Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 CO BY MĚLA VĚDĚT VYSOKOŠKOLSKÁ KNIHOVNA o 7. RP Eva Hillerová Bibliotheca academica 2010 Brno, 3. listopadu 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 CO BY MĚLA VĚDĚT VYSOKOŠKOLSKÁ KNIHOVNA o 7. RP Eva Hillerová Bibliotheca academica 2010 Brno, 3. listopadu 2010."— Transkript prezentace:

1 1 CO BY MĚLA VĚDĚT VYSOKOŠKOLSKÁ KNIHOVNA o 7. RP Eva Hillerová Bibliotheca academica 2010 Brno, 3. listopadu 2010

2 2 OBSAH PŘEDNÁŠKY − politické pozadí a historie − hlavní zásady programu − zacházení s výsledky − jak může knihovna podpořit zájemce o účast − statistika účasti ČR − Dodatek: základní přehled o struktuře a obsahu FP7

3 3 EVROPSKÁ POLITIKA − Smlouvy o EU - rámec pro společnou politiku podpory vědy a výzkumu − Společenská poptávka – politická iniciativa, jednání a veřejná diskuze, shoda a rozhodnutí − Společný postup začíná od 1950... − Zvýšení investic do VaV pro podporu konkurenceschopné ekonomiky

4 4 EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU Od založení Evropských Společenství VaV má významnou roli v „evropských procesech“ Lisabonská strategie 2000: EU se má stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností. Vybudování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Barcelonský cíl: 3%HDP na VaV (1% z veřejných zdrojů, 2% soukromý sektor). 3. března 2010 Evropská komise navrhuje novou strategii „Evropa 2020“ : inteligentní růst (podpora znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a růst podporující začleňování (zvýšení účasti na trhu práce, získávání dovedností a boj proti chudobě).

5 5 EVROPSKÁ POLITIKA VÝZKUMU Lisabonská smlouva Hlava XIX - Výzkum a technologický rozvoj a vesmír „Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Smluv pokládány za nezbytné.“

6 6 Historie evropského výzkumu 1952 - ECSC treaty; first projects started March 1955 1957 - EURATOM treaty; Joint Research Centre set up 1971 - COST - Intergovernmental framework for European S&T research 1983 - ESPRIT – Industrial R&D programme for IT 1984 - First Framework Programme (1984-1987) 1985 - EUREKA - Intergovernmental Initiative for industrial R&D 1987 - ‘European Single Act’ – science becomes a Community responsibility; Second Framework Programme (1987-1991) 1990 - Third Framework Programme (1990-1994) ČR: účast prostřednictvím PECO/COPERNICUS

7 7 Historie evropského výzkumu 1994 - Fourth Framework Programme (1994-1998) 1998 - Fifth Framework Programme (1998-2002) 2000 - European Research Area (ERA); Lisbon Strategy for Growth & Jobs 2002 - Sixth Framework Programme (2002-2006) 2005 - Reviewed Lisbon Strategy Proposal for the Seventh Framework Programme (2007-2013) 2006 - Adoption of the Seventh Framework Programme; first calls published 2007 - Green Book on ERA; Proposals for first JTIs and EIT 2009 - Mid-term review of the Seventh Framework Programme

8 8 Rámcové programy - hlavní nástroj financování společného EU výzkumu HISTORIE − Více než 20 let evropské spolupráce R&D − Rostoucí rozpočet- ~ 6% evropských investic do civilního R&D výzkumu − Implementace specifickými programy – pracovní programy, periodické výzvy, nezávislá evaluace

9 9 Historie evropského výzkumu změna priorit = finanční podpory

10 10 PRÁVNÍ RÁMEC EU TREATY Rámcový program Specifické programy Pravidla pro účast v projektech a pro šíření výsledků Kontrakty Evropské regulace a pravidla, zejména FINANČNÍ REGULACE Mezinárodní dohody Pracovní programyPrůvodce & Výzvy k podávání projektů

11 11 7.RP – hlavní zásady − definována „Pravidly účasti“ − mezinárodní řešitelský tým – více partnerů − spolufinancování – neziskovost definovány neuznatelné náklady − zálohové financování − refundace podle typu organizace a aktivit v projektu (50%, 75%, 100% nákladů): výzkum, demonstrace, řízení projektu, vzdělávání a šíření výsledků, stáže, ERC grant.. − pravidla pro duševní vlastnictví − smlouva s EK a smlouva mezi partnery − kontrola (průběžně; max. 5 let po skončení projektu)

12 12 Přístup k výsledkům — upravují smlouvy s EK a mezi partnery (GA, CA) — nově v FP7 – 100% financování šíření výsledků — od 2008 – pilotní akce v části programu: on-line zdarma přístup k publikovaným výsledkům projektů (s embargem 6-12 měsíců po jejich zveřejnění v závislosti na oblasti výzkumu) — pilot pokrývá cca 20% rozpočtu FP7 (cca 10 miliard €). — Oblasti : energie, životní prostředí, zdraví, část ICT (kognitivní systémy a robotika - Challenge 2), socio- ekonomické a humanitní vědy, věda ve společnosti a výzkumné infrastruktury (e-Infarstructures). — GA - Klausule 39 – součástí smlouvy s EK (všichni partneři) — program IDEAS - ERC granty (v ČR 4+2 projekty) — podrobnosti: IPR průvodce část 7.3: vztahy s vydavateli vědeckých časopisů národní kontakt pro právní záležitosti

13 13 Přístup k výsledkům Ochrana  Využití  Šíření −IPR průvodce: BACKGROUND (OCHRANA A UŽITÍ) FOREGROUND (OCHRANA  VYUŽITÍ  ŠÍŘENÍ) −Povinnost vlastníka nových znalostí informovat další partnery o svém záměru šířit nové znalosti v předepsané lhůtě a dát jim možnost uplatnit námitky proti plánovanému šíření X zajištění ochrany a využití −Každý vlastník nových znalostí je sám odpovědný za jejich šíření (společný postup je možný) - smlouva −Publikování ve vědeckých periodikách Autor článku - smlouva s vydavatelstvím

14 14 FP7 – knihovna může podpořit zájemce − základní znalost o struktuře programu a zdrojích informací − informace evropské (CORDIS a EK) české TC-NICER; www.fp7.cz systém národních kontaktů = podpora řešitelů) program MŠMT EUPRO: instituce a regiony - NINETwww.fp7.cz − knihovna FP7 - publikace a časopisy zdarma: Vademecum – TC – česky, více dílů; časopis ECHO, - informace, statistiky časopis RESEARCH EU http://cordis.europa.eu/news/research-eu/home_en.html http://cordis.europa.eu/news/research-eu/home_en.html publikace: http://cordis.europa.eu/library/publications.htmhttp://cordis.europa.eu/library/publications.htm − Podpora šíření výsledků – publikování, ale zároveň upozorňovat na IPR (pravidla, průvodce), konsorciální smlouvu a dodatky ke smlouvě s EK

15 15 7.RP – ZDROJ INFORMACÍ CORDIS: COmmunity Research and Development Information Service http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html SERVER EK: http://ec.europa.eu/research/fp7/ http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm České stránky: http://www.fp7.cz

16 16 ZÁKLADNÍ PŘEHLED ÚČASTÍ databáze ECORDA - květen 2010 Podaných návrhůÚspěšných návrhůÚspěšnost Celkem42248933422,1% ČR234650621,6% Bez ERC a MCAPodaných návrhůÚspěšných návrhůÚspěšnost Celkem22382408618,3% ČR205644121,4%

17 17 PROJEKTY ČR – UZAVŘENÉ SMLOUVY –Celkem426 projektů 530 účastí –Nakontrahováno 124,3 mil € z toho příspěvek EC 92,7 mil € –Koordinátorů41 (9,6%) Dle sektorůÚčastíUznatelné náklady (€)Příspěvek EK (€) VŠ17837 761 82030 062 012 VÝZKUM5213 463 6429 109 845 AV9322 434 28918 658 402 SOUKR.12638 423 54225 743 158 VEŘ.214 971 2943 842 667 OSTATNÍ607 232 0065 276 455

18 18 PROJEKTY V PRIORITÁCH V ČR ProgramPrioritaÚčastí Uznatelné nákladyPříspěvek EK Spolupráce 32982 647 61058 833 584 Health317 874 7096 072 727 Food, Agriculture, and Biotechnology235 409 7113 845 705 Information and Communication Technologies6825 978 96418 008 479 Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies6115 232 14210 941 229 Energy81 256 077905 804 Environment (including Climate Change)487 476 4135 592 017 Transport (including Aeronautics)4912 759 5488 613 074 Socio-economic sciences and Humanities181 768 4351 379 110 Space102 312 7761 737 849 Security112 538 4561 701 584 General Activities (Annex IV)240 38036 006 IdeasEuropean Research Council36 075 590 LidéMarie-Curie Actions709 972 2249 922 525 Kapacity 10422 356 18216 354 185 Research Infrastructures338 279 8265 287 583 Research for the benefit of SMEs448 654 4296 253 601 Regions of Knowledge131 281 2061 146 353 Research Potential53 400 1983 008 112 Science in Society7630 843564 098 Coherent development of research policies2109 68094 438 Euratom 243 234 9881 506 655 Fusion Energy334 18423 760 Nuclear Fission and Radiation Protection213 200 8041 482 895

19 19 DODATEK K PŘEDNÁŠCE: ZÁKLADNÍ PŘEHLED O STRUKTUŘE A OBSAHU FP7

20 20 Děkuji za pozornost Dotazy? hillerova@tc.cz Dodatek: základní přehled o struktuře a obsahu FP7

21 21 2007-2013, ~54 miliard €, strukturován do programů: − Spolupráce: 32,4 mld.€ – 10 oborových programů - podpora spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickou obcí; získání vedoucího postavení v klíčových technologických oblastech − Myšlenky: ~7,5 mld.€ - základní výzkum ve všech oborech, multidisciplinární, malé týmy či jednotlivci, zkušení i nadaní mladí výzkumníci, řízeno vědci, implementační agentura − Lidé: ~ 4,7 mld. € - podpora mobility a rozvoje kariéry pro výzkumné pracovníky z Evropy i jiných zemí − Kapacity: ~ 4,1 mld.€ - infrastruktury, výzkum pro SME, regiony znalostí, výzkumný potenciál, věda ve společnosti, koherentní vývoj politik, mezinárodní spolupráce − JRC: ~ 1,8 mld.€ společné výzkumné centrum (7 institucí, 5zemí), přímé financování, podpora politik EU, účast v projektech − Další aktivity a programy: Technologické platformy, JTI - společné technologické iniciativy (plán je 6), společné programy členských zemí, nová iniciativa PPP…. − EURATOM: ~ 2,8 mld.€ jaderný výzkum - štěpení a fúze jádra 7.rámcový program

22 22 SPOLUPRÁCE – 10 témat Mil. € Zdraví 6 050 Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1 935 Informační a komunikační technologie9 110 Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 3 500 Energie 2 300 Životní prostředí, včetně klimatických změn 1 900 Doprava, včetně letectví 4 180 Sociální, ekonomické a humanitní vědy 610 Kosmický výzkum 1 350 Bezpečnost 1 400

23 23 ZDRAVÍ  Zdraví občanů  Biomedicínský průmysl  Generické nástroje pro zdraví  Epidemie  Vývoj a validace nových terapií s důrazem na děti, stárnoucí populaci a ženy  Udržitelné zdravotní systémy

24 24 Potraviny, zemědělství, biotechnologie Struktura programu - 3 oblasti:  zemědělství, lesnictví a rybářství výzkum biologických základů produkce udržitelné produkční systémy, zdraví a ochrana rostlin a zvířat, výzkum na podporu politik  potraviny a potravinářské technologie dopady výživy na zdraví, postoje a preference spotřebitelů, potravinářské technologie, důraz na bezpečnost potravin, interakce životního prostředí a potravinového řetězce  biotechnologie nepotravinářské využití zemědělské produkce - zdroj biomasy (energetické účely i využití rostlin a ogranismů k produkci látek pro průmysl)

25 25 ICT - Informační a komunikační technologie Výzkum pro potřeby společnosti i průmyslu Program strukturován do „Challeges“ :  od hledání nových cest až po aplikace ve vybraných oblastech  technologická část řeší budoucnost internetu a komunikačních technologií, poznávací systémy, nové generace výpočetních systémů, robotů a součástkové základny  aplikační část- udržitelné zdravotní systémy, individuální péče a zdravotní pro nezávislý živit nemocných a starších lidí, aplikace pro použití digitálního obsahu ve vzdělávání i zachování kulturního dědictví, inteligentní a bezpečná doprava, udržitelné životní prostředí a energetická účinnost.

26 26 Nanovědy, nové materiály a nové výrobní technologie Struktura programu:  Vývoj nanotechnologií k přípravě produktů, dopady nanotechnologií na společnost, lidské zdraví a životní prostředí  Materiálový výzkum - orientace na sofistikované multifunkční povrchy a materiály s požadovanými vlastnostmi (zejména nano-, bio- nebo hybridní materiály)  Výrobní technologie - snížení zdrojové náročnosti

27 27 ENERGIE  cílem jsou systémy méně závislé na fosilních palivech  různé zdroje energie a udržitelná energetika  vysoká účinnost systémů  nové principy  nové technologie pro obnovitelné zdroje (výroba elektřiny, tepla, chlazení, biopaliva …)  snižování emisí CO 2, zachycování a uchování CO2  inteligentní rozvodné sítě  energetické úspory a účinnost

28 28 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZMĚNY KLIMATU  zlepšování znalostí o vzájemném působení klimatu, biosféry, ekosystémů a lidských činností  nové technologie, nástroje a služby pro předvídání změn klimatu a ekosystémů (terestrických i oceánských)  vliv životního prostředí na zdraví člověka  sledování, prevence, zmírňování environmentálních tlaků a rizik včetně přizpůsobení  monitorování a hodnocení udržitelnosti ŽP

29 29 DOPRAVA Doprava železniční, silniční, lodní i letecká  omezení negativního vlivu dopravy na životní prostředí  zlepšení efektivity dopravy osob a zboží  návaznost různých druhů dopravy  bezpečnost dopravy  evropské dopravní sítě a systémy

30 30 SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY Společenské otázky EU, politický dopad výsledků projektů, multidisciplinární přístup, analýzy a scénáře budoucího vývoje KOSMICKÝ VÝZKUM Aplikace využívající družicové systémy ve prospěch politik EU (GMES - Global Monitoring fo Environment and Security) Průzkum vesmíru ve spolupráci s ESA a národními kosmickými agenturami Vyšší bezpečnost

31 31 BEZPEČNOST Vytvoření technologického a znalostního potenciálu potřebného k zajištění bezpečnosti obyvatelstva před hrozbami terorismu, přírodních katastrof, a průmyslových nehod - respektování lidských práv a soukromí  koordinace a strukturace bezpečnostního výzkumu  bezpečnost občanů, kritických infrastruktur a služeb, ostraha a bezpečnost hranic, obnovení bezpečnosti a ochrany v případě krizí  propojené bezpečnostní systémy  etika, právo a ekonomika bezpečnosti

32 32 LIDÉ – PEOPLE - Marie Curie Podpora mobility a rozvoje kariéry výzkumníků, zvýšení zájmu o kariéru výzkumníka, zamezení odlivu vědců z EU, celoživotní vzdělávání,partnerství s průmyslem, trh práce Informace: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html Podmínky jsou dány výzvou, pracovním programem a průvodci Evropský portál mobility (projekt FP6): pracovní příležitosti pro výzkumníky, stipendia a granty, praktické informace k přestěhování do jiné země, národní portály mobility bezplatná inzerce - výzkumníků zajímajících se o práci - organizací – job vacancies http://ec.europa.eu/eracareers

33 33 LIDÉ – PEOPLE - Marie Curie Podpora mobility a rozvoje kariéry výzkumníků 1. Školení začínajících výzkumných pracovníků 1.1 Školicí sítě 2. Celoživotní vzdělávání a profesní růst 2.1 Evropské stáže 2.2 Evropské reintegrační granty 2.3 Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů 3. Spolupráce akademické sféry s průmyslem 3.1 Společné projekty akademických organizací a průmyslových firem 4. Spolupráce se zeměmi mimo EU 4.1 Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky 4.2 Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí 4.3 Mezinárodní reintegrační granty 4.4 Mezinárodní výměnné stáže 5. Specifické akce (např. noc vědců,....)

34 34 KAPACITY - CAPACITIES Zlepšování výzkumných a inovačních kapacit v Evropě a jejich efektivní využívání Struktura programu:  výzkumné infrastruktury.....  výzkum ve prospěch SME (CRAFT, asociace)  regiony znalostí (klastry universit, výzkumných center, firem a regionálních úřadů..)  výzkumný potenciál – konvergující regiony – workshopy, konference na transfer znalostí, hodnocení úrovně výzkumu....  věda a společnost  koherentní vývoj politik  aktivity mezinárodní spolupráce (koordinace)

35 35  zařízení, vědecké sbírky, archivy, ICT, přírodní oblasti pro výzkum.....  podpora existujících infrastruktur (GEANT, GRID) i zakládání nových (zejména studie a koncepce, následně výstavba)  vliv ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures: cordis.europa.eu/esfri, 25 infrastruktur (… deep see neutrino telescope,..for brain and wholw body imaging …); zástupci MS – roadmap  podpora: ERA-NET, NCP network, studie, konference, koordinační projekty Informace: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research- infrastructures_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research- infrastructures_en.html http://www.fp7.cz/vyzkumne-infrastruktury- infrastructures/ http://www.fp7.cz/vyzkumne-infrastruktury- infrastructures/ KAPACITY – infrastruktury

36 36 Posílení inovačních kapacit SME, využívání výsledků výzkumu Pro firmy bez vlastního výzkumu a asociace Podmínky pro rozdělení financí – výzkum hrazen 100%, minimálně 60% financí pro RTD Výsledky patří SME Projekt 1-2 roky, 5-8 partnerů, 0,5-1,5M€ Specifické akce: EUROSTARS – společná implementace národních programů pro SME – článek 169 *http://www.eurostars-eureka.eu *http://ec.europa.eu/research/sme- techweb/index_en.cfmhttp://www.eurostars-eureka.euhttp://ec.europa.eu/research/sme- techweb/index_en.cfm KAPACITY – výzkum pro SME

37 37  Regiony znalostí: podpora rozvoje výzkumu v regionech (i přes hranice) − vznik výzkumných klastrů – regionální autorita+výzkum+SME+banky+.... − analýza a plány výzkumu v regionu, spolupráce, integrace výzkumu do ekonomiky...  Výzkumný potenciál – rozvoj a využití výzkumného potenciálu v méně rozvinutých (konvergenčních) regionech − nadnárodní dvoustranné výměny výzkumníků − podpora center excelence – získání zkušených pracovníků − rozvoj vybavenosti pro výzkum − setkání a konference přenosu znalostí KAPACITY – další aktivity

38 38 Věda ve společnosti – zlepšení integrace vědy a techniky do společnosti; základem je akční plán věda a společnost (2001), FP6; cílem je harmonizace rozvoje vědy a společnosti, posílení veřejné debaty o vědě, technologiích a politikách výzkumu; zapojení mediálních odborníků pro zlepšení komunikace mezi vědci a veřejností Koherentní vývoj politik – dobrovolná koordinace národních a regionálních politik výzkumu; monitorování a analýzy ERAWATCH); vývoj ukazatelů, Aktivity mezinárodní spolupráce – posílení spolupráce s dalšími zeměmi na základě vzájemných dohod; průřezová aktivita v FP7 KAPACITY – další aktivity

39 39 MYŠLENKY - IDEAS Nová část rámcového programu: http://erc.europa.eu/  financování základního výzkumu ve všech vědních oborech, podpora multidisciplinarity  granty poskytovány malým vynikajícím týmům, případně jednotlivcům, nevyžaduje mezinárodní partnerství  program řízený vědci – European Research Council (22 vědců, předseda biolog z Řecka (Prof. Kafatos), jeden ze členů je Prof.Dr.P.Exner, DrSc.,ÚJF AV ČR). Rada určuje strategii, obsah programu, řídí a kontroluje implementaci.  implementační agentura (administrace, organizace)  panely odborných hodnotitelů (8 vědy o neživé přírodě, 7 vědy o živé přírodě, 5 společenské a humanitní vědy)

40 40 MYŠLENKY - IDEAS Program je upravován podle reakce výzkumníků a zkušeností  granty pro začínající výzkumníky PhD méně než 10 let před uzávěrkou výzvy  granty pro zkušené výzkumníky Rozhoduje zejména: vědecký potenciál navrhovatele – publikace, kreativita, mezinárodní reputace, manažerské schopnosti kvalita projektu – důležitost problému, netradiční přístup, metody a pracovní postupy, přínos pro ES organizační zajištění – hostitelská instituce, uskutečnitelnost realizace, spolupracovníci, reálný rozpočet

41 41 KOORDINACE NEKOMUNITÁRNÍCH VÝZKUMNÝCH PROGRAMŮ ERA - NET −podpora spolupráce a koordinace výzkumných programů na národní či regionální úrovni −implementační nástroj programu Spolupráce (Cooperation) + dalších projektů s přidanou evropskou hodnotou −účastníci: min. 3 účastníci, organizace zodpovědné za financování (ministerstva, grantové agentury,..), nikoliv vědecké organizace či vědci samotní ERA – NET + −spojení zdrojů účastníků za účelem podání společných výzev = finanční příspěvek od EK −min. 5 účastníků z různých členských zemí −rozpočet min. 5 miliónů € ČLÁNEK 169 −spolupráce většího rozsahu mezi členskými státy sdílejícími společné potřeby/zájmy −předem stanovená kritéria účasti

42 42 EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY −sdružení průmyslových podniků, výzkumných a finančních institucí, národních orgánů veřejné správy, spotřebitelů podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významných technologických oblastech −cílem je mobilizace soukromých a veřejných zdrojů −strategický dokument (SRA) definujícího vědecko- výzkumné priority a časový harmonogram −aktuálně existuje více než 30 evropských TP Platformy: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html

43 43 SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY - JTI partnerství veřejného a soukromého sektoru pro efektivnější uskutečňování strategických výzkumných agend mobilizace evropských, národních a soukromých zdrojů Cíle: zajištění promyšleného provádění evropského úsilí ve strategických technologických oblastech do budoucna vytváření nových znalostí, inovací a převodu výsledků výzkumu do strategických technologií koncentrace úsilí na klíčové projekty shromažďování požadavků uživatelů týkajících se investic do výzkumu a vývoje vedoucích k operačním a tržním řešením kapitál je tvořen příspěvky od členů, prostředky ze 7.RP, soukromý i akademický sektor, EIB,...využití RSFF= Risk Sharing Finance Facility). Členské země musí předem oznámit své finanční závazky

44 44 JTI Vzniká omezený počet iniciativ na základě splnění předem stanovených kritérií (přidaná evropská hodnota, jasně definovaný cíl, přispění k plnění širších politických cílů, předem daný finanční závazek,…) okruhy identifikovány na základě práce technologických platforem aktuálně 6 JTI, další připravovány (8.RP) −vodík a palivové články (H&FC JTI) −aeronautika a letectví (Clean Sky JTI) −zabudované elektronické systémy (ARTEMIS JTI) −nanoelektronika (ENIAC JTI) −inovativní léčiva (IMI JTI) −globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (GMES JTI) JTI: http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html

45 45 Další iniciativy a uskupení čl. 171 - společné podniky, právní subjektivita-Joint Undertaking − GALILEO - satelitní navigace - od 1999 www.galileoju.comwww.galileoju.com − SESAR - Management letového provozu - od 2007 www.sesarju.comwww.sesarju.com − ITER - Experimentální termonukleární reaktor - od 2007 http://fusionforenergy.europa.eu http://fusionforenergy.europa.eu − JTI - v FP7 zatím 6 čl. 169 - společné programy (výzkumné iniciativy) −EUROSTARS - věda a výzkum pro MSP www.eurostars-eureka.euwww.eurostars-eureka.eu −AAL - podpora nezávislého života (ambient assisted living) www.aal-europe.eu www.aal-europe.eu −EMRP - European metrology research programme www.euramet.org www.euramet.org −BONUS - www.bonusportal.org - výzkum Baltického mořewww.bonusportal.org

46 46 Dotazy k FP7: národní kontakty pro jednotlivé části www.fp7.cz www.fp7.cz hillerova@tc.cz


Stáhnout ppt "1 CO BY MĚLA VĚDĚT VYSOKOŠKOLSKÁ KNIHOVNA o 7. RP Eva Hillerová Bibliotheca academica 2010 Brno, 3. listopadu 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google