Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Petra Rakušanová Oddělení Sociologie politiky, Sociologický ústav AV ČR Připraveno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Petra Rakušanová Oddělení Sociologie politiky, Sociologický ústav AV ČR Připraveno."— Transkript prezentace:

1 1 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Petra Rakušanová Oddělení Sociologie politiky, Sociologický ústav AV ČR Připraveno pro Slovensko - České sociologické dni 1. a 2. október 2007, Kongresové centrum SAV, Smolenice

2 2 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Struktura prezentace: 1. Cíle - východiska hypotézy a výzkumné otázky práce 2. Struktura práce 3. Metodologická východiska 4. Diskursivní analýza projevů 5. Komparativní analýza 6. Výsledky práce

3 3 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Cíle – východiska – hypotézy a otázky práce Cílem předkládané disertační práce bylo na základě komplexní analýzy organizované občanské společnosti v České republice odpovědět na otázku, jaká je povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Zkoumat občanskou společnost je jako snažit se přibít pudink hřebíkem na stěnu. J. Kocka a J. Keane 2005

4 4 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Struktura práce Teoretická a metodologická východiska diskursní problémmetodologický problém normativní problém operacionalizace makro- a mikroúrovně kombinace kvalitativních a kvantitativních metod koncept neobčanské společnosti analýza diskursů Zasazení do kontextu střední Evropy Komplexní analýza povahy občanské společnosti v České republice Problémy Řešení problémů

5 5 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Metodologická východiska Typ využitých informací (řazeno chronologicky) Typ využitých informacíOBDOBÍ Analýza dokumentůprůběžně Sekundární analýza datových souborůprůběžně Hloubkové rozhovory – I. kolo2003-2004 Skupinové diskuse2003 Reprezentativní šetření „Zprostředkování zájmů 2003“2003 Hloubkové rozhovory – II. kolo2005-2006 Analýza novoročních projevů2006 Východiska: vlastní klasifikace aktérů organizované občanské společnosti: rozlišujeme neziskové organizace na statické a dynamické; typologie komunikace aktérů - klanově-kooperativní a kompetitivní typ koexistence

6 6 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Diskursivní analýza 1/4 Obrázek 1. Občanská společnost jako „kufr“ „Občanská společnost a demokracie jsou dvě strany jedné mince“ „Občanská společnost je řešením evropského demokratického deficitu“ „Občanská společnost je suma občanů“ „Demokracie bez občanské společnosti je jako tělo bez krevního oběhu“ Občanská společnost „Občanská společnost je proti státu a politickým stranám“ „Občanská společnost je globální aktér demokratizace“ „“Občanská společnost je legitimizací globální ekonomiky“

7 7 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Diskursivní analýza 2/4 Diskusi o charakteru a roli občanské společnosti v demokratickém politickém systému u nás v první polovině devadesátých let významně formoval spor mezi bývalým prezidentem Václavem Havlem a současným prezidentem Václavem Klausem. Jádrem sporu je prolínání občanské společnosti a politiky, tedy zda aktéři občanské společnosti usilují o aktivní ovlivnění politiky. analýza novoročních projevů českých prezidentů Václava Havla a Václava Klause z let 1990-2006 zkoumá diskursy občanské společnosti v České republice s využitím programu Atlas.ti. Cílem tohoto zkoumání je poukázat na fakt, že spor mezi Václavem Klausem a Václavem Havlem byl nejen sporem dvou významných aktérů společenských změn, ale především střetem dvou neslučitelných teoretických konceptů a ideologií, včetně chápání občanské společnosti. Důvodem, proč jsme zvolili metodu diskursivní analýzy novoročních projevů, je přesvědčení, že právě tyto projevy, které mají velmi vysokou sledovanost, nabízejí občanům především v počáteční fázi systémové transformace výkladový rámec společenských změn.

8 8 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Diskursivní analýza 3/4 PrezidentDatumDélka projevuSledovanost DKDsledovanost do 15 let %sledovanost nad 15 let % V. Havel1.1.19902400n/a V. Havel1.1.199124505920000n/a V. Havel1.1.199233334800000n/a -1.1.1993---- V. Havel1.1.199427703680000n/a V. Havel1.1.199532582800000n/a V. Havel1.1.199627742400000n/a V. Havel1.1.19976103360000n/a V. Havel1.1.19981345n/a27,165,05 V. Havel1.1.19991744n/a23,152,56 V. Havel1.1.20002049n/a22,463,06 V. Havel1.1.20011609n/a17,655,61 V. Havel1.1.20021963n/a20,255,58 V. Havel1.1.20031963n/a21,151,24 V. Klaus1.1.2004943n/a12,531,87 V. Klaus1.1.2005985n/a12,533,31 V. Klaus1.1.2006855n/a17,345,17 průměr 1 9103 826 66719,3150,38 průměr Havel 21563 826 66721,9257,18 průměr Klaus 928n/a14,1036,78 Základní údaje o novoročních projevech Václava Havla a Václava Klause v letech 1990-2006

9 9 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Diskursivní analýza 4/4 Závěry Jak ukazuje diskursivní analýza novoročních projevů, střet světů Václava Havla a Václava Klause je hlubší, nejde pouze o spor o povahu občanské společnosti, ale o hluboký rozpor v chápání demokracie, kdy na jedné straně stojí společnost založená na hledání a střetávání legitimních dílčích zájmů a pohledů na svět a na straně druhé snaha o společnost tvořící silnou protiváhu a kontrolní mechanismus státu a politických stran. Je to nesmiřitelný spor, v němž obě strany vzájemně zpochybňují myšlenkové základy a argumenty svých oponentů, a spor dostupuje do rozměrů odmítání zásluh disentu o pád komunistického režimu (Klaus) [Klaus 2002] a boj proti mafiánskému kapitalismu (Havel). Naše analýza rovněž potvrdila správnost vnímání novoročních projevů jako prostředku k pochopení komplexních změn ve společnosti, vymezení se vůči minulosti a deklarování základních hodnot současnosti.

10 10 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Komparativní analýza 1/2 Srovnání aspektů indexu životaschopnosti neziskových organizací v roce 2005 Zdroj: [Ehmann 2006], graf autorka

11 11 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Komparativní analýza 2/2 Vývoj indexu životaschopnosti neziskových organizací v letech 1998-2005 Zdroj: USAID 1998-2005, kalkulace autorka

12 12 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Výsledky práce 1/3 specifické znaky středoevropského neziskového sektoru lze zařadit poměrně vysoký stupeň centralizace a byrokratizace neziskového sektoru a tradiční vymezování se vůči státu, mnohdy personalizovanému politickými stranami; postkomunistický občan je ve vztahu k neziskovému sektoru spíše organizačně pasivní; nárůst občanské a politické participace v posledních letech však naznačuje, že se tento trend začíná postupně proměňovat. Část občanů také stále považuje za významné sociální sítě, které nejsou součástí, ale alternativou občanské společnosti;

13 13 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Výsledky práce 2/3 faktory posilující tento trend: míra sekularizace a urbanizace a potvrzují ho i zjištění našeho výzkumu, který v rámci komparace regionů v ČR potvrdil jak odlišnost jednotlivých regionů v České republice, tak vliv velikosti sídla a regionu na participaci občanů ve veřejném životě; důležitým faktorem vztahu občanů k sociálním sítím a občanské společnosti je stát; občanskou společnost navrhujeme chápat empiricky a z jejího studia a priori nevyjímat společnost neobčanskou; disidentská hnutí výrazným způsobem přispěla k návratu konceptu občanské společnosti na výsluní společenských věd, a postkomunistická zkušenost přispěla k návrhu možného řešení normativní pasti;

14 14 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Výsledky práce 3/3 řešení empirické redukce - propojení občanské a politické participace; charakter, povahu a životaschopnost neziskových organizací navrhujeme analyzovat pomocí aplikace indexu životaschopnosti neziskových organizací na individuální aktéry; aplikace indexu životaschopnosti umožnila akcentovat problematické oblasti fungování individuálních aktérů organizované občanské společnosti; pokud se zaměříme na hodnocení individuálních aktérů občanské společnosti na základě aplikace indexu životaschopnosti, můžeme konstatovat, že všechny zkoumané organizace se na škále statický- dynamický typ blíží spíše dynamickému typu. aplikace indexu životaschopnosti nám umožnila akcentovat problematické oblasti fungování individuálních aktérů organizované občanské společnosti. Komparativní přístup pak umožňuje poukázat na možné řešení problémových bodů na základě pozitivních příkladů jiných organizací - metodou tzv. dobré praxe

15 15 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Závěry Výsledkem práce je nejen ucelená analýza občanské společnosti v České republice, ale tato práce může být rovněž chápána jako případová studie možného vitálního propojení kvalitativních a kvantitativních empirických metod. Děkuji Vám za pozornost a Přeji krásný pobyt ve Smolenici!


Stáhnout ppt "1 Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy Petra Rakušanová Oddělení Sociologie politiky, Sociologický ústav AV ČR Připraveno."

Podobné prezentace


Reklamy Google