Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Choroby dýchacího ústrojí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Choroby dýchacího ústrojí"— Transkript prezentace:

1 Choroby dýchacího ústrojí

2 Hlavní příznaky při chorobách dýchacího ústrojí
Dušnost – neodpovídá-li přívod kyslíku a výdej oxidu uhličitého potřebě organismu Dušnost má původ v dýchacím ústrojí: zúžení dýchacích cest nesprávnou funkcí dýchacích svalů omezení dýchací plochy

3 Periferní cyanóza – modrofialové zabarvení kůže a viditelných sliznic (na ušních boltcích, koncích prstů, rtech, jazyku, tvářích a spojivkách) Je způsobena vyšším obsahem (více než 50 g/l) redukovaného hemoglobinu v kapilární krvi Kůže zvl. Na končetinách je teplá!

4 Kýchání Kašel Sputum (hlenové, hnisavé, serózní, hnilobné, krvavé) Hemoptýza – zdroj může být v hrtanu, průdušnici, průduškách i plicích Bolest – není hlavním příznakem (výjimkou je postižení pohrudnice)

5 Druhy hypoxie hypoxemická poruchy přestupu O2 do krve (směs chudá na O2, nemocné plíce) anemická (málo Hb i O2 v buňkách) stagnační (porucha srdce, vázne dodávka buňkám - šok, srdeční selhání) histotoxická - vázne využití v buňkách - otrava kyanidy, metabolická alkalóza hypermetabolická - nároky tkání jsou příliš velké (sepse)

6 Klinické příznaky hypoxie CNS
1. fáze -P; D;systol TK; oligurie (únava, spavost, deprese, zmatenost, neklid halucinace) 2. fáze - P; systol TK; dyspnoe, cyanoza (bezvědomí, křeče, srdeční zástava)

7 Normobarická oxygenoterapie
s nižším parciálním tlakem kyslíku dušnost % 5-6 l/min kysl. brýle s vyšším parciálním tlakem ARDS % 4-6 l/min-venturiho maskou

8 Absolutní indikace hyperbaroxie :
otrava oxydem uhelnatým, radioterapie malig. nádorů - zvyš. účinek anaerobní infekce hypoxie mozku, tonutí, arteriální uzávěr , kesonova nem.

9 Přehled vyšetřovacích metod

10 Rentgenové vyšetřovací metody
Skiaskopie – dnes není již tak časté Skiagrafie – objektivní záznam rentgenového obrazu Tomografie – zobrazuje změny v nastavených vrstvách plic o síle 0,5 až 2 cm Bronchografie – zobrazení bronchiálního stromu kontrastní látkou Pneumoangiografie – zobrazení tepen a žil v plicích kontrastní látklu

11

12 Radionuklidová vyšetření
Scintigrafie plic – plicní scan – (značkovaný albumin nebo technecieum) Zachycuje perfúzi (průtok) plicního cévního řečiště pomocí radionuklidu.

13 Endoskopická a bioptická vyšetření
Torakoskopie – zavedení endoskopu do pohrudniční dutiny a její přehlédnutí Bronchoskopie endoskopické vyšetření průdušek – nepostradatelné v dg nádorů Za kontroly zraku lze provádět biopsii nebo excizi a získat buněčný materiál pro cytologické vyšetření

14 Mikrobiologické vyšetření (sputum – vyšetřit do 2 hodin po odběru)
Kožní dg testy

15 Funkční vyšetření plic
Měření plicních objemů – zjišťují ventilační (mechanickou) funkci plic Měření plicní difúzní kapacity – obraz o difúzi mezi sklípky a plicní kapilární krví Měření hemodynamické funkce plic – obraz o cévním řečišti (pneumoangiografie)

16 Akutní zánět dýchacích cest
Je velmi časté onemocnění Postihuje zpravidla několik úseků dýchacích cest současně Převládají-li příznaky postižení jen jednoho úseku jedná se o akutní rhinitis, faryngitis, laryngitis, tracheitis, bronchitis

17 Nejčastější příčinou je
infekce respiračními viry Bakteriální infekce Kvasinky a plísně Inhalace dráždivých plynů a prachů

18 Bronchitis chronica Vymezení pojmu Etiologie a incidence
Nálezy při vyšetření Ošetřovatelské diagnózy Plánování a realizace Hodnocení

19 Vymezení pojmu Klinicky je definována hypersekrecí spolu s chronickým kašlem trvajícím nejméně 3 měsíce v roce, a to 2 po sobě jdoucí roky. Musí být vždy doprovázena kašlem. Je možné ji dělit na: jednoduchou (simplex) hlenohnisavou (mucopurulenta) s obstrukcí (obstruktiva)

20 Etiologie a incidence Chronická bronchitida patří do chronické obstrukční plicní nemoci spolu s emfyzémem, astmatem a bronchiektazie. Vyskytuje se u 5-20% dospělé populace. Na vzniku chronické bronchitidy se podílí exogenní a endogenní příčiny:

21 exogenní příčiny: opakované respirační infekce (nejvyšší výskyt vyskytují na jaře a podzim). Nejčastěji je zjišťován hemofilus a pneumokok. Virová infekce způsobuje změnu řasinkového epitelu v dýchacích cestách což umožní snadnější vznik bakteriální superinfekce;

22 Vlivy pracovního prostředí: oxid siřičitý, dusíkaté plyny, uhlovodíky, formaldehyd
Kouření: závislost na kvantitě a způsobu kouření, vliv pasivního kouření. Znečištěné ovzduší (ekologické vlivy) postihuje celou populaci v dané oblasti

23 endogenní příčiny: Individuální predispozice – reaktivita bronchiální sliznice, alergici Věk – počet nemocných stoupá s věkem Pohlaví – častější výskyt u mužů Sinusitida

24 Nálezy při vyšetření V anamnéze pacienta se obvykle objevují:
opakované infekce dýchacích cest přetrvávající produktivní kašel pomalý vývoj, typicky několik let v pokročilejším stádiu hmotnostní úbytek

25 Nálezy při vyšetření: pacient zaujímá polohu v předklonu s podepřenými pažemi (to umožňuje využití dýchacích svalů) našpulení rtů při výdechu prodloužený výdech někdy doprovázený pískoty, vrzoty

26 snížená vitální kapacita plic, snížený PO2 a zvýšený PCO2
může být zvýšen hemoglobin a hematokrit (to nasvědčuje hypoxémii) může být pozitivní nález sputa – nejčastěji Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae

27 Ošetřovatelské diagnózy
Porušená samočistící schopnost dýchacích cest, Snížená výkonnost, Snížená periferní tkáňová perfúze, Narušený spánek, Snížená schopnost vést vlastní domácnost, Riziko příjmu stravy a tekutin menší než tělesná potřeba,

28 Plánování a realizace Podávejte léky dle ordinace lékaře: antibiotika, bronchodilatancia, mukolytika. Podávejte oxygenoterapii v předepsané koncentraci či inhalaci s mukolytiky. Připravujte pacienta na vyšetření: RTG (skiagrafie, skiaskopie, tomografie, CT), spirometrie, bronchoskopie, scintigrafie Udržujte zvýšenou a vzpřímenou polohu horní části těla pacienta

29 Naučte pacienta zvládnout dušnost prohloubením dechu a výdechu:
Zadržet dech na 3-5 s a potom pomalu vydechovat ústy a poté 2x po sobě zakašlat. Nauč pacienta dýchat hluboce - bráničnímu/břišnímu dýchání a pomalu a pokud možno v sedě.

30 Nácvik správné rytmiky dýchání:
krátký intenzivní nádech, pomalý, nenásilný a malou silou prováděný výdech. Cvičit x za den po dobu minut.

31 Aby byl efekt dechových cvičení co nejlepší, je vhodné je zahájit po dokonalém odkašlání nebo po podání bronchodilatancií. Při nácviku hlubokého dýchání podkládejte hrudník pacienta tvrdou podložkou.

32 Zbavujte dutinu ústní pravidelně hlenu, sledujte množství a charakter sputa
Kontrolujte kašel - vyhněte se podávání příliš studených či teplých nápojů. Vysvětli faktory, které snižují oxygenaci: kouření, velké teplotní výkyvy, nadváha, stres Diskutujte s poacientem o individuálních požadavcích na spánek a faktorech, které je ovlivňují

33 Podporujte efektivní odpočinek (vhodné prostředí, pohodlné lůžko, úprava polštářů, ventilace, zavírání dveří od pokoje) Udržuj hlavu v požadované poloze (obvykle zvýšená). Podávejte stravu se zastoupením všech důležitých živin pro organismus (cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály a tekutiny).

34 Podávejte menší porce - 6x denně.
Předcházejte nauzee: udržuj příjemné prostředí ústní hygienu pacienta

35 Edukace: Vysvětlujte škodlivost kouření, prašného prostředí pacientovi i rodině Naučte pacienta šetřit vlastní síly: Jakmile je možné, při vykonávání ADL sedět Rozvrhnout aktivity na celý den Neklást si nepřiměřené cíle

36 Poučte o vhodné stravě (požívání nadýmavé stravy zvyšuje napětí břišní stěny)
Vysvětlete pacientovi jak zkvalitňovat spánek (např.vyhnout se kofeinu, dodržovat pravidelně dobu ukládání se ke spánku, vyvětraná místnost , uložit se ke spánku, jestliže cítí skutečně ospalým)

37 Hodnocení Pacient (rodina):
má optimální hodnoty fyziologických funkcí, Astrup, intogramu, vyšetření sputa popíší/předvedou metody efektivního kašlání, dýchání a šetření fyzických sil je schopen naplánovat aktivity dle svých fyzických možností (stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle)

38 má optimální stav výživy (BMI)
popíší faktory, které přispívají ke zhoršení stavu (kouření, prašné prostředí, odmítání stravy apod.) popíší příznaky zhoršení zdravotního stavu pacient nebo jeho rodina má znát kontakty na domácí péči

39 Literatura Beare, P., G., Myers, J., L.: Adult Health Nursing. Mosby, New York 1998 Doenges, Moorhouse: Kapesní průvodce zdravotní sestry. Grada Publishing 1996 Hargrove-Huttel, R., A.: Medical Surgical Nursing. Lippincott Company, Philadelphia, Pensylvania 1996 Klener, P. at al.: Vnitřní lékařství. Galén, Praha 1999 Neuwirth, J., Fifernová, G.: Ošetřovatelství II. Informatorium, Praha 1996 Paradiso, C.: Pathopfysiology. Lippincott Company, Philadelphia, Pensylvania 1999


Stáhnout ppt "Choroby dýchacího ústrojí"

Podobné prezentace


Reklamy Google