Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie rostlin úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie rostlin úvod."— Transkript prezentace:

1 Biologie rostlin úvod

2 obecné vlastnosti rostlin
pohyb mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost pomalé reakce růst neukončený → vysoká míra regenerační metabolismus fotoautotrofie buňka → pletivo → orgán → organismus

3 a znovu - rostlinná buňka:

4 rostlinná buňka - něco nového:
plastidy dělení podle obsahu barviv nebo zásobních l. chloroplasty thylakoidy, grana, stroma chlorofyl a, b, nebo c fotosyntéza chromoplasty karoteny, xantofyly plody, květy (listy, kořeny)

5 rostlinná buňka - něco nového:
chromoplasty karoteny, xantofyly plody, květy (listy, kořeny) leukoplasty zásobní látky (nejčastěji škrob)

6 rostlinná buňka - něco nového:
plastidy vznik z proplastidu vznik dělením stávajících organel

7 rostlinná buňka - něco nového:
vakuola - hydrochromy - antokyany - květy, plody - třísloviny, alkaloidy - šťavelan vápenatý

8 zpět

9 rostlinná buňka - něco nového:
buněčná stěna celulóza, pektiny, celulózní fibrila, hemicelulózy, extensin propojení prostoru buněčných stěn sousedních buněk → apoplast (transport) až tři vrstvy střední lamela - spojení buněk, pektiny primární stěna - pružná, snadno roste - vlákna cel. neusp. sekundární stěna - svazky fibril, tlustší, pevnější, ztenčeniny → plasmodesmata → symplast impregnace (org. l.) - lignin (dřevo), kutin, vosky inkrustace (anorg. l.) - SiO2 - přesličky

10 střední lamela - spojení b.
primární stěna - pružná, snadno roste - vlákna neuspořádaná sekundární stěna - svazky mikrofibril, tlustší, ztenčeniny → plasmodesm. → symplast

11 rostlinná pletiva pletivo (idioblasty) iniciály = kmenové buňky
= soubory buněk stejného původu (tvaru i stavby) přizpůsobené k plnění určité funkce (idioblasty) iniciály = kmenové buňky podle vzniku - pravá a nepravá (smíšená) pravá - buňky po dělení zůstávají spojené nepravá - druhotné seskupení podle schopnosti dělení - dělivá a trvalá dělivá - meristematická - růst rostliny trvalá - diferencované buňky (z iniciál)

12 rostlinná pletiva

13 rostlinná pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí BS
parenchym - nejběžnější, fylogeneticky původní mírně protáhlé v jednom směru, jinak stejné rozměry živé buňky, neztloustlá BS (primární), interceluláry pokožkové buňky, fotosyntéza, zásobní látky krystalické inkluze (fytolity) → kalus = hojivé pletivo aerenchym vlastně typ parenchymu výrazné interceluláry - výměna plynů, vedení O2

14 rostlinná pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí BS kolenchym
pektiny → plasticita primární buněčná stěna ztloustlá určitá místa → rohový, deskový živé buňky - mladé buňky - obvod – pod epidermis mechanická i fotosyntetická fce sklerenchym sekundární BS – silně ztloustlá - mrtvé b. → vzduch vláknité buňky nebo sklereidy vodivá nebo nevodivá → mechanická a zásobní fce

15

16

17

18

19

20 rostlinná pletiva dělivá pletiva = meristémy
trvalá nebo dočasná schopnost dělit se těsně přiléhající b., velké jádro, hodně cytoplazmy a vysoká intenzita metabolismu protomeristém (několik buněk) → primární meristém vrcholový (apikální), bazální a marginální (list) → sekundární meristém obnovení dělivé fce u trvalých pletiv postranní (laterální) – dvouděložné (kambium, felogén) vmezeřené (interkalární) – jednoděložné

21

22 rostlinná pletiva krycí pletiva povrch orgánů - ochrana
pokožka - prvotní k. p. jednovrstevná - těsně přiléhající b. bez chloroplastů (+ průduchy) kutikula (tuk, vosky) - regulace obsahu vody epidermis a rhizodermis trichomy (systematika)

23 trichomy krycí - m. ochrana, proti přehřátí, šíření semen
- papily, větvené žlaznaté - vyměšování látek (oleje, pryskyřice) žahavé - pálivá tekutina → ostny - bez CS → odlomitelné

24

25 rostlinná pletiva krycí pletiva korek - druhotné k. p.
nahrazuje potrhanou pokožku mnohovrstevný bez intercelulár (čočinky = lenticely - provětrávání, nahromadění volných tenkostěnných buněk, bříza, bez, brambor) tloustnutí BS → odumírání buněk → vzduch → tepelná a mechanická ochrana, před bakteriemi atd., jizvy, omezení výparu dub korkový druhotná kůra → borka

26 r. pletiva provětrávací propojení s vnějším prostředím - výměna plynů
interceluláry průduchy vyšší rostliny listy (různé rozmístění), mladé stonky mateřská b. → dvě dceřinné svěrací b. se skulinkou ledvinovité, bez kutikuly, s chloroplasty změna obsahu vody + ionty, světlo více CO2 na úkor ztrát H2O

27 rostlinná pletiva nasávací rhizodermis → jednobuněčné kořenové vlásky
tenkostěnné → absorbce rozpuštěných živin životnost jen několik dní posun k vzrostnému vrcholu haustoria kořeny parazitických rostlin

28

29 rostlinná pletiva vyměšovací
vylučování nebo hromadění produktů metabolismu hydatody = vodní skuliny - podobné průduchům, neuzavíratelné, gutace medníky (nektária) - květní žlázy → nektar mléčnice - latex - mák, pryšec, kaučukovník

30 rostlinná pletiva vodivá cévní svazky
xylém = dřevo - minerály z půdy = transpirační proud floém = lýko - produkty fotosyntézy = asimilační proud prokambium → prvotní xylém a floém → uzavřený CS → kambium → druhotný xylém a floém → otevřený CS, druhot. tloustnutí (letokruhy)

31 rostlinná pletiva vodivá - cévní svazky soustředné (koncentrické)
lýkostředné (leptocentrické), dřevostředné (hadrocentrické) bočné (kolaterální) lýko (floém) a dřevo (xylém) za sebou (stonek, listy) dvojbočné (bikolaterální) lýko - dřevo - lýko paprsčité (radiální) střídání (kořen)

32 rostlinná pletiva vodivá - cévní svazky
sítkovice: floém (lýko) (sítkové b., články sítkovic) parenchym - průvodní buňky, zásoba sklerenchym - vlákna - živé bezjaderné b. (články sítkovic) propojené sítkem většinou na jedno vegetační období - ucpávání kalózou, deformace asimilační proud - voda, cukry, AK

33 rostlinná pletiva vodivá - cévní svazky cévice (tracheidy)
dřevní část, vývojově původnější protáhlé b. se zešikmenými konci – ztenčeniny, mrtvé cévy (tracheje) dřevní část, vývojově mladší širší buňky s rozpuštěnými přepážkami, mrtvé vyztuženiny transpirační proud - voda a minerální látky - výpar, adheze, koheze

34

35 rostlinná pletiva zpevňovací (mechanická) asimilační zásobní
kolenchym a sklerenchym pevnost, pružnost, ochrana vodivých buněk asimilační fotosyntetická asimilace CO2 parenchym, tenkostěnné, chloroplasty listy, mladé stonky, nezralé plody, … zásobní cukry, tuky, bílkoviny, voda parenchym, sklerenchym oddenky, hlízy, cibule, bulvy, semena, plody


Stáhnout ppt "Biologie rostlin úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google