Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.1 Příběhy z dávných dob Souhrnný název pro literární žánry zachycující různé příběhy a události z minulosti. Mýtus Pověst Kronika Legenda Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

2 32.2 Co již víme? Legenda Báje (mýtus) - lidový nebo umělý epický žánr
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.2 Co již víme? Legenda Báje (mýtus) - lidový nebo umělý epický žánr zachycuje představy lidí o vzniku světa, o původu a působení přírodních sil, o životě bohů, o stvoření člověka, o hrdinech s nadpřirozenými schopnostmi tyto děje a události byly v dávných dobách považovány za skutečné v oblibě mýty starověkého Řecka a Říma, hebrejské mýty veršované nebo prozaické vypravování o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců (tj. lidí, kteří přišli o život pro křesťanskou víru) základem mohou být historické údaje opředené fantazií autora typická pro středověkou literaturu později mohla obsahovat i vyprávění nejen o světcích, ale i o posvátných předmětech či zázračných událostech např. Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti Příběhy starého Izraele např. Legenda o svatém Václavu Legenda o svaté Ludmile Život Konstantinův, Život Metodějův např. Prométheus, Trojská válka, … Bible – Adam a Eva, …

3 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Pověst příběh z minulosti, který se váže k určitému místu, historické události nebo osobě mívá pravdivé jádro, ale vlivem ústního podání bývá většina příběhu smyšlená Rozeznáváme pověsti: místní: vztahují se k určitému městu, hradu, … historické: vyprávějí o dějinách národa, významných osobnostech, … rodové: např. o vzniku rodového erbu, … např. Alois Jirásek – Staré pověsti české Eduard Petiška – Čtení o hradech, zámcích a městech Děčínské pověsti Staré pověsti české

4 32.4 Co si řekneme nového? Kosmas Kronika Letopis Dalimilova kronika
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.4 Co si řekneme nového? Kosmas Kronika Kronika česká nejstarší česká kronika napsána latinsky zachycuje období od stavby babylonské věže po Kosmovu současnost (do r. 1125) pověsti: o příchodu praotce Čecha, o Libuši a jejích věštbách, o založení Prahy, o Přemyslovi, aj. Letopis literární žánr, který zaznamenává události chronologicky (tj. jak šly v dějinách za sebou) typická zejména pro středověk nejstarší česky psaná kronika veršovaná z počátku 14. st. (záznamy dovedeny k roku 1314) autor neznámý (v době baroka chybně připsána Dalimilovi) zachycuje dobu od příchodu praotce Čecha po dobu Jana Lucemburského Dalimilova kronika

5 32.5 Procvičení a příklady Staré pověsti české - test
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.5 Procvičení a příklady Podle obrázků uhodni, o jakou českou pověst se jedná. Následující pojmy správně přiřaď. KOSMOVA KRONIKA DALIMILOVA KRONIKA psaná česky století 14. století veršovaná psaná latinsky psaná prózou dějiny do doby Přemyslovců dějiny do doby Lucemburků Staré pověsti české - test Báje, pověst, pohádka, bajka

6 Sousoší svatého Vojtěcha a Radima
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.6 Něco navíc pro šikovné Pozorně si přečti ukázku a zodpověz následující otázky. … Protože toho času kníže nemohl vládnouti sám sebou, ale vládli předáci, tito obrátivše se v nenávistníky boha ničemných otců nejhorší synové, vykonali velmi zlý skutek. Neboť jednoho svátečního dne kradmo vnikli do hradu Libice, v němž bratři svatého Vojtěcha a hradští bojovníci všichni jako nevinné ovečky stáli při slavné mši svaté, slavíce svátek. Ti předáci však jako draví vlci ztekli hradní zdi, muže i ženy do jednoho pobili, a sťavše čtyři bratry svatého Vojtěcha se vším potomstvem před samým oltářem, hrad zapálili, ulice krví zkropili, a obtíženi krvavým lupem a krutou kořistí, vesele se vrátili domů. I bylo zabito na hradě Libici roku od narození Páně 995 patero bratří svatého Vojtěcha; jména jejich jsou: Soběbor, Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav. Kosmova Kronika česká (přeložil Karel Hrdina), Praha, Odeon, 1975, s. 73. Sousoší svatého Vojtěcha a Radima Vyvraždění jakého českého rodu zde autor popisuje? Kdo vydal tento pokyn? Kdy se podle pramene tato událost udála? V den svátku jakého významného světce? denár

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 32.7 CLIL Prometheus is a Titan, culture hero, and trickster figure who in Greek mythology is credited with the creation of man from clay and the theft of fire for human use, an act that enabled progress and civilization. He is known for his intelligence, and as a champion of mankind. Vocabulary myth – báje (mýtus) chronicle - kronika folk-tale - pověst legend - legenda

8 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.8 Test znalostí Správné odpovědi: Události tak, jak šly v dějinách za sebou, zachycuje: a/ bajka b/ pověst c/ kronika d/ pohádka Kronika dovedená do r a napsaná latinsky se nazývá … a/ Dalimilova b/ Čechova c/ Bivojova d/ Kosmova Vyprávění o Prométheovi, trojské válce, Odysseově návratu aj. zachycují: a/ řecké bajky b/ řecké mýty c/ římské drama d/ hebrejské mýty Podle pověstí měl Krok 3 dcery: a/ Kazi, Teta, Vlasta b/ Teta, Šárka, Libuše c/ Kazi, Libuše, Vlasta d/ Kazi, Teta, Libuše c b d Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.9 Použité zdroje, citace Měchurová, A., Žáček, J., Hanzová, M.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fragment, 1997. Měchurová, A., Žáček, J., Hanzová, M.: Čítanka pro 7. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fragment, 1998. Soukal, J.: Literární výchova pro 2.stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN, Praha 2009. (slide 1) (slide 1) (slide 1) (slide 1) (slide 2) (slide 2) (slide 3,5) (slide 3,5) (slide 3) (slide 3) (slide 3) (slide5) (slide 5) (slide 6) (slide 6) (slide 7) (slide7) (slide7) obrázky z databáze klipart

10 32.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 01 – 06/2012 Ročník 6., 7. ročník Klíčová slova Báje (mýty), pověsti, legendy, kroniky, Kosmova kronika, Kronika tzv. Dalimila Anotace Prezentace přibližující základní znaky literárních žánrů – báje, pověst, legenda a kronika.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google