Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucemburské velkovévodství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucemburské velkovévodství"— Transkript prezentace:

1 Lucemburské velkovévodství
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Geografie Lucemburské velkovévodství Autor: Mgr. Zdeněk Kříž

2 Obsah Lucembursko Údaje Dějiny Geografie Obyvatelstvo
Politika a ekonomika Otázky a úkoly Použité zdroje

3 Lucembursko Lucembursko, oficiálně Velkovévodství lucemburské je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Francií. Má kolem půl milionu obyvatel, většinou římskokatolického vyznání. Země je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD a hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. V současnosti je od roku 2000 velkovévodou Henri I. de Luxembourg (česky Jindřich I. Lucemburský). obrázek

4 Údaje Rozloha: 2 586 km² Počet obyvatel: 491 000
obrázek-vlajka Rozloha: km² Počet obyvatel: Hlavní město: Lucemburk Státní zřízení: velkovévodství Úřední jazyk: lucemburština, němčina, francouzština Měna: euro

5 Dějiny Obrázek-Karel IV.
Dějiny samostatného Lucemburska počínají vznikem lucemburského hradu. Okolo hradu postupně vznikalo středověké město, jež se stalo střediskem nevelkého, leč svou polohou nikoliv nepodstatného panství. Lucemburské hrabství vzniklo roku 963 a na vévodství bylo povýšeno roku 1354 Karlem IV. Ten byl zároveň českým králem. Na český trůn se Lucemburkové dostali v roce 1310, kdy se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. Po dlouhém období nadvlády jiných zemí získalo Lucemburské velkovévodství samostatnost v 19. století.

6 Geografie Lucembursko se dělí na dvě dost odlišné části:
Oesling – část na severu tvoří přibližně třetinu území státu. Průměrná nadmořská výška této oblasti je 400–500 m n. m. a nejvyšším vrcholem je současně nejvyšší hora celého velkovévodství Kneiff (560 m n. m.). Krajina je tvořena náhorní rovinou rozdělenou koryty řek, jako jsou Saner, Clerf nebo Wiltz. Velká část oblasti je pokryta lesy, v okolí řek se nacházejí bažiny a rašeliniště. Gutland – kopcovitá krajina zaujímá střední a jižní část státu. Průměrná nadmořská výška se pohybuje mezi 250–300 m n. m. Krajina je tvořena pískovci, vápenci a dolomity, jsou zde také bohatá naleziště rud. Zdejší půda je úrodná, zejména u řeky Mosely, kde se nachází rozsáhlé vinice.

7 Obyvatelstvo Složení obyvatelstva je velmi pestré, což je dáno vysokou životní úrovní, nízkou nezaměstnaností, a dalšími faktory.  Lucemburčané tvoří nejpočetnější etnikum. Hlavně slévárenský průmysl do země v minulosti přilákal mnoho Portugalců a Italů, kteří dnes tvoří významnou menšinu v zemi. Dalšími menšinami jsou Francouzi a Němci. Další menšiny pocházejí ze států Evropské unie a ze zbytku světa. Od pěti let je v zemi povinná předškolní docházka. Školní docházku musí děti plnit od šesti do patnácti let a vyučování probíhá vícejazyčně. Vysokou školu studují Lucemburčané v zahraničí, především v Belgii a ve Francii. Lucemburčané jsou první na světě ve spotřebě vína a šestí ve spotřebě piva.

8 Politika Lucembursko je podle ústavy z roku 1868 dědičnou konstituční monarchií. Hlavou státu je velkovévoda; země je jediným velkovévodstvím na světě. Pravomocemi velkovévody je svolávat a rozpouštět parlament, podle výsledků voleb jmenovat vládu a doživotní členy Státní rady, schvalovat zákony a také má právo veta. Občané starší osmnácti let mají povinnost účastnit se voleb vlády. Ekonomika Lucembursko má jedno z nejvyšších HDP na hlavu v celém světě. Příčinou této vysoce nadprůměrné hodnoty je, že asi třetinu pracovních sil tvoří příslušníci okolních států, kteří do Lucemburska dojíždějí a nejsou tudíž do obyvatelstva započítáni. Zemědělství je zastoupeno pouze 0,5 procenty v celkovém HDP. Služby naopak tvoří přes 80 %: v Lucembursku sídlí přes 200 bank. Důležitá je též průmyslová výroba, hlavně průmysl slévárenský, který je ale v celkovém úpadku.

9 Otázky a úkoly Jaké jsou úřední jazyky v Lucembursku?
Jaké je státní zřízení Lucemburska? Je ve světě časté? Na jaké dvě části se Lucembursko z pohledu geografie dělí? Je povinné účastnit se voleb vlády (od 18ti let)? Jaká je příčina nadprůměrné hodnoty HDP v Lucembursku?

10 Použité zdroje Text: cs.wikipedia.org Obrázky: vykupto.cz
PLUSKAL Miroslav, Jaromír DEMEK, Lubomír DVOŘÁK, Ivan LEPKA, Jiří MALÝ, Radoslav NOP a Vít VOŽENÍLEK. Geografie - regionální geografie světa pro střední školy 3. Praha: SPN, ISBN x Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Lucemburské velkovévodství"

Podobné prezentace


Reklamy Google