Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.1 O chemických reakcích (t, v, katalyzátor, n, c).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.1 O chemických reakcích (t, v, katalyzátor, n, c)."— Transkript prezentace:

1 20.1 O chemických reakcích (t, v, katalyzátor, n, c).
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.1 O chemických reakcích (t, v, katalyzátor, n, c). KATALYZÁTOR Co všechno může ovlivňovat chemickou reakci? Na čem závisí rychlost chemické reakce? KONCENTRACE TEPLO Chemická kinetika Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 Výchozí látky, produkty
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.2 Co již víme? Protonové číslo Pojmy, které už známe …. - Oxidační číslo Ionty – kation, anion + Výchozí látky, produkty Nukleonové číslo Hmotnostní zlomek Zopakujme si, co je …

3 20.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? EXOTERMICKÁ REAKCE - uvolňuje se teplo a energie Qr – reakční teplo uvolněné při reakci g – gass = plyn, l – liguid = kapalina, s – solid = pevná látka 2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g) Qr = -484 kJ/mol PŘÍRODNÍ ZÁKONY Zákon zachování hmotnosti - součet hmotností výchozích látek a produktů se během chemické reakce nemění Zákon zachování energie - energie při chemických reakcích nevzniká ani nezaniká, mění se pouze jedna forma energie v jinou výchozí látky produkty ENDOTERMICKÁ REAKCE - soustava přijímá teplo CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) Qr = 178 kJ/mol Qr ˂ 0 Qr ˃ 0 EXO ENDO produkty výchozí látky Průběh reakce Průběh reakce

4 20.4 Co si řekneme nového? AKTIVAČNÍ ENERGIE teplota KATALYZÁTORY
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.4 Co si řekneme nového? - na tom závisí chemická reakce teplota u pevné látky na velikost jejího povrchu koncentraci látek v roztoku AKTIVAČNÍ ENERGIE - minimální energie, kterou je nutno dodat, aby proběhla chemická reakce KATALYZÁTORY - ovlivňují rychlost chemická reakce - využití: při chemických výrobách (výroba kyseliny sírové, amoniaku, plastů …) - biokatalyzátory = enzymy – v živých organismech inhibitory – zpomalují chemickou reakci aktivátory – zrychlují chemickou reakci

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.5 Procvičení a příklady Napiš vzorec oxidu železitého a vypočti molární hmotnost. Řešení: Fe2O3 M(Fe) = 55,8 g/mol M(O) = 16 g/mol M(Fe2O3) = 2* M(Fe) + 3* M(O) M(Fe2O3) = 2*55,8 + 3*16 = 160 g/mol Ověř planost zákonu zachování hmotnosti. 2H2 + O2 → 2H2O H – 1, O – 16 2*2*1 + 1*2*16 → 2*(2*1 + 1*16) = 2*18 36 = 36 Zákon zachování hmotnosti platí.

6 - udává počet částic v soustavě
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.6 Něco navíc pro šikovné NH3 – kolik amoniaku lze vyrobit z 1 kg dusíku? Řešení: reakce: N2 + 3H2 → 2NH3 n = 1 mol + 3 mol → 2 mol M(N) = 14,  M(N2) = 28,02 g/mol M(H) = 1,  M(H2) = 2,02 g/mol M(NH3) = 17,04 g/mol    m = n * M m(N2) = 1 * 28, m(H2) = 3 * 2, m(NH3) = 2 * 17,04 m(N2) = 28,02 g m(H2) = 6,06 g m(NH3) = 34,08 g  28,02 g … 34,08 g  x/34,08 = 1000/28,02 1000 g ….. x g  x = 1000 * 34,08 / 28,02 x = 1216 g Z 1kg dusíku lze vyrobit 1,216 kg amoniaku. Látkové množství n [mol] n = c*V, n = m/M - udává počet částic v soustavě Látková koncentrace c [mol/dm3] c = n/V Molární hmotnost M [g/mol] M = m/n - v periodické tabulce prvků nalezneme hodnotu relativní atomové hmotnosti

7 Factors affecting reaction rate
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry 20.7 CLIL Chemical kinetics - is the study of rates of chemical processes Factors affecting reaction rate physical state temperature catalysts concentration

8 20.8 Test znalostí Minimální energie, kterou je nutno
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 20.8 Test znalostí Minimální energie, kterou je nutno dodat, aby začala chemická reakce, je: a/ katalyzátor b/ aktivační energie c/ inhibiční energie d/ aktivátor 3. Látková koncentrace se označuje písmenem: a/ c b/ m c/ n d/ M 2. Co je exotermická reakce? a/ uvolňuje se při ní teplo b/ spotřebovává se teplo c/ uvolňuje se při ní vodní pára d/ uvolňuje se katalyzátor 4. Jaké dva přírodní zákony znáte? a/ zákon zachování oxidačního čísla b/ zákon zachování hmoty a energie c/ zákon zachování tepla a energie d/ zákon zachování koncentrace Správné odpovědi: b a Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.9 Použité zdroje, citace Obrázky z databáze klipart

10 20.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 20.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník 8. a 9. ročník Klíčová slova Látkové množství, koncentrace, katalyzátor, exo- a endotermická reakce Anotace Prezentace charakterizující chemickou reakci – co ovlivňuje její průběh, její rychlost.


Stáhnout ppt "20.1 O chemických reakcích (t, v, katalyzátor, n, c)."

Podobné prezentace


Reklamy Google