Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR"— Transkript prezentace:

1 Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR
Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ / /0048 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Ústí nad Labem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Výzkum, vývoj, inovace a projektové řízení
Asociace výzkumných organizací MODUL 3: INOVACE ÚVOD Svaz chemického průmyslu ČR

3 Svaz chemického průmyslu ČR
OBSAH MODULU Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací Situační audit firmy Inovační strategie Využití marketingu v inovačním procesu Zdroje financování inovací Hodnocení efektivnosti inovací Praktické zkušenosti a příklady Svaz chemického průmyslu ČR

4 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Základní pojmy managementu inovací původ slova inovace inovace a různé oblasti lidské činnosti do ekonomické literatury a praxe tento výraz zavedl J.A.Schumpeter Schumpeterovo pojetí inovace proces „kreativní destrukce“ jako základní rys dynamického vývoje ekonomiky inovace jako realizované invence inovace jako „absolutní novinka“ Svaz chemického průmyslu ČR

5 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
U Schumpetera poměrně široké chápání inovace jako: zavádění nových (zcela neznámých) výrobků na trh zavádění nových (dosud neznámých) výrobních metod a postupů otevírání nových trhů použití nových (dosud neznámých) zdrojů surovin resp. polotovarů zavedení nové organizace úloha podnikatele a manažera Svaz chemického průmyslu ČR

6 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Názorové posuny v pojetí inovací (oproti Schumpeterovi): inovace i jako relativní novinka (ve vztahu k danému trhu nebo produkční jednotce) stupeň novosti inovací jejich spojitý charakter. Nyní se plně prosazuje pohled na inovace jako na změny technické i netechnické povahy. Existence různých druhů inovací. Svaz chemického průmyslu ČR

7 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Definice podle Evropské komise (COM (2003) 112): Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Definice OECD (Oslo manuál) rozlišuje mezi technickými inovacemi produktů a procesů a jinými/ netechnickými inovacemi (v organizačních strukturách, marketingových aktivitách, metodách řízení, firemních strategiích apod.) Technické inovace produktů a procesů (TIPP) zahrnují technicky realizované nové produkty a procesy a Svaz chemického průmyslu ČR

8 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
významná technická zdokonalení produktů a procesů. TIPP byly realizovány, jestliže byly zavedeny na trh (inovovaný produkt) nebo užity ve výrobním procesu (inovace způsobu zpracování). S TIPP je spojena řada vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností. Z vymezení inovací v EU a OECD vychází Národní inovační politika ČR na léta Statistické výkaznictví a členění inovací: produktové inovace procesní inovace organizační inovace marketingové inovace Svaz chemického průmyslu ČR

9 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Inovační proces – celý soubor činností (výzkumných, vývojových, finančních, organizačních, obchodních, marketingových a dalších), jejichž výsledkem je inovace. Podle toho, jak pohlížíme na fungování inovačního procesu, rozlišujeme Modely inovačního procesu lineární model (lineární posloupnost fází inovačního procesu, za jednotlivé fáze odpovídají jednotlivé podnikové útvary) model řetězového propojení /Chain-Link-Model/ (systémová koncepce managementu; inovační proces jako vzájemné působení mezi tržními příležitostmi, potenciálem znalostí a kapacitami firmy; zpětné vazby; změny pozice výzkumu; propojení s marketingovými aktivitami) Svaz chemického průmyslu ČR

10 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
VaV a inovace VaV s inovačním výstupem Inovace bez podílu VaV V a V bez inovačního výstupu Zájmem výzkumných a inovačních politik v zemích EU – růst oblasti VaV s inovačním výstupem Svaz chemického průmyslu ČR

11 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Pohledy na inovační proces a 3 generace inovačních politik státu KLASIFIKACE INOVACÍ význam pro management firmy rozlišení intenzity inovací evoluční inovace (zdokonalené produkty a procesy) a převratné /diskontinuální/ inovace (zcela nové produkty či procesy) řády inovací (pohodlně) přijatelné inovace a zlomové inovace Svaz chemického průmyslu ČR

12 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Evoluční a převratné inovace Evoluční inovace Převratné inovace zdokonalení či rozšíření vlastností stávajícího produktu či procesu nový produkt či technologie vytvářející nový trh zákazník „táhne“ (trh strany poptávky) technologie „tlačí“ (trh strany nabídky) zpravidla nejsou nutné značné investice, možnost využití stávajícího kvalifikačního potenciálu, dosavadních dodavatelských a distribučních cest obvykle finančně náročné na VaV a investice, nové požadavky na kvalifikační potenciál, na dodavatelské a distribuční cesty relativně nízké riziko realizace (známý trh), ale riziko zaostávání celkově vyšší rizika (technická, tržní) nevedou k výrazné změně výnosů vysoký potenciál zisku Svaz chemického průmyslu ČR

13 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Řády inovací (F. Valenta až 9 řádů) racionalizace (co se mění, příklady) - změna kvanta (četnost faktorů, další pracovní síly) - intenzita (rychlost operací, zrychlený posun pásu) - reorganizace (dělba činností, přesuny operací) - kvalitativní adaptace (vazba na jiné faktory, technologická konstrukce) kvalitativní inovace - varianta (dílčí kvalita, rychlejší stroj) - generace (konstrukční řešení, stroj s elektronikou) kvalitativní diskontinuální inovace - druh (konstrukční koncepce, tryskový stav) - rod (princip technologie, vznášedlo) technologický převrat - kmen (přístup k přírodě, genová manipulace) Svaz chemického průmyslu ČR

14 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Nový koncept rozlišování inovací (C.M.Christensen) (pohodlně) přijatelné (sustaining) inovace – výsledkem snahy firem o lepší, dokonalejší produkty, prodejné s vyšším ziskem stále ještě neuspokojeným zákazníkům strategie plynulého uvádění zlepšených resp. nových produktů na stávající trh zlomové (disruptive) inovace – nejde o dokonalejší produkty, jsou však s nimi spojené jiné výhody (produkty levnější, jednodušší, snadněji použitelné apod.); pro nové nebo méně náročné segmenty zákazníků; (viz např. minihutě, PC, levné letenky, stolní kopírky ad.) výzva dosavadnímu způsobu výroby či služeb; pozor na reakci „jsme dobří, proč něco měnit“ strategie vytváření nového trhu Svaz chemického průmyslu ČR

15 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Model uzavřených inovací úspěšnou je inovace pod kontrolou firmy firma mít nejlepší lidi a vlastní nápady (s nimi první na trhu) nutno pečlivě hlídat před konkurencí své duševní vlastnictví Model otevřených inovací v posledním desetiletí se prosazuje firma užívá jak interní tak externí nápady a cesty na trh čerpá ze zvýšené mobility vysoce kvalifikovaných lidí s velkými zkušenostmi W. Chesbrough – Open Innovation Svaz chemického průmyslu ČR

16 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Příklady z oblasti otevřených inovací vývoj softwaru – před vydáním ostré verze programu uvolnění jeho zkušební (testovací) verze zkušenějším uživatelům; pomohou vychytat všechny nedostatky IBM a jeho Innovation Jam – online brainstorming za účasti svých klientů, konkurentů i rodinných příslušníků zaměstnanců; hledání nových myšlenek Google – mapová technologie, Nokia, Sun Microsystems zákazníci, dodavatelé či distributoři s výsledným produktem sami pomohou Svaz chemického průmyslu ČR

17 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Životní cyklus (inovační křivka) produktů – 4 fáze - zavádění (pronikání) na trh (ještě nízký odbyt, vysoké náklady, struktura nákladů, ještě drobné změny výrobku, cenové strategie – „rychlý sběr smetany“, „rychlá penetrace“) rozvoj (rozšiřování) (ustálený produkt, prudký růst odbytu, cena se poněkud snižuje, klesající náklady na propagaci) zralost (ustálení) (pokračuje odbyt s nižšími meziročními přírůstky, možná zdokonalení, nové možnosti použití, možné snížení ceny) výrobce by měl mít již připraven nový, dokonalejší výrobek pokles (ústup z trhu) (prudký pokles odbytu, možnost prodlužování, vyřazení z výrobního programu) Svaz chemického průmyslu ČR

18 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
rozdíly v průběhu inovační křivky celkově tendence ke zkracování cyklu tržní životnosti výrobků; nejvýrazněji v IKT /typické vysokou frekvencí inovací/ Indikátory pro management inovací frekvence inovací kolik let resp. měsíců mezi dvěma po sobě jdoucími inovacemi stejného řádu progresivita inovací charakteristika pozice určitého výrobku na trhu ve vztahu k předpokládané délce jeho životního cyklu a ke konkurenci vyhodnocení celého produktového portfolia Svaz chemického průmyslu ČR

19 Pojetí inovací a modely inovačního procesu, klasifikace inovací
Příklad: Výrobek začal být prodáván již před 3 lety, předpokládaná délka cyklu jeho životnosti je 8 let. Vyrábějí ho již 3 z předpokládaných 6 konkurenčních výrobců. PI = (1-3/8) x (1-3/6) = 0,31 věková struktura výrobního programu inovační koeficient Podíl objemu výroby/obratu nově zavedených produktů na trh (např. za poslední 3 roky) na celkovém objemu výroby/obratu ve firmě v daném roce. Svaz chemického průmyslu ČR

20 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Co je to strategie? Zásadní představa o tom, jakým způsobem (jak) chceme dosáhnout stanovených dlouhodobých cílů (čeho). Součástí strategie je i soubor hrozeb (rizik), s nimiž bude firma při realizaci strategie konfrontována. Vztahy strategie, vize, poslání firmy. Řešit problematiku strategie ve firmě znamená řídit v ní změnu. Inovační strategie – podnikatelská strategie založená na vývoji a zavádění nových či zdokonalených produktů / procesů a s nimi spojených trhů. Svaz chemického průmyslu ČR

21 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Inovační strategie vychází z toho, že úspěchu v podnikání (vyšší konkurenceschopnosti, vyššího podílu na trhu, vyšších tržeb a zisků apod.) lze dosáhnout cestou inovací. Postavení inovační strategie v rámci celkové strategie podniku (inovace jako průřezová záležitost) Obecné strategické koncepty a konkrétní strategie firmy Svaz chemického průmyslu ČR

22 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Co vyžaduje úspěšná inovační strategie? jasně a jednoznačně vymezené a konzistentní dlouhodobé cíle dobré porozumění trhu a konkurenčnímu prostředí, výborná znalost charakteru odvětví solidní informační základy schopnost zhodnocení zdrojů pochopitelnost, realizovatelnost a motivující charakter pro zaměstnance uskutečnitelnost a akceptovatelnost Pozor na nebezpečné názory typu: „ Byli jsme před strategií, budeme i po ní“. Svaz chemického průmyslu ČR

23 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Uskutečnitelnost inovační strategie vytvořená shoda managementu a i dalších pracovníků firmy disponibilní vlastní finanční zdroje a přístup k cizím zdrojům (předpoklady pro jejich získání v potřebném čase a rozsahu) dostupnost dalších potřebných zdrojů (lidských zdrojů, zařízení, know-how, informací, materiálů ad.) situace ve vnějším prostředí (objektivní podmínky). Akceptovatelnost inovační strategie respektování přirozených zájmů managementu a dalších pracovníků firmy respektování názorů pracovníků v procesu její tvorby způsob, jak je strategie prezentována Svaz chemického průmyslu ČR

24 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit tvorba strategie vyžaduje solidní informační základy v prvé řadě potřebujeme znát, kde nyní jsme (kde se nacházíme) Proto jako výchozí krok provést – situační audit (situační analýzu) shromáždění, analýza a vyhodnocení řady informací z vnějšího i vnitřního prostředí firmy externí a interní zdroje informací tvrdá a měkká data kritický přístup k informacím (význam zdroje informací, prověření pravdivosti apod.) nástroje a metody situačního auditu Svaz chemického průmyslu ČR

25 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit Nástroje a metody situačního auditu SWOT analýza Analýza tržní pozice a trhu (klienti, konkurence, produktové portfolio) Analýza trendů technického rozvoje (technological forecasting) Benchmarking (pro posouzení vlastních schopností firmy – porovnání s relevantní konkurencí) Analýza finančních možností a lidských zdrojů Svaz chemického průmyslu ČR

26 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit SWOT analýza - vyhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí firmy, interní analýza a externí analýza Interní faktory Externí Přednosti SWOT analýzy (přehlednost, jednoduchost, při externí analýze možnost využití expertů) Nedostatky SWOT analýzy (subjektivnost – v externí analýze využití expertů ke zvýšení objektivity, často nedostatečné rozlišení makroprostředí a mikroprostředí) Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Svaz chemického průmyslu ČR

27 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit Analýza trhu (viz dále marketing) Průmyslový trh, retailový trh, zahraniční trhy analýza chování klientů - se zřetelem k cílovým segmentům - rozdílné chování podle trhů - jejich potřeby, preference - chtějí a očekávají inovace ? Jaké? analýza konkurence - profil konkurence se zřetelem k získání konkurenční výhody Svaz chemického průmyslu ČR

28 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit Analýza produktového portfolia posoudit a názorně popsat atraktivitu (perspektivnost) investic do jednotlivých produktů (resp. skupin) – produktová analýza co dále rozvíjet, udržovat, tlumit a rušit Bostonská matice vysoké tempo růstu % trhu nízké 1,0 vysoký nízký podíl na trhu Hvězda (Star) Otazník (Question Mark) Dojná kráva (Cash Cow) Starý pes (Dog) Svaz chemického průmyslu ČR

29 Situační audit Model firmy General Electric silná 5,00 Konkurenční
střední pozice slabá 1,00 5, vysoká střední nízká ,00 atraktivnost trhu Chránit pozici, investovat a růst Investovat do rozvoje Chránit a přehodnocovat Výběrově investovat, upřednostňovat tvorbu příjmů Omezit rozvoj Investovat uváženě Neinvestovat Svaz chemického průmyslu ČR

30 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit Bostonská matice jednodušší 2 jednotlivé parametry (ukazatele) musí být přesně vymezen trh hard data (statistická data, ale nejsou vždy k dispozici) GE model komplexnější parametry (rozklad na komponenty, váhy) expertní hodnocení (soft data s určitou oporou v hard datech) průběh hodnocení První rychlé a vizuálně jasné představy pro úvahy o investičních záměrech ve vztahu k výzkumu, vývoji a inovacím Svaz chemického průmyslu ČR

31 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit Hodnocení vlastních schopností firmy - vždy věcí relativní Proto vhodné hodnotit v porovnání s relevantní konkurencí (hlavní konkurent na našem hlavním trhu nebo na trhu, na který se chystáme vstoupit) – benchmarking Pro posouzení vlastních schopností je důležitý: - přístup ke kapitálu a k cizím finančním zdrojům - manažerský potenciál - potenciál lidských zdrojů - přístup k materiálovým zdrojům - přístup k technologiím, zařízení a vybavení - přístup k informacím a know-how Svaz chemického průmyslu ČR

32 Svaz chemického průmyslu ČR
Situační audit Výsledky situačního auditu: Inventura klíčových schopností a technologií firmy Vyhodnocení možných cílových trhů Vyhodnocení konkurenční pozice v cílových trzích Které produkty jsou vhodné pro další výzkumné a inovační úsilí Svaz chemického průmyslu ČR

33 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Tvorba inovační strategie co je nutno mít na zřeteli význam hlavní myšlenky (její smysl, vznik a podněty) časový výhled (v závislosti na stabilitě podmínek) fáze tržního vývoje a životního cyklu výrobku získání konkurenční výhody (dlouhodobě) stav odvětví / oboru (včetně jeho zvláštností) subjektivní a objektivní stránka tvorby strategie (najít nejlepší strategii v daných podmínkách) orientace v přístupu ke zdrojům (podmínky získání, budoucí možnosti) Svaz chemického průmyslu ČR

34 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Jaké strategie známe? obecné strategické koncepty a konkrétní strategie firmy různá hlediska členění konkrétních firemních strategií, např.: podle úrovně zpracování: celková, podle dílčích oblastí podle míry agresivity: ofenzivní, mírně ofenzivní, defenzivní, zůstatková Nezapomenout, že inovace – průřezová záležitost! Svaz chemického průmyslu ČR

35 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Obecné strategické koncepty - přinášejí obecné pohledy, východiska; osvětlují podstatné stránky skutečnosti a vymezují rámec možných reakcí - inspirační zdroj – hledání konkurenční výhody Příklady : 3 Porterovy strategie (jsou o konkurenční výhodě) Strategický koncept minimálních nákladů (nejnižších celkových nákladů) – ( spíše pro velké firmy - úspory nákladů – nižší ceny – vyšší podíl na trhu) Strategie diferenciace produktu (odlišení se od konkurence inovací výrobku, především MSP - omezené finanční zdroje) Strategie tržní orientace (fokus, výklenek trhu) – (především MSP – omezené finanční zdroje; vysoká ziskovost některého segmentu, malá konkurence – segmenty stranou zájmu velkých dodavatelů) Svaz chemického průmyslu ČR

36 Inovační strategie Stávající
Strategie možností růstu obratu firmy (Ansoffovy strategie růstu) – 4 možnosti z kombinace produkt/trh Produkt / Trh Stávající Nový Strategie průniku (penetrace) trhu (zvýšení podílu na trhu) Strategie rozšíření trhu Strategie inovace produktu Strategie diverzifikace Svaz chemického průmyslu ČR

37 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Strategický koncept konsolidační (matice konsolidační strategie) - 4 možnosti vyplývající z kombinace produkt / trh Produkt / trh Udržení Eliminace SKLÍZEJ ! STÁHNI SE ! OMEZ ! VYKLÍZEJ, PRODEJ ! Svaz chemického průmyslu ČR

38 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Strategický koncept konkurence kvalitou (systém řízení kvality – ISO, TQM) Strategický koncept koncentrace pozornosti (zúžení portfolia produktů, analogie konsolidační strategie, MSP) Strategický koncept měřítka (velké firmy, kapitálová náročnost, „strategie parního válce“) Strategické koncepty z hlediska prvků marketingového mixu (produktové, cenové, distribuční, komunikační) Strategický koncept vertikální integrace (v rámci produkčního řetězce, přístup ke zdrojům, daňové výhody) a případné další Možnosti kombinace Rizika Svaz chemického průmyslu ČR

39 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Strategie dle vnímaného stupně novosti produktu z hlediska zákazníka z hlediska výrobce Charakter změny, náklady na VaV, přínosy, rizika. zákazník výrobce malá změna velká změna přírůstková technická aplikační radikální Svaz chemického průmyslu ČR

40 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Z hlediska fáze tržního vývoje firmy a životního cyklu produktu Strategie založené na nových produktech (přelomových řešeních) – malé začínající firmy na rostoucích trzích Nalézání nových trhů pro inovovaný produkt – ve fázi růstu produktu, podpora rozvoje firma Strategie zaměřené na procesní inovace (zefektivnit nabídku např. novými distribučními cestami) – ve fázi zralosti produktu resp. firmy Strategie zaměřené na zdokonalený produkt resp. nový produkt – ve fázi poklesu poptávky po produktu (i zralosti) Strategie zaměřené na strukturální inovace – když trh směřuje k úpadku, najít náhradu na jiných trzích Svaz chemického průmyslu ČR

41 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Postupy a metody tvorby inovační strategie situační audit formulování cíle resp. cílů, které chceme dosáhnout (směřujících k naplnění vize) - počet cílů (ovlivněno řadou skutečností, postihnout potřebné) popis cest (způsobů) jejich dosažení (otázka alternativ), výběr nejvhodnější uvedení hrozeb (jen významné a specifické) vytváření shody (stejné představy) ve strategickém týmu Nevytvářet rozsáhlou a složitou strategii – ta je obtížně řiditelná a hůře realizovatelná Svaz chemického průmyslu ČR

42 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Manažer si může vytvořit: Strategický tým - složení - velikost Podpůrný tým (pro odbornou podporu, moderování diskuse apod.) Technická stránka realizace tohoto úkolu: - využít lze řízené rozhovory, volnou diskusi, definování cílů jednou osobou, brainstorming, koučování Svaz chemického průmyslu ČR

43 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Odpovědnost za tvorbu inovační strategie vzít v úvahu vztah vlastníka a manažera tvorba strategie jeden ze základních manažerských úkolů otázka participace dalších (a kterých) pracovníků firmy na vytváření strategie výhody (hlubší vztah k této strategii, motivace pro realizaci) problémy: - překážky organizačního a technického rázu - riziko rozmělnění jednotlivých názorů (nakonec se „nevidí“) - a hlavně, jak prosadit výchozí myšlenky vrcholového managementu (ostatní pracovníci by je měli vzít za své) Svaz chemického průmyslu ČR

44 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie obdobný problém – přenesení odpovědnosti za vytvoření strategie na skupinu odborníků – specialistů zapojení vhodné – ale nejde jen o otázku odbornou, především manažerskou Závěr - z managementu nelze sejmout zásadní odpovědnost za volbu a vypracování strategie; ponese i odpovědnost za její realizaci. Svaz chemického průmyslu ČR

45 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Vyhodnocení vytvořené inovační strategie strategie svou podstatou směřuje do budoucnosti; co ještě nenastalo, testovat nelze možno ale testovat, zda je strategie skutečně akceptována managementem a dalšími pracovníky firmy a je z jejich pohledu uskutečnitelná Metody: – zjištění váhy jednotlivých faktorů /cílů, hrozeb ad./ v rámci strategie (míra názorové shody členů strategického týmu – formuláře, využití statistických funkcí, výpočetní techniky) - strategická analýza (porovnání dvou ocenění cílů a hrozeb – stávající stav a možné naplnění, škály) interpretace – posouzení zjištěné míry shody (když nízká, tak rozebrat příčiny výhrad resp. rozdílných názorů) Svaz chemického průmyslu ČR

46 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie Realizace inovační strategie vytvořená inovační strategie jen předpoklad úspěšného podnikání bez prosazování v každodenní praxi jen nevyužitý myšlenkový potenciál Nástroje podporující realizaci přijaté strategie: projektové řízení (inovační projekty) krátkodobé plány (včetně stanovení operačních úkolů) nástroje finančního řízení (ukazatele jako ROI ad.) řízení podle strategických cílů (jejich rozklad a vazba s ukazateli finančního řízení, vyhodnocování) procesní řízení (organizační změny pro nové produkty a technologie) Svaz chemického průmyslu ČR

47 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie řízení rizik (zvláště v MSP opomíjeno) benchmarking kontrola controlling a reporting motivační systém (včetně sankčního) případná změna firemní kultury (jeden z nejnáročnějších úkolů). Co je nutno mít stále na zřeteli? inovace jsou průřezovou záležitostí (nejen otázkou VaV útvaru nebo výroby) rizika inovací (technická, tržní, zdrojová, organizační – závisí i na řádu inovace) Svaz chemického průmyslu ČR

48 Svaz chemického průmyslu ČR
Inovační strategie stálé sledování a vyhodnocování informací jako předpoklad pružného reagování na měnící se vnitřní a vnější podmínky (nejde o soulad plánu a skutečnosti, ale především o rozumná rozhodnutí a předcházení závažným chybám) relativně „tvrdá“ inovační strategie vyžaduje pružnou taktiku podstatné především 2 faktory: - disponibilní kapitál pro další rozvoj - schopnosti, tvořivost a dovednosti vlastních lidí. Svaz chemického průmyslu ČR

49 Využití marketingu v inovačním procesu
akademická a podnikatelská kultura pro firmu výzkum, vývoj a inovace produktů vytvářejí hodnotu, pokud jsou svázány s trhem často výzkumníkovo nadšení s novým technickým řešením má „drobný“ problém – nelze pro ně najít komerční využití dosavadní zkušenosti - komerční neúspěchy (tržní rizika) produktů založených na VaV častější než technické neúspěchy příčiny obvykle v nedostatečných znalostech trhu (potřeb klientů a konkurence) Svaz chemického průmyslu ČR

50 Využití marketingu v inovačním procesu
marketing jako činnost, způsob myšlení a styl řízení marketingové aktivity: významná informační základna pro management VaV marketing jako spojenec zvláště pro firemní VaV – sledování společných cílů komerčního úspěchu a růstu firmy situace v případě nakupovaného (externího) výzkumu z akademické sféry rostoucí pozornost k marketingu, ale (zejména v MSP) ještě místo s četnými rezervami Svaz chemického průmyslu ČR

51 Využití marketingu v inovačním procesu
Především se zdůrazňuje stále nedostatečně fungující propojení VaV se znalostí trhu, zejména znalostí potřeb klientů. pozor ale na jednostranný přístup v tomto případě nutno vycházet z určité kombinace 2 aspektů vytváření výzkumných / inovačních podnětů: - tah trhu (demand pull) - tlak technického rozvoje (technology push) Svaz chemického průmyslu ČR

52 Využití marketingu v inovačním procesu
aspekt tahu trhu - spojen s hledáním nejlepších cest k uspokojení potřeb klientů, nově vznikající zákaznické poptávky - vede především k vylepšení stávajících produktů a technologií, tedy spíše k inovacím nižšího řádu a k procesním inovacím -opírá se v jisté míře o výsledky VaV aspekt tlaku technického rozvoje - k hledání konkurenčního uplatnění pro nové produkty vyplývající prioritně z výsledků VaV, ke generování nových trhů pro koncepčně odlišné produkty a technologie Svaz chemického průmyslu ČR

53 Využití marketingu v inovačním procesu
- spojení s vyšším rizikem, ale také potenciálem vysokých zisků - řízení rizik - důležité formování nových potřeb u potenciální klientely (předpokladem rozvinutý a efektivní marketing) Co nabízí marketing pro komerčně úspěšný VaV? marketingový výzkum (průzkum) trhu - informace o situaci na trhu, zjištění tržní pozice firmy (jejího produktového portfolia), identifikace tržních příležitostí Svaz chemického průmyslu ČR

54 Využití marketingu v inovačním procesu
výsledkem - celkové porozumění trhu otázkou, na jaký trh se chceme zaměřit síla současného průzkumu trhu především v získání znalostí o stávajícím trhu, tedy spíše informace využitelné pro VaV směřující ke zdokonalení produktů problémem získání představy o budoucích trzích (VaV orientovaný na nové produkty) nutnost hlubšího analytického vhledu do chování budoucích klientů (jejich budoucích preferencí) Svaz chemického průmyslu ČR

55 Využití marketingu v inovačním procesu
typy a techniky marketingového výzkumu Marketingový výzkum trhu je prvkem moderního marketingového myšlení. Nicméně manažeři společností (nejen u nás – viz P. Kotler) stále sklon spíše investovat do propagace a reklamy výrobků než do průzkumu trhu. Segmentace trhu - umožňuje rozdělit si trh na menší, stejnorodější části (podobné nároky, požadavky a potřeby; společné vlastnosti; snadnější obsluha) Svaz chemického průmyslu ČR

56 Využití marketingu v inovačním procesu
kdo je segmentem trhu pozor na přehnanou segmentaci výběr cílových segmentů součástí přípravy komerčně úspěšných VaV projektů musí být vymezení cílového trhu (cílového segmentu) soulad výběru cílových trhů se strategií problémy: v případě neprovedené nebo nesprávně provedené segmentace trhu, nesprávně vymezených priorit u zvolených cílových segmentů, nezajištění odpovědnosti Svaz chemického průmyslu ČR

57 Využití marketingu v inovačním procesu
zejména nutno osvojit si progresivní metody segmentace trhu (založené na kritériích ziskovosti klientů pro firmu a některých jejich behaviorálních kritériích) respektovat požadavky na velikost, tržní potenciál apod. segmentů trhu Soustavná analýza klientů (možnosti využití informačních databází, systému CRM apod.) Často se zapomíná na analýzu konkurence. Přitom velmi důležitá pro odlišení se (získání konkurenční výhody na trhu). Svaz chemického průmyslu ČR

58 Využití marketingu v inovačním procesu
klíčové otázky při analýze chování konkurence výsledky analýzy v tabulkové formě jako profil konkurence Analýza perspektivnosti investic do daného VaV ve vazbě na portfolio produktů (využití Bostonské matice, matice GE apod.) Marketingový mix - soubor základních marketingových nástrojů a prvků, jimiž jsou dosahovány marketingové cíle firmy - obvykle tzv. 4P (produkt, prodejní cena, prodejní místo /distribuce/, propagace /komunikace/) se svými soubory dalších nástrojů a prvků) Svaz chemického průmyslu ČR

59 Využití marketingu v inovačním procesu
- při jejich zpracování a využívání respektovat charakteristické rysy různých trhů (průmyslových, mezinárodních apod.) Marketingový přístup k vývoji nových výrobků zahrnuje tyto fáze: hledání a sběr nápadů (inovační podněty) třídění, podrobné hodnocení a výběr nápadu pro nový či zdokonalený produkt podnikatelská analýza – vypracování koncepce výrobku Svaz chemického průmyslu ČR

60 Využití marketingu v inovačním procesu
a posouzení marketingové strategie (studie proveditelnosti) Touto fází končí verbální a koncepční část procesu a začíná část realizace. Vlastní vývoj a testování prototypů Tržní testování Komercializace (uvedení otestovaného výrobku na trh) Svaz chemického průmyslu ČR

61 Využití marketingu v inovačním procesu
Využití různých marketingových dovedností a znalostí v oblasti VaV završuje marketingové řízení a plánování. - struktura marketingového plánu Marketingové inovace ve firmě (s cílem podpořit komerčně úspěšný VaV) nové distribuční cesty, nové formy prezentace produktů, využití dalších nástrojů marketingového mixu, vytvoření nových marketingových strategií aj. nepříliš příznivé výsledky v ČR podle CIS Závěr a diskuse Svaz chemického průmyslu ČR

62 Zdroje financování inovací
Soukromé zdroje financování a veřejné zdroje financování Soukromé zdroje financování: vlastní podnikové zdroje - zisk - odpisy - emise podnikových akcií a dluhopisů cizí zdroje, zejména - bankovní úvěry a záruky - leasing - rizikový kapitál (fondy rizikového kapitálu, business angels) Svaz chemického průmyslu ČR

63 Zdroje financování inovací
Veřejná podpora inovací (viz další přednáška) Rozhodování o použití příslušného zdroje financování inovačních záměrů – mít na zřeteli výhody a nevýhody jednotlivých finančních zdrojů Finanční řízení a finanční zdraví firmy - vyhodnocení finančního zdraví při poskytování veřejných prostředků (používané ukazatele) - cash flow jako základní zdroj informací o finančním zdraví firmy Svaz chemického průmyslu ČR

64 Hodnocení efektivnosti inovací
multikriteriální přístup – celá řada efektů ekonomické a mimoekonomické efekty inovací Ekonomické efekty inovací v úrovni firmy růst obratu růst zisku růst exportu snížení nákladů zvýšení rentability zvýšení tržního podílu efekty z prodeje licencí ad. Svaz chemického průmyslu ČR

65 Hodnocení efektivnosti inovací
Mimoekonomické efekty inovací ekologické efekty sociální efekty (např. vytvořená nová pracovní místa, lepší pracovní podmínky, rozvoj kvalifikačního potenciálu) efekty technické povahy (v technických hodnotách – např. snížení energetické náročnosti, snížení spotřeby paliva, zvýšení výkonnosti daného zařízení) s dopadem do ekonomiky firmy individuální efekty pro zaměstnance (např. získání nových zkušeností, seberealizace) Rozlišovat hodnocení ex ante a ex post Svaz chemického průmyslu ČR

66 Hodnocení efektivnosti inovací
Metodické otázky, na které si musíme odpovědět: kdy nejlépe provádět ex post hodnocení efektivnosti inovací (založených na výsledcích VaV) s čím porovnávat údaje o dosažených efektech realizovaných inovací - s výchozím stavem technických parametrů a ekonomických veličin? - s alternativními inovacemi (vlastními i konkurence)? - s předem stanovenými cíli (zřejmě nejsprávnější, pokud cíle stanoveny realisticky a i dostatečně náročně)? možnosti použití kvantifikace dat a převodu na jednotné měřítko (semikvantitativní ukazatele, „checklisty“ – bodové hodnocení úspěšnosti inovačních projektů) Bariéry inovačního procesu Svaz chemického průmyslu ČR

67 Hodnocení efektivnosti inovací
Hodnocení ekonomické efektivnosti inovačních projektů (při rozhodování, kam prostředky vložit) – založeno na 2 skutečnostech: v pohledu na inovace jako investice (společné rysy – vynakládání značných částek; časový posun efektů; jejich dosažení ve vazbě na ostatní podnikové aktivity; ale i specifické rysy inovací jako průmyslová práva; často vyšší rizika; etapovitost; problémy přiřaditelnosti nákladů a výnosů) úloha času (změna hodnoty peněz v čase – koncept současné hodnoty; úročení a diskontování) Svaz chemického průmyslu ČR

68 Hodnocení efektivnosti inovací
Metody a kritéria hodnocení inovačních projektů Statické metody hodnocení efektivnosti inovačních projektů (statistická výnosnost, nerespektují faktor času) Dynamické metody hodnocení efektivnosti inovačních projektů Vnitřní míra návratnosti (internal rate of return – IRR) - často se označuje jako zjištění vnitřního výnosového procenta je to relativní výnos (rentabilita), kterou poskytuje inovace během své životnosti projekt přijatelný, pokud vnitřní výnosové procento vyšší než náklady kapitálu číselně jde o diskontní sazbu, při níž čistá současná hodnota rovna 0 Svaz chemického průmyslu ČR

69 Hodnocení efektivnosti inovací
Metody a kritéria hodnocení inovačních projektů Čistá současná hodnota (net present value – NPV) porovnání /rozdíl/ příjmů z inovace a kapitálových výdajů /nákladů na inovaci/ (oboje přepočítané diskontováním na hodnotu v roce zavedení inovace) zatímco v případě hodnocení podle IRR jsme diskontní sazbu hledali, u čisté současné hodnoty počítáme s předem vybranou diskontní sazbou diskontní sazba vyjadřuje jak faktor času, tak faktor rizika přijatelné projekty s kladnou čistou současnou hodnotou Svaz chemického průmyslu ČR

70 Hodnocení efektivnosti inovací
Metody a kritéria hodnocení inovačních projektů Diskontovaná doba návratnosti období, za které se diskontované peněžní příjmy z inovace vyrovnají počáteční investici do inovace základní podmínkou je, že doba návratnosti < doba životnosti inovace s tímto hodnocením souvisí i analýza bodu rovnováhy nákladů a výnosů (break even) Svaz chemického průmyslu ČR

71 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Svaz chemického průmyslu ČR

72 Svaz chemického průmyslu ČR
KONTAKT lektor: Ing. Karel Mráček, CSc. pozice: člen předsednictva AVO kontakt: tel.: V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. Tel: Svaz chemického průmyslu ČR

73 Svaz chemického průmyslu ČR
REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Asociace výzkumných organizací Novodvorská 994, Praha 4 tel./fax: tel.:   Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, Most tel.:  840 fax:   105 888 Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem tel.: fax:  Svaz chemického průmyslu ČR


Stáhnout ppt "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google