Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.1 Líčení Každý jsme jiný, a proto tutéž situaci můžeme vidět odlišně – a samozřejmě ji pak také jinak líčíme (popisujeme). A právě to je výhoda subjektivně zbarveného popisu: nepopisujeme určitý jev tak, jak by jej popisoval každý, ale tak, jak to vidíme jen a jenom my. Autor: Mgr. Eva Zralá

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.2 Co již víme o popisu? Popis informuje o výsledcích pozorování objektů neživých i živých a o jejich pohybu a činnosti. Rozlišujeme popis: statický (popis předmětu) dynamický (popis děje, pracovního postupu) podle oblasti uplatnění: popis prostý popis odborný popis subjektivně zbarvený = líčení charakteristika = popis osoby

3 23.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? líčení = subjektivně zbarvený (umělecký) popis osobní („jak to vidím JÁ“) hardvér (hardware) zamrzlý čas Horo, horo, vysoká jsi! hezká – pěkná – krásná čas běží štíhlá jako laň zub pily personifikace = (zosobnění) přenášení lidských vlastností na zvířata, věci či jevy metafora = přenesení významu na základě podobnosti epiteton = působivý (básnický) přívlastek – neotřelé vyjádření vlastnosti jevu přirovnání = porovnání podobných předmětů nebo jevů apostrofa = oslovení neživé věci nebo nepřítomné osoby synonyma = různá slova se stejným nebo podobným významem neologismy = nová, dosud málo vžitá slova

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.4 Co si řekneme nového? ukázky: Ach, ty kleče! Člověk se mezi nimi opájí silným borovým pachem, vystavuje kůži horským paprskům a lahodí nohám ve vysokém mechovém stlaní. Větrem sešlehané a zkroucené zákrsky sahají sotva po hlavu, je to takový zakletý trpasličí prales jak z pohádky o velkém tulákovi v malé zemi. Jakápak malá? Sotva ses dostal hlavou nad tu borovou houštinu, vydechneš: božínku, a smekneš čepici, i když ses takto podíval už podesáté. Protože hory - vždyť to znáte: chrpy jsou tam modřejší, hvozdíky ozdobnější, pomněnky větší a šípek voňavější. A obloha blíž. Tak blízko, že těkavý mráček, který se vynořil odkudsi zprava, div člověku o hlavu neklopýtl, jak se přehnal nad hřebenem (J. Tomeček, Vuí se směje) Kleče jsou vysoké cm, proto mezi ně snadno svítí slunce. Vydávají pronikavou borovou vůni a mezi jednotlivými keři roste mech. Přes jejich koruny lze přehlédnout horský masiv a na něm rozkvetlé louky. Vzhledem k nadmořské výšce jsou mraky níž. objektivní sdělení subjektivní sdělení Líčení vystihuje subjektivní vztah člověka k nějaké skutečnosti (jeho dojmy, nálady, pocity). Subjektivnosti (citovosti, působivosti) lze dosáhnout užitím např. následujících prostředků: působivých (někdy přímo básnických) přívlastků těkavý mráček přirovnání prales jak z pohádky personifikací mráček div o hlavu neklopýtl metafor mechové stlaní

5 23.5 Procvičení a příklady Vyjádři poetičtěji tato prostá sdělení:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.5 Procvičení a příklady Vyjádři poetičtěji tato prostá sdělení: je zima, vychází slunce, prší, hřmí, mám vztek např. Probouzející se kraj zalily paprsky vykukujícího sluníčka. K obrázkům přiřaď metafory: horští velikáni ranní drahokamy vládce noci svěží pažit Apollonův vůz chladná krása lékař lesa nebeské kadeře Přiřaď následující obraty k jednotlivým fázím letního dne: Slunce se koupe v kapkách rosy. Večernice přináší osvěžující vánek. Sluneční paprsky začínají bušit do slunečníků opálených dam. Žhavý kotouč slunce sestupuje za vrcholky hor. Čerstvě posečená tráva omamně voní. Vše unaveně odpočívá v ničivém žáru. Slunečnice vyhlížejí příchod svého pána. Jitřenka vítá první pozdravy dne. V keři slavík trylkuje uspávanku. ráno dopoledne odpoledne večer noc

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.6 Něco navíc pro šikovné Slyšel/a jsi už o Nezvalově Abecedě? Na každé písmenko básník napsal jednu krátkou poetistickou báseň inspirovanou tvarem písmene, jeho zvukovou podobou a asociacemi, které se mu při vyslovení hlásky vybavily. Přečti si, jak viděl například písmena Y a G. Dnes si jen hračkou pro děti Teď vzpomínat mi každý dovolí Ze strojních pušek vyrostly pohádky naše při g na pohotovost kovbojského lasa a přece v dávném století Na zemi říjí stádo buvolí zabil prakem David Goliáše a já jím argentinský řízek z jejich masa Pokus se podobným způsobem vylíčit, co tě napadne při vyslovení / představě jiného písmenka abecedy. Vítězslav Nezval

7 23.7 Subjective description
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 23.7 Subjective description attribute = přívlastek epithet = básnický přívlastek simile = přirovnání personification = personifikace metaphor = metafora Dark spruce forest frowned on either side the frozen waterway. Tmavý smrkový les ponuře svíral na každé straně zmrzlou vodní cestu. The trees had been stripped by a recent wind of their white covering of frost, Nedávný vítr zbavil stromy bílého pokryvu jinovatky and they seemed to lean towards each other, black and omnious, in the fading light. a zdálo se, že se naklání jeden ke druhému, černé a zlověstné v mizejícím světle. A vast silence reigned over the land. Rozsáhlé ticho vládlo nad tou zemí. The land itself was a desolation, lifeless, without movement, so lone and cold that the spirit of Země sama byla pustinou, neživou, bez pohybu, tak osamělá a chladná, že její duch it was not even that of sadness. nebyl ani duchem žalu. Jack London – White Fang (Chapter I. – THE TRAIL OF THE MEAT) Jack London – Bílý tesák (kapitola první – Stezka masa)

8 23.8 Test znalostí 1. Líčení vystihuje:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 23.8 Test znalostí 1. Líčení vystihuje: a/ subjektivní vztah člověka k nějaké skutečnosti b/ objektivní sdělení nějaké skutečnosti c/ odborné ponaučení o nějakém problému d/ typické vnitřní znaky člověka 3. Vyber příklad personifikace: a/ osvěžující ranní les b/ démantové kapky rosy c/ kotouč žhavého slunce d/ topol vztahuje větve k nebi 2. Které jazykové prostředky při líčení zpravidla nevyužíváme? a/ synonyma b/ termíny c/ personifikace d/ metafory 4. Který úryvek není ukázkou líčení? a/ Hromady žhnoucích oharků seřazených v pokroucených řadách – to jsou přece zářivé síně zlatého paláce. b/ Oblohou táhnou velké, kupovité mraky. c/ Bylo takové zvláštní, napnuté ticho. d/ Cestou na Sněžku jsme pozorovali sněhová pole. Správné odpovědi: a b d Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.9 Použité zdroje, citace Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 8. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pracovní sešit pro 8 .ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN Sochrová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1.vydání, ISBN London Jack: White Fang, Praha, Michal Rollo-Original, 2005, 1.vydání, ISBN kliparty

10 23.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 23.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova líčení Anotace Prezentace popisující „líčení“.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google