Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Fuka www.arbres.cz fuka@arbres.cz Řez stromů Ing. Petr Fuka www.arbres.cz fuka@arbres.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Fuka www.arbres.cz fuka@arbres.cz Řez stromů Ing. Petr Fuka www.arbres.cz fuka@arbres.cz."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Fuka www.arbres.cz fuka@arbres.cz
Řez stromů Ing. Petr Fuka

2 Proč řežeme stromy? Založení koruny mladých stromů
Zajištění provozní bezpečnosti Úprava kořenového systému Podpora tvorby květů a plodů Tvarování stromů (redukční řez)

3 Větevní límeček ani korní hřebínek neodstraňujeme!!!
Základní pojmy Větevní límeček – zesílení větve v místě nasazení na větev vyššího řádu nebo kmen Korní hřebínek – hřebínek kůry vystupující nad místem rozvětvení, jenž ukazuje na vytlačování kůry ven z místa srůstu Větevní límeček ani korní hřebínek neodstraňujeme!!!

4 Základní pojmy Kalus – hojivé pletivo vznikající činností kambia z okrajů rány. Má slabě zdřevnatělé buňky a slouží k zakrytí rány proti průniku patogenů. Ránové dřevo - kalusové pletivo se postupně diferencuje a dřevnatí. Přebírá funkci mechanickou, vodivou či zásobní.

5 Model CODIT (Compartmentalization of decay in trees)
Reakční zóna: Vytvoření tří prvních hranic ve dřevě, jenž existují v momentě poranění (infekce). Stěna 1 – opatření proti průniku svislým směrem. Cévy a cévice jsou uzavírány různým způsobem: gumózou, thylami, embolií, působením mikroorganismů. Stěna 2 – letokruhy bránící průniku směrem do středu (k jádru) Stěna 3 – zabraňuje bočnímu průniku směrem po letokruzích. Nejsilnější stěna modelu CODIT díky dřeňovým paprskům. Bariérová zóna: Jedná se o nejsilnější hranici celého modelu (ještě silnější než stěna 3 z Reakční zóny). Vzniká činností kambia po vzniku poranění či průniku infekce. U zdravého a vitálního stromu dochází k izolaci patogena. Bariérová zóna je sice odolná fyziologicky, nikoliv však mechanicky. Může být poškozena vysycháním rány, řezem, dlabáním.

6 Defektní větvení stromů
Tlakové větvení – případ, kdy kůra a lýko vrůstají mezi dvě vrstvy dřeva (dvě větve, dva kmeny). Vzniká nepevný srůst.

7 Defektní větvení stromů
Kodominantní výhony – dva růstové vrcholy (terminály) mají stejnou dominanci. Vytvářejí tvar do V a ve většině případů dochází k tvorbě tlakové vidlice. Silnější větvení řezat během několika let! Řezat co nejdříve!

8 Defektní větvení stromů
Mechanicky poraněná větvení – stržení kůry, úder blesku, korní spála atd. Následkem je odumření pletiv a možný vznik infekce, který může zapříčinit statické selhání větvení.

9 Technika řezu Vedení řezu – řez na větevní límeček
Velikost vznikajících ran – čím menší tím lepší Termín řezu – v době vegetace (mimo vegetaci) Ošetření rány – hladká a bez zátrhů

10 Chybné vedení řezu Paralelní řez, tzv. lízanec Věšák

11 Správné vedení řezu Řez na větevní límeček Řez „na třikrát“

12 Velikost řezných poranění
Každý strom se s řezem vyrovnává trochu jinak. Největší rozdíly jsou mezi druhy. Dynamika reakce je závislá především na: věku zdravotním stavu stromu době řezu

13 Dřeviny dle kompartmentalizace
Dobře kompartmentalizující: je možné odstraňovat větve do průměru 10cm javor, buk, dub, habr, lípa Špatně kompartmentalizující: - je možné odstraňovat větve do průměru 5cm „jabloň“, bříza, jeřáb, topol, vrba, jírovec, třešeň, ořešák

14 Termín řezu Optimální dobou pro provedení řezu je první polovina vegetačního období, tj. od konce března do konce června. Vyjma druhů se silným jarním mízotokem: Acer (vyjma A. campestre), Betula, Carpinus, Gleditsia, Gymnocladus, Juglans, Sophora – řezat až po úplném vyvinutí listového plochy Proč (ne)řezat v zimním období (Listopad – Únor): Dochází k vymrzání ran, jejich praskání a prohlubování (stejně tak vlivem horka!!!) Strom nemůže reagovat na napadení dřevokaznými houbami (nálet spór a jejich klíčení při minimálních teplotách) Nemožnost rozlišení větví se sníženou vitalitou od zdravých (pozor na posudky)!

15 Výjimky doby řezu Redukční řez Řez dle metodiky SIA, WLA Hlavový řez
Zmlazovací řez - tyto druhy řezu se provádějí v druhé polovině vegetačního klidu (Únor, Březen)

16 Zanedbání sekundárních korun

17 Výšková redukce kaštanů

18 Ošetření řezných ran Rána by měla být hladká a co nejmenší
Důležitější je způsob řezu než jeho ošetření!!! Pozitivní vlivy zatírání: Uzavření rány (ochrana před mrazem a vysycháním) Podpora tvorby kalusu (některé přípravky) Negativní vlivy zatírání: Uzavření spor dřevokazných hub Zhoršená identifikace hnilob Možnost odumření kalusových pletiv vlivem většího zahřívání povrchu rány po nátěru (Luxol) Používané přípravky Stromový balzám Luxol + fungicid (Fundazol) – na mrtvé dřevo Tervanol (Wundbalsam)

19 Zatřené rány Luxolem na jírovcích

20 Technologie řezu Technologie řezu je specifická pro každý druh stromu
Dělení řezů: Výchovný řez Zdravotní řez Bezpečnostní řez Redukční řez Stabilizační řez dle metody SIA nebo WLA Kácení (likvidační řez)

21 Výchovný řez Tento řez se provádí u mladých stromů v prvních letech po výsadbě (do 10-15let). Období realizace: Předjaří V době plné vegetace Cíl: Staticky odolná a funkční koruna typická pro daný druh Přizpůsobení koruny podmínkám stanoviště (dům, vedení NN, podjezdová výška)

22 Zdravotní řez Provádíme u vzrostlých stromů za účelem udržení vitality a provozní bezpečnosti. Období realizace: V plné vegetaci Cíl: Odstranění větví suchých, poškozených, zlomených, odumírajících, křížících se a stabilizace (odstranění) tlakových větvení V případě potřeby by měla být součástí i výšková redukce!!!

23 Bezpečnostní řez Levnější varianta zdravotního řezu zaměřená na odstranění nebezpečných větví. Období realizace: Během celého roku Cíl: Odstranění větví suchých, poškozených jenž bezprostředně hrozí pádem Možno ponechat stabilní pahýly větví – není technologická chyba!!!

24 Redukční řez Slouží především k redukci koruny ve směru překážky nebo k symetrizaci koruny proti torznímu krutu. Období realizace: V plné vegetaci Druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy) Cíl: Odstranění větví zasahujících do drátů NN (VN), budov, silnice

25 Stabilizační řez Slouží ke statické stabilizaci stromu proti větrné zátěži. Zvyšuje se jím odolnost proti zlomení či vyvrácení. Období realizace: V plné vegetaci Druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy) Cíl: Symetrizace koruny Stabilizace stromu

26 Řez na čípek Slouží k dočasné rekonstrukci koruny, která je v současné době nestabilní. Období realizace: Druhá polovina vegetačního klidu (Únor, Březen) Cíl: Stabilizace koruny

27 Kácení – slouží k odstranění stromu 

28 Způsoby provedení práce
Pinoha – pilka připevněná na teleskopické násadě. Ze země s ní lze dosáhnout až do výšky 7metrů (11metrů). Slouží také jako nepostradatelný pomocník při práci na stromě. Houseník – nůžky nasazené na teleskopické tyči. Složí ke střihání větví do průměru 30mm. Dosah je ze země zhruba 6 metrů. Používá se v koruně výjimečně. Žebřík – většinou jen do malé výšky (max. 10metrů). Poměrně nebezpečná práce s nutností osobního zajištění nad 5 metrů výšky. Vysokozdvižná plošina – špatná dostupnost do středu koruny, špatná dostupnost ke stromu. Výhodou je možnost pohodlné redukce horních a okrajových partií koruny. Stromolezectví – náročné na psychickou a fyzickou připravenost lezce. Lze provádět ošetření jakékoliv části koruny nepřístupné pro předchozí možnosti.

29 Legislativa Řez stromů:
Péče o stromy je ze zákona povinností vlastníků! Na řez vlastního stromu nepotřebuje vlastník povolení. Nesmí jej však poškodit. Zákon O ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

30 Kácení stromů Fyzická osoba jako majitel pozemku a dřeviny: může kácet bez povolení dřeviny do obvodu 80cm (měřeno ve výšce 1,3m nad zemí), souvislou plochu keřů do 40m². Na větší stromy musí mít povolení od obecního (okresního) úřadu. Týká se i ovocných stromů! Právnická osoba jako majitel pozemku a dřeviny: má stejná práva a povinnosti jako fyzická osoba Povolení není třeba: Pokud je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda velkého rozsahu. Nutno takovéto kácení do 15 dnů oznámit na obecním úřadě (orgánu ochrany přírody) a podložit fotodokumentací (posudkem). Oznamuje ten kdo kácel!!!

31 Důležité odkazy www.szkt.cz www.isa-arbor.com www.cizp.cz www.aopk.cz

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Petr Fuka www.arbres.cz fuka@arbres.cz Řez stromů Ing. Petr Fuka www.arbres.cz fuka@arbres.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google