Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hysterektomie- indikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hysterektomie- indikace"— Transkript prezentace:

1 Hysterektomie- indikace
Hanáček Jiří ÚPMD

2 Hysterektomie - historie
první zmínky o hysterektomii 5 stol. B.C. ( doba Hippokrata) – prováděny vaginálně pro prolaps. 16 stol. – popsány vaginální hysterektomie v Itálii, Německu, Španělsku… 1810 – Wrisberg popsal vaginální hysterektomii pro carcinom 1825 – Langenbeck- první abdominální hysterektomie ( 7 minutová operace) 1850 – Heath M.A. ( Anglie) – ligace uterinních arterií

3 Hysterektomie - historie
Úspěch operativy se vyvíjel s rozvojem schopností zástavy krvácení, infekce a bolesti. 1878- Freund W.A. ( Německo) – užil anestezii, zásady antisepse, Trendelenburgovu polohu, podvaz velkých cév a ligament 1884 – první vaginální hysterektomie v Čechách ( Rubeška) 1988 –Reich a DeCaprio – první laparoskopická hysterektomie

4 Hysterektomie Jedna z nejčastějších gynekologických operací US
- 550 / žen HY/ rok 20 mil.žen po operaci Levy, Obstetrics & gynecology ,2003, vol. 102, no1, pp.  ČR HY/rok Holub, Gynaecological Endoscopy,2002,11 (5), 

5 Rozdělení hysterektomií
Radikální ( AH, LAVH, TLH) Abdominální ( totální, supracervikální) Vaginální Laparoskopicky asistované vaginální Totální laparoskopické Laparoskopická supracervikální hysterektomie Rukou asistovaná laparoskopická Robotické

6 Indikace k hysterektomiím - benigní onemocnění
Abnormální krvácení Myomy Ademyóza Endometrióza Prolaps pánevních orgánů Pelvic inflammatory disease (PID) Chronická pánevní bolest Stavy spojené s graviditou Sdružené indikace

7 Indikace k hysterektomiím maligní onemocnění
Cervikální intraepiteliální neoplasie Invazivní cervikální carcinom Atypická endometrialní hyperplasie Endometriální ca Ovariální ca Tubární ca Nádor trofoblastu

8 Radikální hysterektomie Indikace: ca cervicis uteri
Wertheim I Wertheim II Laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie dle Schauta- Amreicha. Robotická hysterektomie

9 Abdominální hysterektomie - Indikace
Malignity Objemné tumory ( myomy, ovariální cysty…) Objemné pánevní zánětlivé komplikace Monstrozní obezita Předchozí laparotomické operace ( obzvláště při popsané peritonitis) Zvyklosti operatéra a pracoviště Výhody: možnost palpace, velikost dělohy

10 Abdominální hysterektomie
Výhody: větší přehlednost, palpace, možnost řešení větších nálezu, komplikovanější případy ( předoperované pac, záněty, ednometrióza….), rychlost, Nevýhody: delší hospitalizace, rekonvalescence, krevní ztráta, potřeba analgetik, ATB

11 Vaginální hysterektomie- Indikace
Descensus pánevních orgánů Myomy, Metrorrhagie Prekancerozy cervixu Zvyklosti operatéra a pracoviště Potřeba krátkého výkonu a minimální zátěže pro pacientku

12 Vaginální hysterektomie - kontraindikace
Nezkušenost Riziko adhezí ( pozánětlivé stavy, endometrióza, myomektomie …)- snížená pohyblivost x ne nutně stažitelnost Velikost dělohy ? Patologie adnex ? Nuliparita ?

13 Vaginální hysterektomie- výhody
Prakticky extraperitoneální výkon Minimální manipulace se střevy Není laparotomie Krátký čas výkonu, dobrá tolerance u kompromitovaných pac., obézních pacientů. Kratší operační čas, menší krevní ztráta, redukce analgetik, ATB, méně komplikací peri a post operačně, Rychlejší rekonvalescence Ekonomika?

14 Vaginální hysterektomie - komplikace
Relativně nejnižší míra komplikací Základních komplikací asi 8% ( krvácení, zánět, poranění, reoperace…) Úmrtnost cca 3 případy na operací Nejčastějšími komplikacemi- zánět a krvácení

15 LAVH - indikace Benigní choroby dělohy a adnex
Prekancerozy děložního hrdla, těla a ovaria Karcinomy endometria

16 LAVH kontraindikace Kardiální onemocnění III a IV st. ( nevýhoda Trendelenburgovy polohy) Anamnesticky mnohočetné laparotomie, zejména pro peritonitis ( relativní) Obezita ( relativní)

17 LAVH Výhody : minimálně invazivní, návrat k vaginální operativě s možností kontroly dutiny břišní a operace na adnexech Nevýhody: delší operační výkon, vybavení, riziko prvního vpichu ( Veresova jehla, troakar)

18 TLH - indikace Benigní choroby dělohy a adnex
Prekancerozy děložního hrdla, těla a ovaria Karcinomy endometria Úzká pochva Nulligravida

19 TLH - výhody Stejné jako LAVH oproti abdominální a vaginální hysterektomii. Zachovává uteroskarální komplex Kratší čas oproti LAVH

20 TLH - nevýhody Erudice operatéra
Častější komplikace – poranění ureterů ( řeší nové manipulátory s Kohovým kolpotomizérem) Povolení sutury pochvy, pozdní krvácení ze sutury pochvy ( užití elektrochirurgie??) Vybavení

21 Laparoskopická supracervikální hysterektomie
1878 – W.A. Freund - první supracervikální hysterektomie – hlavní technika následných 80 let. S rozvojem anestezie, ATB … vzestup radikality Po zveřejnění studie Kilku et al. o poklesu orgasmu žen po hysterektomii ve srovnání se ženami po supracervikální hysterektomi – oživení zájmu o tuto metodu 1991 – K. Semm první CISH ( Classical Intrafascial Serrated Edged Macro Morcellated Hysterectomy – kombinuje výhody tradiční supracervikální hysterektomie ( kratší čas, prezervace závěsného aparátu a prevence cervikálních malignit - odstranění endocervixu a resekce transformační zóny)

22 Laparoskopická supracervikální hysterektomie
Indikace shodné s laparoskopickou hysterektomií

23 Laparoskopická supracervikální hysterektomie - výhody
Prezervace pánevního dna a prevence jeho poklesu Poranění okolních orgánů ( poranění ureteru u AH 0,5-3% x LSH 0,6-2,2%, močového měchýře) Nižší krevní ztráty Prevence denervace střev a močového měchýře Orgasmus žen ?, časnější pohlavní život po operaci

24 Laparoskopická supracervikální hysterektomie - nevýhody
Vybavení – specifický vnitřní morcelator Riziko pahýlového ca cervicis uteri ( 3-9% ze všech ca hrdla děložního) – průměrná doba od hysterektomie k výskytu ca hrdla je 17,5 roku Symptom pahýlu děložního hrdla – cyklické krvácení 2,4-25%, pelvic pain 18,6%, dyspareunie 10%, mukokela 1,14% Další komplikace – endometrioza, leiomyomy, adheze, chronická cervicitis Komplikace vedou až ve 22,3% k exstirpaci cervikálního pahýlu

25 Rukou asistovaná laparoskopie ( HAL- hand Assisted laparoscopy)
První zmínka – H. Kelly – rukou asistovaná cholecystektomie přes malý Pfannenstiele a řez v podjaterní krajině) Rozvoj metody od roku M.J. Mooney

26 Rukou asistovaná laparoskopie HAL- výhody
Spojuje výhody laparotomie – krátký operační čas, pohmat ( konzistence tumorů), tupá preparace v silně adhezivní oblasti, vybavení materiálu z dutiny břišní v celku, odtlačení orgánů při operaci- střeva.. a laparoskopie – miniinvazivní, kratší rekonvalescence,

27 Rukou asistovaná laparoskopie - nevýhody
Vybavení – protraktor, speciální nástroje Invazivita ? Zkušenosti? Cena ?

28 Robotická ? ?

29 23 ,9%

30

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hysterektomie- indikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google