Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renesance a humanismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renesance a humanismus"— Transkript prezentace:

1 Renesance a humanismus
7. ročník

2 Renesance a humanismus
Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

3 OBSAH Definice RENESANCE Společensko-historické pozadí Malířství
Architektura Sochařství Hudba Literatura Italská renesance Giovanni Boccaccio Dante Alighieri Francesco Petrarca Francouzská renesance (Francois Villon, Francois Rabelais) Španělská renesance (Miguel de Cervantes)

4 (z fr. renaissance – znovuzrození,
Renesance (z fr. renaissance – znovuzrození, st.) Oslavuje důstojnost člověka jako individua, životní optimismus a nezávislost. Odvrací se od naděje v posmrtné vykoupení a orientuje se na aktivní a plně prožitý pozemský život. Věří v neomezené schopnosti a vítězství rozumu. Vrací se k antice, především v důrazu na rozum a v zájmu o člověka jako jednotlivce. Leonardo da Vinci: vlastní portrét

5 SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ
rozvoj italských měst od 13. století ve společnosti stále větší vliv získávají měšťané (obchodníci, řemeslníci) svůj majetek nabyli měšťané vlastním přičiněním více než na boží pomoc spoléhali na vlastní schopnosti a rozum učenci a umělci se vracejí k antice, usilující o všestranný rozvoj člověka dochází k renesanci (znovuzrození) ideálů antiky vzdělanci zkoumají antické spisy, sochařské a malířské výtvory (heslem ad fontes = k pramenům), říkáme jim humanisté (podle lat. humanus = lidský), celé hnutí označujeme jako humanismus význam knihtisku význam zámořských objevů nové názory na vesmír (M. Koperník, G. Galilei) vzniká republika jako státní zřízení zavádí také inkvizici

6 MALÍŘSTVÍ – objevilo sbíhavou perspektivu
Poslední večeře Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Malíř, sochař, architekt, hudebník, spisovatel, vynálezce Mona Lisa

7 ARCHITEKTURA – kupolovitá klenba, sloupy, klenba, sgrafita, horizontální patra, arkády bazilika sv. Petra v Římě Donato Bramante a Rafael Santi

8 SOCHAŘSTVÍ - jezdecké pomníky, portréty, volné sochy a monumentální náhrobní památníky David Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564)

9 HUDBA typická světskostí a zpěvností, polyfonie (vícehlas)
změna zápisu not, začaly se používat bílé nevyplněné noty Guillaume Dufay (asi 1400 – 1474)

10 LITERATURA Žánry: ustupuje duchovní tematika X otázky lidské existence
ustupuje literatura psaná latinsky X převažují díla psaná v nár. jazycích Žánry: legenda apologie (obrana) traktát satira kronika román a povídka dvorská lyrika epos epigram óda dopis tragédie a komedie cestopisy životopisy pedagogické spisy přetrvávají středověké žánry žánry pěstované v antice

11 Italská renesance Francesco Petrarca (1304 – 1374) Dante Alighieri
(1265 – 1321) Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)

12 Giovanni Boccaccio italský renesanční básník a novelista
(16. července 1313 v Toskánsku – 21. prosince 1375 v Certaldu) italský renesanční básník a novelista všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy

13 Mládí Již v mládí byl otcem poslán do Neapole za obchodem. Díky svému uměleckému nadání se ocitl na dvoře neapolského krále Roberta I. z Anjou, jehož sídlo byl centrem raného humanismu a renesance. V této době se pro něj stala ideálem králova nemanželská dcera Marie Aquinská, kterou v roce 1342 opěvoval v díle Elegia di Madonna Fiammetta. Následovaly diplomatické mise v Avignonu a Římě.

14 Dílo Dekameron – cyklus 100 novel (1348 – 1353) Fiesolské nymfy – Ninfale Fiesolano Milostná vidina Román Fianetta – Elegia di madonna Fiammetta (1342) Život Dantův neboli také Dantův životopisec (1358 – 1363) O příbězích slavných mužů – latinsky (1355 – 1374)

15 Dekameron Známý cyklus Dekameron je považován za vrcholné Boccacciovo dílo. Vznikl mezi roky 1348 až Jedná se o soubor sta novel převážně s erotickým zaměřením. Příběhy jsou ve stejném poměru rozděleny do deseti dní (deka = deset; odtud také název cyklu). Své zážitky vypráví deset mladých lidí (7 žen a 3 muži), kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348.

16 Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) italský renesanční básník a prozaik
Zápis: Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) italský renesanční básník a prozaik zakladatel it. umělecké prózy Dílo: DEKAMERON kniha sta novel – příběhů, které si na venkovském sídle, kam utekli před epidemií moru, vypráví deset mladých lidí po deset dní (řecky: deka – deset, hemera – den) Novela – na rozhraní mezi povídkou a románem, děj je soustředěn na jednu událost, má obvykle překvapivý závěr

17 Dante Alighieri narodil se ve Florencii jako syn šlechtice
[ ] slavný básník italského středověku narodil se ve Florencii jako syn šlechtice zemřel v Ravenně

18 Platonická láska Hlubokým zážitkem, který poznamenal Dantovu celoživotní tvorbu, byla jeho platonická a zidealizovaná láska k Beatrici (již v dětství započatá – poznal ji jako devítiletý chlapec. Potom se potkali až za dalších 9 let a Dante se zamiloval, i když beznadějně, neboť byla vdaná. Zemřela ve 24 letech).

19 Vyhnanství Dante se živě účastnil politického života, hájil městské svobody proti papežské moci. Roku 1301odjel jako člen poselstva k papeži Bonifáci VIII., ale již se nevrátil. Za jeho nepřítomnosti se vlády ve Florencii zmocnila propapežská strana. Dante byl odsouzen k doživotnímu vyhnanství. V exilu pobýval téměř 20 let.

20 Dílo Jeho tvorbu ovlivnila platonická a idealizovaná láska k Beatrici
a její předčasná smrt. Hledal ideál lidské a božské dokonalosti. Nový život - sborník milostné poezie o jeho lásce k Beatrici Božská komedie – hlavní dílo Vyjadřuje touhu člověka po poznání, po pravdě a dobru, hovoří o cestě k Bohu, která znamená spásu duše.

21 Božská komedie rozsáhlá epická báseň má tři části: Peklo, Očistec, Ráj
Námětem je putování těmito třemi podsvětními oblastmi. Peklem a Očistcem ho doprovází římský básník Vergilius, který byl ve středověku velmi ctěn a uznáván, cesta trvá šest dní. Teprve sedmý den básník vstupuje do Ráje, kde se průvodcem stává sama Beatrice (= blaženost, obrazem rajské, nadpozemské dokonalosti, jež se nedá uchopit rozumově). V díle se setkáváme s historickými osobami, vládci, papeži, které Dante nechává v pekle trpět za jejich zločiny.

22 Zápis: Dante Alighieri (1266 – 1321) florentský rodák jeho celoživotní tvorbu poznamenala jeho láska k Beatrici, která zemřela jako mladá dívka Dílo: Božská komedie rozsáhlá epická báseň zachycuje putování třemi záhrobními říšemi – Peklem, Očistcem a Rájem

23 Francesco Petrarca (1304 – 1374) italský básník, prozaik, myslitel
znalec antické kultury a klasické filologie nazýván otcem humanismu vysvěcen na kněze, odmítl stát se biskupem navštívil Prahu, setkal se s Karlem IV. inspirací jeho milostné poezie byla šlechtična Laura pro své básně vytvořil novou formu, tzv. sonet (znělku) – skládá se ze 14 veršů (4, 4, 3, 3) Dílo: Zpěvník (Sonety Lauře) - 366 většinou milostných básní o nenaplněné lásce

24 Francouzská renesance
Francois Villon (1431? – 1463?) Francois Rabelais (1494 – 1453)

25 Miguel de Cervantes y Saavedra
Španělská renesance Miguel de Cervantes y Saavedra nejvýznamnější postava španělské literatury narodil se v Alcalá de Henares v chudé rodině ranhojiče - zemřel v Madridu

26 Jelikož byla jeho rodina chudá, bylo jeho vzdělání nesoustavné,
nedostatečné. Roku 1570 vstoupil do vojska. Bojoval proti Turkům, v bitvě u Lepanta ztratil levou ruku. Bojoval na Korfu, v Tunisu, za svoji statečnost si vysloužil povýšení. Když se roku 1575 vracel pro důstojnickou kokardu do Španělska, byl zajat piráty a na pět let se stal otrokem v Alžíru. Po obrovském úsilí rodiny byl vykoupen.                                                   

27 Zemřel chudý, nepochopený, zbídačený, i když znám svým Donem Quijotem.
                                                                                                                          Ani další život mu nepřinesl mnoho štěstí. Nenašel zaměstnání, manželství s mladou dívkou ztroskotalo. Nějaký čas obchodoval, byl však obžalován pro podezření z vraždy, uvězněn, dokonce vyobcován z církve. Zemřel chudý, nepochopený, zbídačený, i když znám svým Donem Quijotem.

28 Dílo Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
Hlavním hrdinou je chudý venkovský šlechtic (moudrý blázen), který se pokouší obnovit slávu a cti potulného rytířstva. Ze svých výprav se vrací zesměšněn. Kontrast mezi světem Quijotových představ a realitou je v románu zčásti vyjádřen pomocí postavy prostého sedláka Sancha Panzy, který rytíře doprovází coby jeho zbrojnoš. Román vznikl jako parodie na renesanční rytířské romány.

29 Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616)
Zápis: Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616) narodil se v rodině zchudlého šlechtice jeho bouřlivý život připomíná román v mládí přišel v námořní bitvě o ruku 5 let strávil v otroctví v Alžíru vězněn pro dluhy a pro podezření z vraždy, exkomunikován z církve oženil se s mladičkou dívkou, ale nevyhovoval mu usedlý život na venkově, proto brzy sám odjel do Andalusie zemřel v bídě

30 Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
- dvoudílný román, parodie na rytířské romány Zchudlý vesnický šlechtic se zhlédne ve starých rytířských románech. Vyzbrojí se starým kopím a vetchým štítem a vypraví se do světa, aby obnovil slávu a ctnosti rytířstva. Za paní svého srdce si volí děvče ze sousední vesnice Dulcineu, svého sešlého koně pokřtí jménem Rocinante a v doprovodu svého sluhy Sancha Panzy se vydává odstraňovat nespravedlnost ze světa. Prožívá množství dobrodružství – mnohdy však jen ve svých představách (např. boj s větrnými mlýny, které pokládá za obry, takže v okolí vyvolává jen smích).

31 Téma: Evropský humanismus a renesance – 7. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Renesance a humanismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google