Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zóny havarijního plánování Diplomová práce Zpracovatel: Martin Sikora Vedoucí DP: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. 8. dubna dubna 2017 Ostrava

2 Definice pojmů Stanovení možných dosahů závažné havárie
látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností (toxicita, výbušnost, hořlavost…) Stanovení možných dosahů území v okolí objektu nebo zařízení v němž krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování závažné havárie Určení dosahu pomocí metodiky vzdálenost následků účinků závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami toxický únik, požár nebo výbuch s dopadem na životy a zdraví lidí, zvířata, životní prostředí a majetek a zóny havarijního plánování Ostrava 2004

3 Cíl práce Je stanovení možných dosahů (dle metodiky IAEA-TECDOC-727) závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami na území města Valašského Meziříčí a zóny havarijního plánování u objektu Čepro, a.s. středisko Cerekvice. Ostrava 2004

4 Otázka? 1/2 Co hodnotit? zdroje rizik stacionární (zásobníky, budovy, technologie…) zdroje rizik mobilní (automobily, auto cisterny, železniční cisterny…) Problém: nelze dopředu jednoznačně určit místo závažné havárie Ostrava 2004

5 Otázka? 2/2 Jak hodnotit? Pomocí metodiky → volba metodiky Dopad na:
zdraví a životy lidí životní prostředí majetek Ostrava 2004

6 Zvolená metodika IAEA-TECDOC-727 Proč?
Hodnocení následků účinků závažné havárie na životy lidí Umožňuje hodnotit všechny typy závažných havárií (toxický únik, požár, výbuch) Mezinárodně uznávaná metodika Implementace do prováděcích předpisů (vyhláška MV č. 383/2000 Sb.) Ostrava 2004

7 Vznik databáze Metodika TECDOC
Stanovování dosahů je poměrně náročné a zdlouhavé Pouze v papírové podobě Spousta tabulek a tabulkových dat Databáze jako nástroj pro stanovení dosahů Ostrava 2004

8 Účel databáze Nástroj pro rychlejší stanovení dosahů
Ukládání vytvořených dat Možnost propojení s programovým vybavením pro GIS Databáze (MS Access) připojení Software pro GIS poskytnutí dat Ostrava 2004

9 Postup určení dosahu Vložení identifikátoru zdroje rizika
Volba obecné činnosti představující zdroj Volba bližší specifikace činnosti Volba druhu NL Výběr NL Zadání množství NL v tunách Potvrzení zmáčknutím tlačítka Volitelné údaje Povinné údaje Vytvoření záznamu v tabulce zdrojů Ostrava 2004

10 Stanovení dosahů závažné havárie na území města Valašské Meziříčí
Ostrava 2004

11 Vstupní data Bezpečnostní dokumentace objektů DEZA, a.s. a CS CABOT, s.r.o. Seznam objektů a zařízení nakládajících s NL Mapa města Rastrový podklad, měřítko 1:10 000 Letecké snímky barevné ortofoto, rozlišení 0,5 m/pix Zdroj: MÚ Valašské Meziříčí Ostrava 2004

12 Zdroje rizik Zařazené (DEZA, CS CABOT) Nezařazené Mobilní 11 zdrojů
silniční síť (určené pro přepravu NL) železniční síť Ostrava 2004

13 Určení dosahu a uložení do tabulky
Schéma postupu Zadání údajů o zdroji rizika Digitalizace zdrojů rizik Určení dosahu a uložení do tabulky připojení Software pro GIS Databáze (MS Access) poskytnutí dat Vytvoření obalových zón Ostrava 2004

14 Ostrava 2004

15 Ostrava 2004

16 Stanovení zóny havarijního plánování objektu
Čepro, a.s. středisko Cerekvice Ostrava 2004

17 Vstupní data Bezpečnostní dokumentace objektu Čepro, a.s. středisko Cerekvice ZM10 rastrové mapové listy, měřítko 1:10 000 Letecké snímky barevné ortofoto, rozlišení 0,5 m/pix Zdroj: KÚ Královehradeckého kraje Ostrava 2004

18 Určení dosahu a uložení do tabulky
Schéma postupu Zadání údajů o zdroji rizika Digitalizace zdrojů rizik a areálu podniku Určení dosahu a uložení do tabulky připojení Software pro GIS Databáze (MS Access) poskytnutí dat Vytvoření obalových zón (2 x dosah) Ostrava 2004

19 Vnější zóna havarijního plánování
Stanovení zóny HP Zdroj rizika dvojnásobek dosahu závažné havárie Z2 Z1 Hranice areálu podniku území v okolí objektu nebo zařízení v němž krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování Vnější zóna havarijního plánování Ostrava 2004

20 Ostrava 2004

21 Legislativa Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií
Vyhláška MŽP č. 8/2000 Sb. Stanovuje zásady hodnocení rizik závažné havárie, přijatelnost rizika vzniku závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostní dokumentace (bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu, podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu), rozsah a způsob zpracování informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování Vyhláška MV č. 383/2000 Sb. kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami Ostrava 2004

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými."

Podobné prezentace


Reklamy Google