Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní  Rosnatka okrouhlolistá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní  Rosnatka okrouhlolistá."— Transkript prezentace:

1

2  Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní  Rosnatka okrouhlolistá  Rašeliník Stanovišt ě : rašelinné bory, sušší plochy rašeli ň iš ť

3

4

5

6

7  Stromové patro:  Borovice blatka, borovice lesní  B ř íza pý ř itá, b ř íza b ě lokorá

8

9  Bezobratlí:  Drab č ík  Lov č ík vodní  Oboj ž ivelníci:  Skokan zelený  Ropucha obecná  Rosni č ka zelená

10

11

12  st ř ídání 4 ro č ních období – souvisí s teplotou, srá ž kami a mno ž stvím sv ě tla  zamok ř ené území  vysoká schopnost pojmout velké mno ž ství vody  kyselé p ů dy – v p ů d ě je minimum kyslíku

13  druhová rozmanitost  rozmanitost spole č enstev  vyskytují se organismy typické pouze pro rašeliništ ě a vlhká prost ř edí a ohro ž ené druhy

14 FYTOCENÓZA - kokoška pastuší tobolka - kop ř iva dvoudomá - pta č inec ž abinec - pampeliška léka ř ská - bršlice kozí noha - rozrazil rezekvítek

15

16

17

18  ZOOCENÓZA - sluné č ko sedmite č né - č melák zemní - v č ela medonosná

19

20

21  Abiotické faktory - st ř ídání 4 ro č ních období – souvisí s teplotou, srá ž kami a mno ž stvím sv ě tla - slune č né stanovišt ě - ekosystém pozm ě n ě ný zásahy č lov ě ka

22  Stupeň biodiverzity Ruderální spole č enstvo  vysoká koncentrace ž ivin v p ů d ě  rostliny – R-stratégové = p ř i uvoln ě ní nové p ů dy jsou schopny ji rychle zar ů st

23  vlastní materiály  google obrázky + vlastní fotografie  wikipedie


Stáhnout ppt " Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní  Rosnatka okrouhlolistá."

Podobné prezentace


Reklamy Google