Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVBA ZEMĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVBA ZEMĚ."— Transkript prezentace:

1 STAVBA ZEMĚ

2

3 Poloměr Země (šetři se osle)
Stavba země Poloměr Země (šetři se osle)

4 Zopakujte si jednotlivé části
1 2 3 4 Obal (část) Země se nazývá GEOSFÉRA.

5 Stavbu Země zjišťujeme přímým pozorováním nejsvrchnější části zemského tělesa
nejhlubší vrt: m Kolský superhluboký vrt je nejhlubší vrt na světě. Nachází se v Murmanské oblasti. Dosahuje hloubky m. Na rozdíl od jiných vrtů, které byly prováděny za účelem hledání ropy, cílem tohoto byl pouze výzkum litosféry v místě, kde Mohorovičićova diskontinuita prochází blízko zemského povrchu. Vrt byl započat v roce 1970 a ukončen byl v roce 1992. Během provádění Kolského vrtu bylo učiněno cca nových objevů v geologii.

6 LITOSFÉRA Země byla nejdříve natolik horká, že nebyla vytvořena pevná zemská kůra. Až když Země dostatečně vychladla, vznikaly první horniny a vytvořily horninový obal Země = LITOSFÉRU.

7 SLOŽENÍ ZEMĚ Stavbu a děje v hlubinách Země zjišťujeme pomocí různých sond a seismografu. Zemský plášť je z natavených hornin. Zemské jádro je složeno z nejtěžších, ryzích kovů (hlavně Fe + Ni).

8 DALŠÍ GEOSFÉRY − ATMOSFÉRA
Z plynů unikajících ze zemského pláště se vytvořil plynný obal Země = ATMOSFÉRA. Zpočátku obsahovala jen velmi málo kyslíku.

9 DALŠÍ GEOSFÉRY − HYDROSFÉRA
Dalším ochlazením pod 100 °C se vodní páry obsažené v atmosféře začaly srážet v kapky, které v podobě vydatných dešťů padaly na Zemi. Vznikl postupně vodní obal = HYDROSFÉRA a v ní první živé organismy. Také se postupně vytvořily světadíly.

10 DALŠÍ GEOSFÉRY: Půdní obal Země se nazývá PEDOSFÉRA.
Všechny živé organismy tvoří BIOSFÉRU.

11 km 5 km

12 Přiřaďte ke správné geosféře:
Řeky a moře Žirafa Ryzí kovy a vysoká teplota Natavené horniny Horninový obal Země Půda Kyslík Zemské jádro Zemský plášť Litosféra Pedosféra Atmosféra Hydrosféra Biosféra

13 Přiřaďte ke správné geosféře:
Zemské jádro Zemský plášť Litosféra Pedosféra Atmosféra Hydrosféra Biosféra ryzí kovy a vysoká teplota natavené horniny horninový obal Země půda kyslík řeky a moře žirafa

14 3. Stavba Země zemská kůra; zemský plášť; zemské jádro zemská kůra + svrchní část pláště = litosféra (kamenný obal Země) zemská kůra – pod oceány až 10x tenčí než pod kontinenty - obsahuje horniny složené z nerostů, plyny a vodu - přes 70% z kyslíku a křemíku zemský plášť pod litosférou je plastický – umožňuje pohyb litosférických desek s litosférou se stýkají atmosféra (vzdušný obal Země), hydrosféra (vodní obal), pedosféra (půda) a biosféra (ekosystémy) Nerosty = minerály – neživé přírodniny s daným chemickým složením a stavbou; prvky (např. síra) nebo častěji chemické sloučeniny: oxidy, sulfidy, halogenidy, sírany, uhličitany a křemičitany. Nejčastější nerosty zemské kůry – křemen a křemičitany.

15 Závěr: Z jakých vrstev se skládá Země? Popiš svrchní vrstvu. Co je „litosféra“? Čím je umožněný pohyb litosférických desek? Jaké další sféry Země se s litosférou stýkají? Stručně je popiš. Co je minerál? Uveď příklady skupin minerálů.

16 HODNOCENÍ


Stáhnout ppt "STAVBA ZEMĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google