Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Poskytování informací komunikace mezi uchazečem a zadavatelem Dobrá praxe = Otevřenost 2 kvalita & množství forma a způsob uveřejňování a poskytování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Poskytování informací komunikace mezi uchazečem a zadavatelem Dobrá praxe = Otevřenost 2 kvalita & množství forma a způsob uveřejňování a poskytování."— Transkript prezentace:

1 1

2 Poskytování informací komunikace mezi uchazečem a zadavatelem Dobrá praxe = Otevřenost 2 kvalita & množství forma a způsob uveřejňování a poskytování informací

3 Uveřejňování zadávacích podmínek 3 Špatná praxe: nekompletní projektová dokumentace zadávací dokumentace = 1 CD za 2 500 Kč cena zadávací dokumentace

4 Dobrá praxe: veřejné a kompletní zadávací podmínky a projektová dokumentace ke dni zahájení 4 Uveřejňování zadávacích podmínek

5 Poskytování informací 5 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Způsob, jakým lze žádat o dodatečné informace Kvalita poskytnutých dodatečných informací

6 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Způsob, jakým lze žádat o dodatečné informace (DI) 6 Poskytování informací Dobrá praxe: žádost o poskytnutí DI lze zaslat prostým emailem na emailovou adresu uvedenou v zadávacích podmínkách

7 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Způsob, jakým lez žádat o dodatečné informace (DI) 7 Poskytování informací Špatná praxe: žádosti o DI lze zasílat je doporučenou poštou v obálce označené předepsaným způsobem musí být patrno, kdo žádost činí pokud se nejedná o statutární orgán společnosti, součástí žádosti musí být i plná moc s úředně ověřenými podpisy

8 “ „ 8 Poskytování informací - žádosti Příklad žádosti: z předložené projektové dokumentace vyplývá, že součástí díla jsou 4 lavičky, ve výkazu výměr je však uveden počet laviček 2, prosíme o opravu.

9 “ „ Dobrá praxe: Vaši žádost o dodatečné informace jsme postoupili projektantovi. Na základě vyjádření projektanta zašleme upravený výkaz výměr. Zároveň předpokládáme, že přiměřeným způsobem prodloužíme lhůtu pro podávání nabídek. 9 Poskytování informací - žádosti

10 „ “ Špatná praxe: Oceňte dle zadávacích podmínek 10 Poskytování informací - žádosti

11 Protokoly o posouzení a hodnocení kvalifikace a nabídek  Způsob poskytnutí  Obsah protokolů 11 Poskytování informací

12 Dobrá praxe: na základě žádosti je emailem zaslán scan protokolu součástí je tabulka, ze které lze jednoznačně identifikovat seznam referenčních staveb, o jakou stavbu se jedná a kdo byl objednatelem 12 Poskytování informací - protokol o posouzení kvalifikace

13 Špatná praxe: Po 14 dnech od doručení vyloučení pro nesplnění kvalifikace nám bylo umožněno nahlédnout do protokolu z něhož jsme se dozvěděli: a)název dokladu – „Referenční list“ b)označení osoby, která doklad vyhotovila – „nečitelný podpis“ c)označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem – „stavební práce – zateplení budovy“ 13 Poskytování informací - protokol o posouzení kvalifikace

14 Dobrá praxe: na základě písemné žádosti nám je zaslán scan zprávy, která obsahuje i záznamy z jednání hodnotící komise každé rozhodnutí komise je popsáno a zdůvodněno přílohou jsou znalecké posudky… 14 Poskytování informací - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

15 Špatná praxe: Po písemné výzvě a po nejméně týdenní prodlevě zadavatel umožnil nahlédnout do Zprávy která v případě, že žádnou z nabídek nevyřadila obsahuje jen 3 tabulky (seznam posouzených nabídek, výsledek hodnocení nabídek, složení hodnotící komise), opsanou část zadávacích podmínek (způsob hodnocení) a větu: „Žádná z nabídek nebyla shledána, že by obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu“. 15 Poskytování informací - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

16 Problémy v zadávací dokumentaci Způsob prokazování kvalifikace: Zákonné požadavky pro Osvědčení jsou: cena stavby, doba, místo provádění stavebních prací údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně 16

17 Problémy v zadávací dokumentaci Způsob prokazování kvalifikace: Dobrá praxe: pokud zhotovitel není schopen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím osvědčení, může ji splnit čestným prohlášením 17

18 Problémy v zadávací dokumentaci Způsob prokazování kvalifikace: Špatná praxe: Osvědčení musí mít detailní rozpis – např. vzduchotechniky za 2 mil. Kč ve stavbě za 3 mld. Kč 18

19 Problémy v zadávací dokumentaci Smlouva o dílo: Nevyvážená smlouvy Vysoké smluvní pokuty Nekonečné (stále se obnovující) bankovní záruky Záruční doby 19

20 Problémy v zadávací dokumentaci Smlouva o dílo: Špatná praxe: „smluvní pokuta za nesplnění dílčího milníku ve výši 5% z ceny zakázky za den prodlení“ 20

21 Možnosti na zlepšení zadávaní VZ přiblížení se pravidlům dobré praxe Berte zákon jako minimum dobré praxe a efektivního zadávání veřejných zakázek Co je v souladu se zákonem, nemusí být zároveň v souladu s dobrou praxí, které zajišťuje efektivní zadávání veřejných zakázek Výklad zákona se mění Zákon někdy záměrně nedává dostatečně jasná pravidla, jak postupovat Zákon svádí k formalismu 21

22 Zadavatelé, kteří zadávají v souladu s pravidly Dobré praxe jsou důvěryhodnější pro uchazeče, a proto mají větší šanci, že získají výhodnou nabídku. 22

23 Jsme připraveni předkládat vám ty nejlepší nabídky a následně provést profesionální práci 23


Stáhnout ppt "1. Poskytování informací komunikace mezi uchazečem a zadavatelem Dobrá praxe = Otevřenost 2 kvalita & množství forma a způsob uveřejňování a poskytování."

Podobné prezentace


Reklamy Google