhl%C3%AD_a_oceli, 9. 6. 2014

15 Evropské společenství V roce 1957 tzv. Římské protokoly V roce 1957 tzv. Římské protokoly Na jejich vznik Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) Na jejich vznik Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) V roce 1967 spojení EHS, ESUO a Euratomu v Evropské společenství (ES) V roce 1967 spojení EHS, ESUO a Euratomu v Evropské společenství (ES) Připojení Velká Británie, Irska a Dánska (všechny státy v roce 1973), Řecka (1981), Španělsko a Portugalsko (obě země v roce 1986). Připojení Velká Británie, Irska a Dánska (všechny státy v roce 1973), Řecka (1981), Španělsko a Portugalsko (obě země v roce 1986).

16 Vznik Evropské unie  Především společné úsilí francouzského prezidenta François Mitterranda a německého kancléře Helmutha Kohla  V roce 1992 podpis členských států ES tzv. Maastrichtské smlouvy  V roce 1992 podpis členských států ES tzv. Maastrichtské smlouvy  Vytvoření Evropské unie (EU). http://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitte rrand, 9. 6. 2014 http://aktualne.centrum.cz/tema/helmut- kohl_110540/, 9. 6. 2014

17 Cíle maastrichtských dohod 1. Měnová unie. V jejím rámci by ES mělo zřídit centrální banku, která by vydávala společnou evropskou měnu. 2. Politická unie. Státy ES by měly uplatňovat jednotnou obranu a bezpečnostní politiku, která by se schvalovala na základě konsensu. V létě 1996 by ES mělo začít budovat společný obranný systém. 3. Společná politika. Po zavedení většinového systému hlasování by ES obdrželo rozhodující pravomoci v otázkách školství, zdravotnictví, kultury, ochrany spotřebitelů, spolupráce v oblasti průmyslu a vývoje. 4. Evropský parlament. Toto shromáždění by v oblastech společné politiky obdrželo i legislativní pravomoci. 5. Politika vůči přistěhovalcům. Budou přijaty společné zásady po přijímání přistěhovalců ze států, jež nejsou členy ES. Pohyb obyvatelstva ve státech ES bude volný. 6. Občanství. Společné občanství unie zaručuje svobodnou možnost pohybu ve všech členských státech a po roce 1994 i hlasovací právo a právo kandidovat ve volbách. Čapek, V., Pátek, J.: Světové dějiny II, Fortuna, Praha 2003, s. 233-234

18 Rozšiřování EU  1995 přistoupily Rakousko, Finsko a Švédsko  1. května 2004 Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko  2007 Bulharsko a Rumunsko. http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie, 9. 6. 2014

19 Hlavní instituce Evropské unie  Hlavní instituce Evropské unie: Rada Evropské unie (Rada ministrů) Evropská rada Evropská komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Evropská centrální banka Na obrázcích jednací místnost Evropského parlamentu a sídlo Evropského účetního dvoru http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlamen t, 9. 6. 2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_%C3%B A%C4%8Detn%C3%AD_dv%C5%AFr,9. 6. 2014

20 Úkol Na webové stránce www. evropska-unie.cz zjistěte, kde sídlí hlavní instituce EU. Stručně charakterizujte jejich činnost.

21 Použité studijní materiály Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti, Nakladatelství Lidových novin, Praha 2004 Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti, Nakladatelství Lidových novin, Praha 2004 www. euroskop.cz www. euroskop.cz www. evropska-unie.cz www. evropska-unie.cz


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google