Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modern í š kola reg.č í slo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3117 N á zev výukov é ho materi á lu: MOC VÝKONNÁ K ó d (označen í DUM): VY_32_INOVACE_3.Ov8 07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modern í š kola reg.č í slo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3117 N á zev výukov é ho materi á lu: MOC VÝKONNÁ K ó d (označen í DUM): VY_32_INOVACE_3.Ov8 07."— Transkript prezentace:

1 Modern í š kola reg.č í slo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3117 N á zev výukov é ho materi á lu: MOC VÝKONNÁ K ó d (označen í DUM): VY_32_INOVACE_3.Ov8 07 Jm é no autora: Bc. KAREL MATĚJOVIC Datum (obdob í ) vytvořen í : DUBEN 2012 Ročn í k: 8. třídy Vzděl á vac í oblast Š VP: ČLOVĚK a SPOLEČNOST Předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA T é matický okruh: PRÁVNÍ MINIMUM Metodický list/anotace: VÝUKOVÝ MATERIÁL JE URČEN PRO VÝKLAD A PRO- CVIČOVÁNÍ UČIVA V RÁMCI POCHOPENÍ ZÁKLADŮ PRÁVNÍHO STÁTU DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

2 MOC VÝKONNÁ MOC VÝKONNÁ Výkonná moc se uplatňuje při správě a řízení státu. Jejím smyslem je uvádět zákony v život. Nejvyššími výkonnými orgány jsou prezident republiky a vláda. Prezident České republiky jako nejvyšší představitel státu reprezentuje naši zemi ve světě, není z výkonu své funkce nikomu odpovědný a může být stíhán pouze za velezradu. Vláda České republiky zabezpečuje chod celého státu a řídí všechny oblasti života. Vládu vede premiér a tvoří jí s dalšími ministry, kteří řídí svá ministerstva podle resortů, čili podle oblastí společenského a hospodář- ského života.

3 Prezident ČR je hlava České republiky. Doposud byl volen oběma komo- rami Parlamentu, ale od roku 2013 již bude volen přímo českými občany. Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, nově předsedy Senátu a jeho funkční období trvá pět let. Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezi- denta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky. Prezident sídlí na Pražském hradě. Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachová- vat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Prezident republiky má právo účastnit se schů- zí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprá- vy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Prezi- dent je také vrchním velitelem ozbrojených sil.

4 Úřad vlády ČR řídí a navenek zastupuje vedoucí Úřadu vlády ČR, který je jmenován vládou a za výkon své funkce je odpovědný vládě a předsedovi vlády. K jeho úkolům patří též odpovědnost za přípravu programu práce vlády a jejích orgánů a vytváření podmínek pro plynulý chod práce vlády a jejího předsedy, koordinace a kontrola plnění úkolů vlády podle jejího plá- nu práce a přijatých usnesení vlády (v rámci této činnosti vedoucí Úřadu vlády ČR kontroluje, zda plní své úkoly ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, a sbírá od nich podklady pro sestavování programu vlády). Úřad má právo hospodařit s majetkem státu, který slouží potřebám vlády. Mezi objekty jím spravované také patří Kramářova vila, Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác a Benešova vila v Sezi- mově Ústí. Úřad vlády ČR sídlí ve Strakově akade- mii v Praze (na snímku).

5 Ministerstva ČR: 1. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. Ministerstvo životního prostředí 3. Ministerstvo práce a sociálních věcí 4. Ministerstvo vnitra 5. Ministerstvo zahraničních věcí 6. Ministerstvo obrany 7. Ministerstvo zdravotnictví 8. Ministerstvo průmyslu a obchodu 9. Ministerstvo spravedlnosti 10. Ministerstvo financí 11. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12. Ministerstvo dopravy 13. Ministerstvo zemědělství 14. Ministerstvo kultury MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

6 Zdroje informací: Zdroje informací: REUTERS. 2012. Mezinárodní tisková a obrazová agentura. / online, cit. 10.03. 2012 /. Dostupné z WWW: UNIVERZITA ONLINE. 2012. Úvod do studia práva. Právo, spravedlnost, právní vědomí. / online, cit. 20.03. 2012 /. Dostupné z WWW: THE ASSOCIATED PRESS / AP /. 2012. Mezinárodní tisková a obrazová agentura / online, cit. 18.03. 2012 /. Dostupné z WWW: JANOŠKOVÁ, D. - ONDRÁČKOVÁ, M. ( 2005 ): Občanská výchova 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Nakladatelství Fraus 2005. WIKIPEDIA 2012. Právo. Právní normy. Spravedlnost. Právní vědomí. / online, cit. 10.03. 2012 /. Dostupné z WWW: OBČANSKÁ NAUKA. 2012. Pojem právo. Justice. / online, cit. 22.04. 2012 /. Dostupné z WWW: JUSTICE.CZ. 2012. Oficiální server českého soudnictví. Právo. / online, cit. 20.04. 2012 /. Dostupné z WWW:

7 EUROPEAN COMMISSION EU. 2012. Zastoupení Evropské komise EU v ČR. / online, cit. 10.05. 2012 /. Dostupné z WWW: JANOŠKOVÁ, D. - ONDRÁČKOVÁ, M. ( 2005 ): Občanská výchova 8, příručka pro učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Nakladatelství Fraus 2005. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. 2012: Oficiální stránky Vlády ČR. / online, cit. 09.04. 2012 /. Dostupné z WWW: SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 2012: Oficiální stránky Senátu Parlamentu ČR. / online, cit. 10.04. 2012 /. Dostupné z WWW: POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 2012: Oficiální stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. / online, cit. 15.04. 2012 /. Dostupné z WWW: EUROPEAN UNION. 2012. Oficiální stránky Evropské unie. / online, cit. 10.05. 2012 /. Dostupné z WWW: GOOGLE.CZ. 2012. Obrázky a fotky. / online, cit. 15.03. 2012 /. Dostupné z WWW:


Stáhnout ppt "Modern í š kola reg.č í slo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3117 N á zev výukov é ho materi á lu: MOC VÝKONNÁ K ó d (označen í DUM): VY_32_INOVACE_3.Ov8 07."

Podobné prezentace


Reklamy Google