Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednášky č Otravy organickými látkami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednášky č Otravy organickými látkami"— Transkript prezentace:

1 Přednášky č. 3 + 4 Otravy organickými látkami
Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

2 Polychlorované bifenyly (PCB)
Synteticky připravené látky, syntéza byla poprvé provedena v roce Jejich výroba začala v roce 1929 v USA. Mají výborné fyzikálně-chemické vlastnosti, které vedly k jejich rozsáhlému používání (teplonosná media, plastifikátory při výrobě barev a laků, …). V roce 1966 nalezeny rezidua v přírodním prostředí – orli ve Švédsku, v Japonsku a i v dalších oblastech došlo k onemocnění z oleje (nemoc Yousho – yousho). Z toho vyplynulo, že PCB jsou nebezpečné – omezení a později zastavení a zákaz výroby a použití (POPs, Stockholmská úmluva).

3 PCB vznikají chlorací bifenylů a přitom může vzniknout 209 derivátů (kongenerů).
Z praktického hlediska jsou nejdůležitější toxické kongenery (77, 81, 126, 169 – chlor je v poloze orto). Jedná se o minoritní kongenery. Velký význam mají tzv. indikátorové kongenery. Je jich sedm (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) a jsou majoritní. Pomocí těchto kongenerů je posuzována kontaminace prostředí a také hygienická kvalita potravin.

4 PCB jsou látky silně lipofilní, v rybách se metabolizují velmi pomalu a prakticky veškeré přijaté PCB se kumulují v tuku ryb. Akutní toxicita PCB je velmi nízká. Velmi nebezpečné je jejich chronické působení: - suspektní kancerogeny - účinek zprostředkován interakcí s receptorem Ah (aryl hydro-carbon receptor – AhR). - působí na steroidní hormony - významné jsou účinky imunotoxické a imunosupresivní - poškozují kůži - mají xenoestrogenní účinky - narušují činnost štítné žlázy

5 Polychlorované dibenzodioxiny – PCDD + Polychlorované dibenzofurany – PCDF
Globální polutanty - vedlejší produkty antropogenní činnosti. Nikdy nebyly cíleně vyráběny. Zdroje: - chemické reakce při různých průmyslových syntézách (výroba PCB, herbicidů na bázi kyseliny fenoxyoctové atd.) - vznikají při termických reakcích, kterých se účastní sloučeniny obsahující chlor - vznikají v komunálních odpadních vodách kontaminovaných chlorfenoly Účinky dioxinů a dibenzofuranů jsou stejné s účinky PCB.

6 Porovnání TEF některých kongenerů PCB
Substance TEF (dle Safe, 1990) 1,2,7,8 - TCDD 1,0 PCB č. 126 0,1 PCB č. 169 0,05 PCB č. 77 0,01

7 Toxiny sinic = Cyanotoxiny
Toxiny produkované cyanobakteriemi = sinicemi Tyto sinice tvoří na vodní hladině tzv. vodní květ – v teplých obdobích roku, při nedostatku kyslíku ve vodě, jeho tvorbu podporuje eutrofizace vod Uvolňují se po smrti buněk sinic, při masivním úhynu sinic nejsou rozloženy vodními bakteriemi a způsobí poškození: - Dermatotoxické, embryotoxické a imunotoxické působení - Neurotoxické (anatoxin – efekt podobný organofosfátům, aphanotoxin – podobný pyrethroidům) - Hepatotoxické – microcystin + nodularin – narušují fosforylaci proteinů

8 Tenzidy Látky s povrchovou aktivitou
Způsobují solubilizaci a tvorbu micel Rozpustné v polárních i nepolárních sloučeninách – mají strukturu, která to dovoluje Nahrazují klasické mýdlo, mají lepší pěnivé a detergenční účinky Dělení: Iontové - aniontové - kationtové - amfolytické Neiontové

9 Problémy, které mohou způsobit v životním prostředí:
Silná pěna – povlaky na vodní hladině Eutrofizace vod – přídavek fosfátů Xenoestrogenní účinek – degradační produkt nonylfenol Poškození žaber a jiker

10 Neiontové (až 15%) vznikají adicí ethylenoxidu na organické sloučeniny s aktivním H - adukty ethylenoxidu Aniontové (až 80%) vznikají alkylací benzenu s uhlovodíkovými frakcemi ropy - alkylbenzensulfonany – ABS, alkylsulfáty, alkansulfonany, alkensulfonany Kationaktivní (až 5%) kvarterní amoniové báze a pyridinové sloučeniny mají dezinfekční účinek - Ajatin: lauryldimethylbenzylamoniumchlorid - Septonex: N(α-karbethoxypentaderyl)-trimethylamonium bromid

11 Musk sloučeniny Nitrovaná a polycyklická pižma – používaná jako součást parfémů a vonných substancí Nalezeny v lidských tkáních a vodním prostředí Inhibují aktivitu tzv. multidrug efflux transporters, které způsobují rezistenci organismu ke xenobiotikům – tzn. že organismus je pak citlivý k působení cizorodých látek, které mohou do organismu a jeho struktur snadno proniknout, obranné mechanismy jsou oslabeny Mají i slabou afinitu k estrogenním receptorům – xenoestrogenní působení

12 Přehled významných syntetických analogů pižma
musk xylene musk ketone musk ambrette

13 Ftaláty Soli kys. ftalové
Používány jako plasticizéry při výrobě PVC, laků, barviv atd. Snadno se uvolňují př. z hraček nebo obalů potravin, hl. při vyšších teplotách Mají xenoestrogenní účinek a jsou karcinogenní, deponují se ve vodním prostředí a potravním řetězci Absorbují se orálně i přes kůži Degradace v organismu – žádná oxidace/redukce, pouze konjugace Akutní toxicita: únava, rozmazané vidění, slzení Chronická toxicita: poškození jater, ledvin, zvýšená pigmentace, poruchy plodnosti, riziko alergií

14 Alkoholy Etanol Otravy typické pro lidi, u zvířat vzácné
Je velice rychle absorbován, účinkuje hlavně nespecificky Způsobí nejprve excitaci, pak depresi CNS, hypoglykémii, narušuje termoregulaci, blokuje produkci adiuretinu, ovlivňuje GABA a NMDA receptory Při 1 ‰ – excitace CNS, svalová inkoordinace, dehydratace - kocovina Při 2 ‰ – silná opilost, neschopnost pohybu Při 3-4 ‰ – koma, snížení teploty a kr. tlaku Chronický příjem: gastritis (zvýšená sekrece žaludečních šťáv), žaludeční vředy, steatóza a cirhóza jater, polyneuritis, snížená imunita, deficit tiaminu

15 Metanol Bezbarvá tekutina, používán jako rozpouštědlo, nemrznoucí kapalina, palivo, uvolňuje se z náhradního sladidla aspartamu V organismu přeměňován na formaldehyd a kyselinu mravenčí – alkoholdehydrogenázou a aldehyddehydrogenázou. Metanol sám není toxický, jeho produkty ano. Formaldehyd se váže na Fe3+ v oxidačních enzymech v neuronech a poškozuje je Kys. mravenčí degradována na CO2 a H2O, tento proces je pomalý a potřebuje jako kofaktor kyselinu listovou - kumulace kys. mravenčí - acidóza Jako léčbu používáme infuzi etanolu!!! – kompetice dvou substrátů o enzym, metanol může být vyloučen v nezměněné formě. Také lze použít 4-methylpyrazol (fomepizol – v ČR zatím neregistrován) – inhibitor alkoholdehydrogenázy.

16 Etylenglykol Kapalina bez barvy a zápachu, sladké chuti Použití jako nemrznoucí kapalina a surovina v chemickém průmyslu Rychlá absorpce, metabolismus, akutní otravy V organismu složitým metabolismem přechází na kyselinu šťavelovou, která je nefrotoxická Otrava probíhá ve 3 stádiích:

17 Stádium 1: neurologické příznaky, nevolnost, zmatení – vznikají metabolity glykolaldehyd, glykolová a glyoxalová kyselina Stádium 2: je výsledkem kumulace těchto, hl. kyselých, metabolitů - tachykardie, hypertenze, hyperventilace a metabolická acidóza Stádium 3: selhání ledvin v důsledku nahromadění koncového metabolitu kys. šťavelové – poškození ledvin a často smrt na renální selhání Léčba: opět infuze etanolu nebo fomepizol

18 Metaldehyd Molluscocid – návnada pro slimáky Vysoce toxický
Způsobuje hlavně perakutní otravy Mechanismus účinku: rozkládá se na acetaldehyd, způsobuje depresi CNS, přesný mechanismus zatím není znám, předpokládá se vliv na GABA systém Klinické příznaky: iritace GIT, nervozita, křeče, tachykardie, mydriáza, hypertermie, smrt. Po několika dnech od překonání perakutní otravy se může objevit selhání jater. PA: nespecifický, překrvení a krváceniny na orgánech Léčba: neexistuje, pouze symptomatická a podpůrná

19 Methylxanthiny Theobromin, theofylin a kofein V kakau, čokoládě, čaji
Toxické (hl. theobromin) pro psy a kočky Theobromin: nemá terapeutické využití, suspektní mutagen Theofylin: používán v terapii astmatu - bronchodilatátor Kofein: analeptikum, také podezřelý z mutagenity - všechny mají při dlouhodobých vysokých dávkách negativní efekt na reprodukci Prodělávají enterohepatální oběh, mají pomalý metabolismus, procházejí HEB, vylučovány jsou močí Mechanismus účinku: - v malých dávkách: stimulace CNS a srdce, diuréza, vazodilatace koronárních cév - ve vysokých dávkách: a) inhibice adenosinových receptorů v CNS b) inhibice fosfodiesterázy c) inhibice zpětné resorpce Ca2+ v sarkoplasmatickém retikulu


Stáhnout ppt "Přednášky č Otravy organickými látkami"

Podobné prezentace


Reklamy Google