Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řád mše svaté.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řád mše svaté."— Transkript prezentace:

1 Řád mše svaté

2 Mše svatá Jedna ze 7 svátostí Vrchol života církve
Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek Dochází při ní k proměnění chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista

3 Mše svatá Z latinského slova poslat („Jděte ve jménu Páně“)
Další názvy: Eucharistie (řecky „vzdávání díků“) Nejsvětější oběť (připomínka oběti, která se uskutečnila na kříži)

4 Mše svatá Dnešní podoba mše svaté pochází
z 2. vatikánského koncilu (1962 – 1965) Hlavní změny po 2. vatikánském koncilu: Lid získal při liturgii „aktivní roli“ Umožněn národní jazyk při liturgii

5 Struktura mše svaté 2 hlavní části: Bohoslužba slova Bohoslužba oběti
Na začátku mše svaté vstupní a na konci závěrečné obřady

6 Vstupní obřady 1) Příchod kněze (s ministranty) 2) Pozdravení oltáře
doprovázen vstupním zpěvem 2) Pozdravení oltáře kněz pozdraví oltář políbením (úcta k tomu, co se bude odehrávat) 3) Znamení kříže 4) Pozdravení lidu „Pán s Vámi. I s tebou…“ krátké úvodní slovo do mše (nemusí být)

7 Vstupní obřady 5) Úkon kajícnosti 2) „Smiluj se nad námi Pane…“
Vyjádření naší slabosti 3 možnosti: 1) „Vyznávám se všemohoucímu Bohu…“ 2) „Smiluj se nad námi Pane…“ 3) Dialog mezi knězem a lidem (lid odpovídá: „Pane, smiluj se nad námi“) 6) Pane, smiluj se (Kyrie eleison) tento zpěv odpadá při 3. úkonu kajícnosti

8 Vstupní obřady 7) Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo)
tento chvalozpěv se zpívá ve svátky, slavnosti a neděle (mimo dobu adventní a postní) 8) Vstupní modlitba začíná slovy „Modleme se“ končí slovem „Amen“ = tak jest, staň se

9 Bohoslužba slova 1. čtení (v neděli ze SZ, v době Velikonoční ze Sk)
Žalm (responsoriální – refrén) 2. čtení (neděle a slavnosti – z NZ) Zpěv před evangeliem

10 Bohoslužba slova Pokud je přítomen jáhen, čte jáhen Evangelium
Homilie (kázání) Vyznání víry (Credo) O nedělích a slavnostech Přímluvy

11 Bohoslužba oběti Příprava darů Modlitba nad dary
Přinášení chleba a vína, ale také peněz Modlitba kněze, lití vína a vody do kalichu, mytí rukou, … Chléb z pšeničné mouky, žádné přídavky Víno z hroznů, mešní (bez přídavků) Modlitba nad dary

12 Bohoslužba oběti Eucharistická modlitba
Dialog mezi knězem a věřícími („Pán s vámi…) Preface Svatý, Svatý, Svatý Jedna ze 4 anafor Proměňování (nemění se vlastnosti chleba a vína × není to chleba a víno, nýbrž tělo a krev Krista!!!) Tajemství víry (to významné, hluboké) Konec: „Skrze něho a s ním a v něm…“

13 Bohoslužba oběti Otče náš Pozdravení pokoje Beránku Boží
Svaté přijímání Modlitba po přijímání

14 Závěrečné obřady Ohlášky (nemusí být) Požehnání Propuštění lidu
„Jděte ve jménu Páně“ Odchod kněze (s ministranty)


Stáhnout ppt "Řád mše svaté."

Podobné prezentace


Reklamy Google