Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Mácha 9. třída ZŠ Waldorfská 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Mácha 9. třída ZŠ Waldorfská 2007"— Transkript prezentace:

1 Jan Mácha 9. třída ZŠ Waldorfská 2007
ANTISEMITISMUS Jan Mácha 9. třída ZŠ Waldorfská 2007

2 Antisemitismus Nenávist a předsudky vůči Židům - národnostní, náboženská a rasová nesnášenlivost. V průběhu dějin se prezentovala různě; od opovržení přes diskriminaci až po pogromy, násilné deportace, genocidu, holocaust a popírání holocaustu.

3 Původ a užití Označení antisemitismus ve významu „nenávist vůči Židům“ poprvé užil německý protižidovský aktivista Wilhelm Marr r ve své knize Cesta k vítězství germánství nad židovstvím. Marrova kniha se stala velmi populární. Marr ve stejném roce založil Antisemitskou ligu, první německou organizaci, která se otevřeně angažovala v boji proti údajné hrozbě Německu ze strany Židů a prosazovala jejich násilný odsun ze země.

4 Vývoj antisemitismu Kolem roku 70 n. l. se Židé z politických a hospodářských důvodů rozptýlili do světa. Jakmile někde propukla společenská krize, agresivita místních obyvatel se soustředila na Židy – byli totiž velmi odlišní, hlavně náboženstvím, zvyky apod. R. 305 n.l. byly ve Španělsku vydány první zákony proti Židům. R.1095 proběhla první vlna pronásledování při 1. křížové výpravě.

5 Vývoj antisemitismu Od 13. století byly hlavními důvody nepřátelství k Židům vyprávění o rituálních vraždách, zneuctívání hostií a obvinění, že Ježíš Kristus byl ukřižován kvůli Židům. Lidé si mysleli, že jen národ posedlý ďáblem mohl zabít Boha. Tak se pro křesťany stali Židé symbolem Satana. Zobrazení údajné rituální vraždy Šimona z Trentu, spáchané Židy .

6 Vývoj antisemitismu Bratislavští Židé przní hostii

7 Vývoj antisemitismu V letech 1348 – 1350 proběhla v Evropě vlna pogromů kvůli plicnímu moru zvaného „černá smrt“- kolovaly pověsti, že Židé úmyslně otrávili studny. Židé byli vězněni a mučením donucováni k přiznání. Žid tráví křesťanskou studnu.

8 Hilsneriáda R byl na našem území obviněn Žid Leopold Hilsner z údajné rituální vraždy katolické dívky Anežky Hrůzové. Na Hilsnerovu obranu vystoupil T.G. Masaryk - rituální vraždu označil za pověru.

9 Hilsneriáda Tělo bylo nalezeno v den židovského svátku Pesah.
Teorie rituální vraždy byla podpořena pitevním nálezem - smrt nastala úplným vykrvácením, ale množství sražené krve, které se našlo na místě vraždy, neodpovídalo tomu, kolik jí oběť musela ztratit.

10 Protokoly sionských mudrců
Falešný dokument ruské tajné policie, který měl obvinit Židy z problémů Ruska. V současných konfliktech na Blízkém východě jsou Protokoly stále vydávány a používány jako důkaz židovského spiknutí.

11 Protokoly sionských mudrců
„Podle záznamů tajného židovského sionismu, Šalamoun a další židovští učenci již v roce 929 před Kristem vymysleli teoreticky plán na mírové dobytí celého světa Sionem.“ „Je předpovězeno, že had, který se přesně drží svého plánu, nedokončí svou práci, dokud jeho hlava opět nedosáhne Sionu a dokud tímto způsobem nedokončí kruh kolem Evropy - a dokud, po spoutání Evropy, neobemkne celý svět.“

12 Ukázky antisemitských karikatur a plakátů do roku 1945
Karikatura Rothschildů -významných bankéřů a podnikatelů.

13 Ukázky antisemitských karikatur a plakátů do roku 1945
Karikatura vídeňského humoristického a antisemitského časopisu z r „Největší zvíře světa -lichvář s obilím.“

14 Ukázky antisemitských karikatur a plakátů do roku 1945
Německý předvolební plakát z r

15 Holocaust Holocaust: z řeckého holos – celý, úplný; kausis – spalování
Znamená zvíře obětované bohu (býk, jehně, hrdlička), které je spáleno na popel na kamenném oltáři - obřad je popsán ve Starém zákoně v knize Leviticus. V dnešní době se používá výrazu holocaust běžně ve smyslu masového vraždění Židů nacisty; Židé i jiní dávají přednost šoa.

16 Shoah = pohroma, naprostá zkáza
V Bibli je shoah pohroma, která postihne zděšený lid, hoře a zkáza, katastrofa, která zničí Babylon. „Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene Ani vlastní život.“ (Iz 47,14) Toto slovo dává genocidě rozměr náboženský - někteří v něm spatřují znamení, že Bůh opustil svůj lid.

17 Norimberské zákony z 15. září 1935
Zákon o říšském občanství: „…občanem Říše může být pouze Němec nebo člověk s příbuznou krví…“ Židé byli zbaveni občanství, volebního práva, nesměli zastávat veřejné funkce a uzavírat sňatky s Němci.

18 Norimberské zákony z 15. září 1935
Zákon na ochranu německé krve a německé cti: zakazoval uzavírat sňatky mezi Židy a Němci zakazoval židovským domácnostem zaměstnávat německé služebné do věku 45 let a vyvěšovat německou vlajku. Bojkot židovských obchodů.

19 Propaganda V roce 1938 byla v Německu vydána čítanka Jedovatá houba, která měla dětem názorně ukázat úlohu Židů ve společnosti. Děti se seznamovaly s tím, že jsou Židé vlastní rasa se špatnými fyzickými i duchovními rysy, že jsou rození podvodníci a neštítí se ani vražd a zneužívání křesťanských dívek.

20 Propaganda Malý Franz jde s maminkou do lesa na houby. Když je nasbírají, třídí je na jedlé a jedovaté. Cestou domů maminka Franzovi vysvětluje, že s lidmi je to podobně jako s houbami. I mezi nimi jsou lidé dobří a lidé jedovatí. „ A víš, kdo jsou ty jedovaté houby lidstva?“ ptá se maminka. Samozřejmě Židé. I lidské jedovaté houby je třeba se naučit rozlišovat, mají různé barvy a podoby. „A vědí všichni nežidé“, ptá se Franz, „že Židé jsou stejně nebezpeční jako jedovaté houby?“ „Bohužel ne, a proto je nutné je varovat.“

21 Propaganda Hansova mladší sestřička Elsa začne jednoho dne domů nosit spoustu sladkým bonbonů. Říká, že je dostává od nějakého cizího pána. Hans chce také bonbony a jde se sestřičkou na místo, kde tento muž pobývá. Skutečně tam stojí a nabízí jim sladkosti. „Jak komicky to mluví“, říká si Hans, „ten snad mluví nosem, to musí být Žid“. Muž říká, že dostanou bonbony, ale že musejí jít s ním. Hans dostane najednou strach a vykřikne: "Ty jsi Žid!", popadne sestřičku a utečou. Nejbližšímu policistovi sdělí, co se jim stalo a ten tajemného muže zatkne. Následně se zjistí, že ho policie už dlouho hledala a že unesl mnoho dětí.

22 Křišťálová noc V noci z 9. na 10. listopadu 1938 došlo k celoněmeckému pogromu, který vstoupil do dějin jako takzvaná křišťálová noc. Záminku k rozpoutání násilností poskytla vražda sekretáře německého velvyslanectví ve Vídni Ernsta von Ratha, kterého 7. listopadu postřelil mladý Žid Herschel Grynszpan. Na pietním shromáždění nacistů ministr propagandy Goebbels vyzval německý národ k odplatě !!!

23 Křišťálová noc Plenění obchodů, podpalování synagog – bilance:
zaniklo až 267 synagog více než 7000 židovských objektů poničeno vandalismem bylo zabito více než sto lidí - na řadě míst lidé vyvlekli Židy na ulici, kde je surově bili až Židů bylo odvlečeno do koncentračních táborů Nacistická vláda reagovala na násilnosti prohlášením, že mezi 9. a 11. listopadem došlo k nikým neorganizované akci rozhořčených obyvatel ‘‘s trochou rozbitého skla‘‘ - odtud název křišťálová noc.

24 Křišťálová noc V naší republice shořela při křišťálové noci například opavská synagoga, krnovská židovská márnice i novojičínská synagoga. V Šumperku časně ráno 10. listopadu rozbili neznámí pachatelé skleněné výklady v pěti židovských obchodech, podobně jako v bytech v Ostravě Svinově. V Bruntále a Rýmařově zavřeli a zapečetili příslušníci SS všechny židovské obchody.

25 První koncentrační tábor
Březen městečko Dachau západně od Mnichova. Tento tábor se stal symbolem nacistické brutality v předválečném období.

26 Ostatní velké tábory v předválečném Německu
otevření počet obětí Buchenwald  000 Ravensbruck Flossenburg  000 Sachsenhausen  000 Neuengamme  000

27 Rozmístění koncentračních táborů

28 Osvětim Největší vyhlazovací tábor.
Vybudován v červnu r u polského města Osvětim (německy Auschwitz). Během 2. světové války v něm zahynulo 1 200 000 až 1 600 000 lidí.

29 Osvětim V první fázi své existence Osvětim fungovala jen jako koncentrační tábor pro politické vězně – ti měli tábor postavit. V březnu 1941, kdy počet vězňů přesáhl 10 000, vzrostl její význam jako dodavatele pracovní síly pro válečný průmysl. Německé podniky a zbrojní továrny si začaly v okolí Osvětimi zřizovat své pobočky. Táborový komplex se rozšířil - vedle dosavadního tábora Osvětim I. vznikl ještě mnohem větší tábor Osvětim II. – Březinka a brzy přibyl i Osvětim III., pod který spadalo několik desítek menších poboček v širokém okolí. Stálý počet vězňů od roku 1942 se pohyboval mezi 130 000 až 150 000.

30 Osvětim - Březinka V letech 1941 a 1942 byly vybudovány plynové komory a ‘‘velkokapacitní‘‘ spalovací rošty. Do listopadu 1944 bylo ve zdejších plynových komorách zplynováno asi 1 135 000 lidí !!!!!!

31 Osvětim Dalších 260 000 vězňů nejrůznějších národností zahynulo v osvětimském táborovém komplexu na následky týrání, surového zacházení, hladomoru a vysílení. Mnozí vězni byli utlučeni, zastřeleni, umrzli nebo spáchali sebevraždu skokem do elektrických plotů.

32 Mengele – anděl smrti V květnu 1943 přichází do Osvětimi mladý lékař Josef Mengele - měl příkaz ověřit, zda je možné uměle zajistit, aby žena porodila dvojčata - tímto způsobem se pak mělo zajistit zvýšení plodnosti německých žen.

33 Mengele – anděl smrti Mengele prováděl nelidské experimenty, pro které si většinou vybíral romské děti a jednovaječná dvojčata. Pokusy na dětech prováděné za živa, neuvěřitelné krutosti, brutální chirurgické zákroky. „Jednoho dne Mengele přinesl čokoládu a nové oblečení. Na druhý den přišli příslušníci SS a vzali s sebou dvě děti, jeden z nich byl hrbáček. O dva nebo tři dny později je jeden esesák přivezl zpátky v hrozném stavu. Byli pořezaní. Hrbáčka přišili zády k druhému dítěti a k sobě sešité měly i hřbety rukou. Byl cítit odporný zápach hnilobné infekce. Jejich rány byly špinavé a děti každou noc proplakaly.“ - svědkyně Vera Alexanderová v roce 1985 v rozhovoru pro Central Television (Londýn)

34 Mengele – anděl smrti Josef Mengele je dále obviňován z toho, že se účastnil výběrů - selekce - takových vězňů, kteří byli kvůli hladovění, nemoci nebo týrání neschopni práce v táboře a jejichž rychlé uzdravení se nepředpokládalo. Lidé, které vybral, byli usmrceni buď injekcemi, popravčí četou, nebo bolestivým udušením kyanovodíkem v plynových komorách. Smrtící injekce fenolu, benzinu, chloroformu nebo vzduchu do krevního oběhu často aplikoval vlastnoručně…

35 Mengele – anděl smrti Mengele nebyl nikdy dopaden a unikl tak pozemské spravedlnosti. Zemřel v roce 1979 při koupání v latinské Americe.

36 Adolf Hitler Říšský kancléř, vůdce Třetí říše.
R spáchal sebevraždu se svou manželkou Evou Braunovou.

37 Heinrich Himmler Říšský vůdce SS, šéf Gestapa, velitel zbraní SS, ministr vnitra a organizátor hromadného vyvražďování Židů. R spáchal v britském zajetí sebevraždu.

38 Rudolf Hess Velitel tábora v Osvětimi. Odsouzen na doživotí.

39 Reinhard Heydrich Druhý nejvyšší představitel SS, zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava. R zemřel na následky zranění při atentátu.

40 Josepf Goebbels Říšský ministr propagandy.
R spáchal sebevraždu s celou svojí rodinou.

41 Hans Michael Frank Generální guvernér okupovaného Polska.
Odsouzen za zločiny proti lidskosti a popraven.

42 Theodor Eicke Inspektor koncentračních táborů a velitel strážních jednotek SS v táborech- Totenkopfverbände. Zemřel v boji r

43 Adolf Eichmann Nacistický funkcionář, jeden z hlavních organizátorů holocaustu. Odsouzen k trestu smrti oběšením.

44 Vyhlazovací tábory a jejich oběti
lokalita plyn. komory v provozu počet obětí Osvětim II (Březinka) březen 1942 – listopad  135 000 Treblinka červenec 1942 – duben  000 Belzec březen 1942 – prosinec  000 Majdanek únor 1943 – červenec Chelmno prosinec 1941 – červen Sobibor březen 1942 – říjen  000 Malý Trostinec květen 1942 – říjen  000

45 Popírači holocaustu Od konce II. světové války se objevují pokusy holocaust zpochybnit. Popírači překrucují nebo zamlčují historická fakta o genocidě židovského národa a tvrdí, že k žádnému masovému vraždění Židů nikdy nedošlo. Nejznámější popírač David Irving je svými stoupenci považován za elitního historika i přesto, že historii nikdy nevystudoval. Byl několikrát kvůli manipulaci s důkazy před soudem v různých zemích, některé státy mu dokonce zakázaly vstup na svá území - nemůže legálně vstoupit na půdu Kanady, Nového Zélandu, Itálie, Německa a Jižní Afriky.

46 Popírači Holocaustu Ernst Zündel - první pravicově orientovaný extrémista, který využil internet k celosvětovému šíření nenávistných materiálů. 15. února 2007 odsouzen na pět let nepodmíněně za popírání holocaustu. V odůvodnění rozsudku předseda soudu popsal Zündela jako „extremistického antisemitu“ a „oddaného nacionálního socialistu, který se snaží idealizovat Hitlera a považuje ho za neškodného.“

47 Mahmúd Ahmadínedžád Tak jako se Hitler podle svého názoru pokoušel vražděním Židů "osvobodit" lidstvo, i Ahmadínežád věří, že může lidstvo "osvobodit" násilným zničením Izraele. Židé v Íránu citelně pociťují svůj podřízený status: nesmějí zastávat žádnou vyšší pozici než muslimové a jsou například vyloučeni z vysokých politických a armádních funkcí, nesmějí svědčit u soudu, jejich židovské školy musí řídit muslimové, zakázány jsou knihy v hebrejštině….

48 Závěr Masové vyvraždění šesti milionů evropských Židů v nacistických vyhlazovacích táborech je zcela ojedinělou historickou událostí!!! Nacisté se rozhodli vyvraždit z pouhé rasové nenávisti všechny evropské Židy bez výjimky, včetně nejmenších dětí - žádný Žid nesměl přežít a nikdo z postižených přitom nemohl svůj osud nijak zvrátit.

49 Závěr Od tragické události uplynulo více než šedesát let a okruh pamětníků se každý rok ztenčuje. Naší generaci chybí osobní zkušenost a snad i schopnost vcítit se do osudů tehdejších obětí. Nacismus a jeho zločiny se stávají stále vzdálenější minulostí, myslím ale, že na některé věci se ale zapomínat nesmí…

50 Použitá literatura Emmert, F.: Holocaust. Brno : Computer Press. 2006
Ress, L.: Osvětim - nacisté a konečné řešení. Praha : Euromedia Group. 2005 Posner, G., Ware, J.: Mengele – anděl smrti. Praha : XYZ. 2007 Bullock, A.: Hitler a Stalin. Plzeň : Mustang. 1995 Lipstadtová, D.: Popírači holocaustu. Praha : Paseka. 2006

51 Internetové zdroje www.holocaust.cz


Stáhnout ppt "Jan Mácha 9. třída ZŠ Waldorfská 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google