Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU"— Transkript prezentace:

1 PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU
aneb Tvorba www stránek lektor: Ing. Petr Lešák Doporučuji: pro začátečníky, ale i pokročilé pro středně pokročilé odkazovník, recenze knih

2 Další literatura Broža Petr: Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2001 Hlavenka Jiří a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 6. vydání, Computer Press, 2002 Neumajer Ondřej: Budujeme školní web. CPBooks, 2005 Internetové redakční a publikační systémy. Ariga, 2003, Dostupné z http://www.ariga.cz/saa1.html King Andrew B.: Zrychlete své WWW stránky! Zoner Press, 2003

3 Další literatura 1 Kosek Jiří: HTML, tvorba dokonalých WWW stránek. Grada Publishing, 1998 Kosek Jiří: PHP, tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada Publishing, 1999 Krug Steve: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. Computer Press, 2003 Musciano Chuck, Kennedy Bill: HTML a XHMTL, kompletní průvodce. Computer Press, 2000

4 Další literatura 2 Nešpor Karel: Počítače a zdraví. BEN, 1999
Neumajer Ondřej: Publikování na WWW, redakční a publikační systémy. 2004, Podklady pro modul školení P v rámci SIPVZ Nielsen Jakob: Web.design, průvodce od Jakoba Nielsena. SoftPress, 2002.

5 Téma samostatné práce Dle vlastní volby
Dle vlastní volby z nabídnutého seznamu-str.85 učební text Pavla Satrapy Úroveň vypracovaných a publikovaných stránek musí odpovídat 10 hodinám samostatné práce !

6 Pokyny k tvorbě projektu
Zadání vychází z vlastní iniciativy frekventanta Je vždy výrazně lepší, pokud člověk řeší problém, který se jej týká a jeho vyřešení pro něj bude znamenat konkrétní přínos. Z toho důvodu také vůbec nenavrhuji projekty pro velmi pokročilé. U nich předpokládám, že frekventant přijde s návrhem sám.

7 Pokyny k tvorbě projektu 2
Přehlednost a srozumitelnost Je důležité dbát na přehlednost stránek, srozumitelnost jejich uspořádání a vzájemných vazeb. Ne každý je inovativní grafik, ale každý by měl být schopen prezentovat informace tak, aby se v nich potenciální čtenáři vyznali. Z hlediska estetického by stránky neměly být přeplácané. Nemusí se jednat zrovna o mistrovský design, ale roztomilé hýbající se obrázky s dopisem zalézajícím do obálky a podobná „zvěrstva“ by neměla být tolerována.

8 Ukázky projektů různých úrovní

9 Software pro editaci stránek
Wysiwyg editor pro psaní webových stránek 1st Page NVU FrontPage – zbytečně složitý Poznámkový blok – součást OS

10 Software pro editaci stránek 2
Grafický editor pro úpravu obrázků použitých na stránkách Adobe Photoshop – drahý(20.000,-) Corel Draw! (3.500,- pro školy) Gimp (www.gimp.org) – zdarma!

11 CD-ROM pro frekventanty
V úvodu školení obdrží frekventant CD-ROM s používaným programovým vybavením, dokumentací a dalšími materiály, které budou během kurzu používány. Cvičení Řešení Projekty Podklady Software

12 Klient - server Klient – (browser, prohlížeč) je program, který komunikuje s uživatelem a na základě jeho pokynů se obrací na jednotlivé servery, získává od nich data a zobrazuje je. Nejběžnější klienti: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla

13 Klient – server 2 Server - bezobslužný program, který přijímá a obsluhuje požadavky klientů. WWWserver je program, nikoli počítač. Na vlastnostech tohoto programu závisí, co server dovede a jaký má výkon. Nejběžnější servery: Apache, Microsoft Internet Information Server, Zope.

14 Standardy pro web HyperText Transport Protocol (HTTP) - definuje pravidla síťové komunikace mezi klientem a serverem. Je postaven na modelu dotaz - odpověď: klient pošle serveru dotaz a ten na něj odpoví, čímž je HTTP transakce ukončena.

15 Standardy pro web 1 HyperText Markup Language (HTML) je jazyk, kterým se zapisují WWW stránky. Interpretaci jazyka zajišťuje klient a na jeho vlastnostech záleží, jak bude výsledná stránka vypadat. HTML popisuje logickou strukturu textu, nikoli jeho fyzický vzhled (ten je pouhým důsledkem logické struktury)

16 Standardy pro web 2 eXtensible Hypertext Markup Language (XHTML) vznikl přizpůsobením HTML podle pravidel XML. XML je jazyk pro definici jazyků, který se prosazuje jako univerzální nástroj pro výměnu strukturovaných informací. Počáteční verze XHTML 1.0 nepřinesla žádné nové prvky v porovnání s HTML 4, jednalo se jen o přepis existujících prvků tak, aby vyhovovaly XML. Reálný rozdíl mezi oběma jazyky je poměrně malý a je vhodné pro kurz používat XHTML jako perspektivnější variantu.

17 Standardy pro web 3 Cascading Style Sheets (CSS) slouží k předepsání výsledného vzhledu stránky. Popisuje, jak má vypadat která (X)HTML konstrukce (např. že nadpis stránky má být zobrazen tučným písmem Arial o velikosti 18 bodů v barvě tmavě modré). Používání CSS se prosazovalo poměrně pomalu, ale v současnosti zažíváme jeho výrazný nástup. Problémem při nasazení je jeho jistá složitost (autoři stránek se musí učit další jazyk).

18 Jazyk XHTML Značky - Jednotlivé konstrukce (tzv. prvky, elements) se zapisují v podobě značek(tags) párové jsou zahájeny řetězcem <jméno>a ukončeny </jméno>. Ovlivňují text a další prvky, které leží mezi nimi.

19 Jazyk XHTML Například párová značka <strong> vyznačuje tučný text: Toto je normální text. <strong>Tohle bude tučné.</strong> A zase normální. Párové značky do sebe lze bez omezení vnořovat, avšak nesmí dojít k jejich překřížení. Značka, která začala jako poslední, musí jako první skončit.

20 Jazyk XHTML Některé značky nejsou párové a vyskytují se jen jako <jméno />. Například značka <br />, která ukončuje řádek: První řádek.<br /> A druhý.

21 Jazyk XHTML Atributy Značka může mít atributy, které ovlivňují její chování. Zapisují se ve tvaru jméno=„hodnota“ a navzájem se oddělují mezerami. Hodnota atributu musí být uzavřena v uvozovkách nebo apostrofech. Atributy jsou vždy součástí zahajovací značky. Například značka <a>, která vytváří odkaz, může mít atribut href udávající cíl odkazu:

22 Jazyk XHTML Server <a href= „http://www.seznam.cz/“> Seznam</a> patří k nejpopulárnějším v českém Internetu.

23 Jazyk XHTML Jelikož se znaky „<„ a „>“ používají k vymezení značek, stávají se v XHTML speciálními. Chcete-li například zapsat x<y, nelze to udělat přímo, protože by „<„ bylo interpretováno jako zahájení značky. Pro zápis speciálních znaků slouží speciální konstrukce, tzv. entity. Zapisují se ve tvaru &jméno;.

24 Jazyk XHTML Nejběžnější entity shrnuje následující seznam:
< znak „<“ > znak „>“ & znak „&“   mezera se zakázaným rozdělením řádku

25 XHTML versus HTML XHTML požaduje v názvech značek, atributů i standardních hodnot malá písmena. U HTML na velikosti písmen nezáleží. V XHTML musí být všechny značky uzavřeny. Nepárové značky se zapisují ve tvaru <značka /> (u HTML stačí jen <značka>). V XHTML všechny atributy musí mít hodnotu. U „pravdivostních“ atributů se jako hodnota přiřazuje jméno atributu . například u vypínačů v HTML stačí pro vyznačení zapnuté polohy uvést atribut checked, zatímco v XHTML musí být uveden ve tvaru checked=“checked“. V XHTML musí být hodnota atributu vždy uzavřena do uvozovek nebo apostrofů.

26 Umísťování stránek na server
Nejběžnější postup: vytvořit stránky off-line na vlastním počítači a pak je přesunout na cílový WWW server. Nejčastěji se pro přenos používá: FTP SCP

27 Umísťování stránek na server
FTP – File Transfer Protocol MS Windows neobsahují vhodného klienta - lze nainstalovat např. volně šířitelný CoffeeCup Free FTP, FTP Commander či FileZilla. Významným rizikem FTP je, že přenáší uživatelské heslo a jméno v otevřeném tvaru - při odposlechu lze zneužít.

28 Umísťování stránek na server
SCP Vhodnější variantou je použití scp, které veškerou komunikaci šifruje. Volně šířitelnou implementací pro operační systém MS Windows je např. Putty (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty), lepší je však použít grafický program WinSCP (http://winscp.vse.cz/eng/).

29 Čeština na webu Nepříjemný problém představují české znaky na WWW stránkách. Existuje několik různých kódování češtiny a každý z nejrozšířenějších operačních systémù (rodina produktů firmy Microsoft, Unix/Linux a Mac) používá jiné.

30 Čeština na webu Řešením je vyznačit použitý kód přímo ve stránce. V tom případě je potřeba v záhlaví dokumentu (mezi <head> a </head>) uvést následující značku: <meta http-equiv= “ Content-Type“ content= “ text/html; charset=1250 “>

31 Cvičení Zkoušejte jednotlivá cvičení z přiloženého textu

32 Povinný obal <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN“ <html xmlns=“http://www.w3.org/1999/xhtml“> <html> <head> <title>Název stránky</title> </head> <body> ... vlastní obsah stránky ... </body> </html>

33 Direktiva DOCTYPE 3 varianty
Přísné XHTML (strict), které má výrazně omezený sortiment značek i atributů. Přechodové XHTML (transitional) je benevolentnější a obsahuje kompletní sortiment značek známých z běžného HTML světa. S podporou rámů (frameset) nepoužívat!

34 Odstavce <p> Ve zdrojovém textu se odstavec vymezuje značkou <p>, jejímž tělem je text odstavce. Na začátku odstavce tedy stojí <p> a na jeho konci</p>. Tím je jasně vyznačen jeho rozsah. Vizuálně většina klientů vyznačuje odstavce svislou mezerou odpovídající vynechanému řádku.

35 Konec řádku <br />
ve zdrojovém textu se k označení konce řádku používá nepárová značka <br />. Používá se např. při zápisu adres (jméno<br />ulice<br />město).

36 Písmo kurzíva <em> </em> nebo <i>. . . </i> tučné <strong>. . . </strong> nebo <b>. . . </b> neproporcionální <code>. . . </code> nebo <tt>. . . </tt>

37 Méně obvyklé úpravy písma
Zvětšení, zmenšení <big> a <small> <big><big><big>obr</big></big></big> zobrazí nápis obr zvětšený o tři stupně.

38 Méně obvyklé úpravy písma
Barva Ke zvýraznění lze použít i odlišnou barvu: párová značka <font color=“#ččzzmm“> lepší je však využít CSS

39 Barvy černá 000000 modrá 000099 hnědá 666600 oranžová ff9900
červená ff0000 azurová šedá zelená fialová

40 Méně obvyklé úpravy písma
Indexy Poslední možností pro speciální úpravu písma je horní a dolní index párové značky <sup> a <sub>. Používá se výjimečně, zpravidla ve vzorcích. Obecně platí, že pro pokročilejší úpravy písma je záhodno používat CSS. Je to jednak systémovější, pohodlnější a dává větší možnosti.

41 Cvičení Zkoušejte jednotlivá cvičení z přiloženého učebního textu na str.24

42 Strukturování a formátování textu
Zde vyložené prostředky slouží především ke zvýšení přehlednosti textu a k realizaci některých běžně používaných prvků (např. seznamy).

43 Nadpisy Vymezují se značkami
<h1>...</h1> až <h6>...</h6> Velikost 1 je největší (nadpis celé stránky), velikost 6 nejmenší (nadpis malé části textu) Obsah značky je textem nadpisu. Ve WYSIWYG editorech se zpravidla nastavuje jako styl textu.

44 Nadpisy usnadňují čtenáři orientaci na stránce
je třeba jim věnovat značnou pozornost, protože: usnadňují čtenáři orientaci na stránce vyhledávací roboti je zvýhodňují . obsahuje-li stránka uživatelem hledané slovo v nadpisu, dostane vyšší skóre než stránka, která je obsahuje jen v běžném textu.

45 Nadpisy Držme se těchto zásad:
Stránka by měla mít právě jeden nadpis velikosti 1 (nadpis celé stránky). V hierarchii velikostí nepřeskakujte. Nenechte se ovlivňovat vzhledem. Nepřehánějte. Je-li stránka rozdělena na příliš malé části, drobí se a ztrácí přehlednost.

46 Cvičení Provádějte jednotlivá cvičení na str.28 učebního textu

47 Zúžení a zarovnání textu
Zúžený text je uzavřen do párové značky: <blockquote>... </blockquote> Zúžený text se používá, pokud chcete část textu výrazně oddělit od jeho okolí (např. citát z jiné publikace či ze zákona, text příkladu, zdrojový text programu nebo jeho výstup).

48 Zúžení a zarovnání textu
Pro zarovnání textu přichází na WWW stránkách teoreticky v úvahu čtyři možnosti: doleva (left) levý okraj je zarovnaný, pravý zubatý doprava (right) pravý okraj je zarovnaný, levý zubatý centrovaně (center) každý řádek je centrován do bloku (justify) zarovnané jsou oba okraje

49 Zúžení a zarovnání textu
Implicitní je zarovnání doleva. Centrování – jen speciální případy(básně, nadpisy,pozvánky,…) Zarovnání doprava –výjimečně(podpisy) Zarovnání do bloku – na WWW stránkách je lepší se mu vyhnout. klient je nedovede udělat kvalitně.

50 Zúžení a zarovnání textu
Existují dva způsoby zarovnání: Použití CSS – vlastnost text-align Přímo v kódu stránky: align= “ hodnota“ kde hodnota=(left,right,center,justify)

51 Zúžení a zarovnání textu
Použití pro jeden odstavec Lze atribut align přidělit značkám <p>,<h1> až <h6> Použití pro rozsáhlejší text uzavřeme text do párové značky <div>

52 Zúžení a zarovnání textu
Příklad: <h1 align=“center“>Nadpis stránky</h1> <div align=“right“> <p>Toto je první odstavec.</P> <p>A tady máme druhý.</p> </div>

53 Zúžení a zarovnání textu
Omezení XHTML strikt V přísné verzi XHTML je možnost použití atributu align významně omezena (je povolen jen v buňkách tabulky). Tam CSS představuje víceméně jedinou možnost.

54 Cvičení Provádějte cvičení na str.30 učebního textu

55 Seznamy V XHTML lze vytvářet seznamy tří druhů:
s odrážkami <ul>... </ul> kdy je každá položka seznamu označena grafickým symbolem (tečkou, pomlčkou apod.) číslované <ol>... </ol> položky označeny požadovanými čísly (příp.písmeny) s nadpisy <dl>... </dl> položka nese vždy svůj nadpis

56 Seznamy Seznamy s odrážkami a číslované jsou si svou konstrukcí velmi podobné. Liší se jen obalovou značkou. Každá položka je v nich obalena značkou <li>

57 Seznamy Příklad: <ul> <li>Text první položky.</li>
<li>A tady je druhá...</li> <li>A ještě třetí</li> </ul>

58 Seznamy Seznamy lze libovolně vnořovat, liší se odsazením od levého okraje a grafickou značkou.

59 Seznamy Způsob vyznačení lze předepsat, což se hodí především u číslovaných seznamů, kde lze předepsat způsob číslování a počáteční hodnotu. Typ číslování předepisuje atribut type, jehož hodnoty shrnuje následující snímek.

60 Seznamy 1 arabské číslice (implicitní) i malé římské číslice
I velké římské číslice a malá písmena A velká písmena

61 Seznamy <ol> <li>Brusel je hlavní město
Toto se hodí například pro sestavování testů: <ol> <li>Brusel je hlavní město <ol type=“a“> <li>Nizozemska</li> <li>Belgie</li> <li>Francie</li> <li>Dánska</li> </ol> </li> ...

62 Seznamy s nadpisy - příklad
<dl> <dt>s odrážkami</dt> <dd><p>kdy je každá položka seznamu označena grafickým symbolem (tečkou, pomlčkou apod.)</p></dd> <dt>číslované</dt> <dd><p>ve kterých jsou jednotlivé položky označeny požadovanými čísly (příp. písmeny)</p></dd> <dt>s nadpisy</dt> <dd><p>kde položka nese vždy svůj nadpis, jako například v tomto výčtu seznamů</p></dd> </dl>

63 Cvičení Pokračujte ve cvičeních od str.32 učebního textu

64 Základní stavební kámen WWW
ODKAZY

65 Odkazy jsou jedním ze základních stavebních kamenů WWW. Právě možnost odkazovat ze stránek na libovolné jiné místo Internetu je jedním z důvodů jeho úspěšnosti. Všichni absolventi kursu by si měli odnést základní znalosti ohledně URL, jejich struktury a používání.

66 Uniform Resource Locator (URL)
vznikl společně s WWW jako univerzální formát adresy, která umožňuje jednoznačně identifikovat valnou většinu informací v Internetu. Není omezen na WWW, pomocí URL lze popsat také adresy pro elektronickou poštu, data dostupná pomocí FTP či vzdálené přihlášení Telnetem.

67 URL schéma://server/cesta
kde schéma určuje přístupový mechanismus (síťový protokol), server je adresa serveru, na kterém se informace nachází, a cesta identifikuje zdroj v rámci daného serveru.

68 URL http://www.seznam.cz/Instituce/Stredni skoly/
identifikuje informaci dostupnou prostřednictvím WWW(přístupový protokol HTTP). Nachází se na serveru a na něm je identifikována cestou /Instituce/Stredni skoly.

69 URL Nejpoužívanějšími schématy jsou: http WWW stránky (protokol HTTP)
ftp informace dostupné prostřednictvím FTP mailto adresy pro elektronickou poštu Přiklad:

70 Použití na stránce - vytváření odkazů
Odkaz se vkládá prostřednictvím značky <a>. Jedná se o značku párovou a její obsah tvoří viditelný text odkazu. Cílová adresa se zadává prostřednictvím atributu href Příklad: <a href=“http://www.seznam.cz/“>server Seznam</a>

71 Zásady užívání odkazů Je důležité mít na paměti, že odkaz je zároveň formou velmi silného zvýraznění textu (jeho odlišná barva je v textu velmi nápadná). Proto je třeba věnovat patřičnou péči volbě textu tvořícího jeho viditelnou podobu !

72 Zásady užívání odkazů Měl by výstižně charakterizovat svůj cíl. Charakteristika by měla být textem odkazu, nikoli v okolní větě. Měl by být stručný (nejčastěji 1-3 slova). příliš dlouhý text odkazu je nepřehledný. Okolní interpunkce (závorky, čárky, tečky, uvozovky apod.) by neměla být součástí textu odkazu.

73 Zásady užívání odkazů Měl by být vzácný. Stejně jako v případě jiných způsobů zvýraznění jejich příliš častý výskyt tříští okolní text. Chcete-li do stránky zařadit větší množství odkazů, je lépe nevkládat je do textu, ale udělat z nich samostatný seznam, tabulku či je jinak vyčlenit.

74 Zásady užívání odkazů Za obecný nešvar je považováno nadepisovat odkazy “klikněte zde“. Tento text uživateli neříká vůbec nic. Důležité je zvýraznit co se čtenář dozví, když klikne.

75 Špatně Vlastnosti našeho produktu XY najdete zde. Zajímají-li Vás možnosti jeho použití, klikněte zde. Pro kompletní ceník klikněte zde.

76 Správně Skvělé vlastnosti našeho produktu jej předurčují pro řadu možných použití. Pokud vás zaujal a přemýšlíte o koupi, podívejte se na kompletní ceník.

77 Cvičení Pokračujte na cvičeních str.41 učebního textu

78 Absolutní a relativní URL
Absolutní - obsahují kompletní definici adresy - schéma, server i cestu. Jsou zcela nezávislé na svém okolí a ať je použijete kdekoli a jakkoli, vždy odkazují na jeden a tentýž cíl. Relativní - se posuzuje vůči lokátoru stránky, na které se vyskytlo. Není tedy samostatné, ale je nutno znát také místo, odkud vychází.

79 Absolutní a relativní URL
V rámci stránek však používání absolutních lokátorů nemusí vždy být praktické. lokátory jsou zbytečně dlouhé. při přesunu stránek (např. na jiný server èi do jiné části tohoto serveru) je třeba všechny odkazy předělávat. Obě vlastnosti společně způsobují vznik zbytečných chyb.

80 Absolutní a relativní URL
Vyhodnocení lokátoru - klient postupuje takto: Vyjde z URL stránky, která obsahuje relativní lokátor. Najde v URL poslední lomítko a odřízne vše za ním (ponechá tedy schéma, server a cestu až po adresář, ve kterém se soubor nachází). Místo odříznuté části připojí na konec relativní lokátor.

81 Absolutní a relativní URL
Příklad – na stránce s adresou: se vyskytne odkaz vedoucí na help.html Klient odřízne část za posledním lomítkem, čímž vznikne: a připojí help.html, takže cílem dotyčného odkazu je stránka:

82 Cvičení Provádějte cvičení na str.43 učebního textu

83 Odkazy na části stránek
v HTML pomocí návěstí <a name=“jméno“>. . . </a> Například: <h2><a name=“instalace“>Instalace programu</a></h2> v XHTML pomocí atributu id <h2 id=“instalace“>Instalace programu</h2> Návěstí se do URL vkládá prostřednictvím znaku “#“, za kterým následuje jméno návěstí. #návěstí.

84 Cvičení Provádějte jednotlivá cvičení na str.45 učebního textu

85 Grafika pro WWW stránky

86 Grafické formáty GIF – nejstarší, omezená paleta barev(256)
PNG – dosud se výrazněji neprosadil JPEG(JPG) – je navržený speciálně pro ukládání fotografií. Na rozdíl od předchozích dvou je ztrátový - neukládá všechny obrazové informace, ale jen jejich zjednodušenou verzi.

87 GIF – PNG - JPG Jaký zvolit? Použitý grafický formát má zásadní vliv na kvalitu a velikost obrázku. Každý případ by měl autor stránky posuzovat individuálně a experimentovat s parametry při ukládání, nicméně existují obecně platná pravidla, která ve většině případů nezklamou.

88 Pořizování obrázků pro Web
Použití hotového obrázku. Existují kolekce volně dostupných obrázků, které lze k tomuto účelu využít. Digitální fotoaparát Skener Grafický editor

89 Úprava obrázků Zda vůbec obrázek dávat na stránku Nepříjemnou vlastností obrázků je, že konzumují značný objem dat a zpomalují tak načítání stránky. Velikost obrázku - Jedním z nejefektivnějších způsobů úspory dat je zmenšení rozměrů obrázku. Obecně by mìlo platit, že celková šířka stránky(na kterou mají obrázky vliv) by neměla přesáhnout 600 pixelů. Grafický formát a jeho parametry - Volba je často výsledkem experimentù

90 Vkládání do stránek <img src=“lokátor“ alt=“popis“ width=“šířka“ height= “výška“/> Je-li obrázek odkazem (např. u náhledů), často se hodí doplnit značce <img> také atribut border=“0“, aby se nezobrazoval rámeček kolem obrázku (totéž border: 0 v CSS)

91 Horizontální zarovnání - obtékání
Vhodné je centrování obrázku, jako samostatný odstavec Obtékání textů u malých obrázků pomocí align=“right“ a align=“left“ (v CSS vlastnost float) Začátek textu pod obtékaným obrázkem - <br clear=“all“ /> (Umísťuje se na konec posledního obtékajícího odstavce. Pokud v té době již není obtékán žádný obrázek, nemá žádný význam.)

92 Vertikální zarovnání Je-li obrázek součástí běžného řádku, lze předepsat jeho vertikální zarovnání vůči okolnímu řádku atributem align (v CSS vertical-align) top – zarovnání vůči hornímu okraji řádku middle střed obrázku proti účaří řádku bottom spodní okraj obrázku proti účaří řádku

93 Cvičení Provádějte cvičení na str.52 učebního textu

94 Aktivní obrázky Aktivní (klikací) obrázky mají v sobě definovány určité oblasti, do nichž když uživatel klikne, přesune se na jinou stránku.

95 Aktivní obrázky <img src=“mapka.jpg“ ... usemap=“#pamatky“>
<map name=“pamatky“> <area shape=“circle“ coords=“185,230,30“ alt=“radnice“ href=“radnice.html“ /> <area shape=“circle“ coords=“372,93,30“ alt=“zámeček“ href=“zamek.html“ /> ... </map>

96 Aktivní obrázky Mapy lze vytvářet ručně odměřováním v obrázku (snad všechny grafické editory umí zobrazovat souřadnice aktuální polohy kurzoru). Je to však velmi pracné a pomalé. Výhodnější je použít některý z programů, které tuto služby nabídnou. Jednu z možností nabízí přímo Gimp, konkrétně v menu zvolte Filtry - Web - Obrázková mapa. Docela dobře použitelný je Map This! (freeware)

97 Cvičení Proveďte jednotlivá cvičení na str.54 učebního textu

98 Tabulky na WWW stránkách

99 Tabulky <table> <tr> <th></th>
<th>Dovoz</th> <th>Vývoz</th> </tr> <th>1. čtvrtletí 2000</th> <td> </td> <td> </td> <th>2. čtvrtletí 2000</th> <td> </td> <td> </td> </table>

100 Tabulky Vzhled tabulky lze ovlivnit řadou atributů u jednotlivých značek. Atributy pro <table>:

101 Tabulky Atributy pro <table>:
summary - shrnutí obsahu tabulky pro nevizuální klienty (např. čtecí zařízení), obdoba atributu alt u obrázků border - šířka rámečku, 0 = nevykresluje rámeček frame - které strany rámečku budou viditelné (void, above, below, hsides, vsides, lhs, rhs, border, box) rules - které linky se mají vykreslit uvnitř tabulky(none, groups, rows, cols, all) width - celková šířka, absolutně nebo v procentech cellspacing - mezery mezi buňkami cellpadding - mezera mezi obsahem a okrajem buňky

102 Tabulky Atributy pro <tr> align vodorovné zarovnání buněk
valign svislé zarovnání buněk Značky <td> a <th> mají stejné atributy jako <tr> a navíc: rowspan roztáhnout na několik řádků colspan roztáhnout na několik sloupců

103 Tabulky Vizuální úprava tabulek často vychází ze sloupců, což naráží na základní koncepci XHTML konstruovat tabulky po řádcích. Řešením tohoto dilematu je značka <col>

104 Tabulky Značka <col> nenese žádný obsah, jen předepisuje formátování pro daný sloupec. Uvádí se mezi <table> a prvním <tr>, pro každý sloupec byste měli uvést jeden exemplář <col>. Používá se u nich především atribut align, případně class či id.

105 Tabulky <table border=“0“> <col align=“left“ />
<col align=“right“ /> <tr> <th></th> <th>Dovoz</th> <th>Vývoz</th> </tr> ... . . . atd . . .

106 Cvičení Proveďte cvičeni na str.60 učebního textu

107 Grafická úprava stránek


Stáhnout ppt "PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU"

Podobné prezentace


Reklamy Google