Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozmnožovací soustava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozmnožovací soustava"— Transkript prezentace:

1 Rozmnožovací soustava
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Rozmnožovací soustava
zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v nich pohlavní buňky) a pohlavními vývodnými cestami vývoj rozmnožovacího ústrojí je těsně spjat s vývojem ústrojí močového

3 Pohlavní soustava muže
Zajišťuje tři základní funkce: 1) tvorbu mužských pohlavních buněk (spermiogenezi) 2) tvorbu mužských pohlavních hormonů 3) uskutečnění pohlavního spojení (koitus) Pohlavní soustava muže se skládá: varlata vývodné cesty pohlavní zevní pohlavní orgány

4 Varle Varle je párový orgán vejčitého tvaru, velikosti 4 – 5 cm, se smíšenou funkcí. Varle je uloženo mimo břišní dutinu, v šourku. Na povrchu varlete je vazivové pouzdro, ze kterého dovnitř vnikají vazivové přepážky, rozdělující vnitřní prostot varlete na několik oddílů. V jednotlivých oddílech začínají mnohonásobně stočené kanálky semenotvorné. V jejich zárodečném epitelu se vyvíjejí pohlavní buňky (spermie). Tvorba spermií se nazývá spermiogeneze, začíná v období pohlavního dospívání. Zralé spermie se uvolňují a shromažďují v nadvarleti. Zrání spermií trvá asi 74 dní a vyžaduje teplotu asi o 4 ºC nižší, než je tělesná teplota. Spermie jsou buňky složené z hlavičky (obsahuje jádro), krčku (obsahuje dělící tělísko) a bičíku (zajišťuje pohyb). Ve vazivu jsou vmezeřeny tzv. Leydigovy buňky, produkující mužský pohlavní orgán testosteron.

5 Vývodné cesty pohlavní
Semenotvorné kanálky se spojují a přecházejí do nadvarlete, kde se spermie mísí s hlenovitým sekretem buněk, vystýlajících nadvarle, dozrávají a jsou schopny samostatného pohybu. Vývodem nadvarle je chámovod. Chámovod je trubice probíhající tříselným kanálem a ústící do močového měchýře. V místě vyústění chámovodů obemyká močovou trubici žláza předstojná (prostata). Žlázky prostaty produkují sekret, který neutralizuje kyselou reakci v močové trubici a pochvě, a zvyšuje tak životnost spermií. Před vstupem do prostaty se připojují k chámovodům měchýřkovité žlázy, jejich sekret se mísí s obsahem prostaty a sekretem nadvarlat. Vzniklá tekutina se nazývá ejakulát, jehož objem je 2 – 3 ml (v jednom mililitru ejakulátu je obsaženo asi 120 milionů spermií).

6 Zevní pohlavní orgány Močová trubice slouží i k vedení ejakulátu. Pod stydkou sponou se zanořuje do pyje (penisu), kde probíhá uvnitř topořivého tělíska, jež je zakončeno žaludem. Nad topořivým tělesem jsou v pyji dvě souběžná topořivá tělíska. Mají vazivový obal, uvnitř vazivovou trámčinu a v ní síť žilních prostorů, jejichž prokrvení umožňuje změny velikosti a polohy (erekci) zevního pohlavního orgánu. Na povrchu pyje je tenká kůže, která přechází přes žalud zásobní řasou, zvanou předkožka. Šourek je vak, v němž jsou uložena varlata. V jeho stěně a v obalech varlete jsou svalové snopce, které svým smrštěním přitahují varlata ke kanálu Tříselnému, nebo je naopak ochabnutím oddalují od břišní stěny. Tímto je regulována stálá teplota ve varlatech.

7 Pohlavní soustava ženy
Zajišťuje čtyři základní funkce: 1) tvorbu a zrání vajíček 2) produkci ženských pohlavních buněk 3) uskutečnění pohlavního spojení 4) dojde-li k oplození vajíčka, vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Pohlavní soustava ženy se skládá: vaječníky vývodné cesty pohlavní zevní pohlavní orgány

8 Vaječník Párová pohlavní žláza. Pod povrchovým epitelem jsou ve vazivu uložená vajíčka, obklopená vrstvičkou epitelových buněk. Tvorba vajíček se nazývá oogeneze. Nezralá vajíčka jsou zde uložena od narození a do začátku puberty se jejich počet zredukuje. V celém plodném období uzraje jen asi 400 vajíček. Epitelové buňky se okolo vajíčka množí tak, že se původně jejich shluk mění na dutý váček – Graafův folikul, který je vyplněný tekutinou obsahující pohlavní hormon estrogen. V ovulačních cyklech (28denní cyklus) jeden folikul praskne a s kapalinou se vyplaví vajíčko, které se dostává do vejcovodu. V dutině folikulu vzniká útvar nazývaný žluté tělísko - pokud nedošlo k oplození vajíčka, žluté tělísko po několika týdnech vymizí a po folikulu zůstane na povrchu vaječníku jizva. Pokud došlo k otěhotnění, žluté tělísko roste a udržuje se do 5. až 6. měsíce těhotenství. Produkuje hormon progesteron, který podporuje uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici a zároveň brání zrání dalších Graafových folikulů.

9 Vývodné cesty pohlavní
Vejcovod – párový orgán, nálevkovitě otevřený proti vaječníku. Stěna vejcovodu je tvořena spirálově uspořádanou hladkou svalovinou a pokryta řasinkovým epitelem. Stahy svaloviny a pohybem řasinek je vajíčko posouváno do dělohy. Děloha – je svalnatý orgán hruškovitého tvaru. Sliznice děložní je kryta jednovrstevným válcovitým řasinkovým epitelem, produkujícím řídký hlen děložní. Děložní sliznice prodělává u dospělé ženy změny spojené s ovulačním cyklem a označované jako menstruační cyklus. Pochva (vagina) – spojuje dutinu dělohy se zevními pohlavními orgány. Poševní stěny vytvářejí okolo krčku poševní klenbu.

10 Menstruační cyklus Menstruační fáze: trvá asi 4 dny, dochází při ní ke krvácení, odlučování a odstraňování zničené sliznice. Proliferační fáze: navazuje na menstruační fázi; toto období spadá mezi 5. až 12. den a v jeho průběhu dochází ke zrání Graafova folikulu a k růstu nové sliznice děložní. Sekreční fáze: navazuje plynule na proliferační fázi; sliznice dále roste. Fáze trvá od 13. do 27. dne. Vajíčko se z vaječníku obvykle uvolňuje mezi 12. a 14. dnem. Vrchol ovulačního cyklu spadá asi do poloviny menstruačního cyklu, kdy je sliznice děložní nejlépe připravena k přijetí oplozeného vajíčka. Jestliže nedošlo k oplození vajíčka, žluté tělísko postupně zaniká, snižuje se hladina progesteronu, děložní sliznice se snižuje a mezi 24. a 27. dnem se postupně rozpadá. Ischemická fáze: 27. až 28. den; vyvolaná prudkým poklesem hladiny progesteronu a uvolněním oxitocinu z neurohypofýzy, který způsobí několikahodinové stažení cév, zásobující sliznici krví. Nedostatečně prokrvená sliznice děložní se rozpadne. Stažení cév se postupně povoluje a krev, přitékající do poškozené sliznice, odlučuje a odplavuje odumřelé vrstvy. Začíná nový cyklus.

11 Zevní pohlavní orgány Pochva sestupuje šikmo vpřed a vyúsťuje mezi malými pysky. U malých pysků se otevírají do poševního vchodu vývody Bartholinových žláz, vyměšujících hlen. Malé pysky sbíhají vzhůru v řasu, která kryje topořivé tělísko – poštěváček (clitoris). Zevně od malých pysků jsou pysky velké, podlouhlé kožní valy, podložené tukovým vazivem.

12 Pokyn Rozdejte žákům kartičky s pojmy.
Žák musí najít spolužáka s kartičkou, která souvisí s jeho pojmem. Až žáci najdou všechny pojmy spolu související, ve skupince vytvoří nadřazený pojem pojmům na kartičkách a napíšou co nejvíce informací k danému tématu (mohou použít atlas lidského těla).

13 CHÁMOVOD PROSTATA EJAKULÁT HLAVIČKA KRČEK BIČÍK SPERMIE LEYDIGOVY BUŇKY TESTOSTERON PENIS EREKCE ŠOUREK OOGENEZE GRAAFŮV FOLIKUL ŽLUTÉ TĚLÍSKO VEJCOVOD DĚLOHA POCHVA MALÉ PYSKY CLITORIS BARTHOLINOVY ŽLÁZY

14 Použitá literatura: JELÍNEK, J. - ZICHÁČEK, V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. Olomouc: FIN PUBLISHING, ISBN 80–86002–01-2.


Stáhnout ppt "Rozmnožovací soustava"

Podobné prezentace


Reklamy Google