Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektřina a magnetismus Sada číslo:ICT-32B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 20 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32B-20 Téma vzdělávacího materiálu:Energetika a životní prostředí Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o elektřině a magnetismu. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:20. 7. 2013 Ověření ve výuce:15. 11. 2013

2 Energetika a životní prostředí Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Dále se může jednat o výrobu a zpracování propan-butanu nebo o využití energie vody, větru, přílivu, či energie geotermální.

3 První elektrárny vznikly koncem 19. a začátkem 20. století. Konstrukčně šlo o poměrně jednoduchá zařízení, jejichž hlavní součástí byl generátor poháněný buď parním strojem nebo vodním kolem.

4 Parní stroj byl později nahrazen parní turbínou, čímž vznikly dnešní tepelné elektrárny. Také u vodních elektráren došlo později k nahrazení vodního kola účinnější turbínou. Nahrazením parního kotle jaderným reaktorem vznikla jaderná elektrárna.

5 Neobnovitelné zdroje energie jsou ty, jejichž množství je omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a hrozí jejich brzké - v řádech desítek nebo stovek let - úplné spotřebování. Většina elektrické energie se dnes vyrábí zejména spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách nebo štěpnou jadernou reakcí v elektrárnách jaderných.

6 Obnovitelné zdroje energie Za obnovitelné zdroje se považují takové zdroje, které se v přírodě samovolně regenerují ze zdrojů s velmi dlouhým horizontem vyčerpání. Udržitelná energetika využívá v dostatečné míře právě obnovitelné zdroje energie.

7 Chladicí věže elektrárny chrlící vodní páru do atmosféry Obr.1

8 Uhelná elektrárna s vysokým komínem Obr. 2

9 Jaderná elektrárna Obr. 3

10 Větrná elektrárna Obr. 4

11 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Doplň text: V Česku se většina elektrické energie vyrábí v …………(66 %), ………… (30 %) a vodních (3,7) elektrárnách. Dominantním výrobcem elektrické energie je akciová společnost……….., která v Česku provozuje 10 uhelných, 2 jaderné elektrárny. Vyrábí téměř tři čtvrtiny z celkového objemu výrobu elektřiny v Česku. 2.Přečtěte si následující text a objasněte, pojem instalovaný výkon: V Česku jsou v provozu dvě jaderné elektrárny. Jedná se o jadernou elektrárnu Dukovany s instalovaným výkonem 4×440 MW, zprovozněnou v letech 1985 – 1988, a jadernou elektrárnu Temelín s instalovaným výkonem 2×1 000 MW.

12 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: Elke Wetzig. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kraftwerk_weisweiler.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kraftwerk_weisweiler.jpg Obr. 2: Arnold Paul. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal_power_plant_Datteln_1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal_power_plant_Datteln_1.jpg Obr. 3: Bill Tracey. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byron_Nuclear_Generating_Station.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byron_Nuclear_Generating_Station.jpg Obr. 4: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2nwlktrwnwtrw.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2nwlktrwnwtrw.jpg

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google