Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.4.00/21.1621 Tematický celek: PŘÍRODOVĚDA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.4.00/21.1621 Tematický celek: PŘÍRODOVĚDA."— Transkript prezentace:

1

2 Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.4.00/21.1621 Tematický celek: PŘÍRODOVĚDA Téma: Horniny a nerosty Klíčová slova: suroviny, sůl kamenná, křemen, živec, slída, železná ruda, žula, pískovec, břidlice, vápenec Ročník: 3 Vytvořila: Mgr. Dagmar Šišková ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_PŘ.10.3.Horniny a nerosty ANOTACE: materiál slouží k osvojení učiva METODIKA: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli Duben 2012

3  Metodické pokyny jsou uvedeny na stránce, nebo se žáci řídí přímo pokyny učitele, který odpovídá také za průběh vyučovací hodiny.

4 na našem území

5 NEROSTYHORNINY  Ne ž ivé p ř írodniny  R ů zná podoba, povrch, zbarvení  Tvo ř ené jednou chemickou slou č eninou  Č asto d ů le ž ité hospodá ř ské suroviny  Jsou slo ž eny z nerost ů  Získáváme je v lomech nebo hlubinných dolech  D ů le ž ité pro naše hospodá ř ství

6 S Ů L KAMENNÁ VYT ĚŽ ENÁ S Ů L:  D ů le ž itá slo ž ka naší potravy  Získává se : v solných dolech, odpa ř ováním mo ř ské vody

7 Č ESKÝ GRANÁT OBRÁZEK Č ESKÉHO GRANÁTU  Drahý kámen  Brousí se  Výroba šperk ů

8 K Ř EMEN K Ř IŠ Ť ÁL – KRYSTALICKÝ OXID K Ř EMI Č ITÝ  Tvrdý nerost  V ě tšinou bílá barva  Pou ž ití:stavebnictví, výroba skla

9 Ž IVECDRASELNÝ Ž IVEC  Šedý,r ůž ový, ž lutavý  Vyu ž ití: p ř i výrob ě porcelánu

10 SLÍDA DETAIL NA SLÍDU - MUSKOVIT  Lesklý nerost  Neho ř lavý  Vyu ž ití: do omítek dom ů, elektrotechnický pr ů mysl

11 Ž ELEZNÉ RUDY  Magnetovec, krevel  Vyu ž ití: výroba ž eleza

12 Ž ULAVZOREK Ž ULY  Tvrdá hornina  T ěž í se v povrchových lomech  Vyu ž ití: stavebnictví, obklady dom ů, dla ž ební kostky, h ř bitovní desky, drtí se na št ě rk

13 PÍSKOVEC PÍSKOVCOVÝ ÚTVAR NEDALEKO PRAV Č ICKÉ BRÁNY Pevná hornina Vznikla ze zrnek písku stmelených jílem Písek: slo ž en ze zrnek r ů zných nerost ů a hornin, které vlivem v ě tru, vod, mrazu, slunce zv ě trávají a rozpadají se Písek: bagruje se ze dna ř ek, t ěž í se v pískovnách

14 B Ř IDLICE B Ř IDLICOVÁ ST Ř EŠNÍ KRYTINA  Šedo č erná  Dá se štípat  Láme se v lomech  Vyu ž ití: pokrytí st ř ech hrad ů, kostel ů, obytných dom ů

15 VÁPENEC VÁPENEC V TURECKÉM PAMUKKALE  Tvo ř í celá poho ř í ( Moravský kras, Č eský kras)  T ěž í se v lomech  Pou ž ití: stavebnictví, hutnictví, chemický pr ů mysl, výroba vápna a cement

16 UHLÍ  D ů le ž itá surovina  Vznik z nahromad ě ných prav ě kých rostli n  Kamenné uhlí: starší, ulo ž ené hluboko, t ěž ba v hlubinných dolech  Hn ě dé uhlí: mladší, tém ěř na povrchu, t ěž ba v povrchových lomech

17  Nerostné bohatství si musíme chránit  Nelze ho obnovit

18  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hallstatt_Salt_mine_Halit_2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hallstatt_Salt_mine_Halit_2.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granat,_Madagaskar.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granat,_Madagaskar.JPG  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pamukkale00.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pamukkale00.JPG  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3%ADskovcov%C3%BD_%C3%BAtvar.J PG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3%ADskovcov%C3%BD_%C3%BAtvar.J PG  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rapakivigranite_ss.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rapakivigranite_ss.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HematitaEZ.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HematitaEZ.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mica-muscovite.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mica-muscovite.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PotassiumFeldsparUSGOV.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PotassiumFeldsparUSGOV.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quartz_Br%C3%A9sil.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quartz_Br%C3%A9sil.jpg  Štiková V., Prvouka 3, učebnice pro 3. ročník základní školy, Brno: Nová škola.  2002.ISBN 80-7289-044-1


Stáhnout ppt "Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.4.00/21.1621 Tematický celek: PŘÍRODOVĚDA."

Podobné prezentace


Reklamy Google