Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?"— Transkript prezentace:

1 Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?

2 Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty? Polohy objektu jsou známy ΔtΔtΔtΔtΔtΔt Hybnosti objektu jsou známy

3 Relace neurčitosti Jak pozorujeme mikroskopické objekty? e-e- Při interakci vysokoenergetického fotonu s elektronem předá foton elektronu část své hybnosti. Zatímco hmotnost fotonu a makroskopického objektu se liší o mnoho řádů a přenos hybnosti mezi nimi je tedy zanedbatelný, vysokoenergetický foton má hmotnost srovnatelnou s hmotností elektronu. Přenos hybnosti při srážce tedy nelze zanedbat. Po interakci elektron zcela nepředvídatelně změní velikost a směr své hybnosti.

4 Relace neurčitosti e-e- Chyba při určení polohy je rovna minimálně vlnové délce fotonu. Po interakci je známa hybnost elektronu, ne však jeho poloha Pokud se pokusíme k určení hybnosti elektronu použít nízkoenergetický foton, narazíme na další problém : chyba v určení polohy bude rovna nejméně velikosti vlnové délky fotonu. Viditelné světlo : Paprsky X :

5 Relace neurčitosti Werner K. Heisenberg 1901 - 1976 Předchozí princip lze zobecnit, což udělal německý teoretický fyzik Werner Heisneberg roku 1927. Heisenbergovy relace neurčitosti jsou jedním ze základních kamenů kvantové fyziky. Hybnost a polohu částice (kvanta) nelze současně určit s libovolnou přesností. Určíme-li přesně polohu, neznáme hybnost částice vůbec – a naopak. Nepřesnosti v určení hybnosti a polohy jsou spolu svázány následujícími vztahy:

6 Zpět k Bohrovu modelu atomu Niels Bohr 1885 - 1962 Problémy: Nedokázal vysvětlit chemickou vazbu Odporoval Heisenbergovu principu neurčitosti Nedokázal vysvětlit rozštěpení energetických hladin v magnetickém poli

7 Pozorování atomových spekter n=1 n=2 UV Lymanova série Optická Balmerova série

8 Rozštěpení energetických hladin v mg. poli Spektrum vodíku pozorované v silném magnetickém poli. Běžné spektrum sodíku.

9 Řešení Schrödingerovy rovnice pro atom Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger 1887 - 1961 Vyřešilo se Existují funkce Ψ, řešící Schrödingerovu rovnici, kterých je v souladu s Bohrovou teorií diskrétní počet. Oproti Bohrově teorií je jich však více a mohou být charakterizovány tzv. kvantovými čísly.

10 Kvantová čísla atomu vodíku SymbolNázevDovolené hodnoty nHlavní kvantové číslo1, 2, 3, … *) lOrbitální kvantové číslo0, 1, 2, …, n-1 mMagnetické kvantové č.-l, … +l *) Každá s funkcí Ψ nlm odpovídá jednomu povolenému stavu elektronu v obalu (orbitalu). Za běžných podmínek se všechny funkce se stejným n navenek projevují stejně a dohromady odpovídají jednomu orbitu v Bohrově modelu atomu. Částice popsaná vlnovou funkcí již vyhovuje Heisenbergovým relacím neurčitosti, neboť |Ψ| 2 udává pouze pravděpodobnost výskytu částice, nikoliv přesnou polohu a hybnost.

11 Řešení Schrödingerovy rovnice pro atom v mg. poli Každý další jev se v principu dá vyřešit přidáním příslušného členu do Schrödingerovy rovnice a nalezením vyhovujících Ψ. Pieter Zeeman 1865 - 1943 Tento jev objevil holandský fyzik Pieter Zeeman. Zeeman tento jev vysvětlil jako interakci mezi magnetickým polem a magnetickým dipólovým momentem (souvisí s orbitálním momentem).

12 Zjednodušený výklad Zeemanova jevu I Magnetický moment elektronu Vnější magnetické pole Vnější mg. pole interaguje s orbitálním mg. polem elektronu a nutí jej zaujmout jinou „dráhu“ s jinou energií.


Stáhnout ppt "Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?"

Podobné prezentace


Reklamy Google