Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 název www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Zdeňka Šupková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Vývoj rozdílných politických systémů v Evropě Stupeň a typ vzdělávání SOU Vzdělávací oblast Dějepis Vzdělávací obor Mechanik seřizovač Tematický okruh Novověk Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Žák pochopí rozdíly mezi politickými a hospodářskými systémy v Evropě po třicetileté válce. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Střídavé hospodaření v zemědělství, šlechtický velkostatek, nevolnictví, manufaktury, svobodní sedláci Datum

2 Vývoj rozdílných politických systémů v Evropě
název Vývoj rozdílných politických systémů v Evropě

3 Důsledky třicetileté války
Snížení počtu obyvatel – hlad, války, epidemie moru Vyrovnání počtu obyvatel až na poč. 18.st. Změny v zemědělství – během 17.st. přechod od trojpolního systému ke střídavému – střídání plodin, přírodní hnojení, pícniny – více krmení pro dobytek – více mléka a masa Nové plodiny – brambory, turecká pšenice- kukuřice

4 Úbytek obyvatelstva po třicetileté válce

5 Nové plodiny

6 Střídavé hospodaření v zemědělství

7 Rozdíly mezi západní, střední a vých. Evropou
Východní a střední E. Hospodářské zaostávání – cechovní výroba Dodavatelem zeměděl. výrobků a surovin Utužení nevolnictví – šlechtický velkostatek Západní E. Hospodářský vývoj - manufaktury Vývoz řemeslných výrobků z manufaktur Kapitalistický vývoj Svobodní sedláci – farmářský systém pronájmu půdy

8 Manufaktura

9 Státní systémy Parlamentarismus
V Anglii a v Nizozemí odstraněn absolutismus Důležitý je parlament (zákonodárné shromáždění), který přijímá ústavu - konstituci Absolutismus Francie,Španělsko, Rusko, habsburská monarchie Panovník rozhoduje pouze s úzkou skupinou rádců o rozhodujících polit. otázkách Sněmy (zástupci stavů) pouze o některých – např. schválení daní

10 Anglický parlament má tradici už od 13.st.
Parlamentarismus Anglický parlament má tradici už od 13.st. Sídlo dnešního britského parlamentu

11 Král Slunce - Ludvík XIV.
Absolutismus Král Slunce - Ludvík XIV. Ruský car Petr Veliký

12 Úkoly k tématu Vysvětli pojmy a uveď příklady: okopaniny jařiny
jeteloviny ozimy

13 Řešení Okopaniny – brambory, plodina, kterou je nutné během vegetace okopat Jařiny – obiloviny, zaseté na jaře Jeteloviny – plodiny, vhodné ke krmení dobytka a ke zvýšení množství živin v půdě, např. vojtěška, jetel Ozimy – obiloviny, zaseté na podzim, přezimující

14 Zdroje a prameny ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN VAŠKŮ, Zdeněk. Vývoj základních typů exploatace krajiny. In: Akademon [online] [cit ]. Dostupné z: Soubor:Flagellants.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Doktorschnabel_430px.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doktorschnabel_430px.jpg Soubor:Potato_plant.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Zea_Mays_L.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Buchdrucker-1568.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Medieval_parliament_edward.Jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Houses.of.parliament.overall.arp.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Louis_XIV_of_France.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Peter_der-Grosse_1838_PR.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google