Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Renesance ( z fr. renaissance = znovuzrození, obnovení):
umělecký a myšlenkový směr, jímž se lidé vymaňovali ze středověkého způsobu myšlení; vznikla na přelomu 13. a 14. stol. v Itálii, přetrvala až do 16. století; chtěla obrodit člověka za pomoci obnovení kultury antických národů Řeků a Římanů; prosazuje rozvoj přírodních věd a věd o člověku; hlásá kult smyslů, příklon k radostem pozemského života, zájem soustřeďuje na člověka. Humanismus (lat. humanus = lidský) myšlenkový směr zdůrazňující lidskou důstojnost a svobodný rozvoj osobnosti.

3 Historické souvislosti renesance:
- vzkvétá obchod – bohaté měšťanstvo se stává největší společenskou silou, bohatí obchodníci a bankéři z Florencie (např. Mediceové) podporují umělce i studium minulosti; dochází k přírodním a astronomickým objevům (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Ján Jesenius aj.); uskutečňuje se řada zámořských plaveb; - dochází ke geografickým objevům (objevení Ameriky); 1445 vynález knihtisku – Němec Johann Gutenberg; reformace (lat. reformare = přetvářet, obnovovat) - hnutí, jehož cílem bylo omezit moc římskokatolické církve a odstranit nedostatky, které se v ní rozmohly.

4 Renesanční architektura:
vrací se k antickému a románskému umění; převládly stavby světské (měšťanské domy a paláce, venkovské vily s letohrádky, zámky s velkoryse řešenými zahradami); důraz je kladen na harmonii, souměrnost, vodorovné pravoúhlé linie; objevují se jónské sloupy, podloubí, kopule; fasády jsou zdobené tzv. sgrafity; Významní architekti : Filippo Brunelleschi (kupole dómu Santa Maria del Fiore ve Florencii); Donato Bramante ( zahájil stavbu chrámu sv. Petra v Římě, na ní pokračovali Raffael Santi a Michelangelo Buonarroti).

5 Dóm Santa Maria del Fiore ve Florencii

6 Chrám sv. Petra ve Vatikánu

7 Zámek Chambord ve Francii

8 Zámek ve Fontainebleau (Francie)

9 České renesanční stavby: Zámek Častolovice

10 Zámek Opočno

11 Belvedér, Letohrádek královny Anny

12 Letohrádek Hvězda

13 Zámek Červená Lhota

14 Náměstí v Telči

15 Nové Město nad Metují

16 Renesanční malířství a sochařství:
- objev perspektivy; - návrat k přírodě; - zpodobení krásy lidského těla; - objev techniky olejomalby. Slavní malíři: Itálie: Sandro Botticelli Leonardo da Vinci Michelangelo Buonarroti Raffael Santi Tizian Nizozemsko: Hieronymus Bosch Pietr Brueghel Německo: Albrecht Dürer Španelsko: El Greco

17 Sandro Botticelli (1445 – 1510) Zrození Venuše

18 Sandro Botticelli Primavera

19 Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Mona Lisa

20 Leonardo da Vinci Dáma s hranostajem

21 ideál harmonie těla a ducha, jeden z hlavních principů humanismu)
Leonardo da Vinci: Vitruvian (kresba znázorňuje ideál harmonie těla a ducha, jeden z hlavních principů humanismu)

22 Leonardo da Vinci Poslední večeře

23 Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) Sixtinská kaple

24 Strop Sixtinské kaple

25 Sixtinská kaple – Poslední soud (oltářní stěna)

26 Sixtinská kaple Rozdělení vod (detail klenby)

27 Sixtinská kaple Stvoření Adama (detail klenby)

28 Michelangelo Buonarroti David

29 Michelangelo Buonarroti Pieta
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

30 Raffael Santi (1483 – 1564) Athénská škola

31 Raffael Santi Sixtinská Madona Tři Grácie

32 Tizian (1488 – 1576) Danae a zlatý déšť

33 Tizian Venuše urbinská

34 Hieronymus Bosch (1450 – 1516) Zahrada pozemských rozkoší

35 Hieronymus Bosch Léčba bláznovství

36 Pieter Brueghel (1525 – 1569) Dětské hry

37 Albrecht Dürer (1471 – 1528) Autoportréty
1488 1500

38 Albrecht Dürer Růžencová slavnost

39 El Greco ( 1541 – 1614) Pohled na Toledo

40 El Greco Laokoón

41 Kontrolní test: Kdy a ve které zemi vzniká renesance? Co znamená pojem reformace? Který architekt vytvořil kupoli dómu ve Florencii? Uveďte tři české renesanční stavby. Kdo je autorem fresek v Sixtinské kapli? Kdo namaloval obraz Dáma s hranostajem? Kdo je autorem obrazu Zahrada pozemských rozkoší? Jak se jmenoval nejznámější německý renesanční malíř? Kdo vytvořil obraz Zrození Venuše? Jak se jmenuje nejslavnější španělský renesanční malíř?

42 Řešení: 13. – 14. století, Itálie hnutí, které usiluje o nápravu poměrů v římskokatolické církvi Filippo Brunelleschi Belveder, zámky Opočno, Častolovice aj. Michelangelo Buonarroti Leonardo da Vinci Hieronymus Bosch Albrecht Dürer Sandro Botticelli El Greco

43 21 Renesance Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, DIDAKTIS, Brno 2008 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1995 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1, SPN, Praha 2006 Veselý, Zdeněk: Přehled učiva k maturitní zkoušce z dějepisu, Fortuna, Praha 2001


Stáhnout ppt "21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google