Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra Vinterová odborná učitelka uvádí pro TP1 tuto výukovou prezentaci : II – Stroje a zařízení pro přepravu materiálu

2 Tématický plán

3 II.4 VNITROZÁVODOVÁ DOPRAVA
DOPRAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU NÁBYTKU A STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKOU VÝROBU Doprava materiálu zahrnuje komplex přepravních a manipulačních operací umožňujících výrobu; skládá se z přepravy, ukládky, překládky a vykládky. Jde o dopravu výrobků, polotovarů, o technologické manipulace, dále o dopravu materiálu a manipulaci s odpadem vzniklým při výrobě. Manipulací s materiálem se zabývá asi 40 % celkového počtu pracovníků v průmyslu a náklady na ni tvoří až 25% všech výrobních nákladů.

4 VNITROZÁVODOVÁ DOPRAVA
V této oblasti jsou ještě značné rezervy, které lze uvolňovat postupným zaváděním nových, modernějších a výkonnějších manipulačních zařízení. Nová manipulační technika nepřináší pouze snižování manipulačních nákladů, ale především uvolňuje pracovní síly a vytváří lepší pracovní podmínky tím, že odstraňuje fyzicky namáhavou práci zvyšuje její bezpečnost. Doprava mimo objekt závodu se nazývá vnější závodová doprava a všechna doprava uvnitř závodu se nazývá vnitrozávodová doprava. Vnitrozávodovou dopravu z hlediska použitého druhu dopravního prostředku dělíme na: bezkolejovou a kolejovou.

5 BEZKOLEJOVA DOPRAVA VNITROZÁVODOVÁ
Vnitrozávodová bezkolejová doprava je charakterizována tím, že materiál určeny k přemístění je uložen na paletách nebo bez nich přímo na dopravních prostředcích (vozících) pohybujících se volně na místo určení. V dřevařských závodech je bezkolejová doprava více rozšířena než kolejová proto, že se snadno přizpůsobuje změnám směru dráhy, materiál lze dopravovat i do míst, která jsou pro kolejovou doprava nepřístupná. Její výhodou je i to, že umožňuje pružnou změnu místa nakládky a vykládky bez větších nákladů na úpravu dráhy.

6 BEZKOLEJOVA DOPRAVA VNITROZÁVODOVÁ
Bezkolejovou dopravou se přemisťuje materiál, polotovar a výrobky : mezi jednotlivými dílnami (mezidílenská), uvnitř dílen (dílenská) a mezi jednotlivými pracovišti a stroji (mezioperační). Prostředky uskutečňující bezkolejovou dopravu jsou : bezmotorové (ruční) nebo motorové vozíky.

7 Bezmotorové dopravní vozíky
Bezmotorových dopravních vozíků je mnoho různých typů, z nichž uvádíme pouze nejpoužívanější. Tyto vozíky, konstrukčně poměrně jednoduché, mají v manipulaci s materiálem velký význam a ekonomické opodstatnění. Bezmotorovými dopravními vozíky lze přepravovat břemena převážně do hmotnosti kg a do vzdálenosti 50 m. Břemena se ukládají bud přímo na plošiny vozíků, nebo na palety. V dřevařských závodech se používají nejčastěji plošinové a zdvižné vozíky.

8 Bezmotorové dopravní vozíky
Plošinové vozíky a) Dvoukolový ruční vozík - rudl (viz obrázek dole) se vyrábí ve čtyřech provedeních o nosnosti od 100 do 500 kg, používá se k přepravě beden,pytlů a balíků ;

9 Bezmotorové dopravní vozíky
b) Pojízdná plošina (viz obrázek vedle) se používá k převážení palet nebo beden o hmotnosti do 400 kg;

10 Bezmotorové dopravní vozíky
c) čtyřkolový plošinový vozík s ojí se používá k přepravě kusového zboží a materiálu do hmotnosti 500 kg; d) čtyřkolový vozík typu NV na pneumatikách se používá k přepravě kusového materiálu do hmotnosti 1200 kg;

11 Bezmotorové dopravní vozíky
e) plošinový vozík se dvěma čely (viz obrázek dole) se používá k přepravě drobného kusového zboží a drobných dílců do celkové hmotnosti 500 kg;

12 Bezmotorové dopravní vozíky
f) regálový čtyřkolový vozík (viz obrázek dole) se používá k přepravě a uložení plošných dílců.

13 Bezmotorové dopravní vozíky
Zdvižné vozíky Rozdělujeme je na: nízkozdvižné (zdvih do 150 mm] a vysokozdvižné (od do mm). Nízkozdvižné vozíky jsou určeny pro vodorovnou dopravu palet na kratší vzdálenosti. Výhodně se jich využívá na pracovištích s omezeným manipulačním prostorem. Vysokozdvižné vozíky se používají zejména pro stohovaní palet a ve skladech.

14 Bezmotorové dopravní vozíky
a) Nízkozdvižný vozík (viz obrázek na následující straně) je opatřen zvedacím rámem s mechanickým zdvihem, umožňujícím manipulaci s přepravní plošinou nebo bednou a jejich snadnou přepravu na místo určení. Zvedací rám a podvozek jsou spojeny čtyřmi táhly. Zvedání se uskutečňuje pákovým mechanismem a v zvednuté poloze se rám zajišťuje západkou. Pro pozvolné spouštění břemena je vozík vybaven hydraulickým tlumičem. Používá se k přepravě do hmotnosti břemena až 15O0 kg na kratší vzdálenosti po rovně a pevné podlaze.

15 Bezmotorové dopravní vozíky
Nízkozdvižný bezmotorový vozík 1 – rám, 2 – ložná plocha, 3 – hydraulická jednotka, 4 - oj

16 Bezmotorové dopravní vozíky
b) Nízkozdvižný vidlicový vozík (viz obrázek na následující straně) má svařovaný vidlicový rám, hydraulickou hlavici zvedacím zařízením a ojí se dvěma většími koly. Pod nosnými vidlicemi jsou dvě malá kola, uložená ve třmenech s táhly přenášejícími pohyb hydraulické hlavice. Nosné vidlice se zvedají kyvným pohybem oje a spouštějí se uvolněním přepouštěcího ventilu. Vozík je určen k přepravě paletovaného materiálu do hmotnosti až kg na krátké vzdálenosti po rovné a pevné podlaze.

17 Bezmotorové dopravní vozíky
Nízkozdvižný bezmotorový vidlicový vozík 1 – rám, 2 – hydraulická jednotka 3 – oj, 4 – vidlice.

18 Bezmotorové dopravní vozíky
c) Vysokozdvižný vidlicový vozík (viz obrázek na následující straně) má rám a zvedací vidlice pohybující se ve vodicím sloupu pomocí dvou kladek opásovaných kloubovými řetězy. Zvedání se děje hydraulickým způsobem podobně jako u předcházejícího typu, ale do větší výšky (do mm). Vozík je vhodný pro stohování palet v nákladních automobilech a železničních vagónech, k nakládce automobilů ze země a na práce ve skladech, zejména tam, kde jsou skladovací plochy omezeny.

19 Bezmotorové dopravní vozíky
Vysokozdvižný bezmotorový vidlicový vozík 1 – rám, 2 – vidlice, 3 – řetěz, 4 – hydraulická jednotka

20 Bezmotorové dopravní vozíky
d) Ruční jeřábový vozík (viz obrázek na další straně) se skládá z ocelového rámu, na němž je uložen sloup s výložníkem a hydraulickým válcem. Rám je uložen na třech kolech,z nichž jedno (přední) je řiditelné. Hák k zavěšení břemene je umístěn na konci výložníku. Zvedací hydraulický mechanizmus se uvádí do pohybu stejným způsobem jako u předcházejícího typu. Jeřábový vozík se používá k manipulaci s břemeny do hmotnosti kg. Je to univerzální zvedací zařízení a používá se v údržbářských dílnách, ve skladech apod. Je vhodný pro zvedání kusových břemen, k nakládce a vykládce vozidel a též k přemisťování břemen na krátké vzdálenosti.

21 Bezmotorové dopravní vozíky
Ruční jeřábový vozík

22 Motorové dopravní vozíky
Vozíky s motorovým pohonem tvoří důležitý článek ve vnitrozávodové dopravě. Vyrábějí se pro nejrůznější účely. Mohou nabírat, přepravovat a stohovat různá břemena s hmotností až do 6ti tun, zboží uložené na paletách, hráně řeziva, kontejnery, kusová břemena apod. Uplatňují se zejména ve skladech a v mezioperační dopravě. Řidiči motorových vozíků mohou být pouze osoby starší 18 let po předcházející zdravotní prohlídce a praktickém výcviku. Pro řízení vozíků se vydává zvláštní řidičský průkaz. Jezdí-li se vozíkem i po veřejných cestách, musí řidič ovládat i pravidla silničního provozu. V dřevařských závodech se nejčastěji používají tyto dopravní motorové vozíky:

23 Motorové dopravní vozíky
a) Plošinové motorové vozíky, v nichž řidič stojí nebo sedí.Nejčastěji jsou poháněny elektromotorem napájeným z akumulátorové baterie. Jsou určeny většinou k dopravě drobných kusových dílců nebo sypkých materiálů. Na následujícím obrázku je znázorněn plošinový akumulátorový vozík řízený volantem a sedícím řidičem. Má sedadla pro dvě osoby a dva stejnosměrné elektromotory o výkonu 3,08 kW. Je určen pro vnitrozávodovou dopravu na krátké vzdálenosti po pevných cestách. Je dobře ovladatelný, a proto i výhodný pro uzavřené prostory s úzkými chodbami. Jeho přepravní rychlost s nákladem je 12 km h-1 a bez nákladu 16 km h-1. Jeho maximální nosnost je kg na ložnou plochu 2,5 m2.

24 Motorové dopravní vozíky

25 Motorové dopravní vozíky
b) Nízkozdvižné motorové vozíky se vyrábějí ve třech variantách : vedené kráčejícím řidičem a ovládaném sklopnou ojí, se sedícím řidičem a se stojícím řidičem. Pohon je stejný jako u plošinových motorových vozíků, a to buď elektromotorický, nebo spalovacími motory. Vozíky mají zpravidla vidlice k nabírání palet. Nízkozdvižný akumulátorový vidlicový vozík (viz obrázek na následující straně) má hydraulické zvedací zařízení. Vozík se ovládá sklopnou řídící ojí.

26 Motorové dopravní vozíky
Při ovládání vozíku se obsluha pohybuje za vozíkem nebo stojí na sklopné stupačce. Vozík má dva elektromotory, jeden pro pojezd a druhý pro hydraulické zvedání. Řídící kola se otáčejí kolem svislé osy o 100°. Vidlice je opatřena dvojicí opěrných kladek. Vozík je určen k převážení různého zboží do hmotnosti kg při maximálním zdvihu 0,12 m na paletách, ve skladech a ve výrobních halách, k nakládce a vykládce železničních vagónů a nákladních automobilů. Pro malou hmotnost a rozměry může být převážen s nákladem ve většině výtahů.

27 Motorové dopravní vozíky
Nízkozdvižný akumulátorový vidlicový vozík

28 Motorové dopravní vozíky
c) Vysokozdvižné motorové vozíky jsou převážně vidlicové čelné nebo boční. Mají podobný pohon jako nízkozdvižné motorové vozíky, častěji se však používá spalovací motor a to zejména u vozíků používaných na volném prostranství. V současné době se začínají zavádět i motory na tlakový plyn, které splňují požadavky čistoty životního prostředí a mají čtyřnásobnou životnost v porovnání s benzínovými a naftovými motory. Vedeny mohou být bud ručně,nebo sedícím řidičem. Používají se ke zvedání ukládání na sebe (stohování) a převážení břemen (hlavně palet, hrání řeziva, konstrukčních desek a hotových výrobků), ve výrobních objektech k mezistrojové dopravě a ve skladech.

29 Motorové dopravní vozíky
Jejich pojezd vyžaduje tvrdou, zpevněnou dráhu. Nosnost vysokozdvižných vozíků je od,0,5 do 6ti tun, maximální zdvih je až 6 m nad podlahou podle typu vozíku. Mají více stupňů rychlostí dopředu i dozadu, které zpravidla nepřesahují 15 km h-1.

30 Motorové dopravní vozíky
Na vedlejším obrázku je uveden boční vysokozdvižný vozík se vznětovým motorem a výsuvnou vidlicí.Vidlice jsou uloženy před zvedacím rámem, jsou výsuvné o mm a naklápěcí o ± 5°. Zvedací zařízení je hydraulické. Vysouvací zařízení je machanickohydraulické. Ovládá se volantem a řidič při obsluze sedí.

31 Motorové dopravní vozíky
Kola jsou opatřena pneumatikami. Vozík je vybaven vzduchem chlazeným naftovým motorem a má čtyři rychlosti dopředu a jednu dozadu. Vozík má dvě brzdy. Provozní brzda je pneumatická a působí na obě nápravy. Parkovací brzda je mechanická a působí na zadní kola. Na straně vidlice má vozík hydraulické podpěry, vpředu i vzadu má závěsné zařízení. Je vybaven také elektrickým a signalizačním zařízením podle předpisů silničního provozu. Vozík je určen především k manipulaci s řezivem, svazky přířezů a dalšími dřevařskými výrobky o hmotnosti do 5 tun. Maximální výšku zdvihu má 3,5 m. Během jízdy je materiál uložen podélně na plošině vozíku. Velkou výhodou tohoto vozíku je, že se může pohybovat i po nerovném a měkkém terénu.

32 Přepravní pomůcky Přepravní pomůcky jsou prostředky určené pro hospodárnou manipulaci s přepravovanými břemeny. Jsou to : palety, nástavby a bedny. Palety Palety jsou přepravní, skladovací a nosně prostředky, používané jednorázově nebo opakovaně, určené pro vytvoření podložky pro manipulovaný materiál. Jsou přizpůsobeny stohování a manipulaci vidlicovými vozíky. Vyrábějí se ze dřeva, oceli nebo plastů. Jsou upraveny pro ložný objem maximálně 1 m3.

33 Přepravní pomůcky Mohou být pevné, rozebíratelné nebo skládací. Způsob manipulace s materiály pomocí palet se nazývá paletizace. Je to moderní způsob dopravy a skladování předmětů a materiálů, vylučující zdlouhavou manipulaci po kusech a umožňující přepravu celků. Výhody paletizace spočívají zejména v tom, že : - odstraňuje namáhavou a zdlouhavou fyzickou práci, - zvyšuje produktivitu práce, . - umožňuje hospodárnější využití skladových prostorů, - přispívá k lepší organizaci a přehlednosti skladů, - má velký podít na zvyšování bezpečnosti práce.

34 Přepravní pomůcky Podle konstrukce rozdělujeme palety na : a) prosté,
b) ohradové (s plnými stěnami nebo s pletivem), c) skříňové, d) sloupkové, e) speciální.

35 Přepravní pomůcky P r o s t é p a l e t y mohou být zhotoveny z různého materiálu, nejčastěji však bývají dřevěné (viz obrázek vedle) Používají se pro přepravu a skladování sypkého materiálu (v pytlích) nebo kusového materiálu s možností jeho ukládání do několika vrstev. Jsou upraveny pro manipulaci se zdvižnými vidlicovými vozíky. Mohou se používat i jako základ pro různé doplňkově nástavby.

36 Přepravní pomůcky O h r a d o v é p a l e t y (viz obrázek vedle) jsou vhodné pro skladování a dopravu drobného materiálu. Podle druhu, velikosti a hmotnosti materiálu se používají ohradové palety plnostěnné, mřížové a pletivové. Podle způsobu odběru materiálu může mít paleta jednu stěnu (nebo její část) sklopnou nebo odebíratelnou.

37 Přepravní pomůcky S k ř í ň o v é p a l e t y jsou podobny paletám ohradovým a používají se pro přepravu nebo skladovaní drobných materiálů. Mohou však být opatřeny zamykatelným víkem, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě materiálu během dopravy. Bývají vyráběny i jako skládací, což při zpětné dopravě znamená úsporu místa v dopravním prostředku.

38 Přepravní pomůcky S l o u p k o v é p a l e t y se vyrábějí ve více provedeních podle druhu přepravovaného materiálu. Na obrázku vedle je uvedena sloupková paleta, jejíž sloupky jsou uzpůsobeny pro zachycení stohovacích tlaků horních palet. Jako ostatní palety je přizpůsobena pro manipulaci se zdvižnými vidlicovými vozíky.

39 Přepravní pomůcky S p e c i á l n i p a l e t y jsou určeny pro uložení a přepravu materiálů, které se zřetelem k tvaru, pevnosti, velikosti, poloze nebo k požadavkům ochrany povrchu, vyžadují zvláštní úpravu a způsob uložení palet. Na obrázku dole je uveden příklad speciální palety na sudy.

40 Přepravní pomůcky N á s t a v b y
Jedním z prostředků paletizace jsou i nástavby. Umožňují stohování prostých palet naložených materiálem, který nelze stohovat volně. Používají se ve vnitrozávodové i ve veřejné dopravě. Nástavby mohou byt rovněž ohradové, skříňové, třmenové a sloupkové; pevné, rozebíratelné nebo skládací; ze dřeva, kovu nebo plastů. Konstrukce nástaveb je řešena tak, že hmotnost materiálu a stohovacích palet se přenáší na rohové úhelníky (sloupy), jimiž jsou opatřena čela nástavby. Příklad nástavby je uveden na obrázku vedle.

41 Přepravní pomůcky Ukládací bedny
Ukládací bedny jsou vhodné pro skladování a manipulaci s drobnými předměty a výrobky v malých množstvích (kováni, vruty, matice apod.). Podle konstrukce jsou ukládací bedny bud rovné, (viz obrázek vedle) nebo zkosené (viz obrázek na následujcí straně)..

42 Přepravní pomůcky Vyrábějí se bud z plechu, nebo plastů podle nosnosti. Manipulace s nimi je velmi jednoduchá. Dopravují se zpravidla na paletách. Mohou se stohovat v: několika vrstvách nad sebou nebo ukládat do regálů

43 KOLEJOVÁ DOPRAVA VNITROZÁVODOVÁ
Vnitrozávodová kolejová doprava je charakterizována tím, že předměty určené k přemístění jsou uloženy na dopravních prostředcích pohybujících se po dráze přesně vymezené kolejnicemi. V dřevozpracujících závodech se kolejová doprava používá hlavně k dovážení materiálů a polotovarů, k vyvážení hotových výrobků, dále ve skladech řeziva, sušárnách, pilnicích, v menším rozsahu též mezi výrobními objekty a uvnitř dílen. Kolejová doprava zahrnuje části : kolejových drah, tažné prostředky, vozíky, posuvny a výtahy.

44 Části kolejových drah a) K o l e j n i c e - jsou určeny normou. Kladou se vedle sebe na pražce, k nimž se připevňují vruty nebo hřebíky. Na délku se kolejnice spojují spojkami a šrouby. Kolejnice vytvářejí kolejovou dráhu, po níž se pohybují tažné prostředky, vozy, vozíky a posuvny. Ve vnitrozávodové dopravě se používají kolejové dráhy buď úzkorozchodné s rozchodem 600, 700, 900 mm, nebo s normálním rozchodem 1435 mm (ve VSŽ v Košicích je širokorozchodná dráha jako v Rusku mm).

45 Části kolejových drah b) O b l o u k y jsou určeny pro změnu směru kolejových drah. Pro běžné kolejové dráhy se volí poloměr zakřivení od 300 do mm. U úzkorozchodných drah je poloměr zakřivení podle druhu vlečného vozu. c) V ý h y b k y zabezpečují přemístění vozíků i tažných prostředků z jedné dráhy na druhou. Výhybky jsou hrotové a bezhrotové. Hrotové výhybky se používají pro oba druhy drah, bezhrotové jen pro úzkorazchodné dráhy.

46 Části kolejových drah d) T o č n y (viz obrázek vedle) jsou určeny k přemístění vozíků i tažných. prostředků z jedné dráhy na druhou, nejčastěji o 90°. Otáčejí se buď mechanicky, nebo ručně. Točna 1 – otáčecí deska (točna), 2 – kolejnice, 3 – pražce

47 Tažné prostředky Tažné prostředky používané ve vnitrozávodové dopravě jsou stroje nebo zařízení, které přemisťují pojízdné soupravy vozů s nákladem na příslušná místa. Pro dráhy s normálním rozchodem se jako tažné prostředky používají lokomotivy všech druhů jako v železniční dopravě. Pro úzkorozchodné dráhy se používají elektrické i motorové lokomotivy, různé navijáky nebo i ruční posuv.

48 Tažné prostředky a) Elektrické lokomotivy
Elektrické lokomotivy se používají na poměrně dlouhých, ale málo rozvětvených dráhách. Elektrický proud potřebný pro pohon lokomotiv se k nim přivádí trolejovým vedením od hlavní závodní elektrické sítě. Největší rychlost těchto lokomotiv bývá 20 km h-1. Elektrické lokomotivy v dřevařských závodech se používají velmi zřídka. Převážně se používají motorové lokomotivy.

49 Tažné prostředky b) Motorové lokomotivy
Motorové lokomotivy jsou nejrozšířenější druh tažných prostředků. Poháněny jsou převážně naftovým motorem. Přenos výkonu od motoru. na převodově skříně hnacích soukolí vykonává u nových strojů hydrodynamická převodová skříň, rychlostní a reverzační skříň a spojovací hřídele.

50 Vozíky a posuvny pro kolejovou dopravu
Vozíky pro kolejovou dopravu jsou zařízení určená k dopravě břemen mezi jednotlivými místy nakládky, překládky a skládky po dráze přesně vymezené kolejnicemi. Vozíky se rozdělují podle několika hledisek. 1. Podle funkčních částí určených k uložení břemen na a) plošinové vozíky jednoduché, b) plošinové vozíky s postranicemi, c] speciální vozíky. 2. Podle počtu kol a uspořádání rámu na vozíky a) dvoukolé se dvěma nápravami, b) čtyřkolé dvounápravové . 3. Podle způsobu pojezdu na vozíky a] ručně tažené nebo tlačené, b) tažené tažnými prostředky.

51 Vozíky a posuvny pro kolejovou dopravu
V dřevozpracujícím průmyslu se nejčastěji používají tyto druhy vozíků: 1. Plošinové vozíky jednoduché. Používají se k přepravě břemen na kratší vzdálenosti. Břemena se ukládají na plošiny. Plošinový vozík (viz obrázek vedle) se skládá z ocelového rámu, plošiny a kolejnicových kol uložených v ložiskách. Jednoduchý plošinový vozík 1 – plošina 2 – rám

52 Vozíky a posuvny pro kolejovou dopravu
2. Plošinové vozíky s postranicemi. Vyrábějí se v různém provedení. Přepravují se jimi kmeny, výřezy, prkna apod. na různé vzdálenosti. Ohrady těchto vozíků vymezují polohu přepravovaných břemen a vylučují jejich sesunutí z vozíku. Ohrady nejčastěji tvoří čela a postranice (viz obrázek vedle). Plošinový vozík s postranicemi 1 – závěs, 2 – otočný čep, 3 - postranice

53 Vozíky a posuvny pro kolejovou dopravu
3. Vozíky s korbou (viz obrázek vedle). Používají se k přepravě sypkých materiálů (dřevěného odpadu, uhlí apod.). Korba vozíku je otočná v čepech připevněných na nosnících, které jsou upevněny k rámu vozíku. Vozík s korbou 1 – korba, 2 – čep, 3 - nosníky

54 Vozíky a posuvny pro kolejovou dopravu
4. Vozíky dvoukolé se dvěma nápravami (viz obrázek dole).Používají se k dopravě hrání řeziva do sušáren. Dva dvoukolé vozíky se spojují třemi dřevěnými podklady a vytvářejí tak dvojitý vozík, který pojíždí po čtyřech kolech. Výhodou těchto vozíků je, že základ hráně je nízko. Dvoukolý vozík se dvěma nápravami 1 – rám, 2 - podklady

55 Vozíky a posuvny pro kolejovou dopravu
5. Speciální vozíky. Používají se k zvláštním účelům. Jejich konstrukce závisí na účelu použití. Tak například železniční vozík normálním rozchodem kolejnic (viz obrázek dole) je určen k přepravě těžkých břemen mezi jednotlivými objekty závadu. Vozík kromě běžných částí je opatřen dvěma brzdícími systémy, nárazníky a závěsy; jeho kola jsou odpružena spirálovými pružinami. Speciální železniční vozík 1 – brzdící systém, 2 – nárazníky a závěsy, 3 – kola, 4 – pružina, 5 – ložiska.

56 Vozíky a posuvny pro kolejovou dopravu
Posuvny jsou dopravníkovým zařízením určeným k přemístění vozíků v příčném směru. V dřevařských závodech se používají hlavně pro přesun hrání s řezivem ve skladech nebo ze skladu řeziva do sušáren. V současně době se však používají jen ojediněle. Jsou nahrazovány hlavně výhodnějšími vysokozdvižnými vozíky. Posuvny rozdělujeme podle způsobu pojezdu na: posuvny ručně tlačené a posuvny elektrifikované.

57 VÝTAHY Výtah je strojní zařízení určené ke zdvíhání nebo spouštění břemen (osob a materiálu) ve svislém, případně šikmém směru mezi dvěma nebo několika stálými místy (podlažími) po přesně vymezené dráze. Doprava výtahy může být bud přerušovaná (výtah je při nástupu osob nebo nakládce materiálu v klidu),. nebo plynulá (nástup osob nebo nakládka břemen se děje během jízdy, například u pohyblivých schodů nebo oběžného výtahu). Výtahy rozdělujeme podle způsobu pohonu na ruční (maximální zatížení je 50 kg), elektrické a hydraulické (od 100 do kg).

58 Části výtahu 1. Výtahový stroj se skládá z elektromotoru, spojky, lanového bubnu nebo kladky a brzdy. Je umístěn ve strojovně, která je nad výtahovou šachtou nebo pod ní. Elektromotor výtahu může být krátkodobě přetížen. Umístění výtahového stroje a dalších částí výtahu je znázorněno s několika typy výtahů na obrázcích na dalších stranách.

59 Části výtahu A,B – ruční výtahy, 3 – kladky, 4 – klec, 5,12 – závaží,
7 - kloubové řetězy, 8 ruční článkový řetěz

60 Části výtahu C – výtah s motorem nad šachtou, 1- motor,
2 – kotouč brzdy, 3 – kladky, 4 – klec,

61 Části výtahu D – výtah s motorem vedle šachty, E – oběžný výtah
2 – kotouč brzdy, 3 – kladky, 4 – klec, 5 – závaží, 7 - kloubové řetězy, 9 – vodítka, 10 – hnací řetězové ozubené kolo, 11 – převodovky s jedním šnekovým soukolím

62 Části výtahu 2. Klec (kabina) je určena k uložení a přepravě břemen. Má ocelovou kostru ohrazenou stěnami nebo pletivem proti vypadnutí osob nebo proti vyčnívání materiálu. Strop a podlaha klece jsou bud ze dřeva, nebo z oceli. Podle druhu výtahu může mít klec dveře nebo může být bez nich. Ke kostře klece je připevněn závěs pro uchycení lana, vodici čelisti, které klec vedou a vylučují její kývání, a zachycovače, které zachycují klec na vodítkách, přetrhne-li se lano nebo překročí-li rychlost stanovenou mez zpravidla o 40 % (bývají výstředníkové a klínové).

63 Části výtahu 3. Nosná část je určena na zavěšení klece a vyvažovacího závaží. Nejčastěji to je ocelové drátěné lano. U výtahů, jejichž rychlost nepřekračuje hranici 0,3 m s-1, se též používá kloubový řetěz. 4. Vyvažovací závaží je určeno k vyvážení hmotnosti klece a poloviny hmotnosti břemena [max. nosnosti]. Skládá se z litinových nebo betonových hranolů vhodně uložených a upravených v ocelovém rámu nebo je tvoří pletivová skříň naplněná pískem, kovovým odpadem nebo betonem. Vyvažovací závaží je vedeno ve vodítkách.

64 Části výtahu 5. Vodítka jsou na k vedení klece nebo vyvažovacího závaží a zachycení klece zachycovači. Jsou zpravidla kovová, bývají bud' zavěšena na betonovém stropu nad šachtou, nebo do ocelového rámu nebo jsou podepřena o základ šachty. Ke konzolám ve stěnách šachty jsou vodítka přichycována příchytkami.

65 Části výtahu 6. 0mezovač rychlosti je samočinný rychlostní regulátor, který uvede do činnosti zachycovače, překročí-li klec stanovenou rychlost směrem dolů a 40 % nebo přetrhne-li nosná část. Téměř všechny omezovače pracují na základě působení odstředivé síly. Závaží utažená v kloubech omezovače se odstředivou silou oddálí a zadrží lanko vedené k zachycovači, jehož klín zadrží klec na vodítkách.

66 Části výtahu 7. Řídící mechanismus je určen pro manipulaci s výtahem (spouštění, zastavování, osvětlení, signalizaci apod.). Skládá se převážně z různých spouštěčů, stykačů, spínačů, reléových mechanismů a dalšího příslušenství. Obsluha a údržba výtahů se provádí podle předpisů ČSN Za dodržování těchto předpisů odpovídá majitel (použivatel) výtahu, který je povinen zabezpečit dozor a obsluhu výtahu osobami vyškolenými pro tento účel. Výtahy s nosností nad 500 kg musí mít řidiče. V závodech s větším počtem výtahů musí být těž výtahový technik, jehož úkolem je zabezpečovat bezporuchový a bezpečný chod výtahů.

67 Části výtahu Údržba výtahů se provádí na základě pravidelných týdenních a měsíčních prohlídek a zkoušek. Týdně se kontroluje činnost dveřních uzávěrek, přesné zastavování klece, osvětlení a signalizace. Jednou měsíčně se kontrolují důležité součásti, zejména vodítka, ložiska, lana, zachycovače a vypínací zařízení. U nákladních výtahů se každý třetí rok (bez dopravy osob každý šestý rok) konají odborné prohlídky a funkční zkoušky bezpečnostního zařízení a také zatěžkávací zkoušky výtahů. Zjištěné závady se zapisuji do revizní knihy a musí být v nejkratším čase odstraněny. Jinak nesmí být výtah používán.

68 Hlavní zásady bezpečnosti při práci s výtahy
hnací mechanismy a dráhy výtahů musí být řádně ohrazeny zakrytovány, klece výtahů, které používají i osoby, mu mít ochranný strop (střechu), samočinné zachycovače a omezovače rychlosti, hmotnost břemen nesmí překročit dovolenou nosnost výtahu, klec výtahu může být uvedena do pohybu jen při uzavřených dveřích, nový nebo rekonstruovaný výtah se smí uvést do provozu až po úvodním přezkoušení a schválení

69 Zásady obsluhy, ochrany před úrazem a požárem při používání vozidel vnitrozávodové dopravy
Ruční dopravu zejména převážení a přenášení větších nákladů a břemen, musí řídit a provádět pracovníci odpovědní a starší než 18 let. Při přenášení a dopravě musí být pracovníci vybaveni vhodnými pomůckami, například rukavicemi, brýlemi, obleky apod. Akumulátorové a jiné motorové vozíky musí být viditelně označeny evidenčním číslem, maximálně dovolenou nosností a zákazem jízdy nepovolaných osob. Obsluhovat je mohou pouze řidiči starší než 18 let, kteří zkouškou prokázali potřebné vědomosti z dopravních předpisy a obsluhy a jsou vlastníky vydaného oprávnění k jízdě. Při jízdě v závodě i mim se musí řídit pravidly silniční dopravy a platnými předpisy závodu. Na akumulátorových a jiných vozících je kromě závozníků spolujízda jiných osob zakázána.

70 Zásady obsluhy, ochrany před úrazem a požárem při používání vozidel vnitrozávodové dopravy
Jeřáb mohou obsluhovat pouze pracovnici starší než 18 let, kteří mají jeřábnický průkaz. Jeřábník je povinen pracovat podle pokynů vazače. Vázat břemena na jeřáb mohou pouze osoby, které byly pro tuto práci zvláště vyškoleny. Je nutno si uvědomit, že vazač zodpovídá za bezpečné uvázání, dopravu i uložení břemena. Nedovoluje se : převážet osoby na jeřábovém háku nebo břemenu, přenášet břemena nad osobami bez výstrahy vazače, používat neoznačené a nevyzkoušené vázací prostředky, zdržovat se nebo procházet pod zavěšeným břemenem.

71 Zásady obsluhy, ochrany před úrazem a požárem při používání vozidel vnitrozávodové dopravy
Výtahové dráhy musí být z každé strany ohrazeny. Místa vstupu a vykládky musí být vybavena dveřmi, které se nedají otevřít, dokud se za nimi nenachází výtahová plošina. Plošina musí být osvětlena. Každý výtah musí být označen maximální nosností, která nesmí být překročena. Posunování vozíků na závodních vlečkách mohou provádět pouze pracovníci pro tyto práce zvláště vyškolení. K brzdění se mají používat sochory a zarážky. Vzhledem k velikému nebezpečí úrazu je zakázáno pohybující se vozy rozpojovat a spojovat a pohybovat se při posun mezi kolejnicemi.

72 Zásady obsluhy, ochrany před úrazem a požárem při používání vozidel vnitrozávodové dopravy
Při nakládce a vykládce je nutno vagóny zabezpečit proti samovolnému pohybu. Materiál se musí ukládat v dostatečné vzdálenosti od kolejnic. Přecházení kolejnic je nutno věnovat zvýšenou pozornost, zvláště při špatné viditelnosti.

73 Kontrolní otázky 1. Čím je charakterizována vnitrozávodová doprava ?
2. Popište plošinový vozík se dvěma čely, jeho hlavní části a způsob použití. 3. Které dopravní motorové vozíky se nejčastěji používají v dřevařském průmyslu ? 4. Uveďte výhody paletizace a rozdělení palet. 5. Nakreslete a popište jednoduchou dřevěnou paletu. 6. Charakterizujte vnitrozávodovou kolejovou dopravu.

74 Kontrolní otázky 7. Uveďte hlavní části kolejových drah a stručně je popište. 8. Jaké různé prostředky se používají ve vnitrozávodové dopravě ? 9. Vyjmenujte kolejové vozíky nejčastěji používané v dřevozpracujících závodech. 10. Uveďte zásady obsluhy a ochrany Před úrazy při používání vozidel vnitrozávodové dopravy.

75 II.5 FUNKCE DOPRAVNÍCH STROJŮ

76 II.6 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

77 II.7 BOZP při dopravě

78 Mezistrojové a mezioperační dopravníky a manipulační zařízení
Mezistrojové a mezioperační dopravníky a manipulační zařízení jsou a nezbytné mechanizační prostředky pro mezistrojovou a mezioperační dopravu obráběných dílců a výrobků a manipulaci s nimi. Mechanizační dopravní prostředky spojují jednotlivé technologické stroje a z zabezpečují plynulou nebo přerušovanou dopravu dílců a výrobků, a mechanizační manipulační prostředky mechanicky vkládají dílce do strojů a linek, mění směr jejich pohybu a polohy, po obrobení je odkládají a ukládají. Tyto prostředky tvoří nedílnou součást strojů a zařízení mechanizovaných a částečně automatizovaných linek.

79 Mezistrojové a mezioperační dopravníky
Dopravníky jsou dopravní stroje a zařízení, které plynulým nebo přerušovaným chodem svých částí přemísťují náklad. Pohybují se po přesně stanovené dráze a náklad nesou nebo tlačí. Dopravníky patří k základním mechanizačním prostředkům. Úkolem dopravníků uvnitř strojových soustav je přemisťovat opracované dílce nebo výrobky od jednoho technologického stroje nebo obráběcí jednotky (operace) ke druhé buď plynule, nebo přerušovaně (periodicky).

80 Mezistrojové a mezioperační dopravníky
Tvoří bud součást sdružených strojů, nebo pracují jako samostatné zařízení, pevně nebo pružně spojená s technologickými stroji nebo jinými zařízeními. Dopravníky zkracují průběžné netechnologické časy, podílejí se na úspoře výrobních ploch, nahrazují ruční práci při mezioperační dopravě, zvyšuji bezpečnost práce a vytvářejí podmínky pro organizaci výroby uvnitř výrobních linek.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google