Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s."— Transkript prezentace:

1 Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s.
P O D N I K Á N Í A P O D N I K III. Tomáš Tykva Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s. Tel.: (+420)

2 Růst podniku II. Dnešní přednáška je zaměřena na prezentaci následující problematiky: Fúze podniku Rozdělení podniku Výběr vhodné vlastnicko-právní formy podniku Zdroje financování růstu Oceňování podniku

3 „K trendu globalizace přispěla významným způsobem liberalizace původně monopolních trhů (zejména deregulace telekomunikačního, energetického a poštovního sektoru nejen v rámci EU) a enormní rozvoj informační technologie. Globalizovaná hospodářská soutěž vyžaduje globální hráče (global players), proto jsme svědky jedné fúze za druhou.“ 1 „Stávající právní úprava v Evropě i USA se vyvinula ze zdánlivě paradoxní myšlenky, že je nutno smluvní svobodu omezit, aby smluvní svoboda jako taková zůstala zachována: svobodě jednoho účastníka trhu jsou kladeny meze, aby svoboda ostatních jako nezbytný element hospodářské soutěže nepřestala existovat.“ 2 1, 2: ŠKVAŘILOVÁ, P. Evropské právo a ochrana hospodářské soutěže.Integrace [online]. [ ] Dostupný z WWW <http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=310>

4 Fúze podniku(ů) Co je to fúze podniku?
Běžná definice říká, že se jedná o získání jedné společnosti druhou, a to tak, že jedna koupí akcie té druhé. Je pravdou, že společnosti mohou získat tržní moc růstem, tedy klasickou cestou opětovného investování výnosů, výstavbou nových závodů a zaváděním vyspělé technologie. Ale rovněž platí, že nmohem snadněji lze získat tržní podíl nebo prostě větší velikost prostřednictvím Fúze s jinou společností. Jaké typy fůzí by jste měli znát? Vertikální fůze Horizontální fůze Konglomerátní fůze

5 Kdo dohlíží nad dodržováním tohoto nařízení v ČR?
Co je cílem fúze? Zesílení vlivu Zvětšení tržního podílu Koncentrace Dosažení úspor z rozsahu… Právní úprava fúzí Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (jinak také tzv. "Nařízení o fúzích") Kdo dohlíží nad dodržováním tohoto nařízení v ČR?

6 Shrnutí základních pojmů souvisejících s akviziční činností
Fúze (sloučení). Při fůzi pokračuje pouze jediná společnost, která nabude aktiv i pasiv těch společností, které zanikly. Konsolidace (splynutí). U konsolidace jde o to, že je založena zcela nová společnost, na kterou přecházejí aktiva i pasiva těch dvou nebo více konsolidovaných společností, které se vznikem nové společnosti zanikají. Akvizitor je právnická nebo fyzická osoba, která usiluje o získání kontroly nad čistými aktivy a operacemi získávané společnosti prostřednictvím akvizice. Získaná společnost je předmětem akvizice, předmětem majetkové akvizice může být také i jednotlivé aktivum nebo podnik. Mateřská společnost je společnost mající jednu nebo více dceřiných společností. Dceřiná společnost je společnost, která je kontrolována druhou (mateřskou) společností. Menšinový podíl je ta část čistých výsledků operací a čistých aktiv dceřiné společnosti přisuzované podílům, které nejsou vlastněny, přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností, mateřskou společností.

7 Rozdělení podniku Co je to rozdělení podniku a z jakých důvodů k rozdělení podniku dochází? Dobrovolné rozdělení podniku Nedobrovolné rozdělení podniku (např. z rozhodnutí soudu) Jakými způsoby může k rozdělení podniku dojít? Jaké mohou být cíle rozdělení podniku? Cíle, které jsou sledovány dobrovolným rozdělením Cíle, které jsou sledovány nedobrovolným rozdělením

8 Výběr vhodné vlastnicko-právní formy podniku
Úvaha o změně vlastnicko-právní formy podnikání K této úvaze většinou dospěje podnikatel s růstovým podnikem tehdy, když zvažuje možnosti financování růstu, popřípadě zvažuje vhodnost stávající vlastnicko-právní formy podnikání (např. z hlediska optimalizace daňové zátěže nebo z hlediska zlepšení organizace organizační struktury a koncepce vedení podniku). Ovlivní plány podnikatele na růst vlastnickou formu jeho podniku?

9 Kritéria výběru vhodné
vlastnicko-právní formy podniku Při rozhodování o změně vlastnicko-právní formy podniku hrají hlavní roli následující kriteria: způsob a rozsah ručení oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost spolurozhodování atd. administrativní a finanční náročnost změny vlastnicko-právní formy podniku. administrativní a finanční náročnost organizačního a řídícího zajištění chodu podniku po provedení změny účast na hospodářském výsledku dostupnost finančních zdrojů daňové zatížení zveřejňovací povinnost

10 Zdroje financování růstu
Financování z interních zdrojů Použití části zisku k dalšímu rozvoji Rozštěpení podniku (odprodej části aktiv podniku a použití těchto prostředků pro další rozvoj a růst podniku) Financování z externích zdrojů Akciový kapitál (zvýšení základního kapitálu společnosti) Nevýhody této formy jsou: - změna vlastnicko-právních vztahů - o akcie nemusí být zájem - náklady na emisi CP mohou dosáhnout až 10% z celkového objemu akcií Emise obligací Fúze podniků

11 Úkol k zamyšlení Zpracování tohoto úkolu bude kontrolováno na semináři. Za správně vypracovaný úkol budou uděleny 4 body (student již nebude psát prezenční test). Zadání: Najděte v tisku nebo na internetu článek o konkrétním podniku, který financoval svůj růst z externích zdrojů (emise akcií nebo obligací), nebo z interních zdrojů (nevyplacení dividend nebo odprodej části aktiv). Tento článek vytiskněte nebo ofoťte a doneste na cvičení.

12 Oceňování podniku Kdy a proč podnik oceňujeme?
Při úvahách o : změně vlastnicko-právní struktury podniku vstupu strategického partnera zvýšení základního kapitálu (emise cenných papírů) fúzi s jiným podnikem Při každé takovéto eventualitě je nutno co nejpřesněji znát hodnotu podniku. V jakých úrovních podnik oceňujeme? Hodnota brutto – zde se jedná o hodnotu podniku jako celku. Zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele (včetně závazků). Hodnota netto – touto hodnotou rozumíme ocenění na úrovni vlastníků podniku. V principu oceňujeme vlastní kapitál.

13 Základní přístupy k oceňování podniku
Existují 4 základní přístupy k oceňování podniku, každý zjišťuje jinou hodnotu podniku, resp. hodnotu platnou pro jiného uživatele. Pra každou skupinu zainteresovaných osob je důležitá jiná hodnota podniku. Zjišťování tržní hodnoty Tržní hodnota by měla být výsledkem ocenění zejména při: uvádění podniku na burzu (typické pro fázi růstu podniku) prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce Zjišťování subjektivní hodnoty (= zjišťování investiční hodnoty) Na základě čeho je zjišťována? Zjišťování objektivizované hodnoty O objektivizovanou metodu se budeme snažit tam, kde je v popředí zájmu prokazatelnost a současný stav: při poskytování úvěru při zjišťování současné reálné bonity podniku Kolínská škola

14 a přeji Vám příjemný víkend.
Děkuji za pozornost a přeji Vám příjemný víkend. Váš „oblíbený“ pedagog Tomáš Tykva


Stáhnout ppt "Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google