Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany
Program  přípravy kontrolního pracovníka  rezortu MO

2 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 program přípravy kontrolního pracovníka rezortu MO Plánovaný výstup vzdělávací program kontrolního pracovníka MO

3 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 aktivita byla realizována ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno Dílčí výstupy ● profil kontrolního pracovníka ● kurz odborné přípravy kontrolního pracovníka ● pilotní ověřovací kurz

4 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka Musí zvládat techniku kontroly a vyvarovat se unáhlených závěrů a mylných obvinění.

5 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka - ETIKA kontrolora důvěra, spolehlivost a věrohodnost, integrita (morální zásadovost, poctivost) nezávislost, objektivnost a nestrannost, což znamená dodržet princip neutrality a vyvarovat se střetu zájmů, profesní mlčenlivost, kompetence a profesní rozvoj – odpovědnost za jejich rozvoj nese kontrolor.

6 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka - obecné způsobilosti: umět argumentovat závěry činnosti a nálezy kontrolora, být schopen efektivně získávat a využívat znalosti a dovednosti za využití moderních informačních a komunikačních postupů a nástrojů podpory kontrolní činnosti, být schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní odborné názory, být schopen podávat spolehlivý a stabilní výkon

7 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka - obecné způsobilosti: být přirozeně zvídavý a otevřený novým zkušenostem, být schopen aktivně se vzdělávat, znát své silné a slabé stránky, umět analyzovat vlastní neúspěch a poučit se z chyb; při osvojování nových znalostí a dovedností být vytrvalý, být schopen určité míry sebekontroly a sebemotivace, mít objektivní a nestranný přístup k hodnocení kontrolovaných oblastí.

8 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka – teoretické a aplikační znalosti Kontrolní pracovník musí být připraven na zvládnutí všech tří fází kontroly 1) přípravné fáze - prostudování dostupné dokumentace, stanovení postupů a metod 2) realizační fáze - vlastní kontrola, shromáždění kontrolních podkladů, komunikace s kontrolovaným 3) závěrečná fáze - vyhodnocení získaných podkladů, zpracování protokolu a jeho vypořádání s kontrolovaným

9 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka – teoretické a aplikační znalosti: znalost kontrolních mechanismů v oblasti státní správy, znalost moderních kontrolních postupů a kontrolních metod v teorii a praxi kontrolora, znalost relevantních normativních právních aktů, a to jak obecně závazných právních předpisů, tak vnitřních předpisů rezortu obrany týkajících se kontrol, znalost provedení přípravy, průběhu a vyhodnocení kontroly v rezortu obrany,

10 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka – teoretické a aplikační znalosti: znalost oprávnění a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob v rezortu obrany, znalost vyřizování petic a stížností v rezortu obrany, znalost principů a technik verbální a neverbální komunikace v praxi kontrolních orgánů v rezortu obrany, znalost zásad obecných odpovědnostních vztahů a náhrady škody v rezortu obrany,

11 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka – teoretické a aplikační znalosti: znalost zásad ochrany utajovaných informací v rezortu obrany, znalost zásad prevence sociálně nežádoucích jevů v rezortu obrany, znalost organizační struktury resortu obrany.

12 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Profil kontrolního pracovníka – odborné dovednosti: vymezit zadání pro kontrolní činnost, koordinovat ji, a nést konečnou odpovědnost za její výsledky, umět aplikovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy týkající se kontrolní činnosti, včetně jejich vzájemného propojení, umět rozpoznat sociálně nežádoucí jevy, umět verbálně a neverbálně komunikovat, asertivně jednat.

13 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Vzdělávací program kontrolního pracovníka MO: Příprava kontrolních pracovníků rezortu MO bude uskutečňovaná ve třech stupních: Vstupní kurz pro přípravu kontrolního pracovníka rezortu MO Průběžné kurzy Tematický kurz pro vedoucí kontrolních týmů

14 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Vzdělávací program kontrolního pracovníka MO Vstupní kurz pro přípravu kontrolního pracovníka rezortu MO: týdenní kurz, organizovaný ve spolupráci UO a IMO, jehož obsahem bude dvoudenní výuka měkkých dovedností a třídenní výuka odborných vědomostí - vnitřní kontroly v rezortu MO, kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, organizace a řízení kontroly v rezortu obrany

15 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Vzdělávací program kontrolního pracovníka MO Průběžné kurzy: podle potřeby z nabídky vzdělávacích aktivit, které objednává u vzdělávacích zařízení a zveřejňuje ve Věstníku MO sekce personální MO

16 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
Klíčová aktivita 06 Vzdělávací program kontrolního pracovníka MO Tematický kurz pro vedoucí kontrolních týmů: týdenní kurz organizovaný ve spolupráci UO a IMO, jehož obsahem bude dvoudenní výuka měkkých dovedností (porozumění psanému textu, kreativní psaní, aplikace zásad právní logiky, argumentace, mediace a vyjednávání a vedení lidí) a třídenní výuka odborných vědomostí (aktualizace vědomostí o kontrolní činnosti v rezortu MO podle nových zákonů, vyhlášek a rezortních legislativních norem)

17 MINISTERSTVO OBRANY-INSPEKCE MINISTRA OBRANY
DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Zoran Nerandžič Praha, Univerzita obrany, 26. března 2014 bližší informace o projektu:


Stáhnout ppt "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany"

Podobné prezentace


Reklamy Google