Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských."— Transkript prezentace:

1

2 Program rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Osnova prezentace : 1. Administrace projektů LEADER v MAS 2. Novinky v administraci 10.výzvy 3. Fiche 10.výzvy 4. Průběh 10.výzvy

4

5 Dotační program - Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader, Opatření IV.1.1.Místní akční skupina – ŘO MZE, PA SZIF Rozpočet pro období 2007 až 2013 - cca 67 mil. Kč Roční alokace přidělovaná SZIF 2008 – 8 145 143 Kč 2009 – 10 937 043 Kč 2010 – 12 114 089 Kč 2011 – 7 136 690 Kč 2012 – 7 500 000 Kč 2013 – cca 7 mil. Kč LEADER v MAS Sdružení SPLAV Alokace programu LEADER v MAS

6 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Dosavadní průběh výzev v MAS 1. výzva 2008 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí, 2 odstoupili. 2. Výzva 2009 Přijato 15 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 3. Výzva 2009 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 4. Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 5.Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 6.Výzva 2010 Přijato 5 žádostí. Podpořeny 4 žádosti. 7.Výzva 2011 Přijato 5 žádostí. Podpořeno 5 žádostí 8.Výzva 2011 Přijato 30 žádostí. Podpořeno 19 žádostí 9.Výzva 2012 Přijato 10 žádostí. Podpořeno 5 žádostí 120 přijatých, 72 podpořených, 51 proplacených projektů ve výši 22 207 273 Kč

7 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Administrace projektů LEADER 1. Portál Farmář - sestavení výzvy, schválení SZIF, vytvoření formuláře Žádosti o dotaci speciálně pro danou výzvu a MAS 2. Výzva – zveřejněna na webu MAS a úředních deskách obcí min. 3 týdny před ukončením příjmu žádostí 3. Žadatel – vyplnění elektronické žádosti (web MAS, zaslání z MAS), doručení na MAS na přepisovatelném CD spolu s dalšími přílohami, kontrola, tisk, podpis na místě 4. MAS – administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, výběr projektů, bodování pro každou fichi zvlášť, zveřejnění výsledků 5.RO SZIF – předání vybraných žádostí na společném CD v pdf, kontrola žádostí, administrace Dohody 6. Hlášení o změnách a Žádost o proplacení - vždy nejdříve na MAS, tam kontrola, odsouhlasení a odeslání na SZIF 7. Kontroly, monitoring – po podání žádosti na MAS, po podání ŽOP spolu se SZIF, po dobu udržitelnosti 1x ročně

8 Fiche současné a vyhlašované : 1.Modernizace zemědělské výroby na území MAS Sdružení SPLAV 2.Obnova vesnic a venkovské krajiny na území MAS Sdružení SPLAV 3.Rozvoj podnikání v obcích-zemědělské subjekty 4.Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty 5.Vzdělávání a informace na území MAS Sdružení SPLAV 6.Kulturní a historické dědictví na území MAS Sdružení SPLAV 7.Obchod, služby, kultura a sport v obcích na území MAS Sdružení SPLAV 8.Turistický ruch na území MAS Sdružení SPLAV LEADER v MAS Sdružení SPLAV Novinky ve fichích

9 Podmínky přijatelnosti Ukončený předcházející projekt LEADER Součet všech poskytnutých dotací LEADER jednomu příjemci v období 2008-13 je max. 2 000 000 Kč. Max.výše dotace F1 – 40% z 1 500 000 Kč = 600 000 Kč F4 – 50% z 1 000 000 Kč = 500 000 Kč F5 – 90% z 150 000 Kč =135 000 Kč F7 – 90% (40%) z 1 000 000 Kč = 900 000 (400 000)Kč Další podmínky Příjemce po převedení dotace poskytne MAS příspěvek 2-5% na režijní náklady Výstupy projektu musí být při ŽOP označeny logy PRV, EU a SPLAV podle závazného manuálu Bodování Zeleň – min.1 ar, 10ks dřevin nebo 50 ks trvalek LEADER v MAS Sdružení SPLAV Novinky ve fichích

10 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Novinky ve formulářích Formulář žádosti specifický pro každou MAS, výzvu a pro každou fichi vyplnit číslo fiche označit využívaná opatření vybrat a odůvodnit míru a režim podpory vyplnit podrobně rozpočet (položky=konstrukční části, stavební objekty) popsat záměr a vztah k cílům SPL MAS Sdružení SPLAV rozepsat harmonogram přidat fotografie vyplnit různé specifické údaje obodovat si projekt podle bodovacích kritérií fiche a odůvodnit bodování vepsat přílohy a počty stran (pozor- povinná příloha Potvrz.o registraci k daním) spočítat hodnoty sledovaných indikátorů nahrát na CD a předat na MAS (příp.i písemně)

11 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Novinky ve formulářích Režimy podpory : Projekt nezakládá veřejnou podporu - nenarušuje hospodářskou soutěž, nezvýhodňuje žadatele, neovlivňuje obchod EU - nemá příjem a nesnižuje ho jinému (obecní technická a dopravní infrastruktura, základní vzdělávací, zdravot. a sociální sytém, veřejná správa, hasiči…, kultura a sport pouze pro místní obyvatele a tam, kde dosud neexistuje) De-minimis - součet všech podpor v kterémkoliv tříletém období max. 200 000 EUR - přináší příjmy, ale malé, které neohrožují konkurenci Bloková výjimka - zvlášť dohodnuté vyšší podpory s motivačním efektem nad 50% dotace (podnikatelské aktivity, zvětšení velikosti podniku, rozsahu činností, …, ne - hrubé stavby, pouze vybavení novostaveb, prosté nahrazení stáv.zařízení) – EU podporuje vybrané profese Ostatní - tam, kde není jiný režim (podnikatelské aktivity podnikatelských subjektů do 40% dotace) – zemědělské stavby Nelze kombinovat neziskové a ziskové režimy v jedné žádosti !

12 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Novinky ve formulářích Režimy a míry podpory ve fichích : Fiche 1 - 40 % dotace kategorie ostatní Fiche 7 – 90 % dotace, kategorie NENÍ VP 90 % dotace, kategorie DE-MINIMIS 40 % dotace, kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA Fiche 4 – 50 % dotace, kategorie DE-MINIMIS 50 % dotace, kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA Fiche 5 - 90 % dotace, kategorie DE-MINIMIS

13 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Novinky ve formulářích Cíle Strategického plánu LEADER MAS Sdružení SPLAV 1. Zlepšení možnosti zemědělského podnikání (Fiche 1) 2. Zlepšení životních podmínek obyvatel vesnic (Fiche 2, příp.Fiche 1, 3, 4, 6, 7) 3.Rozvoj nezemědělské výroby a zaměstnanosti (Fiche 3, Fiche 4, Fiche 8) 4. Zlepšení sociálního a pracovního uplatnění obyvatelstva (Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7, příp.Fiche 3, 4, 8) Doba vázanosti na účel (udržitelnost) – 5 let od podání ŽOP na SZIF! Přijatelnost Technické a Projektové dokumentace - pouze u režimů Není VP a De-minimis, u BV omezená!

14 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Novinky ve formulářích Harmonogram v žádosti : Příprava projektové dokumentace – do data podání žádosti na MAS Podání žádosti o dotaci na MAS – 20.8. – 11.9. 2012 Zaregistrování žádosti o dotaci na RO SZIF – 1.11.- 3.11. 2012 Realizace projektu – max.24 měs.od podpisu Dohody Další formuláře : Prohlášení o velikosti podniku – F4 Stanovisko MŽP k opatření I.1.1. – F1 pastevní areály Stanovisko MŽP k podopatření III.2.1.1.b – F7 vodovody

15 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Průběh 10. výzvy Konzultace a zasílání formulářů e-mailem : do 5.9.2012 (později pouze zasílání formulářů) Příjem žádostí : 20.8 – 11.9. 2012 Hodnocení žádostí : 18.1.- 28.2. 2012 Předání a registrace na RO SZIF : do 31.10. 2012, registrace do 15.11.2012 – přijatelné výdaje Podpisy smluv : duben 2012 – zahájení realizace Udržitelnost : 5 let od podání žádosti o proplacení výdajů projektu Přibližná alokace : 4 550 000 Kč (1,65 - 1 – 0,2 – 1,65) 11. Výzva – příjem žádostí v lednu 2013

16 Konzultace : do 5.9. 2012 po telefonické či e-mailové dohodě Kateřina Holmová – katerina@sdruzenisplav.czkaterina@sdruzenisplav.cz mobil 732 578 889, kancelář 494 323 650 Kristina Garrido Holmová – kristina@sdruzenisplav.czkristina@sdruzenisplav.cz mobil 603 383 527, kancelář 494 323 650 Podání žádostí : 20.8.–11.9.2012, 15.00 po telefonické či e-mailové dohodě Kristina Garrido Holmová – kristina@sdruzenisplav.cz mobil 603 383 527, kancelář 494 323 650 LEADER v MAS Sdružení SPLAV Kontakty, konzultace, podání žádosti :


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských."

Podobné prezentace


Reklamy Google