Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_222 Jméno autora: Ing. Bohuslava Klapuchová Třída/ročník: 2. Ročník Datum vytvoření:

2 Vzdělávací oblast: Podnikání a podnikové činnosti Tématická oblast: Personální činnosti Předmět: Ekonomika Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Studenti se seznamují s různými druhy testů, se kterými se mohou setkat u přijímacích pohovorů do zaměstnání Klíčová slova: IQ testy, psychotest týmových rolí, pracovní psychotest, testy osobnosti Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Testy u přijímacích pohovorů

4 IQ testy Složky inteligence
Inteligence je schopnost řešit úkoly, která se dělí na jednotlivé složky – matematická inteligence, prostorová orientace, 2D orientace, verbální inteligence, motorická inteligence a paměť. Správný IQ test by měl testovat a měřit všechny tyto složky inteligence. Inteligence je vrozená schopnost, tzn., že nelze ovlivnit její výši, ale můžeme ji pomocí modelových situací nebo zkušeností dále rozvíjet. Jedinci obvykle nevynikají pouze v jediné oblasti inteligence, ale dosahují lepších výsledků hned ve více oblastech inteligence. Nicméně je inteligence často zaměřená na určitou oblast, ve které vyniká více než v jiné. Překladatelé a básníci budou vynikat ve verbální inteligenci, architekti zas v oblasti prostorové představivosti. Každý jedinec má při vyplňování testu pocit, že na některé otázky se mu odpovídá snadněji než na jiné.

5 Matematická inteligence
Matematická inteligence se projevuje například schopnostmi logického myšlení a logických analýz situací a problémů nebo správného používání matematických operací. Úkoly v IQ testech mají často podobu číselné řady, kde některá čísla chybí. Matematickou inteligenci mohou měřit i úkoly s doplňováním písmen, pokud mají matematický princip. Např: doplňte následující písmeno: O Q S T ... Prostorová inteligence Prostorová inteligence vyjadřuje, jak člověk vnímá svět kolem sebe. Tuto schopnost mívají vysoce rozvinutou například architekti, nebo sochaři. Úlohy na tento typ inteligence zahrnují otáčení tří-rozměrných objektů. Vizuální „2D“ inteligence U vizuální inteligence jde o rozpoznání optických rozdílů a podobností na předmětech

6 Verbální inteligence Verbální inteligence se projevuje jazykovým citem k mateřskému i cizímu jazyku, používáním vhodných slov, chápáním významu slov a uměním rozlišit rozdíly ve významech slov. Často tímto druhem inteligence oplývají překladatelé, právníci či básníci. Konkrétní příklady na zjištění tohoto druhu inteligence mají podobu například vyřazování slov, která nepatří mezi ostatní nebo doplnění částí slov, aby výsledná slova dávala smysl. Motorická inteligence Mezi složky motorické inteligence můžeme například zařadit koordinaci pohybů, potřebu být v pohybu nebo schopnost práce a manipulace s různými předměty. Někdy se též nazývá inteligence praktická. Paměť Testování paměti jakožto další složka inteligence se testuje spíše výjimečně.

7 Testy osobnosti Zpravidla se jedná o sadu otázek na níž klient odpovídá volně nebo volí z nabízených možností. Některé takové testy jsou také dostupné on-line, i když obvykle s nimi ještě zachází psychologové. Co měří testy osobnosti Testy osobnosti měří především temperament. Ten představuje soubor relativně stálých a vrozených vlastností. Jeho změna je možná jen do velmi omezené míry. Typicky temperamentovými komponenty jsou například extrovert – introvert nebo všeobecně známá typologie flegmatik-cholerik-sangvinik-melancholik. Člověk, který často vybuchuje a je prudší povahy, ale rychle se uklidní takový bude v podstatě celý život, stejně jako se flegmatický kliďas pravděpodobně nezačne v pozdějším věku více stresovat. Testy osobnosti umožňují jemnější rozlišení těchto vlastností. Tím se testy osobnosti liší od IQ testů.

8 Pracovní psychotesty Testy používané v psychologii práce – pracovní psychotesty zjišťují: Vhodnost osoby pro danou pracovní pozici Schopnosti a profesní orientaci člověka, jeho silné a slabé stránky ve vztahu k povolání Skupinovou roli konkrétního jedince Další specifické vlastnosti lidí podle požadavků zaměstnavatele a pracovního místa Nejčastěji se psychotesty v pracovní oblasti používají k výběru vhodných zaměstnanců, při rozvoji zaměstnanců – pomůžou jim ukázat jejich silné a slabé stránky a také k nasměrování jedince na jakou práci se hodí. Psychotesty zpravidla zadává personalista nebo pracovní psycholog, některé firmy používají psychotesty on-line, které jsou dostupné na internetu.

9 Psychotest týmových rolí
Každý člen týmu má jistou pozici. Dr. Meredith Belbin popsal devět týmových rolí. Tým nemusí mít právě devět členů. Jeden člověk může mít dvě i více rolí (zpravidla máme role dvě, jednu dominantní a jednu více skrytou). Každá role je v konkrétním týmu zastoupena různou měrou. Záleží také na tom, co právě tým dělá. Společenství je schopné pracovat, i když nějaké role chybí. Efektivita takového týmu je však nižší. Belbin popisuje následující skupinové role: Inovátor Vyhledávač zdrojů Realizátor Analytik, vyhodnocovač Týmový pracovník Dotahovač Expert Koordinátor Usměrňovač Belbin zdůrazňuje, že naše role nejsou neměnné. Pokud změníme kolektiv lidí, můžeme změnit i svojí roli/svoje role. Autor sestavil také vlastní test, kde se může každý otestovat a zjistit, kam v týmu patří.

10 Inovátor Klady: je tvůrčí, má mnoho nápadů, umí řešit náročné úkoly, je flexibilní a dovede vymyslet řešení odlišné od konvenčních zvyklostí a tím posunout problém výrazně dopředu. Zápory: nezabývá se méně podstatnými věcmi, je plně zaujat vymýšlením vlastních nápadů a když je čas na realizaci věci, stále předkládá nové nápady. Nekomunikuje s ostatními příliš efektivně Vyhledávač zdrojů Klady: je plný energie a zapálený pro věc, hledá nové kontakty, objevuje další možnosti uplatnění. Zápory: počáteční nadšení z něj může rychle vyprchat, někdy je nebezpečně optimistický.

11 Realizátor Klady: spolehlivost, disciplína, dokáže měnit myšlenky na skutky, z abstraktních návrhů dělá konkrétní produkt, uvažuje prakticky a racionálně. Zápory: není flexibilní, těžko reaguje na změnu podmínek. Analytik, vyhodnocovač Klady: dovede volit optimální strategii, hodnotí všechny možnosti, jeho úvahy jsou přesné, od ostatních požaduje kvalitní práci. Zápory: nedovede motivovat ostatní členy týmu, může být příliš kritický až destruktivní. Týmový pracovník Klady: je sociálně zdatný, dokáže mírnit a hasit konflikty, stará se o ostatní v týmu, vytváří příjemnou atmosféru. Zápory: není schopen dělat důležitá a náročná rozhodnutí.

12 Dotahovač Klady: hlídá si termíny a limity, posouvá problém do konce, když už ostatní přestávají pracovat, je spolehlivý, pečlivý a svědomitý. Dbá na to, aby dílo bylo bez chyb a hotové podle zadání. Zápory: často má zbytečné obavy, neumí spolupracovat s druhými /zejména protože, by mu narušili pořádek v jeho práci. Expert Klady: je loajální a má rád svůj obor, jeho znalosti jsou velmi cenné, odhodlaně pracuje. Zápory: zabývá se pouze úzkou oblastí, ve které se vyzná, sleduje to co jej osobně zajímá, nedokáže skupině dát dynamiku a energii.

13 Koordinátor Klady: sebevědomí, pomáhá lidem v týmu, aby spolupracovali, dává je dohromady. Ujasňuje cíle, dodává energii. Zápory: jeho přínos je především mezilidský, profesně si práci zjednodušuje, může manipulovat druhými lidmi. Usměrňovač Klady: je to velmi energický člen týmu, který tvoří hnací motor. Je odvážný a odhodlaný řešit i náročné úkoly a nečekané obtíže. Zápory: provokuje a někdy uráží ostatní, nepřispívá k dobrému klimatu ve skupině.

14 Úkol: Na si můžete zkusit testy on-line: test vrozené inteligence, test numerické inteligence, testy osobnosti a pracovní psychotesty. Zdroj:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google