Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPARTAKOVO POVSTÁNÍ. SPARTAKOVO POVSTÁNÍ Struktura hodiny Opakování Rozpory v římské republice Život otroků, gladiátoři Průběh povstání Výsledky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPARTAKOVO POVSTÁNÍ. SPARTAKOVO POVSTÁNÍ Struktura hodiny Opakování Rozpory v římské republice Život otroků, gladiátoři Průběh povstání Výsledky a."— Transkript prezentace:

1

2 SPARTAKOVO POVSTÁNÍ

3 Struktura hodiny Opakování Rozpory v římské republice Život otroků, gladiátoři Průběh povstání Výsledky a důsledky Zápis

4 Opakování 1. Antika je období ……
2. Kolem r př.n.l. pronikly do Itálie …… 3. Po vyhnání Etrusků (kolem r. 500 př.n.l.) se Řím stal …… 4. Obyvatelstvo se dělilo na ……, ……. a …….. 5. V čele republiky stáli …….. 6. V době nebezpečí to byl jen jeden …… 7. Právo veta měli …… 8. Kolem r. …….. př.n.l. ovládl Řím Itálii. 9. Kartagiňanům se říkalo ……. 10. S Římem se utkali ve …….. válkách. 11. Války začaly v r. ……. a skončily v r. ……. př.n.l. 12. Z tohoto období jsou známi vojevůdci: ……….. a ……… 13. Provincie je …….

5 2. Rozpory v římské republice
růst počtu bezzemků vedl k oslabování vojska, které bylo v té době tvořeno pouze držiteli půdy (neúspěch reforem bratří Grakchů), bezzemci nepracovali, potulovali se a často vyvolávali nepokoje vznik žoldnéřské armády – Gaius Marius navrhl, aby šli do armá- dy muži za žold a byli v armádě 20 let růst počtu otroků – pracovali na vznikajících velkostatcích, v dílnách, na státních stavbách, v domech bohatých Římanů, často docházelo k jejich vzpourám ( v letech 138 – 132 př.n.l. na Sicílii a další pak v l. 104 – 100 př.n.l.) ve 2. – 1. stol. př.n.l. – konflikty s italskými spojenci žádajícími zrovnoprávnění s Římany (po válce bylo většině římské občan- ství uděleno).

6 3. Život otroků, gladiátoři
CAPE ME QUIA FUGI – otevři učebnici na str. 65 a zjisti, co znamená tento nápis - o životě a postavení otroků si přečti na str. 65 a 66 (modrý text) Gladiátoři – vybraní a vycvičení otroci, bojovali meči (gladius), podle kterých dostali název - někteří byli speciálně cvičeni pro boj s divokými šelmami - oblíbené byly souboje dvou různě vyzbrojených soupeřů: 1. přilbice, štít a meč nebo kopí 2. lehké ochranné brnění na levé ruce, síť a trojzubec

7 … gladiátoři byli cvičeni v gladiátorských školách, výcvik trval i léta

8

9 … když vstupovali do arény, kde byl přítomen císař, zdravili jej
výstižně: „AVE, IMPERATOR, MORITURI TE SALUTANT!“ „Zdráv buď, císaři, ti, kteří jdou na smrt, tě zdraví!“

10 … publikum rozhodovalo o životě a smrti poraženého

11 … a tady se bojovalo (aréna KOLOSEA)

12

13 4. Průběh povstání Spartakus byl původem THRÁK z jihu dnešního Rumunska. Než se stal otrokem, byl vojákem pomocných římských jednotek. Po dezerci byl zajat a místo trestu smrti prodán do školy gladiá- torů v KAPUI. Odtud utekl se 70 muži a uchýlil se k blízkému Vesuvu.

14 Pro orientaci si otevři učebnici na str. 68 a používej mapku
římké vojsko zatarasilo jedinou cestu na horu, gladiátoři se však lstí dostali z obklíčení. Na původních 70 mužů se začaly naba- lovat tisíce otroků i svobodných bezzemků. Porazili římské vojsko nedaleko Vesuvu a S. se rozhodl odvést otroky z Itálie domů. Kvůli nesouhlasu části z nich se dosud jednotné vojsko rozpadlo (oddělil se podvelitel CRIXUS, kterého Římané po- razili v Apulii). S. mezitím překročil Apeniny a otevřel si cestu přes Alpy, kterou jeho muži ale vzdali (kvůli vidině drancování ve stř. Itálii). S. se musel v dnešní Modeně otočit nazpět. Došel až na jih Itálie, kde se v BRUTTIU střetl s osmi legiemi římské armády pod vede- ním Marca Sicinia CRASSA.

15 S. plánoval přemístění na Sicílii, ale piráti jej opustili.
Na přelomu let 72 – 71 př.n.l. se sice dostal z Crassova obklíčení, ale jeho armáda byla oslabena odchodem vzbouřenců ger- mánského a keltského původu. V následné bitvě na řece SILARU s legiemi prohrál. Nakonec se s několika věrnými pokusil zabít Crassa, ale byl raněn do nohy a úmysl se nezdařil.

16 5. Výsledky a důsledky Spartakus byl nakonec zabit v boji
a s ním asi povstalců. Stalo se tak po 9. vítězstvích uprchlíků. Přes 6000 otroků bylo ukřižováno podél silnice Via Appia z Kapui do Říma (asi 200 km). Těla nebyla z křížů nikdy sundána. Tím skončilo největší povstání otroků v dějinách , které proběhlo v letech 73 – 71 př.n.l. Přestože jej římské impérium přežilo, stále jasněji se ukazovala nutnost změny politic- kého systému. Ta přišla v podobě tzv. TRIUMVIRÁTU. VIA APPIA

17 6. Zápis 73 – 71 př.n.l. Problémy v Římě: - růst počtu bezzemků
- nutnost žoldnéřské armády - růst počtu otroků (státní, soukromí) Gladiátoři – speciálně vycvičení ve školách (Kapua) - bojovali v arénách (i se šelmami) - zbraně: meč, kopí, trojzubec, štít, síť Průběh povstání: útěk z Kapui – Vesuv – překročení Apenin – návrat na jih Itálie – snaha dostat se na Sicílii – obklíčení římskými legiemi (Crassus) – porážka Výsledek: přes 6000 otroků ukřižováno na cestě z Kapui do Říma (Via Appia)


Stáhnout ppt "SPARTAKOVO POVSTÁNÍ. SPARTAKOVO POVSTÁNÍ Struktura hodiny Opakování Rozpory v římské republice Život otroků, gladiátoři Průběh povstání Výsledky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google