Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní poměr Všechny náležitosti vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel upravuje „Zákoník práce“. Základním dokumentem při uzavírání pracovního poměru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní poměr Všechny náležitosti vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel upravuje „Zákoník práce“. Základním dokumentem při uzavírání pracovního poměru."— Transkript prezentace:

1 Pracovní poměr Všechny náležitosti vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel upravuje „Zákoník práce“. Základním dokumentem při uzavírání pracovního poměru je „Pracovní smlouva“. Je to smlouva, kterou uzavírají dva rovnoprávní partneři a tak musí být také koncipována. Dalším dokumentem, na kterém je nutno trvat, je „Platový výměr“. Jak je z názvu patrno, písemnou formou ztvrzuje způsob a výši odměny za vykonanou práci. Je třeba upozornit na zvlášť rozšířený nešvar, že z důvodu daňových úniků je jiná částka na „Platovém výměru“ (obyčejně jen nejnižší uzákoněná mzda) deklarována a vyšší pak zaměstnanci „na ruku“ vyplácena. Tento pro obě strany zdánlivě výhodný systém přináší zaměstnanci z perspektivního pohledu jen nevýhody (při nemoci, dovolené, ukončení pracovního poměru). Zaměstnavatel pak, kromě možné kriminalizace, vydává se zaměstnancům jistým způsobem do rukou. Podobné praktiky je třeba zásadně odmítnout.

2 Způsoby odměňování Způsoby odměňování mohou být různé, ale v zásadě by měly odrážet fakt, že za více a kvalitněji odvedenou práci by měla být vyšší odměna. Jen takto koncipovaná mzda má motivační charakter a jedním ze základních pilířů vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec a má velmi zásadní význam pro pocit sounáležitosti s podnikem, kde je pracovník zaměstnáván, což příznivě ovlivňuje jeho výkon a ve svých důsledcích zvyšuje „image“ podniku a tím i návštěvnost a obrat. Možné způsoby odmňování Šéf - kuchař – pevná mzda + prémie za dosažení určitého obratu Kuchař – pevná mzda + eventuelně příplatky za práci přesčas Pomocný personál – hodinová odměna

3 Číšníci – procentní odměna z obratu (při rajonovém systému obsluhy ideální) – možnost stanovit jiné procento za prodej nápojů a jiné procento za prodej jídel. Při systému „vrchního číšníka“ kolektivní procentní odměna, buď s předem stanoveným způsobem rozdělování (vrchní nejvíce, ostatní méně podle důležitosti, nebo různou důležitost funkcí řešit rozdílnými základními platy a procentní nadstavbou. Motivační, tj. procentní část by neměla klesnout pod 60% mzdy. Recepce – většinou pevná mzda Řídící pracovníci – individuální „manažerské smlouvy“, kdy je výše odměny vázána na hospodářské výsledky řízeného úseku. Způsoby odměňování musí být v souladu s ustanoveními ZP a nejnižší mzda nesmí při zákonem stanoveném počtu odpracovaných hodin klesnout pod stanovenou hranici. Součástí odměňování může být i poskytování nejrůznějších požitků v nefinanční podobě. (pers. ubytování, stravování, nápoje, praní pracovního prádla ale i jazykové kurzy, delší dovolená, příspěvek na dopravu, event. připojištění atd.). I tato část musí být řádně smluvně ošetřena.

4 Pracovníci ve stravovacích zařízeních
Vzhledem k tomu, že pohostinství je tak rozmanité, je možno zaměstnávat pracovníky s různým vzděláním. 1. Výroba pokrmů: kuchaři, cukráři – vyučení v oboru se znalostmi technologie přípravy pokrmů, nauka o potravinách, diety a přehled o stravování v jiných kuchyních, šéfkuchaři a směnoví kuchaři – nutná znalost ekonomiky a organizace provozu, rozdělení práce, zaučení kuchaři – absolventi rekvalifikačních kurzů, 2. Odbyt: číšníci, servírky, barmani – vyučení v oboru, eventuelně absolventi rekvalifikačních a odborných kursů (barmanský, somelierský),

5 3. Absolventi se středoškolským vzděláním:
absolventi hotelových škol, škol společného stravování, nástavbová studia při SOU: - šéfkuchaři a vedoucí obsluhy - vedoucí provozoven - kalkulanti - administrativní pracovníci (absolventi tředních obchodních nebo ekonomických škol, gymnázií) - prodavači potravinářského zboží a suvenýrů 4. Ostatní pracovníci: údržbáři, elektrikáři, topiči, zahradníci, vrátní – jsou vyučeni v příslušném oboru nebo mají příslušné vzdělání

6 5. Management: ředitel, vedoucí stravovacího úseku, ubytovacího úseku, náměstkové (ekonomický, provozní, technický) – vzdělání se řídí velikostí provozovny nebo hotelu: Středoškolské – odborné s maturitou Vysokoškolské – VŠE (obor cestovní ruch) – toto vzdělání poskytuje znalosti oboru pohostinství, ubytování a cestovního ruchu, které je doplněno stážemi ve vybraných hotelích a cestovních kancelářích doma i v zahraničí Pracovní náplň zaměstnanců: Šéfkuchař – řídí celkovou činnost a plynulý chod výroby, sestavuje jídelní lístek, kontroluje velikost porcí a dodržování receptur a technologických postupů, zajišťuje vybavení kuchyně, zodpovídá za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů a ochrany majetku, zodpovídá za hospodaření s energií, rozepisuje směny a práci zaměstnanců v kuchyni.

7 Kalkulant – provádí výpočet cen, vede kalkulační listy, zajišťuje výtisk všech jídelních a nápojových lístků, informuje vedoucí středisek o změně cen, provádí slevu cen na gastronomické akce. Vrchní číšník – zajišťuje připravenost provozu a zaměstnanců, zodpovídá za stálou čistotu a pořádek během provozu, za šetrné zacházení se svěřeným inventářem a vybavením, za to, že obsluha nosí předepsané oblečení a jmenovky na viditelném místě, zodpovídá za správné vyúčtování s hostem a řádný odvod tržeb. Číšník- je obeznámen s denním sortimentem jídel a nápojů, dále zodpovídá za správnou velikost porce, teplotu, vzhled a upravenost pokrmů na talíři, servíruje jídla a nápoje dle jednotlivých zásad obsluhy, během provozu doplňuje veškerý svěřený inventář, provádí přípravu před zahájením práce na pracovišti a úklid po skončení pracovní doby, nosí jednotné předepsané oblečení. Vedoucí pracovníci – vedoucí provozovny, kontroluje práci všech zaměstnanců, zajišťuje a prověřuje úkoly spolu s vedením (přijímání nových zaměstnanců, rozmisťování pracovníků, jejich zapracování na novém úseku, motivování zaměstnanců k lepší práci), rozhoduje i o finančním hodnocení a odměnách zaměstnanců, odpovídá za plynulý chod provozovny, za plnění daných úkolů, za dodržování všech směrnic a předpisů platných v tomto oboru, reprezentuje podnik navenek.

8 Vlastnosti vedoucího pracovníka:
Tento pracovník musí mít dobré organizační vlastnosti, musí mít autoritu, praktické myšlení v oboru. Dále musí mít potřebné vzdělání, musí mít schopnost se domluvit v cizím jazyce (nejméně dva světové jazyky). Musí se umět sebeovládat a umět slušně vystupovat. Příčiny neúspěchu vedoucích pracovníků: Neznalost práce Nezájem o práci Nedbalost Neschopnost Špatný zdravotní stav Osobní a rodinné problémy Společenské chování pracovníků ve veřejném stravování: Pracovníci musí dobře reprezentovat svůj podnik, musí mít slušné chování, neboť se přenáší do zázemí provozovny i do atmosféry všech odbytových místností. Zaměstnanci mají hájit čest svého podniku, nemají svůj podnik hanit, mají se chovat tak, aby nedělali svému podniku ostudu a mají respektovat též názory svých spolupracovníků.

9 Chování, jednání a vystupování pracovníků:
V odbytových střediscích Ve výrobních střediscích Chování pracovníků mimo pracovní dobu a) Chování pracovníků v odbytových střediscích: Zaměstnanec by měl přijmout hosta tak, aby host poznal, že je v podniku vítán. Nemůže nechat hosta odejít bez povšimnutí. Měl by uvést hosta ke stolu, pomoci s výběrem místa, předložit jídelní lístek. Je iniciátorem rozhovoru s hostem, je nápomocný při výběru jídel a nápojů, nesmí mu vnucovat svůj názor, nesmí se otáčet k hostovi zády, musí stát v přiměřené vzdálenosti, nesmí se opírat o stůl nebo židle. Při jednání s hosty by měl rozlišovat, s kým jedná: - Starší lidé – chová se k nim přívětivě a klidně - Děti - měl by je usměrnit, aby neběhaly po místnosti - Nemocní lidé – bývají často nervózní, obsluha by měla být rychlá a pečlivá

10 b) Chování pracovníků ve výrobních střediscích
- Cizinci – chovat se k nim přátelsky, věnujeme jim stejnou péči jako ostatním - Nezkušení lidé – nutná pomoc při výběru jídel a nápojů, poradit jim při stolování - Stálí hosté – respektujeme jejich zvyky pouze tehdy, nevadí-li jiným hostům - Nároční hosté – jsou z řad obchodníků, politiků, diplomatů, odborníků, často dovedou ocenit naši namáhavou práci - Nežádoucí hosté – jsou opilí, neupravení, špinaví, je nutno zachovat klid, důstojnost a rozvahu, v případě potřeby striktně zakročit b) Chování pracovníků ve výrobních střediscích Udržujeme dobré vztahy ke všem spolupracovníkům (poctivost, slušnost, spolupráce), udržujeme dobré vztahy v kuchyni (kuchař, číšník), musí se chovat k sobě slušně a nehlučně, číšník zajistí teplý inventář. Chování v umývárnách musí probíhat slušně, k uklízečkám se též chováme ohleduplně. Kulturně se chováme v šatnách, sociálních zařízeních, zaměstnanecké jídelně. K vedoucím pracovníkům se chováme slušně, zdvořile a důstojně, ne podlézavě. c) Chování pracovníků mimo pracovní dobu: Nenavštěvujeme často podnik, kde pracujeme (není to vhodné). Zdravíme, slušně se oblékáme, máme dobrý vztah k rodině, slušně jednáme a vystupujeme na veřejnosti.


Stáhnout ppt "Pracovní poměr Všechny náležitosti vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel upravuje „Zákoník práce“. Základním dokumentem při uzavírání pracovního poměru."

Podobné prezentace


Reklamy Google