Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA."— Transkript prezentace:

1 Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA

2 Fyzika 2 – ZS_4 Vlnová optika

3 Fyzika 2 – ZS_4 Základní pojmy

4 Fyzika 2 – ZS_4 (FOTONY)

5 Fyzika 2 – ZS_4

6 Fyzika 2 – ZS_4

7 Fyzika 2 – ZS_4

8 Fyzika 2 – ZS_4 → Změny vektoru E při odrazu a lomu na rozhraní
normály ( k rovině dopadu) tečné složky (v rovině dopadu) Změny vektoru E při odrazu a lomu na rozhraní

9 Fyzika 2 – ZS_4

10 Fyzika 2 – ZS_4

11 Fyzika 2 – ZS_4 INTERFERENCE

12 Fyzika 2 – ZS_4

13 Fyzika 2 – ZS_4

14 Fyzika 2 – ZS_4

15 Fyzika 2 – ZS_4

16 Poznámka: maximum NULTÉHO řádu je v ose paprsku
Fyzika 2 – ZS_4 Poznámka: maximum NULTÉHO řádu je v ose paprsku

17 Interference na TENKÉ vrstvě
Fyzika 2 – ZS_4 Interference na TENKÉ vrstvě

18 Fyzika 2 – ZS_4 )*: viz odrazy při stojatém vlnění v F1

19 Fyzika 2 – ZS_4

20 Fyzika 2 – ZS_4

21 Fyzika 2 – ZS_4

22 Fyzika 2 – ZS_4

23 Fyzika 2 – ZS_4 Newtonovy kroužky – uspořádání pokusu

24 Newtonovy kroužky – skutečný obraz
Fyzika 2 – ZS_4 Newtonovy kroužky – skutečný obraz

25 Fyzika 2 – ZS_4 INTERFEROMETRY

26 Fyzika 2 – ZS_4

27 Fyzika 2 – ZS_4

28 Fyzika 2 – ZS_4 Bez natočení zrcátek vůči sobě (v poloze přesně kolmo) by se pouze periodicky střídalo světlo a tma v celé ploše okuláru. Přesné určení maxima ztmavení je pro lidské oko nemožné. Naopak, posun proužku přes nějaký ukazatel je velmi přesně odečitatelný.

29 Fyzika 2 – ZS_4

30 Fyzika 2 – ZS_4 Typický představitel interferometru s vícenásobným odrazem Obdobné uspořádáni se využívá u laseru

31 Fyzika 2 – ZS_4 DIFRAKCE

32 Difrakční obrazec na kruhovém otvoru
Fyzika 2 – ZS_4 Difrakční obrazec na kruhovém otvoru

33 a ... šířka štěrbiny, λ .... vlnová délka světla
Fyzika 2 – ZS_4 na kruhovém otvoru sinθ Při průchodu světla malým otvorem se na stínítku objeví mimo hlavní světelnou stopu ještě sada koncentrických tmavých a světlých kroužků s klesající intenzitou a ... šířka štěrbiny, λ .... vlnová délka světla

34 Nalezení polohy minima (P1 – prvý tmavý kruh) a maxima (P0)
Fyzika 2 – ZS_4 (minimum) Nalezení polohy minima (P1 – prvý tmavý kruh) a maxima (P0)

35 Fyzika 2 – ZS_4 sinθ = S-B/N-S = S-B = a/2 . sinθ
Pro první tmavý kroužek (minimum) platí, že se paprsky r1 a r2 setkají v bodu P1 v protifázi, tedy posunuty o ±λ/2 a/2.sinθ = λ/2  a . sinθ = λ ( obecně pro další kroužky: a . sinθ = m λ, kde m = ±1,2,3, ....), tedy sinθ = ± m.λ/a

36 Fyzika 2 – ZS_4 a ... šířka štěrbiny

37 Fyzika 2 – ZS_4

38 Omezení rozlišitelnosti difrakcí pro dva blízké body
Fyzika 2 – ZS_4 Omezení rozlišitelnosti difrakcí pro dva blízké body splývají právě rozlišitelné dobře rozlišitelné

39 Omezení rozlišitelnosti difrakcí pro dva blízké body
Fyzika 2 – ZS_4 Omezení rozlišitelnosti difrakcí pro dva blízké body

40 Fyzika 2 – ZS_4 Difrakční MŘÍŽKA

41 (jako optická mřížka se chová např. CD disk)
Fyzika 2 – ZS_4 Difrakční mřížka je vždy tvořena dokonale opticky rovnou plochou, do které se vyryjí ekvidistantní (stejně vzdálené) zářezy ostrým hrotem. Štěrbiny pro průchod (odraz) světla tvoří vždy neporušená část plochy mezi vrypy. (jako optická mřížka se chová např. CD disk)

42 Fyzika 2 – ZS_4 Mřížky rozlišujeme na „na průchod světla“ – tvořené skleněnou planparalelní deskou s vrypy a „na odraz“, tvořené obvykle vysoce leštěnou kovovou zrcadlovou plochou s vrypy. Mřížky „na odraz“ jsou výhodnější, mají menší absorpci světla a menší disperzi – používají se hlavně v astronomii na spektrální analýzu světla hvězd.

43 Fyzika 2 – ZS_4

44 Fyzika 2 – ZS_4 HOLOGRAM

45 Fyzika 2 – ZS_4 HOLOGRAFIE – hologram

46 Fyzika 2 – ZS_4

47 Fyzika 2 – ZS_4 Difrakce X – paprsků

48 Fyzika 2 – ZS_4

49 Fyzika 2 – ZS_4 (bude odvozeno níže) – BRAGGOVA rovnice

50 Fyzika 2 – ZS_4 Aby oba paprsky interferovaly ve fázi (maximum), musí být navíc Δl = m.λ (m = 1,2,3, .....)  2d . sinθ = m.λ (m = 1,2,3, ...) Braggova rovnice

51 Fyzika 2 – ZS_4

52 Fyzika 2 – ZS_4 Polarizace světla

53 Fyzika 2 – ZS_4 Světlo = elmg. vlna

54 Fyzika 2 – ZS_4

55 Fyzika 2 – ZS_4

56 Fyzika 2 – ZS_4

57 Fyzika 2 – ZS_4

58 Fyzika 2 – ZS_4 Konec vlnové optiky


Stáhnout ppt "Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google