Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE"— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE
1. Teplotní - žárovky 2. Výbojové - Hg, Na výbojky Látka (vlákno žárovky) rozžhavená průchodem elektrického proudu vysílá spojité optické záření V elektric. výbojích v plynech a parách kovů se při návratu vybuzených atomů plynů do stabilních stavů uvolní energie a ta se mění v optické záření s čárovým spektrem

2 PARAMETRY SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
1. Elektrický příkon Pp (W) 2. Světelný tok F (lm) Měrný výkon sv.zdroje E = F / Pp (lm . W-1) 4. Doba života (h) 5. Barevná jakost vyzařovaného světla souřadnice x, y ; teplota chromatičnosti Tc (K) 6. Kvalita vjemu barev povrchů index podání barev Ra 7. stabilita světelného toku 8. Provozní vlastnosti F(U); F(t); rychlost ustálení F; pracovní poloha .… 9. Rozdělení toku do prostoru 10. Rozměry, tvar, hmotnost 11. Pořizovací a provozní náklady

3 Typová skupina světelných zdrojů
Orientační hodnoty parametrů vybraných zdrojů pro všeobecné osvětlování Typová skupina světelných zdrojů Příkon (W) Měrný výkon (lm .W-1) Život (h) Index podání barev Ra Teplota chromatičnosti (K) Žárovky klasické 1000 100 2700 Žárovky halogenové 3000 Zářivky lineární Zářivky kompaktní 5 - 80 3300 Výbojky halogenidové Výbojky sodíkové vysokotlaké 24 2000 Výbojky sodíkové nízkotlaké 16000 1700 Bezelektrodové indukční výb.  60000 80 Světelné diody (LED) 0,01 - 3  50000

4 Jmenovitý tok výbojových zdrojů = tok po 100 h hoření
DOBA ŽIVOTA ZDROJE Fyzický život – doba svícení až do úplné ztráty provozuschopnosti (přepálení vlákna, ztráta schopnosti zapálit výboj, …) Užitečný život – doba, po kterou jsou parametry zdroje v požadovaných mezích Jmenovitý tok výbojových zdrojů = tok po 100 h hoření Život do X % (obv. 50 %) výpadku = doba, po které dosáhne konce života (kriteria předem dohodnuta) X % ze souboru zkoušených zdrojů, svíticích za stanovených podmínek

5 Závislost světelného toku a života některých zdrojů na změnách napájecího napětí
Informativní průběhy změn poměrného světelného toku a života některých zdrojů v závislosti na napájecím napětí. 1 - poměrný světelný tok klasických žárovek oblast změn poměrného toku výbojek vysokotlakých rtuťových a sodíkových, výbojek halogenidových a halogenových žárovek; 4 - poměrný tok zářivek; 5 - poměrný tok nízkotlakých sodíkových        výbojek; 6 - poměrný život zářivek; 7 -  poměrný život klasických žárovek

6 Teplota chromatičnosti Tc (K)
Tc je rovna teplotě černého zářiče, jehož záření má tutéž barevnou jakost (chromatičnost) [např. tytéž souřadnice x, y] jako uvažované záření. Čára teplotních zářičů s vyznačenými hodnotami teploty chromatičnosti Tc je zakreslena v diagramu chromatičnosti [křivka 2] Pro výbojové zdroje (spektrální složení má výrazná pásma a čáry) - přibližný popis barvy náhradní teplota chromatičnosti Tn . Tn = Tc bodu na čáře teplotních zářičů nejblíže bodu chromatičnosti (souřad. x, y) uvažovaného světla, ale v rovnoměrném diagramu chromatičnosti, např. diagram stejných barevných kontrastů u , v v soustavě U V W . Diagram chromatičnosti v soustavě XYZ

7 Diagram stejných barevných kontrastů v souřadnicích u , v v soustavě U V W

8 PODÁNÍ BAREV charakterizuje vliv spektrálního složení světla zdrojů na vjem barvy osvětlených předmětů. Vjem barvy člověk přitom vědomě či nevědomě srovnává s jejich vzhledem v denním světle či ve světle smluvního zdroje. Věrně vnímáme barvy v denním světle a ve světle teplotních zdrojů - žárovek Problémy vznikají v běžném životě, v obchodě i v průmyslové výrobě při rozlišování barev a zejména v přizpůsobení barvy vyráběného předmětu barvě standardu.

9 INDEX PODÁNÍ BAREV Ra Ra = číslo 0 až vystihuje věrnost vjemu barev ve světle daného zdroje věrný vjem barev 0 - barvy se nerozlišují vůbec Ra vyjadřuje stupeň shodnosti vjemu barvy předmětů osvětlených uvažovaným zdrojem a barvy týchž předmětů osvětlených smluvním zdrojem (žárovka) Metoda hodnocení je založena na číselném vyjádření rozdílu vjemu barvy vybraného souboru osmi barevných vzorků (růžová, žlutá, žluto-zelená, zelená, světle modrá, blankytně modrá, fialová a světle purpurová) při postupném osvětlení uvažovaným a smluvním zdrojem. Všeobecný index barevného podání Ra Ra = 100 – 4,6 · DE DE je vzdálenost bodů chromatičnosti v rovnoměrném diagramu u, v

10 UKÁZKY SPEKTER VYBRANÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
Na svislé ose diagramů např. stupnice mW / 10 nm / lm

11  ŽÁROVKY KLASICKÉ Pozor na povrchovou teplotu
nejrozšířenější snadná instalace snadná údržba široký sortiment Pozor na povrchovou teplotu nízký měrný výkon krátký život neefektivní zdroj Konstrukční provedení 1 wolframové vlákno 2 držáky vlákna 3 zploštělý konec tyčinky 4 skleněná tyčinka 5 přívody 6 místo stisku 7 přitmelená patice 8 trubička zv. talířek 9 čerpací trubička 10 čerpací otvor 11 vnější baňka 12 kontakt na plechu patice 13 kontakt na spodku patice 14 izolant Popis závislostí F(U) , T(U)

12 Trendy vývoje Žárovky klasické Zvýšení měrného výkonu
Prodloužení doby života žárovek Zlepšení emise vláken povlaky z hafnia Reflektorové multivrstvy (zpětný odraz vyhřívá vlákno) Reflektorové žárovky s průměrem 51 mm na síťové napětí Zlepšení mechanických vlastností vláken pro lepší stabilitu vlákna

13 Lineární halogenová žárovka dvoupaticová
HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Zjednodušený popis halogenového regeneračního cyklu  W odpařený z vlákna putuje k baňce  poblíž baňky se W slučuje s J či Br  halogenid se vrací k vláknu  Vlivem vysoké teploty poblíž vlákna se halogenid štěpí na : – J či Br (vracejí se k baňce) – W (zvyšuje koncentraci W u vlákna a brání dalšímu odpařování W). Cyklus probíhá kolmo k vláknu. S fluorem i podél – zatím nezvládnuto technologicky. Lineární halogenová žárovka dvoupaticová Wolframové vlákno 1 drží několik podpěrek 2 v ose baňky ve tvaru válečku Jednopaticová HŽ kompaktnější vlákno

14 TRENDY VÝVOJE HALOGENOVÝCH ŽÁROVEK
IRC technologie - IČ multivrstvy - zpětný odraz záření na vlákno – zvýšení měrného výkonu dávkovaní xenonu – vyšší měrný výkon dotace „certitu“ do křemenného skla baňky k potlačení UV záření HŽ na síťové napětí nové tvary baněk pro různé aplikace změna Tc (cca 4000 K) HŽ na malé napětí - musí mít trafo či měnič - život až h, měr.výkon až 25 lm.W-1 Miniaturizace Dichroický reflektor – speciální vrstva na povrchu reflektoru propouští část IR záření

15 Každou výbojku zapojit vždy s předřadníkem
ZÁŘIVKY nízkotlaké Hg výbojky se žhavenými elektrodami výbojová trubice opatřena luminoforem – transformuje % příkonu z UV do viditelného spektra Luminiscenční zdroj 1 výbojová trubice 2 vrstva luminoforu 3 kolíčková patice 4 elektroda – W drátek 5 nosný systém 6 náplň Hg + argon, neon Každou výbojku zapojit vždy s předřadníkem Tzv. „Duo zapojení“ Zapojení zářivek Z1 a Z2 s tlumivkami Tl1 a Tl2 , zapalovači ZP a odrušovacími kondenzátory C1 , C2 kondenzátor C zajišťuje : - fázový posuv I1 a I [zábrana stroboskop. jevu] - kompenzaci účiníku C Zapojení zářivky Z s indukčním předřadníkem Tl , doutnavkovým zapalovačem ZP , kondenzátorem C2 (kompanzačním) - kondenzátorem C1 (odrušovacím)

16 Děkuji vám za pozornost
Učební texty :

17

18

19 Typová skupina světelných zdrojů
Orientační hodnoty parametrů vybraných zdrojů pro všeobecné osvětlování Typová skupina světelných zdrojů Příkon (W) Měrný výkon (lm . W-1) Život (h) Index podání barev Ra Teplota chromatičnosti (K) Žárovky klasické 9 - 17 1000 100 2900 Žárovky halogenové 16 – 20 3000 Zářivky lineární Zářivky kompaktní 7 - 25 80 3300 Výbojky halogenidové až 8000 4500 Výbojky sodíkové vysokotlaké 24 2050 Výbojky sodíkové nízkotlaké  8000


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google