Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková."— Transkript prezentace:

1 GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková

2 GEORELIÉF plocha styku litosféry s , a – zabývá se studiem georeliéfu
části georeliéfu: GEORELIÉF

3 PŘEMĚNA GEORELIÉFU – vnitřní, původ pod zemským povrchem
EXOGENNÍ POCHODY – vnější, na zemském povrchu

4 EXOGENNÍ ČINITELÉ faktory působící mimo zemské těleso – na povrchu nebo těsně pod ním (krasové oblasti, jeskyně) projevy: činnosti rušivé – eroze (vymílání něčeho) činnosti přenosové – transport (odnos zvětralin) činnosti tvořivé – sedimentace, akumulace (usazováním)

5 Exogenní pochody - SVAHOVÉ
pohyb uvolněných hornin po svazích způsobený zemskou tíží sesuvy půdy řícení balvanů bahenní proudy OSYP = SUŤOVÉ KUŽELY =

6 Exogenní pochody - ŘÍČNÍ
RON = RONOVÉ RÝHY STRŽE VODNÍ TOK HLUBOKÁ EROZE – voda modeluje koryto unášeným materiálem ve svislém směru (prohlubuje koryto) BOČNÍ EROZE – voda modeluje koryto unášeným materiálem v horizontálním směru (rozšiřuje koryto) – hrubozrnné úlomky vlečené po dně – jemnozrnný materiál rozptýlený ve vodě

7 Exogenní pochody - ŘÍČNÍ
VODNÍ TOK – ČÁSTI HORNÍ STŘEDNÍ DOLNÍ

8 Exogenní pochody - KRYOGENNÍ
modelační činitel – voda v pevném skupenství LEDOVEC = = překrystalizovaný sníh (tlakem) (Antarktida, Grónsko) (pokrývají vrcholové oblasti plochých hornatin, Skandinávie) (vyplňují údolí horských masivů) polární a velehorské oblasti

9 HORSKÝ LEDOVEC - části:
VYŽIVOVACÍ OBLAST KAR = LEDOVCOVÝ SPLAZ – LEDOVCOVÉ ÚDOLÍ = TROG FJORDY

10 Ledovcová eroze = EXARACE
EXARAČNÍ RÝHY Ledovcové ohlazování = DETERZE OBLÍKY MORÉNA ČELNÍ MORÉNA BOČNÍ MORÉNU SPODNÍ MORÉNA STŘEDNÍ MORÉNU VNITŘNÍ MORÉNU

11 Exogenní pochody - VĚTRNÉ
významné v oblastech s nedostatečným krytím rostlinným porostem (pouště, stepi, mořské pláže, …) prach a písek unášený větrem naráží na stěny skal a ty se obrušují v méně odolných částech skal vznikají: vátý písek vytváří: = drobné vlnky = písečné přesypy, na návětrné straně jsou zrnéčka písku vynášena hřeben přesypu, závětrná strana je strmější, zrnéčka klesají vlastní vahou

12 Exogenní pochody - MOŘSKÉ
činitelé: příliv, odliv, příboj – vyvolán větrem ABRAZE marinní formy reliéfu: = příkrý sráz, podemleté břehy nebo skály se zřítí do moře = skalnatá plošina v úrovni mořské hladiny výklenky, jeskyně = izolovaná skaliska = štěrk, písek, bahno unášené při odlivu => vrstvy sedimentů (mechanické) chemické usazeniny (soli), organické (těla a schránky mořských živočichů) = podmořské písečné valy, které se postupně vynořují nad mořskou hladinu, v závislosti na mořských proudech => KOSY (poloostrovy)

13 Exogenní pochody - BIOGENNÍ
organismy působí na georeliéf tvořivými i rušivými činnostmi –– mechanické a chemické živočichové urychlují zvětrávací proces tvořivé činnosti většinou odumřelých organizmů schránky – na dně moří – vznik vápnitých, křemitých a fosforečných hornin organické zbytky těl – živice rašelina uhlí korálové útesy

14 Exogenní pochody - ANTROPOGENNÍ
činnost lidské společnosti antropogenní tvary: činnosti člověka (regulace řek, betonování a asfaltování povrch) (obdělávání půdy, odlesňování, povrchová těžba) člověk v současné době

15 ČLENĚNÍ GEORELIÉFU ROVINY PAHORKATINY VRCHOVINY HORNATINY
PODLE ABSOLUTNÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY: PODLE RELATIVNÍHO VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU (na území 16 km2, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem): ROVINY PAHORKATINY VRCHOVINY HORNATINY VELEHORNATINY


Stáhnout ppt "GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková."

Podobné prezentace


Reklamy Google