Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instrukční hypotéza vytváření protilátek byla opuštěna ve prospěch hypotézy klonální. Mechanismy imunity jsou u obratlovců důležitější než mechanismy přirozené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instrukční hypotéza vytváření protilátek byla opuštěna ve prospěch hypotézy klonální. Mechanismy imunity jsou u obratlovců důležitější než mechanismy přirozené."— Transkript prezentace:

1 Instrukční hypotéza vytváření protilátek byla opuštěna ve prospěch hypotézy klonální. Mechanismy imunity jsou u obratlovců důležitější než mechanismy přirozené rezistence. Protilátky mají vysokou specifitu vazby. Vpravení antigenu do organismu vyvolá imunitní odpověď. Aloreaktivita (a odhojení transplantátu) je způsobena rozpoznáním cizorodých MHC antigenů. B-buňky a jejich protilátky mají nízkou afinitu k tělu vlastním antigenům.

2 Obecná imunologie parazitálních nákaz Parazitismus a imunita

3 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

4 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

5 Parazitismus Definice parazita: Organismus, který pravidelně stráví určitou fázi svého života asociován s jedním určitým jedincem hostitelského druhu, přičemž má z této asociace užitek a hostitelský organismus škodu.

6 Ekologické vymezení parazita Efekt na biologickou zdatnost Počet obětí na 1 útočníka Jedna oběťVíce obětí Menší než 100%typický parazitmikropredátor 100% (oběť má nulovou zdatnost) parazitoid kastrátor predátor

7 Hlavní rozdíl mezi predátorem a parazitem nutnost dlouhodobé koexistence nutnost obrany proti imunitnímu systému

8 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

9 Rezistence a imunita rezistence – obrana proti cizorodému agens se kterým se druh již v minulosti setkal imunita – obrana proti cizorodému agens se kterým se druh v minulosti setkat nemusel vrozená rezistence (imunita) – obrana proti cizorodému agens se kterým se jedinec v minulosti nesetkal získaná rezistence (imunita) – obrana proti cizorodému agens se kterým se jedinec v minulosti již setkal

10 Rezistence a imunita II provázanost mechanismů rezistence a imunity (např. komplement) relativní význam rezistence a imunity pro obranu hostitelského organismu

11 Instrukční hypotéza vytváření protilátek byla opuštěna ve prospěch hypotézy klonální. Mechanismy imunity jsou u obratlovců důležitější než mechanismy přirozené rezistence. Protilátky mají vysokou specifitu vazby. Vpravení antigenu do organismu vyvolá imunitní odpověď. Aloreaktivita (a odhojení transplantátu) je způsobena rozpoznáním cizorodých MHC antigenů. B-buňky a jejich protilátky mají nízkou afinitu k tělu vlastním antigenům.

12 Instrukční hypotéza vytváření protilátek byla opuštěna ve prospěch hypotézy klonální. Mechanismy imunity jsou u obratlovců důležitější než mechanismy přirozené rezistence. Protilátky mají vysokou specifitu vazby. Vpravení antigenu do organismu vyvolá imunitní odpověď. Aloreaktivita (a odhojení transplantátu) je způsobena rozpoznáním cizorodých MHC antigenů. B-buňky a jejich protilátky mají nízkou afinitu k tělu vlastním antigenům.

13 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

14 Protichůdné zájmy parazita a hostitele imunoreaktivita tolerance parazit hostitel

15 Faktory ovlivňující účinnost selekce u parazitů větší kapacita množení –Necator 15 000 vajíček za den, Ascaris 200 000, T. saginata 720 000, některé motolice 24 000 větší velikost populace večeře nebo život systematičtější selekční tlak zlovolné chování nakažených

16 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

17 Význam imunoreaktivity pro hostitele eliminace parazita ochrana proti další infekci ochrana příbuzných snížení virulence parazita díky efektu mafie evoluční snížení virulence parazita (jak kdy)

18 Význam imunoreaktivity pro parazita obrana proti superinfekci (premunice) využití imunocytů jako vektorů či potravy

19 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

20 Význam hyperreaktivity pro hostitele většinou snižuje biologickou zdatnost může zvyšovat inklusivní biologickou zdatnost eliminace parazita z prostředí (selekční tlak)

21 Význam hyperreaktivity pro parazita většinou snižuje biologickou zdatnost může být součástí manipulační aktivity – může zvyšovat efektivitu přenosu může vyřazovat specifické obrané mechanismy hostitele efekt mafie

22 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

23 Význam imunosuprese pro hostitele většinou snižuje biologickou zdatnost zvyšuje riziko dalších nákaz Schistocephalus

24 Význam imunosuprese pro parazita většinou zvyšuje biologickou zdatnost zvyšuje riziko superinfekce či smrti hostitele v důsledku jiných infekcí může snižovat základní reprodukční konstantu

25 Obsah Vztah parazitismu a imunity Vrozená a získaná imunita a rezistence Zápas parazita s hostitelem Imunoreaktivita Hyperreaktivita Imunosuprese Obranné (a útočné) mechanismy parazita

26 Obrané mechanismy parazita fabulace mimeze variabilita povrchových antigenů kouřová clona polyklonnální aktivace suprese pomocí symbiontů posuny Th1 – Th2 rovnováhy

27 Aktivní zásahy parazita do imunitního systému hostitele Parazit jako aktivní či pasivní agens Možné cíle parazita –imunizovat vůči další nákaze –imunosuprimovat jedince –specificky imunomodulovat –vyvolat hyperimunitu

28 Imunizace jedince Časté případy premunice Nápadně často mění parazit po proniknutí do hostitele své povrchové antigeny Možná úloha symbiotických mikroorganismů Rozdíly ve strategiích parazita v závislosti na jeho životním cyklu

29 Imunosuprese a imunomodulace Časté zásahy motolic do rezistence plžů (získaná rezistence i získaná citlivost, Biomphalaria glabrata) a Echinostoma paraensei Posuny v rovnováze Th1 a Th2 lymfocytů a tedy i v buněčné či protilátkové imunitě –Vliv helmintů na alergie (Bell R.G.), při alergiích hlavně mastocyty, při střevních helmintozách většina IgE transportována do střeva, uplatňují se jiné efektorové mechanismy (eosinofily?). Teprve 100 let jsme bez helmintů. –Vliv helmintů na projevy AIDS a TBC, začervení mají více Th2, lze vrátit k normálu odčervením.

30 Imunosuprese zprostředkovaná symbionty Blanokřídlí z čeledí Braconidae a Ichneumonidae a jejich polydnaviry: Cotesia congregata – provirus vložen na několik míst chromosomu parazitoida, v reprodukčním traktu samice vytvořeny viriony, v hostiteli se transkribují jednotlivé geny a jejich produkty dočasně vyřadí imunitní systém hostitele z činnosti nematodi, např. Steinermena a Heterorhabditis a jejich symbiotické bakterie rodu Xenorhabdus, někdy inaktivují imunitní systém, častěji však hostitele zabíjejí

31 Shrnutí Nutnost čelit imunitě a rezistenci hostitele odlišuje parazita od predátora Rozdíly mezi vrozenou a získanou imunitou a rezistencí, propojení obou systémů Pravidla a cíle zápasu parazita s hostitelem Základní procesy v imunitním systému Mechanismu interference parazita s imunitním systémem


Stáhnout ppt "Instrukční hypotéza vytváření protilátek byla opuštěna ve prospěch hypotézy klonální. Mechanismy imunity jsou u obratlovců důležitější než mechanismy přirozené."

Podobné prezentace


Reklamy Google