Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká města druhy měst, městská privilegia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká města druhy měst, městská privilegia"— Transkript prezentace:

1 Středověká města druhy měst, městská privilegia
druhy měst, městská privilegia

2 Znak PLZNĚ „Nejstarší částí znaku města Plzně byla stříbrná chrtice v červeném poli. V době husitských válek si ji do erbu umístili měšťané, aby symbolizovala věrnost města císaři a českému králi. Tento znak polepšil Zikmund Lucemburský roku 1434 o dvouhrbého velblouda, kterého Plzeňští vzali husitům při jejich neúspěšném obléhání Plzně. Při jednom z výpadů za městské hradby se Plzeňským podařilo ukořistit živého velblouda, kterého sirotci pod vedením hejtmana Jana Čapka ze Sán přivezli jako dar krále z Polska za pomoc v bojích proti řádu německých rytířů. Plzeňští přivedli odcizeného velblouda s velkou slávou do města a později ho darovali Norimberčanům. Husité po ztrátě velblouda zanechali obléhání a od Plzně odtáhli. Papež Pavel II. roku 1466 obohatil Plzeňským znak o další dvě pole za věrnost Římu v boji proti králi Jiříkovi. Ta symbolizovala papežský úřad a poměr Čech k říši římské. Ve stříbrném poli dva zlaté papežské klíče a ve zlatém poli zbrojnoš, držící v pravici pravou polovinu černého orla. Sami Plzeňané si ve druhé polovině 15. století rozšířili znak o středový srdeční štítek s otevřenou městskou bránou s rytířem, který představoval zakladatele města Václava II. a nad branou je prostovlasá panna, držící dva praporce se znamením českého lva a svatováclavské orlice. Tento štítek je obrazem nejstarší městské pečeti z doby založení města v roce 1295.“ (1.) ____________________________________________________ 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Plzeňský znak [online]. c2011 [citováno ]. Dostupný z WWW: <

3 Co jsou města a kde vznikala?
Města = místa příhodná k obchodování, usídlení, podnikání V Čechách a na Moravě byla zakládána od 13. století přemyslovskými králi Vznikala na - křižovatkách obchodních cest - místě řemeslnických osad - neobydleném místě = na zeleném drnu

4 Pražští měšťané otevírají bránu Janu Lucemburskému

5 Nymburk, městské hradby

6 při zakládání měst byli důležití lokátoři:
od panovníka si koupili právo založit město, vyměřili tržiště - náměstí a domovní parcely rozprodávali osadníkům Zbraslav, kostel ■ k rozvoji měst přispěly: peníze investované do jejich zakládání soustředění lidí na jednom místě společenské vztahy ve městě

7 Historický plán města Náchoda, r. 1850

8 Podle zakladatele dělíme města na:
KRÁLOVSKÁ věnná horní - zakládá je král - obyvatelé jsou svobodní - odvádějí králi daně - získávají privilegia PODDANSKÁ - zakládá je církev a šlechta - obyvatelé jsou poddáni své vrchnosti

9 Přemysl Otakar I., Václav II. – zakladatelé měst
Žatec, Litoměřice, Bruntál, Opava

10 Právo pečeti Privilegia - práva měst Hrdelní Mílové
skladu Privilegia - práva měst Hrdelní Várečné Obehnat město hradbami Mílové Tržní

11 Historická pečeť města Uherské Hradiště
15. stol.

12 Kutná Hora – horní město

13 zavražděn svatý Václav
Stará Boleslav 935 zde byl zavražděn svatý Václav

14 Vzhled měst náměstí, rynek hradby kostel, radnice, kašna, morový sloup
domy měšťanů, řemeslnické dílny se nacházely v přízemí domů za hradbami bydleli nakažlivě nemocní, kat a řemeslníci pracující s ohněm

15 Morové sloupy v Kolíně a v Pardubicích

16 Městská brána v Jihlavě a ve Staré Boleslavi

17 Společenské vrstvy města
purkmistr konšelé kněží řemeslníci, kupci tovaryši městská chudina, žebráci králův zástupce, stál v čele města členové městské rady střední vrstva neplnoprávní občané

18 Města a obchod současně s městy vznikala síť nových silnic, sloužících k přepravě dálkového zboží i zboží místních výrobců cizí kupci přiváželi drahé látky, koření, sůl, vzácná dřeva, pochoutkou byl páv pro každodenní nákupy chodili měšťané ke kramářům do jejich obchodů v přízemí domů nebo v městské tržnici ve stanovené dny se konaly pravidelné jarmarky policejní pořádek v ulicích a kontrola příchozích měly zajistit měšťanům klid a zabezpečit jejich majetek    

19 Nejstarší města v Čechách a na Moravě Horní města
Jihlava. Měděnec Kutná Hora, Hora Svatého Šebestiána Věnná města Mělník Hradec Králové Praha Litoměřice Písek Ústí nad Labem Brno Bruntál Uničov Kutná Hora

20 Hradec Králové

21 Litoměřice

22 Žatec. 1602


Stáhnout ppt "Středověká města druhy měst, městská privilegia"

Podobné prezentace


Reklamy Google