Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ˇ (H2O).  Voda je velmi č astým nám ě tem v um ě ní. Vyskytuje se tém ěř ve všech um ě leckých sférách….a ť u ž se jedná o fotografii, obrazy, hudbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ˇ (H2O).  Voda je velmi č astým nám ě tem v um ě ní. Vyskytuje se tém ěř ve všech um ě leckých sférách….a ť u ž se jedná o fotografii, obrazy, hudbu."— Transkript prezentace:

1 ˇ (H2O)

2  Voda je velmi č astým nám ě tem v um ě ní. Vyskytuje se tém ěř ve všech um ě leckých sférách….a ť u ž se jedná o fotografii, obrazy, hudbu atd…

3 Da Vinci ukázal p ř ímý zájem o vod ě ve všech sm ě rech. Byl fascinován vodou a studoval ji jako um ě lec / v ě dec a jako hydrologický in ž enýr. Vodu vt ě snal do svých d ě l obrazn ě, symbolicky nebo alegoricky v mytologii, nábo ž enství a folkloru…..

4  Od dávných dob slou ž ila voda jako nám ě t v um ě ní v r ů zných sm ě rech…v herectví, v obrazech nebo v nábo ž enství, kde se nap ř. sv ě tilo vodou – posvátnou…to bylo zachyceno i na mnoha starých obrazech….

5  Ve fotografii se voda stala vd ěč ným nám ě tem, a ť ve stavu pevném nebo kapalném…

6  V malí ř ství našla voda uplatn ě ní ve všech sm ě rech… ilustrace, obrazy nebo malování na vod ě …

7  V architektu ř e se v ě tšinou voda vyskytuje v efektním provedením se sv ě tlem, aby vynikla celá vodní krása.

8  V hudb ě je voda č astým nám ě tem a ť ji ž v textu, v názvu nebo v tónech. Nej č ast ě ji se zur č ení vody vyskytuje v relaxa č ní hudb ě.

9 akvabely  Um ě ní ve vod ě se promítá i do sportu, akvabely jsou toho jedine č nou ukázkou. Jejich pohyby a obrazce, které tvo ř í jsou fenomenální.

10 Nejpodstatn ě jší, nejzásadn ě jší a nám Č ech ů m srdci nejbli ž ší sehrála voda nejhlavn ě jší roli v naší státní hymn ě …. Voda hu č í po lu č inách, bory šumí po skalinách….. Ka ž di č ký Č ech je právem na naší státní hymnu pyšný….

11


Stáhnout ppt "ˇ (H2O).  Voda je velmi č astým nám ě tem v um ě ní. Vyskytuje se tém ěř ve všech um ě leckých sférách….a ť u ž se jedná o fotografii, obrazy, hudbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google