Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 10.10.2014 Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 10.10.2014 Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)"— Transkript prezentace:

1 Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 10.10.2014 Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

2 donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko První fáze 2004 – 2009: celková podpora pro Českou republiku 110,9 mil. EUR Druhá fáze 2009-2014 (možnost čerpání do roku 2016): nárůst podpory pro ČR na 131,8 mil. EUR Celková alokace na program CZ07: 4 277 000 EUR (včetně spolufinancování ze strany MŠMT) Norské fondy a fondy EHP

3 Norské fondy a fondy EHP přispívají k: – snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě – posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy žadatelé jednotlivci/instituce 15 programů zaměřených na různé oblasti Obecné informace viz: www.eeagrants.czwww.eeagrants.cz / www.norwaygrants.czwww.norwaygrants.cz NORSKÉ FONDY A FONDY EHP

4 Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (DZS) http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy- ehp/ Národní kontaktní místo pro všechny programy Norských fondů a fondů EHP: MF ČR Partner programu: MŠMT NORSKÉ FONDY A FONDY EHP

5 Norské fondyFondy EHP Cílová skupina Pouze terciární úroveň vzdělávání Primární, sekundární a terciární úroveň vzdělávání Partnerská/ hostitelská instituce Norsko -primární a sekundární úroveň vzdělávání: Norsko, Island a Lichtenštejnsko -terciární úroveň vzdělávání: Island a Lichtenštejnsko 92% rozpočtu8% rozpočtu

6 Norské fondy a fondy EHP – CZ07 Projekty mobilit a stáže možnost zapojení individuálně (žadatelé studenti a pracovníci ve vzdělávání) možnost zapojit se v rámci projektů mobilit (žadatelé české instituce) Projekty institucionální spolupráce žadatelé české instituce Přípravné návštěvy žadatelé české instituce, slouží k navázání potenciálních projektových partnerství mezi oprávněnými institucemi

7 Program Spolupráce škol a stipendia -hledání projektových partnerů: -partnerská databáze: http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search Srovnání aktivit: Projekty mobilit a stážeProjekty institucionální spolupráce žádost předkládá: instituce nebo jednotlivec žádost předkládá: instituce zaměřeno na realizaci výměn/mobilit studentů a pracovníků ve vzdělávání širší spolupráce: - pořádání společných seminářů/letních škol - příprava společných programů, výukových materiálů apod. - možný nástroj: krátkodobá mobilita u projektů – vždy minimálně bilaterálních charakter + min. 2 zapojené instituce předepsaná míra spolufinancování - žádnápředepsaná míra spolufinancování: 10 procent

8 Aktuální výzvy II.Výzva 2014B – Norské fondy a fondy EHP období pro předkládání žádostí: od 26. srpna 2014 do 29. října 2014 podporované aktivity:  Projekty mobilit a stáže Projekty mobilit Mobilita pracovníků ve vzdělávání Mobilita studentů  Projekty institucionální spolupráce více informací na: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a- fondy-ehp/http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a- fondy-ehp/

9 Výzva v rámci fondů EHP – 2014B Projekty mobilit a stáže (fondy EHP): CZ07/MSEG/MOPEG01 - Mobility projects – EEA Grants - Call 1 CZ07/MSEG/INPEG01 - Individual grants - teachers/academic staff/administrative staff – EEA Grants - Call 1 CZ07/MSEG/INSEG01- Individual grants - students - EEA Grants - Call Alokace 2 011 032 CZK Projekty institucionální spolupráce (fondy EHP) : CZ07/ICPEG/ICPEG01 - Institutional cooperation projects - EEA Grants - Call 1 alokace 1 194 514 CZK

10 Výzva v rámci Norských fondů2014B Projekty mobilit a stáže (Norské fondy): CZ07/MSNG/MOPNG02 - Mobility projects – Norway Grants - Call 2 CZ07/MSNG/INPNG02 - Individual grants - teachers/academic staff/administrative staff – Norway Grants - Call 2 CZ07/MSNG/INSNG02- Individual grants - students - Norway Grants – Call2 Alokace 19 848 288CZK Projekty institucionální spolupráce (Norské fondy) : CZ07/ICPNG/ICPNG02 - Institutional cooperation projects - Norway Grants - Call 2 alokace 20 622 672CZK

11 Výzva - Přípravné návštěvy 2 – pouze Norské fondy období pro předkládání žádostí: od 29. srpna 2014 do 29. října 2014 Slouží na navázání projektových partnerství podporované aktivity: CZ07/PVING/PVING02- Preparatory visits- Norway Grants – Call2 Délka trvání 1-5 dnů + 2 dny na cestu Alokace 607 810 CZK http://www.dzs.cz/file/2156/cz07_pripravne-navstevy_vyzva- 2_-nf_final-pdf/ http://www.dzs.cz/file/2156/cz07_pripravne-navstevy_vyzva- 2_-nf_final-pdf/

12 Kontaktní seminář Výzva k registraci na kontaktní seminář Konečný termín pro registraci : 20. říjen 2014 Termín konání semináře 23.-25. listopad 2014 Zaměřeno pouze na terciární sféru vzdělávání Registrace na email eeagrants@dzs.cz + prostřednictvím formuláře na http://www.dzs.cz/en/eea-and-norway- grants/czech-slovac-contact-seminar/eeagrants@dzs.czhttp://www.dzs.cz/en/eea-and-norway- grants/czech-slovac-contact-seminar/

13 PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE + PROJEKTY MOBILITY

14 Oprávnění žadatelé: České vzdělávací instituce na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání Max. délka projektových aktivit : 12 měsíců + 6 měsíců navazujících aktivit (propagace a šíření výsledků, proplacení vzniklých faktur, předložení a vyhodnocení závěrečné zprávy) Projekty institucionální spolupráce Projekty mobilit

15 Podporované aktivity v rámci projektů: krátkodobé mobility studentů a zaměstnanců škol; odborně zaměřené blokové semináře, intenzivní kurzy; zavádění a realizace jiných forem výuky pro sdílení znalostí a dovedností (tj. letní školy, konference, workshopy) rozvoj spolupráce institucí (tj. společné programy, sladění výukových konceptů, osnov apod.) rozvoj a příprava nových výukových metod a technik. Projekty institucionální spolupráce

16 Podporované aktivity – Projekty mobilit Studentské mobility Studijní pobyty (3 – 10 měsíců, obvykle na 1 semestr) Krátkodobé výzkumné pobyty (2 týdny – 2 měsíce) Odborné vzdělávání v rámci instituce nebo v podnicích (2 týdny – 2 měsíce) Mobility pracovníků Krátké výukové pobyty (1 týden – 6 měsíců) Účast na konferencích, seminářích, workshopech, vzdělávacích akcích (max. doba 6 týdnů) Stínování odborníka na jiné instituci při práci za účelem vzdělávání nebo výzkumu

17 Finanční podmínky Projekty institucionální spolupráce Předepsaná míra spolufinancování 10% Min. výše grantu : 25 000 CZK Max. výše grantu : 1.Norské fondy: max.1 375 000 CZK(včetně předepsaného spolufinancování), 2.Fondy EHP: max. 550 000 CZK (včetně předepsaného spolufinancování)

18 Rozpočet - ICP 1. Přímé náklady: A) Náklady na mobility: A1.) Pobytové náklady – dle max. sazeb na den/ týden pro jednotlivé země (pokrývají ubytování, stravu, cestovné v hostitelské zemi) A2) Cestovné náklady – na základě skutečných nákladů, max. do výše 25 000 CZK B) Náklady na zaměstnance C) Vybavení D) Subdodávky 2. Nepřímé náklady: Režijní náklady

19 Finanční podmínky Projekty mobilit Min. výše grantu : 25 000 CZK Max. výše grantu : 1.Norské fondy: max. 1 250 000 CZK, 2.Fondy EHP: max. 500 000 CZK Spolufinancování není požadováno

20 Rozpočet - Projekty mobilit 1.Náklady na mobility: a)Pobytové náklady - dle max. sazeb na den/ týden pro jednotlivé země (pokrývají ubytování, stravu, cestovné v hostitelské zemi) b)Cestovní náklady – propláceny na základě skutečných nákladů, max. do výše 25 000 CZK c)Poplatky za konference, workshopy, školné - propláceny na základě skutečných nákladů 2. Náklady na projektové řízení -Náklady na zaměstnance, propagaci a šíření výsledků, další náklady -Paušální sazba 15 000 CZK/účastník -Min. 50% z částky na projektové řízení obdrží partner projektu v donorské zemi

21 INDIVIDUÁLNÍ STÁŽE STUDENTŮ A PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

22 Individuální stáže Oprávnění žadatelé: studenti způsobilých institucí na terciární úrovni vzdělávání, pracovníci způsobilých institucí na všech úrovních vzdělávání Max. délka projektových aktivit Studenti – max. 10 měsíců + 4 měsíce navazujících aktivit Pracovníci - max. 6 měsíců + 5 měsíců navazujících aktivit

23 Finanční podmínky Individuální stáže Min. výše grantu : 25 000 CZK Max. výše grantu: 1.Norské fondy: max. 175 000 CZK + cestovné 2.Fondy EHP: max. 100 000 CZK + cestovné

24 Rozpočet – individuální stáže 1.Pobytové náklady - dle max. sazeb na den/ týden pro jednotlivé země (pokrývají ubytování, stravu, cestovné v hostitelské zemi) Max. sazby na pokrytí pobytových nákladů v Norsku pro pracovníky: max. 4 875 Kč/ den (1.týden), 1 125Kč/den (od 2.týdne) max. 34 125 Kč/1. týden,7 875 Kč/od 2. týdne Max. sazby na pokrytí pobytových nákladů v Norsku pro studenty: max. 875 Kč/ den 2. Cestovné – propláceno na základě skutečných nákladů, max. do výše 25 000 CZK 3. Poplatky za školné, konference, registraci – podle skutečných výdajů

25 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

26 Žádosti se podávají v elektronické podobě prostřednictvím IS CEDR https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/Views/Public/Default.aspx Nutná registrace jako fyzická/ právnická osoba Právnická osoba – pro registraci a podání žádosti nutný kvalifikovaný elektronický certifikát Žádosti se podávají v AJ Podávání žádostí

27 Žádosti a přílohy se podávají elektronicky a posílají se také v papírové podobě DZS Individuální stáže pro studenty: a)Letter of Recommendation -formulář ke stažení z webových stránek b) Letter of Acceptance - formulář ke stažení z webových stránek c)Potvrzení o studiu - k dodání na vlastním formuláři Individuální stáže pro pracovníky ve vzdělávání: a)Letter of Acceptance – formulář ke stažení z webových stránek b)Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele – k dodání na vlastním formuláři Individuální žadatelé

28 Žádosti a přílohy se podávají elektronicky, pouze originál prohlášení se posílá v papírové podobě DZS Projekty mobilit + Projekty institucionální spolupráce: a)Letter of Intent - formulář ke stažení z webových stránek b)Declaration – příloha se generuje v systému CEDR, k podepsání statutárnímu zástupci Žadatelé - instituce

29 KONTAKTNÍ ÚDAJE

30 Norské fondy a fondy EHP (CZ07) Kontaktní údaje Mgr. Katarína Kukurová (katarina.kukurova@dzs.cz)katarina.kukurova@dzs.cz Bc. Tereza Čechová (tereza.cechova@dzs.cz)tereza.cechova@dzs.cz Ing. Markéta Dědová (marketa.dedova@dzs.cz)marketa.dedova@dzs.cz E-mail: eeagrants@dzs.cz@dzs.cz Tel.:221 850 511, 221 850 501 Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 10.10.2014 Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)"

Podobné prezentace


Reklamy Google