Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Houževnatost i. i.Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. ii.(Empirické) zkoušky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Houževnatost i. i.Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. ii.(Empirické) zkoušky."— Transkript prezentace:

1 1 Houževnatost i. i.Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. ii.(Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii.Lineárně-elastická lomová mechanika (Irwin, zkoušky lomové houževnatosti) iv.Elasto-plastická lomová mechanika (zkoušky, interpretace, podmínky šíření trhliny)

2 2 Změna charakteru lomu oceli – z tvárného lomu na lom štěpný v závislosti na poklesu teploty. Jak zabránit havárii ocelové svařované konstrukce křehkým lomem ? filosofie zastavení trhliny - filosofie zastavení trhliny – tranzitní teplota filosofie zabránění iniciace lomu - filosofie zabránění iniciace lomu – lomová mechanika Tranzitní lomové chování

3 3 Lomový diagram podle Pelliniho

4 4 Zastavení trhliny Zabránění iniciaci lomu Změna koncepce

5 5  max  R f /k k - koeficient bezpečnosti R f - charakteristika pevnosti t min  tt +  t tt - tranzitní teplota  t - bezpečnostní přídavek k tt Lodě Liberty aj. - příčiny: zbytková napětí (svar) definice tranzitních teplot  koncentrátory napětí (svar, metalurgické vady) Změna koncepce

6 6 Co to je lomová mechanika? Lomová mechanika je vědní obor, který se zabývá mezním stavem součástí s trhlinami. Základy lomové mechaniky

7 7 1)Úvod 2) Zatížené těleso s trhlinou – energetická analýza – Griffith – parametr G 3) Zatížené těleso s trhlinou – napěťová analýza – Irwin (Kinz)– parametr K Základy lomové mechaniky

8 8 30 léta – Inglis – elastické řešení [1][1] Pevnost součásti s trhlinou Součást, která obsahuje trhlinu by se měla porušit při velice malém zatížení. Zdánlivý paradox se vysvětlil až v 50. letech.

9 9 [2][2] Odhad kohezivní pevnosti

10 10 Materiál má krystalovou mřížku. Trhlina v materiálu nemůže být nekonečně ostrá. [3][3] Pevnost součásti s trhlinou

11 11  nekonečně velká deska zatížená konstantním napětím  energetická bilance (zákon zachování energie)  práce spojená s přírůstkem lomové plochy uhrazena elastickou energií uvolněnou v okolí rostoucí trhliny Energetická kriteria - Griffith

12 12 K lomu součásti dojde v případě, že uvolněná elastická energie při šíření trhliny je schopna vyvolat vznik nových povrchů. Při havárii křehkým lomem je práce spojená se vznikem lomu vykonána elastickou energií akumulovanou v konstrukci, tj. trhlina může vzniknout (růst) pouze tehdy jestliže tento proces způsobí, že celková energie systému zůstane konstantní, nebo se zmenší. Energetická kriteria - Griffith

13 13 [4][4] Energetická kriteria - Griffith

14 14 Energetická kriteria – Griffith-Orowan ω f = γ s ω f = γ s + γ p ω f = γ s

15 15 Jak tuto teorii použít k výpočtům? (Irwinova modifikace Griffithovy teorie) rychlost uvolňování energie rychlost uvolňování energie energy release rate hnací síla trhliny crack driving force [7][7] Energetická kriteria – Griffith-Orowan

16 16 G c - lomová houževnatost materiálu R- křivka - odpor materiálu vůči lomu [8][8] Jak tuto teorii použít k výpočtům? (Irwinova modifikace Griffithovy teorie) Energetická kriteria – Griffith-Orowan

17 17 G HNACÍ SÍLA TRHLINY G R ODPOR MATERIÁLU PROTI ŠÍŘENÍ R rychlost uvolňování energie (rychlost změny potenciální energie v závislosti na růstu lomové plochy) rychlost vzrůstu povrchové energie s růstem lomových povrchů; kritická hodnota – podmínka pro počátek šíření trhliny G C HOUŽEVNATOST G C Energetická kriteria - Irwin

18 18 R ODPOR MATERIÁLU PROTI ŠÍŘENÍ R Analogie s mezí kluzu: deformace nastane je-li σ nom > R p0,2 deformace nastane je-li σ nom > R p0,2 lom nastane je-li G > G C lom nastane je-li G > G C G C HOUŽEVNATOST G C Energetická kriteria - Irwin

19 19 plochá R - křivka rostoucí R - křivka nestabilita nestabilní stabilní stabilní šíření trhliny – trhlina se nešíří, pokud neroste zátěžná síla nestabilní šíření – trhlina se šíří samovolně, bez nutnosti dalšího zatěžování tvar křivky – inherentní vlastnost materiálu G C – materiálová vlastnost (lomová houževnatost Energetická kriteria - Irwin

20 20 Napěťová kriteria - Irwin r a  r a  - polární souřadnice  ij  ij - složky tenzoru napětí k k - konstanta - bezrozměrné veličiny (funkcí úhlu  )

21 21 Napěťová kriteria - Irwin

22 22 Protože lom vznikne v blízkosti čela trhliny budeme se zajímat o tuto oblast Napěťová kriteria - Irwin

23 23 Součinitel (faktor) intenzity napětí Napěťová kriteria - Irwin

24 24 Napěťová kriteria - Irwin

25 25 Napěťová kriteria - Irwin

26 26 Napěťová kriteria - Irwin rovinné napětí vs. rovinná deformace

27 27  základní řešení – příklady  obecná řešení (tabelována) B – tloušťka tělesa W – rozměr tělesa ve směru šíření trhliny a – délka trhliny F – lomová síla Napěťová kriteria - Irwin

28 28 jednotky K I souvislost mezi G C a K IC Napěťová kriteria - Irwin

29 29 Napěťová kriteria - Irwin – určuje napjatost v okolí trhliny – má jednoznačný vztah ke G C KIKIKIKI Podmínky platnosti

30 30 V případě, že plastická zóna je uvnitř disku na jehož okrajích dominuje singularita, pak konstrukce i zkušební těleso zatížené na stejnou hodnotu mají stejné podmínky na čele trhliny. Lom nastane, když jak v tělese, tak i v konstrukci platí K I  K C V případě, že plastická zóna je uvnitř disku na jehož okrajích dominuje singularita, pak konstrukce i zkušební těleso zatížené na stejnou hodnotu K mají stejné podmínky na čele trhliny. Lom nastane, když jak v tělese, tak i v konstrukci platí K I  K C Napěťová kriteria - Irwin

31 31 Vliv rozměrů (tělesa, konstrukce) na hodnotu K c Napěťová kriteria - Irwin

32 32 LELM – platí v případě, že k lomu dojde při existenci malé plastické zóny (2% velikosti tloušťky). Podmínky jsou splněny pro F fr  (0,6  0,8) F GY (Keramika, některé plasty, hliníkové slitiny, vysocepevné oceli, u běžných konstrukčních ocelí pouze pro velké tloušťky příp. dynamické podmínky zatěžování). Platnost lineární elastické LM

33 33 Zkoušení K Ic

34 34 W F b S a trhlina F/2 Zkoušení K Ic Stejný neporušený průřez W=50 mm a/W=0,5 b=25 mm S=200 mm W=26 mm a/W=0,1 b=25 mm S=104 mm

35 35 největší hlavní napětí a/W ≈ 0,5

36 36 největší hlavní napětí - detail a/W ≈ 0,5

37 37 plastická deformace - detail a/W ≈ 0,5

38 38 největší hlavní napětí - detail a/W ≈ 0,1

39 39 plastická deformace - detail a/W ≈ 0,1

40 40 Houževnatost i. i.Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. ii.(Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii.Lineárně-elastická lomová mechanika (Irwin, zkoušky lomové houževnatosti) iv.Elasto-plastická lomová mechanika (zkoušky, interpretace, podmínky šíření trhliny)


Stáhnout ppt "1 Houževnatost i. i.Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. ii.(Empirické) zkoušky."

Podobné prezentace


Reklamy Google