Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anageneze parazitů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anageneze parazitů."— Transkript prezentace:

1 Anageneze parazitů

2 Obsah Regresivní evoluce u parazitů
Evoluční plasticita morfologických znaků Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu Evoluční změny biodemografických parametrů

3 Obsah Regresivní evoluce u parazitů
Evoluční plasticita morfologických znaků Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu Evoluční změny biodemografických parametrů

4 Evoluční regres u parazitů
Degenerace parazitů Lankaster (a Hitler) Sakulinizace (K. Lorenz) Thompsonia – kořenohlavec podobný plísni, žádné orgány, jednotlivé váčky a v každém jedno vajíčko, patrně parthenogeneze.

5 Dvě základní chyby Nelze srovnávat krávu s její tasemnicí, nutno porovnávat sesterské taxony. Antropocentrismus – není možné klást rovnítko mezi evoluční progres a rozvoj nervové soustavy (stabilita a predikovatelnost vnitřního prostředí hostitele).

6 Dva aspekty regresní evoluce
Ztráta nepoužívaných orgánů ztráta selekčního tlaku na udržování funkčnosti antagonistická pleiotropie evolučních změn Frekvence vzniku evolučních novinek (charakter apomorfií) nejsou doklady pro časté ztráty – u ploštěnců jen 10,6 % nových znaků má tento charakter, u tasemnic dokonce jen 6 % u parazitické ploštěnky elektronmikroskopicky objeveno 8 druhů smyslových orgánů

7 Velikost genomu parazitických organismů
Tasemnice Bothriocephalus má 2× více DNA než její obratlovčí hostitel nevhodné měřítko C-value paradox, lepší by byla genová komplexita možná pouze doklad pro absenci selekčního tlaku na ekonomické využívání zdrojů chybí seriozní srovnávací studie

8 Obsah Regresivní evoluce u parazitů
Evoluční plasticita morfologických znaků Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu Evoluční změny biodemografických parametrů

9 Evoluční plasticita Obvykle se předpokládá, že paraziti jsou velice evolučně plastičtí. důsledek plasticity – snadná konvergence, mnoho homoplazií malá spolehlivost fylogenetických studií založených na klasických znacích Pro velkou plasticitu však chybí doklady, naopak, objektivní měřítko, tj. index consitence ukazuje spíše obvyklou plasticitu.

10 Konsitence MP stromu Index konsistence CI Index retence RI
ci = mi/si mi: minimální počet změn i-tého znaku (počet různých forem daného znaku – 1) si: předpokládaný počet změn i-tého znaku při předpokládané fylogenezi Index retence RI ri = (gi – si)/(gi – mi) gi: maximální možný počet změn i-tého znaku za podmínek platnosti principu parsimonie – rovno počtu nutných substitucí při hvězdicové topologii stromu s nejhojnější formou znaku uprostřed) Škálovaný index konsistence RC rci = ci × ri Index homoplasity HI HI = 1 - RI

11 Plasticita vývojového cyklu
Vývojový cyklus parazitů – velmi málo plastický (původně se předpokládal opak) Změny ve vývojovém cyklu jsou mimořádně důležité – mnohdy následovány adaptivní radiací Zřejmě primární změny v ontogenezi, následně v reprodukčních orgánech dospělců a nakonec změny ekologické – ve využívání hostitelů.

12 Změny v morfologii Palingenetické změny (přidávají se další kroky na konec ontogeneze) × cenogenetické (nové kroky se vsunují kamkoli do ontogeneze). Původní předpoklad – u larev (či naopak u dospělců převaha cenogenetických změn. Předpokládaný důsledek – fylogeneze na základě larev a dospělců se bude lišit Nepotvrdilo se

13 Současný názor na plasticitu parazitů:
Paraziti v tomto směru patrně nejsou nijak výjimeční Stejně jako u volně žijících organismů stojí v cestě ekologickému přizpůsobovaní parazitů nejrůznější fylogenetické zábrany

14 Obsah Regresivní evoluce u parazitů
Evoluční plasticita morfologických znaků Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu Evoluční změny biodemografických parametrů

15 Evoluční trend Druhy se v evoluci v jednotlivých liniích zvětšují (Copeovo pravidlo) možná důsledek druhového výběru (spíše bude speciovat velky, tj. méně početný druh) Patrně platí i pro parazity

16 Vliv přechodu k parazitismu na tělesnou velikost
Nelze zobecňovat U helmintů vzrůst velikosti

17 Distribuce velikosti u nematodů

18 Vliv přechodu k parazitismu na tělesnou velikost
Nelze zobecňovat U helmintů vzrůst velikosti U isopodů zmenšení velikosti (nedostatek prostoru?)

19 Distribuce velikosti u isopodů

20 Vliv přechodu k parazitismu na tělesnou velikost
Nelze zobecňovat U helmintů vzrůst velikosti U isopodů zmenšení velikosti (nedostatek prostoru?) Velikost parazita často koreluje s velikostí hostitele (blechy, vši na hlodavcích, roupi v primátech, digenea, kořenohlavci) – Harrisonovo pravidlo nematod Placentogenea gigantissima 7,5 m v placentě vorvaně nejdelší živočich na světě Polygonoporus (40 m) parazit kytovců Často korelaci v rámci rodů, nikoli vyšších taxonů (monogenea, klíšťata)

21 Distribuce velikosti u klanononožců
délka těla (mm)

22 Změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu nebo na obratlovčího hostitele (klanonožci)
přechod k parazitismu přechod na obratlovce změna velikosti (standardizovaná) samec samice poměr samec samice poměr

23 Další faktory ovlivňující velikost parazita
Pozitivní korelace s délkou prepatentní periody Délka prepatentní periody (a tedy i velikost parazita) koreluje s dobou přežívání v hostiteli (přirozená úmrtnost hostitele, jeho imunokompetence) s pravděpodobností koinfekce a superinfekce Není patrně korelace s existencí mezihostitele či volných stádií v životním cyklu

24 Obsah Regresivní evoluce u parazitů
Evoluční plasticita morfologických znaků Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu Evoluční změny biodemografických parametrů

25 Biodemografické parametry
Rychlost vývoje (pedomorfie) Rychlost rozmnožování Asexualita, partenogeneze Pohlavní index Pohlavní dimorfismus

26 Pohlavní dimorfismus U samic velikost často koreluje s fekunditou – často velké samice a trpasličí samci Klanonožci v bezobratlých nevykazují dimorfismus, v rybách se samice zvětšily. U roupů naopak dimorfismus větší v bezobratlých (nedostatek prostoru nebo kompetice samců o co nejrychlejší dospívání) U schistosom samci mnohem větší – snad dělba práce – samci svaly, samice rozmnožovací orgány

27 Závěry Regresivní evoluce u parazitů je do značné míry pověra
Paraziti patrně nevykazují ve srovnání s volně žijícími organismy větší míru evoluční plasticity Změny velikosti související s přechodem k parazitismu mohou probíhat oběma směry S přechodem k parazitismu souvisí změny řady biodemografických parametrů – některé úzce souvisejí s fenotypem parazita


Stáhnout ppt "Anageneze parazitů."

Podobné prezentace


Reklamy Google