Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná informační brána Úvod : Současný stav a výhled Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Automatizace knihoven UK, Praha-Jinonice, 10.9.2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná informační brána Úvod : Současný stav a výhled Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Automatizace knihoven UK, Praha-Jinonice, 10.9.2002."— Transkript prezentace:

1 Jednotná informační brána Úvod : Současný stav a výhled Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Automatizace knihoven UK, Praha-Jinonice, 10.9.2002

2 JIB a Automatizace knihoven Automatizace knihoven 2001: počátky projektu, jak by vše mohlo fungovat Automatizace knihoven 2002: plně fungující národní (mezinárodní) projekt, velký kus cesty během jediného roku

3 Projekty a instituce JIB Současný stav Jednotná informační brána pro hybridní knihovny – VaV (NK ČR + UK– ÚVT) Portál STM – LI (STK + 11) Jednotná informační brána – VISK 8, 2 linie: 1.Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku 2.Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány. Česko-slovenský virtuální souborný katalog CASLIN (NK ČR + SNK)

4

5 Projekty a instituce JIB Budoucnost do konce roku 2002 téměř všechny „hlavní“ české knihovny (NK, MZK, VKOL, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy univerzit, Nové knihy, Knižní novinky + některé slovenské knihovny) aktivní účast dalších českých i slovenských knihoven vítána JIB je volně přístupná i ostatním (pasivním, neboli v projektu nezúčastněným) institucím, nabízí jim však pouze volné zdroje

6 Možnost dvojího přístupu aneb proč je lepší aktivní účast

7 Plná nabídka x redukce

8 Volně přístupné zdroje Souborný katalog Univerzity Karlovy CASLIN souborný katalog ČR katalogy NK ČR (NKC, KKL, SLK) katalog Vědecké knihovny v Olomouci katalog Moravské zemské knihovny katalog Státní technické knihovny katalog Krajské vědecké knihovny v Liberci katalog Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě katalog Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice katalog Library of Congress ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících od r. 1991, Národní knihovna ANAL - článková databáze od roku 1994, Vědecká knihovna v Olomouci AUT báze autorit, Národní knihovna další volně přístupné katalogy se průběžně testují

9 Licencované zdroje Ebsco - Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, Health Source : Consumer Edition, MasterFILE Premier, Medline, Newspaper Source (národní licence) ProQuest 5000 ABI/Inform (národní licence) SilverPlatter Medline Plus, Philosopher s Index, Embase (přístupné v UK) OCLC WorldCat, ArticleFirst, Ecollections, ERIC, NetFirst, PapersFirst, ProceedingsFirst (konsorcium OCLC)

10 Další programové linie popis a hodnocení fondů metodou konspektu budování tematických bran Nejsou tématem této prezentace, více: RUFIS 2002 Knihovny současnosti 2002 http://jib-info.cuni.cz

11 Cíle – rok 2002 Do konce roku 2002 by měla být do projektu aktivně (tj. ve smyslu zpřístupnění zdrojů) zapojena většina „hlavních“ českých knihoven (NK, MZK, VKOL, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy univerzit, SKAT, Nové knihy, Knižní novinky) a řady slovenských knihoven (virtuální česko-slovenský SK CASLIN), většina knihoven STM a řada dalších zahraničních knihoven a zdrojů (jejich nabídka v originální znalostní bázi neustále roste, výběr pro JIB bude záležet na zájmu uživatelů o jednotlivé zdroje. Kromě zahraničních plnotextových zdrojů budou připojeny i plnotextové zdroje domácí (v této oblasti probíhají jednání o respektování potřebných standardů). Rozšíří se využívání funkce stahování záznamů (bude k dispozici pro různé systémy). JIB bude fungovat též v anglické verzi.

12 Cíle – rok 2002 Bude pokračovat budování souboru věcných autorit NK a předávání zkušeností z této oblasti dalším knihovnám. Bude pokračovat aplikace konspektu v NK a předávání zkušeností z této oblasti dalším knihovnám. Budou pokračovat školení na různých úrovních. Prezentace JIB bude zastoupena na domácích akcích (Knihovny současnosti) i v zahraničí (Konference o souborných katalozích -Tallinn) a v tisku (materiály z uvedených akcí, Národní knihovna, Knižnica), v závěru roku bude vydána u příležitosti ukončení pilotního projektu VaV menší monografie v češtině i angličtině.  Bude zajištěno financování provozu JIB v rámci VISK 8.  JIB se stane široce využívaným a nepostradatelným nástrojem pro uživatele i pracovníky knihoven.

13 Cíle – po roce 2002 Bude pokračovat připojování dalších zdrojů a institucí.  Bude pokračovat zdokonalování existujících funkcí a přidávání nových funkcí.  Bude zahájena aplikace konspektu v dalších českých knihovnách.  Bude zahájena kooperace českých knihoven v oblasti budování fondů.  Bude zahájena kooperace českých knihoven a dalších institucí při budování tematických bran.  Bude pokračovat školení o JIB na různých úrovních.  Prezentace JIB bude zastoupena na významných domácích akcích i akcích zahraničních (referát na konferenci IFLA 2003).  Bude zajištěno financování provozu JIB v rámci VISK, případně v kombinaci s dalšími celonárodními programy Ministerstva kultury a dalších resortů. JIB se stane ještě více využívaným a nepostradatelným nástrojem pro uživatele i pracovníky knihoven a uplatní se i v dalších „neknihovnických“ oblastech.

14 JIB - přístup http://www.jib.cz

15 Další info http://jib-info.cuni.cz jib-support@cuni.czib-support@cuni.cz

16


Stáhnout ppt "Jednotná informační brána Úvod : Současný stav a výhled Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Automatizace knihoven UK, Praha-Jinonice, 10.9.2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google