Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renesance – světová literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renesance – světová literatura"— Transkript prezentace:

1 Renesance – světová literatura
Určeno pro školní účely Minimálně 3 vyučovací hodiny

2 Základní pojmy Renesance – z franc. renaissance = obnovení, znovuzrození. Společensko-kulturní hnutí počínající ve 14. století v Itálii a zasahující až do 16. století. Spojeno s rozvojem věd, umění a všech stránek lidského individua. Opírá se o hodnoty antické kultury. Humanismus – z lat. humanus = lidský. Směr projevující se ve společnosti, vědě a umění. Soustředí se na člověka, jeho potřeby a schopnosti. Způsob myšlení v renesanci.

3 Základní pojmy Alegorie – jinotaj, přenesený význam.
Sonet – forma často užívána v lyrické poezii. Vyznačuje se čtrnácti verši, dělícími se na dvě čtyřverší a dvě tříverší. Autoři: Petrarca, Shakespeare, Vrchlický, Machar. Novela – epický prozaický žánr středního rozsahu s poutavým příběhem a výrazným zakončením. Reformace – hnutí provázené snahou o nápravu katolické církve. Od 14. do 16. století. Střediskem bylo Německo (Martin Luther)

4 Objevy a vynálezy

5 Objevy a vynálezy 1492 Kryštof Kolumbus objevil Ameriku
F. Magalhães obeplul zeměkouli 1450 J. Gutenberg vynalezl knihtisk G. Galilei – sestrojil čočku do dalekohledu M. Koperník – významný polský astronom. Odmítal názor, že Země je středem vesmíru. G. Bruno – astronom, matematik, básník. Za své názory byl upálen.

6 Kolumbus a Galilei

7 Zrod renesance v Itálii
Leonardo da Vinci Všestranně zaměřený člověk, umělec a vědec. Namaloval slavné obrazy → Monu Lisu, Poslední večeři Páně. Celý život vědecky pracoval. Např. na padáku, kluzáku, vrtulníku, … Jeho vynálezy ale zůstaly zapomenuty.

8 Mona Lisa – Leonardo da Vinci

9 Poslední večeře Páně – Leonardo da Vinci

10 Zrod renesance v Itálii
Michelangelo Buonarotti Významný sochař a malíř. Dokonale znal lidské tělo, často navštěvoval pitvy. Nejznámější sochy: socha Davida ve Florencii, Mojžíš. Vyzdobil Sixtínskou kapli. Použil výjevy ze Starého zákona. Byl kritizován za to, že postavy namaloval nahé.

11 Sixtínská kaple – M. Buonarotti

12 Socha Davida ve Florencii, Mojžíš M. Buonarotti

13 Italská renesance Dante Alighieri (1266-1321)
Nejvýznamnějším dílem je Božská komedie → rozsáhlá epická báseň, která má tři části: Peklo, Očistec a Ráj. Každá část obsahuje 33 zpěvů + 1 předzpěv = celkem 100 zpěvů. Skladba líčí formou vidění básníkovu cestu od pekla, přes očistec až do ráje. Střetne se s mytologickými i skutečnými postavami. Kritizuje soudobé mravy. Peklem a očistcem ho doprovází Vergilius, Rájem mladičká Beatrice.

14 Božská komedie – třetí zpěv z části Peklo
MNOU PŘICHÁZÍ SE K SÍDLU VYHOŠTĚNCŮ, MNOU PŘICHÁZÍ SE DO VĚČNÉHO BOLU, MNOU PŘICHÁZÍ SE V ŘÍŠI ZATRACENCŮ, PÁN SPRAVEDLNOSTI DAL MI DO ÚKOLU! JSEM DÍLO, KTERÉ CHTĚLY K SVĚTA SPÁSE MOC BOŽÍ, MOUDROST S PRVNÍ LÁSKOU SPOLU! NEBYLO PŘED MÝM VZNIKEM VĚCÍ V ČASE, JEN VĚCI VĚČNÉ. JÁ TAK VĚČNÁ PRÁVĚ: NADĚJE ZANECH, KDO MNOU UBÍRÁ SE!

15 Italská renesance Giovanni Boccaccio (1313-1375)
Významný podíl na vzniku středověké novely. Napsal nejpopulárnější knihu středověku – Dekameron. Dekameron → Deset mladých lidí uteklo před morem z Florencie na venkov a večery si krátilo vyprávěním příběhů. Často byly milostné, někdy vážné, vždy ale plné humoru a ironie. Celkem 100 novel.

16 Dekameron – G. Boccaccio

17 Italská renesance Francesco Petrarca (1304-1374)
Pocházel z Florencie, po vypovězení z města žil ve francouzském Avignonu. Psal sonety (znělky). Navštívil Prahu a setkal se s Karlem IV. Sonety Lauře (Zpěvník) → sbírka sonetů. Laura vystupuje jako žena veselá, ale i rozmarná, která dokáže básníka i ranit. Má Itálie → báseň. Výzva k ukončení bratrovražedných válek, k míru a ke sjednocení Itálie.

18 Sonety Lauře – F. Petrarca
Častokrát ve mně krásná tvář ta drahá s nadějí věrnou odhodlání vznítí na nepřítelku svoji útočiti pokorou, něhou, slovem, které zmáhá. Před jejím zrakem však má mysl váhá. Neb úděl můj, mé sudby všechny niti, mé dobro, zlo, mou smrt i moje žití jí v ruce dal pán veškerého blaha. Pak slova stísněná i bázlivá, jimž rozumím jen já, se na rtech tvoří, tak hluboce mnou láska zachvívá. Tu poznávám, že v lásce jako v hoři oněmí jazyk, duch se zatmívá. Kdo vypoví, jak hoří, málo hoří!

19 Francouzská literatura
Françoise Villon (1431 – po roce 1463) První prokletý básník. Rváč, zloděj a tulák. Byl dokonce odsouzen k trestu smrti (zachránili ho vlivní přátelé). Villonská balada → tři sloky a závěrečné poslání. Velký testament (Závěť) → zamyšlení nad básníkovým životem. Malý testament (Odkaz) → osmiveršové básně ironického a satirického obsahu. Balada o oběšencích → naturalistický popis.

20 Čtyřverší – F. Villon Františku, už tě nepotěší,
že Francouz jsi a ze vsi zdejší, teď na krk oprátku ti věší, ať pozná hlava, oč je zadek těžší.

21 Francouzská literatura
Françoise Rabelaise (1494 – 1553) - Vystudoval teologii, pracoval ale jako lékař. Nejznámější dílo: Gargantua a Pantagruel. Gargantua a Pantagruel → čtyřdílný román, ve kterém se autor vysmívá středověkým přežitkům. Pojednává o dvou obrech, otci a synovi. Otec vystupuje jako představitel středověkého myšlení, syn už zastává renesanční postoje. Román vyniká skvělým vyprávěním a humorem.

22 Gargantua a Pantagruel - Françoise Rabelaise

23 Španělská literatura Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616)
Všestranný autor. Psal verše, dramata, novely, romány. Pocházel z rodiny zchudlého šlechtice. Bojoval proti Turkům, padl do zajetí. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha → nejslavnější román. Postavy: don Quijote = zchudlý šlechtic, idealistický snílek, Dulcinea = paní jeho srdce, Rosinanta = jeho kůň, vychrtlá kobyla, Sancho Panza = jeho vychytralý sluha, Aldonza = bodrá venkovanka.

24 Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha – M. Cervantes

25 Španělská literatura Lope de Vega (1562-1635)
Autor více než divadelních her s nejrůznějšími náměty. Dochoval se jich jen zlomek. Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) – vrcholné drama. Příběh vzbouření poddaných proti svému pánovi, který znásilňoval ženy sedláků. Poté, když je zabit, nařídí král vyšetřování. Ani jeden z vesničanů však nepromluví, a proto nemůže být za vraždu nikdo potrestán.

26 Anglická literatura William Shakespeare (1564-1616)
Největší světový dramatik. Napsal téměř 40 her. Psal také sonety. Spoluvlastnil divadlo The Globe. Byl dvorním autorem, jeho díla se někdy označují jako alžbětinská dramata (podle královny Alžběty I.). Jeho hrdinové jsou plni renesančních protikladů, slaví vítězství i zažívají porážky, neztrácejí ale lidskou důstojnost.

27 William Shakespeare

28 Alžběta I.

29 Shakespearovy hry Tragédie: Hamlet, Romeo a Julie, Král Lear, Macbeth, … Komedie: Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský, … Historické hry: Julius Caesar, Richard II., Jindřich V., … Hry s pohádkovými náměty: Zimní pohádka, Bouře

30 Hamlet, kralevic dánský – W. Shakespeare
Zda žít nebo nežít – to je, oč tu běží. Zda je to ducha důstojné snášet střely a šípy rozkacené sudby či proti moři běd se chopit zbraně a skoncovat je vzpourou. Zemřít, spát, nic víc – a vědět, že tím spánek skončí to srdcebolení, ta sterá strast, jež patří k tělu – to by byla meta žádoucí nade všechno. Zemřít, spát spát a snad i snít – v tom je právě háček.

31 Hamlet, kralevic dánský – William Shakespeare


Stáhnout ppt "Renesance – světová literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google