Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terestrické ekosystémy, autekologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terestrické ekosystémy, autekologie"— Transkript prezentace:

1 Terestrické ekosystémy, autekologie
bezobratlých živočichů, na příkladu hmyzu (Insecta) Obecná charakteristika: unitární semelparní (méně často iteroparní) dormance = schopnost rozptylu v čase Hmyz využil všechny niky mimo bentické zóny (jen rod Halobates, bruslařka)

2 Hmyz – druhově nejbohatší skupina Srovnání např. s obratlovci – nejznámější skupina, předpoklad, že skoro všechny druhy popsány V rámci Arthropoda i „bezobratlých“ nejpočetnější

3 Vztaženo na biomasu a interakce s ostatními terestrickými
organismy – hmyz nejdůležitější skupina Popsáno cca 1.8 mil. druhů, předpoklad do 10 mil. Kdyby se ze Země odstranili všichni obratlovci (hlavně člověk) ve fungování ekosystémů by se nic nezměnilo

4 Ecdysozoa: Arthropoda: Pancrustacea: Hexapoda (= Insecta s. lat.) „Entognatha“ Insecta s. str.

5 Počet druhů jednotlivých řádů hmyzu, velký skok mezi
Počet druhů jednotlivých řádů hmyzu, velký skok mezi nejpočetnějšími hemimetabolními a holometabolními řády Hemi – řádově desítky tisíc, Holo – řádově stovky tisíc

6 Holometabolních řádů méně, ale výrazně početnější,
vysvětluje se i lepším využitím potravních zdrojů. Zřejmé – hmyz hraje v ekosystémech význačnou roli

7 Ekologické asociace hmyzu
Kompetice = konkurence – společná potřeba zdroje intraspecifická: exploatace, interference interspecifická Predace, včetně parazitace – napadení organismu jiným organismem, při prvním napadení je oběť živá praví predátoři spásači paraziti, vč. herbivorie parazitoidi

8 Typy hálek, domatií, min na listech, způsobu okusu

9 Mutualismus – vztah přináší užitek oběma stranám, světová
biomasa z větší části tvořena mutualisty, např. opylování symbiósa sociální vztahy Detritovoři – neregulují přísun potravních zdrojů

10 Postupný vznik habitatů hmyzu během evoluce
(vybrané události) 400 mil. let – nejstarší známé fosilie (Monura) 300 mil. let – listové miny a hálky hmyzu 275 mil. let – hmyz živící se pylem mil. let – intracelulární symbionti u mšic 130 mil. let – fosilní mravenci 100 mil. let – diferenciace čeledí brouků 88-93 mil. let – komáři živící se krví dinosaurů

11 Předpoklad – nejnápadnější radiace hmyzu souběžně s radiací kvetoucích rostlin (cca 85% opylována hmyzem), ale nejisté – radiace hmyzu zřejmě dříve

12 Potravní guildy (podle Southwooda):
detritofágové nejpočetnější karnivorové herbivorové

13 Ochrana rostlin proti herbivorům (hlavně hmyzu)
chemická (chemická ochrana hmyzu často získána z „jedovatých“ rostlin), válka rostliny x hmyz přes 350 mil. let fyzická = strukturální – bodliny, trny, ostny, trichomy Tato evoluční překážka již jednou v evoluci překonána – může nastoupit prudká a široká radiace Nejpočetněji mezi herbivory zastoupeni Lepidoptera a řády orthopteroidního komplexu – 100% druhů, hemipteroidní řády - cca 90%

14 Hmyz a habitaty Homogenní habitaty – relativně málo vhodných nik Čím bohatší flóra tím bohatší entomofauna Pro hmyz nejvhodnější – mozaiky habitatů Zvláštní habitat = hybridní zóny rostlin Obdobně platí i pro ostatní potravní guildy

15 Architektura rostliny –
poskytuje různé niky Chemismus rostlin – určuje hladinu živin, chemická ochrana Entomofauna ovlivněna i: klimatickými interakcemi, zjednodušeně – bohatství entomofauny se snižuje od rovníku k pólům

16 Abundance = početnost hmyzu
Další ukazatel úspěšnosti taxonu Kolísání denzity hmyzí populace v čase – cíle ekologických studií: Populační cykly: Periodické, předpověditelné (predikovatelné) Regulace populací – mortalita, natalita, emigrace, imigrace: vyrovnání hustoty populace Pokud regulace funguje s prodlevou cyklické chování

17 Eruptivní populace: zlom denzity naráz, často nepředvídatelně populace zůstává dlouhou dobu na nízké denzitě, k erupci dojde po působení změny prostředí, buď přímo, nebo nepřímo via potrava rychlý růst, disperze Zmizí regulace fungující při nízké denzitě Např. saranče stěhovavé (Schistocerca gregarina) – rojení ovlivněno klimatickými faktory

18 Vliv abiotických faktorů na hmyz
Teplota hmyz poikilotermní např. k vývoji potřeba suma vývojové teploty Imaga žijí při vyšších teplotách kratší dobu Fotoperioda základní vliv na hmyz žijící v oblastech se sezónním klimatem synchronizace s výskytem jeho potravy, platí i pro parasitoidy

19 Dešťové srážky – vliv přímý (atak) nebo nepřímý = vliv sezónních
srážek na růst živných rostlin 3% hmyzu – vodní Řada dalších- vodní larvy Specializované, efemerní biotopy Vliv na výskyt patogenních hub hmyzu

20 Vzdušné proudění = vítr:
Vzdušný plankton – pasivní přenos hmyzu Přenos komunikačních chemikálií, i vzhledem k rostlinám Využití chemických signálů - lokalizace živných rostlin, komunikace mezi sebou, feromóny Vítr může i zničit biotopy Ovlivnění složitější např. ovlivnění srážek – růst vegetace

21 Změna klimatu Celkové oteplování – zvýšení obsahu oxidu dusíku v ovzduší Vliv přirozených nepřátel Predátoři Paraziti Parazitoidi – hmyz na jiném hmyzu, celkem až 25% hmyzu, z toho 75% Hymenoptera, 25% Diptera + Coleoptera Patogeny – bakterie, viry, houby, prvoci, nematodi Dominantní role u herbivorů – využití v biologickém boji proti škůdcům

22 Adaptace na široké rozpětí biotopů, včetně extrémních Velmi specifické modifikace – ekologické, fyziologické, behaviorální Extrémní teploty: extrémní kolísání teplot např. poušť nízké teploty – přežití díky změnám v chemismu buňky (např. Collembola) v teplých pramenech – nedostatek kyslíku, dýchání kyslíku vzdušného

23 Vysoká salinita: hmyz sladkovodní, výjimečně adaptace na horké slané prameny Hmyz v přílivové zóně, na slaniskách – nejsou v přímém kontaktu se slanou vodou Toxické prostředí: Spad Ropné znečištění Schopnost poměrně rychlé adaptace na různé toxické látky

24 Aplikovaná ekologie = hmyz a lidé
nejdůležitější asociace Škůdci – kompetitor člověka pro limitované zdroje (obilí) (Leptinotarsa, Ceratitis, Schistocerca, Lymantria, Scolytidae) - medicínský význam (alergie, atd.) Vektory – přenos chorob Z jednoho savčího hostitele na druhého (člověk – člověk, hlodavec – člověk) Epidemie, pandemie, Pediculus, Triatominae, Glossina, Anopheles, Aedes, Xenopsylla Z jedné rostliny na druhou (hlavně Hemimetabola, virózy)

25 Užitkový a užitečný hmyz
včely (opylovači), producenti hedvábí (bourci) Dravý a parazitický hmyz využívaný v biologickém boji Estetický a výchovný vliv silně výchovný prvek – chovy hmyzu Hmyz jako potrava zdroj proteinů pro velkou část lidské populace

26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Terestrické ekosystémy, autekologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google