Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení pojmů, definice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení pojmů, definice"— Transkript prezentace:

1 Vymezení pojmů, definice
Agrese; agresivita; zátěžové situace, akutní, rizikové;

2 Problémy Problémy - představují zátěžové situace, jejichž podstatou jsou zvýšené nároky, obsažené v úkolech, které má jedinec řešit. Od jedince je vyžadován vhled do nové, nestandardní situace, pro jejíž řešení nepostačují dosavadní, navyklá a vyzkoušená schémata či postupy.

3 Reakce na problémy Stres Agrese frustrace Deprivace Deprese konflikt

4 Stres Stres (angl. stress = zátěž) je stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven nepříznivým životním podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu.

5 Stres označuje stav psychické zátěže, který vzniká působením rušivého faktoru na člověka během uspokojování cíle

6 Druhy stresu HYPOSTRES – limitní zátěž, stres je pociťován, ale neohrožuje stabilitu organizmu a osobnosti HYPERSTRES - stres přesahující možnosti adaptability, nadlimitní zátěž

7 Druhy stresu Eustres – pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším výkonům. Distres – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění.

8 Reakce na stres Psychická reakce na stres Fyzická reakce na stres
Popište sami prožitek stresu….

9 Stresory Řekněte a popište sami………………….

10 Agrese Agrese je chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci.

11 Agresivita Agresivitu klasifikujeme jako vnitřní pohotovost jednat útočně. Je to přirozená a nutná vlastnost živočichů, aby přežili v přírodních podmínkách. Sklon k útočnému jednání, které se transformuje do různých podob.

12 Druhy agrese Rozeznáváme více typů agrese:
myšlenková, verbální, fyzická; afektivní, instrumentální; zaměřená proti osobám, věcem, na jiný objekt, než který byl spouštěčem; přesunutá, zadržovaná;

13 Teorie vzniku agrese Teorie vrozené agrese Reaktivní teorie agrese
Teorie naučeného chování

14 Teorie vrozené agrese Zikmund Freud Libido ( životodárná energie )
Thanatos ( destruktivní energie ) Libido X Thanost = soupeří mezi sebou Zdroj konfliktů a rozporů v lidsém chování Za všechno může Thanatos ( Bůh smrti )

15 Reaktivní teorie agrese
Podle této teorie je agrese reakcí na vnější nebo vnitřní podněty; Na základě frustrace. Pokud nemohou lidé dosáhnout nějakého svého vytyčeného cíle či nemohou uspokojit svou potřebu, vyvolává to v nich agresivitu. Frustrace ve vždy k agresivitě Dlouhodobá frustrace vede k pasivitě

16 Teorie naučeného chování
Předpokládá, že agrese je naučená. Lidé se chovají agresivně, protože během svého života zjistili, že se jim to vyplatí. Psychologové empiricky i experimentálně doložil význam tří činitelů při učení se agresivních vzorců chování: negativní a špatně emoc. prožitá zkušenost; předvídané zisky; pozorování jiných agresorů.

17 Další faktory působící na agresi
Hlučné prostředí; Horko; Dav; Více různých faktorů dohromady; Skupiny a mocenské struktury; Vzrušení; Narušení osobní a intimní zóny;

18 Deprivace Deprivace označuje nedostatečné uspokojení důležité potřeby. Může se jednat o nedostatek prokazovaného respektu, pociťovaného bezpečí, lásky nebo sociálních vazeb, ale i strádání z nedostatku smyslových podnětů.

19 Druhy deprivací Biologická; Motorická; Senzorická Sociální; Citová;
Psychická;

20 Frustrace Frustrace je pocit, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší v době není šance to napravit ať už pro to, že už to prostě není možné a nebo v tom brání něco s čím si nelze poradit. Je zklamáním či pocitem ze zmaru; Frustraci způsobuje nějaká překážka; Frustrační tolerance – míra odolnosti jedince

21 Způsoby obrany proti frustraci
Racionalizace – (od racio – lat rozum) je rozumové zdůvodnění toho, proč jsme neuspěli. Někdy použijeme objektivní fakty a jindy prostě sami sebe přesvědčíme o tom, že o úspěch jsme vlastně nestáli, protože by s ním určitě byla spojena nějaká nepříjemnost. Kompenzace – je náhrada nedosažitelného něčím snadnějším, co pro nás bude mít podobný význam. Sublimace – uplatnění něčeho společnosti nepřípustného v oblasti, kde je to nejen přípustné, ale také žádané. Projekce – Nápady a myšlenky, které jsou pro nás nepříjemné, přisoudíme někomu jinému. (Já ji nemiluji, to ona je zamilovaná do mne) Regrese – návrat na nižší (popřípadě zaseknutí se na jednom) vývojový stupeň, kterému přirozeně přizpůsobíme i své chování, takže čtyřicetiletý úspěšných podnikatel se najednou může stát pubertálním výrostkem se všemi hloupými nápady, které k tomuto věku patří. Může být přechodná a po určitém období opět vymizet, nebo trvalá a jedinec už nikdy nedosáhne vyššího

22 Pokročilá frustrace Pokud frustrace trvá delší dobu, může se z ní stát deprivace, což je už závažné a velmi špatně odstranitelné duševní onemocnění. Pokud už ztratíme smysl života, nebo-li nás frustruje úplně všechno život nevyjímaje, pak jde o existenciální frustraci, která se dá léčit s pomocí psychologa nebo spíše psychiatra.

23 DEPRESE provází lidstvo převážnou částí jeho historie
řada známých osobností - Mark Twain, Vincent van Gogh, Miloš Kopecký, Otta Pavel a další S depresivní náladou se setká každý. Většinou jde o běžné smutky všedních dnů, provázené mrzutostí, nepohodou, nervozitou. Stoupne-li intenzita tak, že nemocného omezuje v běžném životě a trvá-li déle, paK jde nejspíše o skutečnou depresi. Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

24 PŘÍZNAKY DEPRESE smutná a sklíčená nálada, působící nemocnému skutečnou duševní trýzeň a bolest Typické: ztráta smyslu života naprostá absence životních cílů  ztráta odvahy žít pocit ztráty vlastní ceny úvahy o sebevraždě chybění energie ztráta všech aktivit, které bavily porucha spánku - časné probouzení hubnutí,ale také obesita různé bolesti pocení, zácpa Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

25 PŘÍČINY DEPRESÍ nespočet hypotéz - 2 základní faktory
první - vztahy jedince s okolím druhý - naše individuální schopnost odolávat stresu - toto je geneticky předurčeno! velká role tzv. biologických faktorů Mnohdy předchází velká psychická zátěž nebo dlouhodobý stres, někdy i tělesné onemocnění nebo kombinace těchto faktorů Vliv tělesných onemocnění platí zejména pro starší pacienty Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

26 KDY VYHLEDAT LÉKAŘE pomýšlíte na sebevraždu
činní vám těžkosti zvládat běžné každodenní činnosti ani po delší době se necítíte dobře ke zlepšení nálady pravidelně užíváte alkohol nebo zklidňující léky Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

27 JAK PŘEDCHÁZET DEPRESI
snižování míry stresu - tzn. vyvarovat se nadměrného stresu a zvládnout, jak se s ním vypořádat nácvik sociálních dovedností. Tzn. snést kritiku druhého bez pocitu viny a neschopnost říci ne!!! důležitá asertivita, což je schopnost zdravého sebeprosazení pěstování sociální sítě. Deprese je spojena  s izolací od lidí. Vejděte do styku s lidmi, i přes to, že z nich máte obavy. Začněte tam, kde se nemusíte stydět. Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

28 John Lennon, zakladatel skupiny Beatles
"Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe" Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

29 Sebastián Roch Chamfort
"Nejztracenější den našeho života je ten, v němž jsme se nezasmáli." Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

30 Sebastián Roch Chamfort
"Nejztracenější den našeho života je ten, v němž jsme se nezasmáli." Připraveno jako podklad pro přednášky: FNKV Praha interní odd. MN Ústí n.L.

31 Konflikt Konflikt (z lat. confligó, conflictum) je srážka či střet dvou nebo několika neslučitelných stanovisek či nesmiřitelných stran, které se nechtějí nebo nemohou dohodnout. Je to střetnutí dvou nebo vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných snah, sil, potřeb, zájmů, citů, hodnot nebo tendencí. PLYN SNAD BUDE Z TROUBY SYČET VEN!!!!

32 Rozdělení konfliktů Skrytý nebo otevřený; případně násilný;
Názorový nebo mocenský; Vnitřní nebo vnější;

33 Příklady konfliktů Konflikt vztahů; Konflikt hodnot; Konflikt zájmů;
Konflikt informací; Konflikt strukturální;

34 Co vyvolává konflikt? Osobnostní dispozice; Aktuální psychický stav;
Frustraci, nesplněná očekávání; Absence alternativy; Záměrem jako prostředku k získání převahy; Nedorozumění, chybným chápáním projevů chování partnera; Nezvládnutím aktuální role;


Stáhnout ppt "Vymezení pojmů, definice"

Podobné prezentace


Reklamy Google