Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARCHITEKTONICKÉ SLOHY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARCHITEKTONICKÉ SLOHY"— Transkript prezentace:

1 ARCHITEKTONICKÉ SLOHY
Mgr. Michal Oblouk

2 ROMÁNSKÝ SLOH umělecký sloh, který se ve středověku v století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, v jižní a střední Evropě zachovala se řada církevních staveb, především kostelů, stavěly se však také paláce, hrady, kláštery, špitály a obytné domy stavby byly budovány z kamene, vyznačovaly se silnými, mohutnými zdmi, zpočátku dřevěné, rovné stropy, později nahrazeny klenbou - silné podpěrné sloupy, vchody zdobené portály, stěny zdobené freskami, nejvíce se budovaly chrámy

3 GOTIKA umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský, začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí vznikají mohutné stavby, např. katedrály vertikalismus (protažení do výšky a zúžení), lomený oblouk, vnitřní opěrný systém (klenební žebra), vnější opěrný systém (opěrné oblouky a opěrné pilíře, fiály (drobné věžičky), chrliče, rozety (kruhová zdobená okna), madona, pieta, deskové obrazy, fresky

4 RENESANCE a manýrismus
umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 16. století, vyznačoval se zesvětštěním, individualismem, důrazem na člověka a návratem k antice volně stojící sochy, souměrnost, jednoduchost, pravidelnost, nové typy staveb: městské paláce a městské i předměstské vily, mramor a cihly, sloupořadí, klenba a kupole, schodiště, sgrafito, v malbě trojrozměrnost a perspektiva humanismus, mecenášství

5 BAROKO A ROKOKO umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky 1600 a 1750 ornamentální štukatura, asymetrické formy, vyklenuté a vyduté zaoblení, nadsazené proporce, zachycení pohybu (sochy), projev monumentality: snaha ohromit člověka (kostely, zámky), důraz na citovost, půdorysem staveb byla elipsa, častý architektonický prvek: kopule, drahé materiály: zlato, vzácná dřeva, barevné mramory, varhanní hudba, šerosvit, fresky rokoko = další vývoj baroka v letech 1735 až 1770/1790, dekorativní styl: stěny a klenby světských i sakrálních staveb jsou pokryty lehkými, elegantními ornamenty (rostlinné motivy, mušle), zjemnění baroka

6 KLASICISMUS A EMPÍR umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád stavby jsou pravidelné, mají přímé a čisté linie, často mohutná sloupořadí a trojúhelníkové štíty a poměrně střídmou výzdobu, takže působí strohou vznešeností a mohutností, staví se především paláce a veřejné budovy, celé čtvrti a plánovitá města, kasárny a první továrny i činžovní domy, francouzské parky a zahrady s přísně geometrickým plánem, symetrickým systémem cest, altánů a alejí, kde jsou keře a stromy sestříhány do geometrických tvarů, obliba bílého mramoru (busty, pomníky) empír = rozšířil se z Francie začátkem 19. století za vlády Napoleona Bonaparte, stavby jsou přísně souměrné, převládají přímé geometrické tvary, k nejoblíbenějším prvkům patří střední portikus se sloupy a často i monumentálním širokým schodištěm, oživení zájmu o starověký Egypt

7 ROMANTISMUS umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století, měšťanský styl – biedermeier našel uplatnění ve všech uměleckých disciplínách - literatura zachycuje melancholii, stesk a boj jednotlivce proti společnosti, malíři zobrazovali ponuré krajiny, ruiny, hudba využívá lidových motivů i snových obrazů architektura je e zásadně ovlivněna nostalgickým zaměřením na minulost (architekti se při svém dílu inspirovali stavbami jiných historických epoch nebo jiných kultur - novorománský sloh, novogotika, novorenesance, novobaroko, novoklasicismus), anglický park

8 SECESE jeden z uměleckých stylů přelomu 19. a 20. století, těžiště leží v dekoraci a užitém umění ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů, secesní linie je plynulá vlnící se křivka, vyhledává neobvyklé barevné odstíny a váže je podle principu harmonie a kontrastu, ústředním znakem je stylizace, obrací se přímo k přírodním tvarům (listy, květy, lidské a zvířecí tělo), uplatnění nových technických stavebních prostředků (železo, ocel, beton a sklo), mozaika

9 SMĚRY 20. STOLETÍ Kubismus Konstruktivismus Funkcionalismus Socialistický realismus Brutalismus Moderní architektura Postmoderní architektura Minimalismus

10

11 ZDROJE


Stáhnout ppt "ARCHITEKTONICKÉ SLOHY"

Podobné prezentace


Reklamy Google